bidsprinkhaan symboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Bidsprinkhaansymboliek is complex en varieert van situatie tot cultuur tot zelfs hoe en wanneer je uiteindelijk een bidsprinkhaan ziet. In deze gids bespreken we alles wat je moet weten over bidsprinkhaangeneeskunde en -voortekenen en over bidsprinkhaansymboliek in de vorm van krachtdier en tatoeage.

Inhoudsopgave

Bidsprinkhaan symboliek en betekenis

De bidsprinkhaan is een slank en grotesk insect met een paar poten die lijken op de handen van een biddende persoon. Het woord ‘bidsprinkhaan’ is Grieks voor profeet Grieken die dachten dat het insect leek op de priesters en priesteressen in gebedshouding. 

Gezien als magisch en heilig, of demonisch en verslindend, trekt de bidsprinkhaan een ambivalente symboliek aan. De meeste culturen geloven dat de bidsprinkhaan gelukssymbool goede voortekenen brengt. 

Echter, bepaalde mantis karakter en eigenschappen hebben ook negatieve connotaties aan dit insect gebracht. De vrouwelijke bidsprinkhaan verslindt haar partner tijdens de paring. 

Dit heeft geleid tot een vergelijking met de zwarte weduwenspin die zijn partner doodt. Tijdens de oogst wordt aangenomen dat als er een dikke vrouwelijke bidsprinkhaan wordt gevonden, de oogst overvloedig zal zijn, maar als er een kleine mannelijke bidsprinkhaan wordt gevangen, zal er een magere oogst zijn. 

In de meeste culturen worden stoksluizen en bidsprinkhanen als zeldzaam en toch als een goed voorteken beschouwd. Bidsprinkhanen zijn vooral waardevol in Amerika, omdat ze Japanse kevers uitroeien. 

Een bidsprinkhaan werd de Profeet genoemd, en een zeer oud bijgeloof verkrijgt zelfs vandaag de dag, dat wanneer een bidsprinkhaan verschijnt, het een goed voorteken is. De wenen, of bidsprinkhaan, is een belangrijk symbool van de Asmat-lijn dat verschijnt op schilden, trommelhandvatten en andere gebeeldhouwde voorwerpen. ( 1 )

Biddende Mantis Inheemse symboliek

Connecticut’s staatsinsect, de bidsprinkhaan, is een heilzaam insect dat zich voedt met schadelijke insecten zoals motten, sprinkhanen, bladluizen en rupsen. 

Alle insecten, inclusief cicaden en bidsprinkhaan, zijn heilig voor de Indianen die wisten en geloofden dat de insecten voor de mens kwamen toen de aarde werd geschapen. 

Veel van de verhalen en legendes van de inheemse bevolking hebben het over de schepping van de aarde als gevolg van Grootmoeder Spin.  Daarom zie je schilderijen, inscripties, symbolen en houtsnijwerk in rotsen, grotschilderingen, jadekunst, sieraden en hoofdtooien hebben deze symbolen van insecten. 

De inboorlingen geloofden dat bidsprinkhanen symbolen waren van rijkdom en geluk – ze stonden zelfs voor succes en grote families. Deze insecten vertegenwoordigden ook de cyclus van leven, dood en verrijzenis. 

Omdat de bidsprinkhaan er uit zag als ‘biddende mensenhanden’, werden ze verondersteld de symbolen van de Grote Geest te zijn en werden ze vaak gebruikt in ceremonies, medicijnen, totemdieren en genezing. Omdat de bidsprinkhaan plotseling uit de grond kwam, beschouwde de inboorling hen als de symbolen van de wedergeboorte en de opstanding. 

Veel van deze insecten werden in de mond van stervende mensen geplaatst voor een vlottere doorgang naar het hiernamaals. De stammen gebruikten deze insecten ook om het weer en de oogst te voorspellen. Ze luisterden ook aandachtig naar de geluiden die deze insecten maakten toen ze op jacht gingen. ( 2 )

Bidsprinkhaan Oosterse Symboliek

Mensen denken er misschien niet te veel aan, maar in werkelijkheid ondersteunen insecten zoals bidsprinkhanen deze wereld en zijn ecosysteem. 

Een bidsprinkhaan kan helpen bij de bestuiving en zelfs helpen bij het recyclen en composteren van organisch materiaal. De Asmat van Nieuw-Guinea heeft het symbool van de vrouwelijke bidsprinkhaan – die haar partner na de paring onthoofdt – als symbool van koppensnellen en ook als symbool van voorouderlijke afstamming gezien. 

De Zuni-stammen geloven dat insecten zoals bidsprinkhanen wijs, heilig en krachtig zijn. In China schreef de dichter Lo-Hung-Hsien van de T’ang-dynastie over de bidsprinkhaan: De mens is van nature nooit tevreden en lijkt op een slang die een olifant probeert in te slikken. 

In het leven springt de bidsprinkhaan bovendien op een cicade. De Chinezen vertellen dat de bidsprinkhaan zelfs zijn voelsprieten zal uitrekken om een kar tegen te houden en het te beschouwen als een soort hebzucht en pertinentie. 

In Japan is de bidsprinkhaan (kamakiri) een embleem van moed en een symbool van de herfst. Bij gebruik in een seizoensgebonden context wordt hij vaak afgebeeld met de kalebassen, chrysanten, herfstgrassen en de krekel. 

De associaties met moed en militairen zijn ook bekend. Dit vreemde en fragiele insect, dat lijkt op een dunne stok met vier lange, hoekige poten, is zowel in China als in Japan een embleem van militaire moed omdat het altijd vooruitgaat en zich nooit terugtrekt.

Biddende Mantis christelijke symboliek

Welke andere insecten kunnen een grotere betekenis en symbolische betekenis hebben dan die met poten die lijken op biddende mensenhanden? 

Als je je hebt afgevraagd wat de spirituele betekenis van de bidsprinkhaan is, dan is de spirituele betekenis ervan natuurlijk dat je je altijd op God moet richten. De vroegchristelijke symbologie nam het populaire geloof in de goddelijke kracht van de bidsprinkhaan over. 

De bidsprinkhaan ziet er ook nogal angstaanjagend uit en is vleesetend. Waarschijnlijk zijn er in de loop van een seizoen veel schadelijke insecten in de buurt van de bidsprinkhaan.  Het is bekend dat de vrouwelijke bidsprinkhaan haar partner na de paring doodt. 

Op basis hiervan gebruikten de vroegchristelijke kunst en zelfs kunstenaars als Picasso het bidsprinkhaan symbool om leven en dood, liefde en haat, extase en pijn te symboliseren. Deze thema’s werden nogal belangrijk in de vroegchristelijke kunst. 

De bidsprinkhaan was ook de God van de Hottentot. Het naar deze God genoemde insect, bidsprinkhaan, nam een biddende houding aan. In het algemeen is het woord bidsprinkhaan Grieks voor een waarzegger en dit kreeg een betekenis. 

Dit komt omdat de Zuid-Afrikanen veel respect en verering aan dit insect hebben gegeven. Zozeer zelfs, dat ze op hun knieën vielen en baden toen ze er een zagen. Als ze er per ongeluk een gedood hebben, worden ze voor de rest van hun leven ‘onfortuinlijk’ geacht. ( 3 )

Bidsprinkhaan Keltische symboliek

De betekenis van bidsprinkhaan is gevarieerd in de Keltische symboliek en mythologie. Het kan moed, volharding, wreedheid, vraatzucht en hebzucht betekenen, gecamoufleerd door een hypocriete houding van gebed of religiositeit. 

Het betekent ook vrouwelijke wreedheid, die waarschijnlijk voortkomt uit het feit dat vrouwelijke bidsprinkhaantjes hun mannelijke tegenhangers na de geslachtsgemeenschap in de keel grijpen. Voor de christenen is de symboliek van de bidsprinkhaan gebed en aanbidding. 

Voor de Grieken staat het voor waarzeggerij. In Ierland heeft het volk de Asmat-kunst en haar symboliek – met name de bidsprinkhaanontwerpen – in verband gebracht met koppensnellen.  

Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot aantal Europese folklore en magische bijgeloof geassocieerd worden met bidsprinkhaantjes. Het woord bidsprinkhaan betekent waarzegger. Dit komt omdat een insect in staat zou zijn om ‘goddelijk’ te zijn door met zijn biddende handen te wijzen of zelfs vragen of verlangens te beantwoorden. 

Het insect is een vreemde voor de Britse eilanden, maar komt voor in warmere delen van Europa. Het heeft een slanke vorm en een mooie groene kleur. In zijn zittende houding wordt het geacht zijn voorpoten vast te houden in het gebaar van het bidden. 

In Europa was er bijgeloof verbonden aan dit insect dat een kind of reiziger die de weg kwijt was geraakt, hulp kon zoeken bij de bidsprinkhaan – het insect moest in de hand worden genomen en de reiziger moest volgen waar het insect wees. ( 4 )

Bidsprinkhaan Geneeskunde

Bidsprinkhaangeneeskunde zal naar je toe komen als je enkele veranderingen en moeilijkheden in je leven ervaart. Het insect vraagt u om goed naar uw innerlijke stem te luisteren en een duidelijke visie op uw toekomst te hebben. 

Dit is een bondgenoot die je leven zal veranderen als je goed luistert. Dit insectenmedicijn vraagt u om kleur en muziek in uw leven toe te voegen. 

Net zoals de bidsprinkhaan van kleur verandert om zichzelf te camoufleren, wil hij dat je kleur gebruikt wanneer je een transformerende fase in je leven doormaakt. Wanneer een bidsprinkhaan in je leven springt, moet je ook de transformatiesprongen in je leven observeren. 

Net zoals dit insect zijn focus op God houdt met constant gevouwen handen in gebed, houd je zicht op God. Weet dat het geloof bergen kan verzetten en dus moet je het geloof behouden. 

Net zoals de bidsprinkhaan vervelt en met elke cyclus van huid verandert, moet je ook openstaan voor veranderingen en veranderingen ondergaan en leren om bij te blijven. 

Alleen dan krijg je emotionele en catharistische opluchting. Het medicijn van de bidsprinkhaan zal je helpen om een betere luisteraar te worden. En zoals dit insect stereovisie heeft, zul je ook het vermogen ontwikkelen om dingen op een helderziende manier te ‘zien’.

Bidsprinkhaan in dromen

Wat betekent het als je een bidsprinkhaan in dromen ziet? Het staat meestal symbool voor geluk. Een bidsprinkhaan is een waarzegger of wichelaar. Het kan dus zijn dat het je naar iets wijst – misschien heeft je huidige levenssituatie je in de war gebracht. 

Misschien heb je het gevoel dat je een antwoord nodig hebt of een richting om naartoe te gaan. De bidsprinkhaan kan u in de juiste richting wijzen. 

De bidsprinkhaan heeft helderziende capaciteiten. Ze kan ook gevaar voelen en zichzelf camoufleren met kleuren. Dus, het zien van een bidsprinkhaan in dromen kan betekenen dat je voorzichtig moet zijn en je niet in de steek moet laten. 

Misschien moet je jezelf camoufleren. Iemand in uw kringen heeft misschien wat bijbedoelingen, of is misschien aan het samenzweren tegen u. 

Het kan dus tijd zijn om actie te ondernemen en te transformeren. Zet je zicht op het goddelijke. Een bidsprinkhaan is altijd in het gebaar van het bidden – zodat het een spirituele transformatie kan betekenen. Houd het geloof, wat er ook gebeurt, God waakt over je en heeft je beste bedoelingen. 

Het zijn krachtige insecten. Dromen van dit insect toont metaforen in het land van de dromen en het betekent dat je de kracht hebt om alles te bereiken wat je hartje begeert. ( 5 )

Bidsprinkhaan ontmoetingen en voortekenen

In de meeste culturen is een bidsprinkhaan een zeer gelukkig teken. Verstoor er nooit een, of het zal elk geluk veranderen in slecht. 

In het oosten betekent het zien van een dikke vrouwelijke bidsprinkhaan vlak voor de oogst dat het oogstseizoen goed zal verlopen. Aan de andere kant betekent het zien van een magere mannelijke bidsprinkhaan dat het seizoen slecht zal zijn. ( 6

Traditioneel zijn de meeste insecten tekenen van goede voortekenen en dat geldt ook voor mantels. Als je een bidsprinkhaan bij je raam ziet, zeg dan een gebed en wees dankbaar voor de overvloed om je heen. 

Dit insect is een teken dat je altijd je ogen op het Goddelijke moet richten. Het is een slecht voorteken om een bidsprinkhaan te doden. Als je wilt gedijen, laat de bidsprinkhaan dan in leven. 

Het zingen van de bidsprinkhaan wordt ook gezien als een voorteken. De destructieve gewoontes van dit insect kunnen iets te maken hebben met het inspireren van terreur bij zijn verschijning. 

De bidsprinkhaan zit stil en als er een kleiner insect nadert, beweegt hij zich snel naar binnen en vangt hem op. De Hottentotten zullen enig risico lopen om deze insecten vast te zetten, omdat het doden van een dode mannetjesvogel elke man, vrouw en kind tot een ellendig einde zou brengen.

Bidsprinkhaan mythologie en folklore

Wanneer een bidsprinkhaan knielt, ziet hij een engel of hoort hij het geritsel van haar vleugels. Als een bidsprinkhaan op je hand landt, is dat een goed teken en kan het je in de juiste richting sturen. 

Volgens de folklore, als een bidsprinkhaan op je hoofd landt, zul je in voor grote eer die zal worden toegekend aan u. Als een bidsprinkhaan je toevallig bijt of pijn doet, dan zul je een vriend verliezen door laster. De bidsprinkhaan is volgens de meeste legendes een geluksbrenger. 

Ashby spreekt in zijn Collection of Voyages and Travels over de vervelende manier waarop de Hottentotten uit de weg gaan om een bidsprinkhaan veilig te stellen. Ze overwegen immers één grote zonde te doden. 

De Afrikaanse Mythologie is gevuld met soortgelijke verhalen. De Kraal van Afrika geloofde dat het doden van een bidsprinkhaan al hun vee zou slachten. 

Dr. Vanderkemp spreekt in zijn Account of Caffria over het waarzeggerinsect en hoe de Hottentotten het als een godheid beschouwden en aanbaden. 

De Sint Franciscus Xaverius legenden beschrijven de bidsprinkhaan als “de heilige zag het insect met zijn poten in een biddend gebaar en wilde het insect lof horen zingen over God, waarna het een mooie lofzang uitsprak”. 

De Franse bidsprinkhaan-mythologie vermeldt dat veel meisjes mantels in hun handen zouden nemen op een kruispunt en dat het insect de richting zou aangeven waar hun geliefde zou verschijnen. ( 7 )

Bidsprinkhaandier

De bidsprinkhaan geeft aan dat je misschien een vorm van vechtkunst wilt leren – kung fu, karate of judo. 

Deze kunstvormen hebben sterke fysieke, spirituele en psychologische componenten waar je veel baat bij kunt hebben. Ze zullen je ook helpen je geestesinsect, de bidsprinkhaan, te kanaliseren. 

Je kunt ook van het dagelijkse gebed en de meditatie een deel van je routine maken – al is het maar voor een paar minuten per dag. 

De bidsprinkhaan zegt dat je naar je innerlijke stem moet luisteren. Vertrouw op je instincten en behoud het geloof. Alles komt goed met je. Dus laat je zorgen en angsten maar zitten.

Het is een goed idee om alles te lezen wat je kunt over je geestesinsect. Het helpt om de karakteristieke eigenschappen van een bidsprinkhaan te kennen. De vrouwelijke bidsprinkhaan verslindt haar partner. Manta’s hebben een superkrachtig visioen en ze vervellen en transformeren elk seizoen. 

Ze hebben ook een groot gehoor en gebruiken net als vleermuizen echolocatie. Probeer dus je visie en gehoor te ontwikkelen. Dat kan door tijd door te brengen in de natuur en te luisteren naar vogels. 

Probeer stil te zitten zoals de bidsprinkhaan – doe niets anders dan je aandacht richten op je ademhaling. Overweeg om je energie en inspanningen te onttrekken aan wat niet werkt en concentreer je op het omleiden naar wat wel werkt. ( 8 )

Bidsprinkhaan totemdier

Bidsprinkhaan totem leert je de kunst van de stilte. In China is er een hele vorm van vechtkunst ontwikkeld rond de bidsprinkhaanvorm. In Afrika gelooft de Bosjesmannenstam dat de bidsprinkhaan ook een bosjesman was. 

Er worden veel avonturen en verhalen verteld over dit insect. Deze verhalen lijken erg op de verhalen van coyotes en raven. Als de bidsprinkhaan in de problemen kwam, ging hij zich verstoppen. 

Hij zou dan van vorm veranderen en gaan slapen. In zijn slaap zou hij oplossingen krijgen voor zijn problemen. Deze bidsprinkhaan-mythologie belichaamt de grondtoon van dit insect als totemdier. 

Het vertelt je het belang van stilte. Het vraagt je om de uiterlijke geest te stillen en naar binnen te gaan. We kunnen allemaal kracht putten uit de mentale, spirituele en emotionele krachten in ons. 

Deze stilte kan worden bereikt door meditatie en zelfs door slaap en dromen. De bidsprinkhaan totem leert ons om de uiterlijke vorm te stillen zodat we, wanneer de gelegenheid zich voordoet, kracht van binnenuit kunnen putten. 

Het woord bidsprinkhaan betekent ‘profeet’. Als we dus nog steeds ons verstand gebruiken, kunnen we ons openstellen voor profetie. Degenen met de bidsprinkhaan totem moeten in zichzelf gekeerd zijn en mediteren en een beroep doen op de bidsprinkhaan om de vele beloningen van het leven te helpen begrijpen. ( 9 )

Bidsprinkhaan machtig dier

Het bidsprinkhaan kracht dier heeft grote kracht en kracht. Dit kleine schepsel, dat zijn hele leven in een enkel seizoen leeft, heeft wat schemerbewustzijn van de natuurlijke wereld in een delicaat evenwicht en bidt hard voor ons allemaal.  

De bidsprinkhaan wordt geassocieerd met de “kracht van de stilte”. Mensen met dit schepsel als hun krachtdier worden gestuurd om stil te zijn en zich open te stellen voor profetie. 

Vertrouw op de bidsprinkhaan om u te helpen lange uren stil te blijven staan. Leer ervan hoe je je focus voor lange tijd kunt behouden. 

U kunt dit doen door in de vroege ochtenduren tijd in de natuur door te brengen. U kunt ook thuis mediteren en elke dag enkele minuten stilstaan. En natuurlijk: de bidsprinkhaan vraagt u ook om te bidden en het geloof te bewaren. 

Introspectie en stel jezelf de volgende vragen: maak ik mijn plannen bekend voordat ze werkelijkheid worden? Neem ik overhaaste beslissingen? Voel ik me verloren en machteloos over een bepaalde situatie? Roep dan de bidsprinkhaan om je te begeleiden en te sturen. 

Het Griekse woord ‘bidsprinkhaan’ betekent waarzegger of profeet. De bidsprinkhaan vertelt je dus dat alle antwoorden die je zoekt allemaal in je zitten. Wees gewoon stil en laat je innerlijke wijsheid je leiden. ( 10 )

Biddende Mantis tatoeage betekenis

Blijft de bidsprinkhaan naar je “springen”? Het is inderdaad een voorteken van geluk. Als je je hart op een bidsprinkhaan tattoo hebt gezet, dan heb je een grote beslissing genomen. 

Deze tatoeage kan een diepe spirituele en symbolische betekenis hebben. Vertrouw op de bidsprinkhaan om de juiste richting te kiezen; dit kleine schepsel zal je inderdaad de weg wijzen. 

Van dit wijze insect kun je leren om stil, geduldig, opmerkzaam, kalm en meditatief te zijn. De bidsprinkhaan lijkt te bidden en dat zou je ook moeten doen. Je tatoeage zal een constante herinnering zijn om je focus op God te houden. 

De bidsprinkhaan tattoo is ook een teken van geluk. Je zult leren om nooit overhaaste beslissingen te nemen, want de bidsprinkhaan laat zien dat je kalm, koel en stil bent. 

Tegelijkertijd, net zoals een bidsprinkhaan op zijn prooi springt, zul je leren om op kansen in je leven te springen.  Dus, de tatoeage zal een constante herinnering zijn om je geest te stillen en tot rust te brengen, zodat je wijsheid kan zoeken uit al je spirituele bronnen binnenin. 

Het is een goed idee om eerst je visie te bespreken met je tatoeëerder. Bidsprinkhaan tatoeages komen immers niet zo vaak voor en je moet ervoor zorgen dat je artiest weet wat je wilt.

Conclusie

Bidsprinkhaan symboliek, zoals je kunt zien, varieert nogal van cultuur tot cultuur. In de meeste gevallen staat het echter symbool voor geluk. De sleutelwoorden die met een bidsprinkhaan worden geassocieerd zijn geluk, stilte, creativiteit en spirituele wijsheid. We hopen dat deze gids u helpt om uw eigen bidsprinkhaan betekenis te ontcijferen.

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by