vogels van de centrale aziatische wereld

Vogelen in Centraal-Azië

De Vogels van Centraal-Azië als veldgids voor de vogels van de door de OSME gedefinieerde regio van Centraal-Azië (Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië en Tadzjikistan) plus Afghanistan, die alle 635 soorten omvat die zich in de regio hebben voorgedaan. Het is een veldgids in de eigenlijke zin van het woord, die vergelijkbaar is met de Collins Guide en dus gemakkelijk in een grote jaszak of een klein rugzakje kan worden geschoven.

De Vogels

Roofvogels doen het goed in Centraal-Azië. Ze voeden zich met knaagdieren met andere kleine zoogdieren die goed gedijen in het tussocky gras van de steppe. In Tasjkent kun je eksters en gierzwaluwen zien.

Demoiselle kraanvogels staan bij de mensen in Mongolië bekend als de lieflijke vogels. Ze zijn kleiner dan de meeste kraanvogelsoorten en behoren tot de meest wijdverspreide, nestelende, over een breed strookje van de Euraziatische steppe. 

Demoiselle kraanvogels bereiken een hoogte van 24.000 voet wanneer ze het Hindoe Kush gebergte oversteken tijdens hun herfst- en voorjaarsmigratie tussen broedgebieden in Centraal-Azië en warmere, overwinterende gebieden in India. Demoiselle kraanvogels overwinteren in het westen van Rajasthan.

Lijst van vogels in Centraal-Azië

ANTWOORDEN: Anatidae  
Witkopeend Oxyura leucocephala
Stomme Zwaan Cygnus-olor
Whooper Zwaan Cygnus cygnus
Roodborstgans Branta ruficollis
Staafvormige gans Antwoordindicator
Grijze Gans Antwoord anser
Zwaangans Antwoord cygnoïde
Bonengans Anser fabalis
Kleinere witgekleurde gans Antwoord erythropus
Fluwelen Scoter Melanitta fusca
Goudenoog Bucephala clangula
Smew Mergellus albellus
Goosander Mergus merganser
Roodborstje Merganser Mergus serrator
Bergeend Tadorna tadorna
Roerige bergeend Tadorna ferruginea
Roodkapje Pochard Netta rufina
Paashaas Aythya ferina
IJzeren Eend Aythya nyroca
Getufte Eend Aythya fuligula
Garganey Spatula querquedula
Noordelijke Slobeend Spatula clypeata
Gadwall Mareca-strepera
Smient uit Eurazië Mareca-peneloop
Mallard Anas platyrhynchos
Noordelijke Pintail Anas acuta
Wintertaling Anas crecca
   
GALIFORMEN: Phasianidae  
Kwartel Coturnix coturnix
Himalaya Sneeuwhaan Tetraogallus himalayensis
Altai Sneeuwhaan Tetraogallus altaicus
Chukar Partridge Alectoris chukar
Fazant Phasianus colchicus
Noordelijk hazelhoen Tetrastes bonasia
Wilgentrossen Lagopus lagopus
Rock Ptarmigan Lagopus-mute
Westelijk Kapercaillie Tetrao urogallus
Euraziatische Korhoen Lyrurus tetrix
Grijze Patrijs Per bijlage
Daurian Partridge Perdix dauurica
   
FOENICOPTERIFORMEN: Podicipedidae  
Dodaars Tachybaptus ruficollis
Roodnekse fuut Podiceps grisegena
Fuut Podiceps cristatus
Slavische fuut Podiceps auritus
Zwarthals fuut Podiceps nigricollis
   
COLUMBIFORMEN: Columbidae  
Rotsduif Columba livia
Heuvelduif Columba rupestris
Pale-backed Pigeon Columba eversmanni
Houtduif Columba palumbus
Europese Schildpadduif Streptopelia-schildpad
Oosterse Schildpadduif Streptopelia orientalis
Euraziatische Collared Dove Streptopelia decaocto
Lachende duif Streptopelia senegalensis
   
PTEROCLIFORMES: Pteroclidae  
Pallas Zandhoen Syrrhaptes paradoxus
Zwartbuikzandhoen Pterocles orientalis
   
CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae  
Europese nachtzwaluw Caprimulgus europaeus
   
CAPRIMULGIFORMES: Apodidae  
Vorkstaartvlug Apus pacificus
Gangbaarheid Apus verontschuldiging
   
CUCULIFORMES: Cuculidae  
Koekoek Cuculus canorus
Oosterse Koekoek Cuculus optatus
   
GRUIFORMES: Rallidae  
Westelijk Waterspoor Rallus aquarium
Corncrake Crex crex
Gevlekte Crake Porzana porzana
Kleine Hark Zapornia-parva
Baillon’s Crake Zapornia pusilla
Gewone Moorhen Gallinula Chloropus
Meerkoet Fulica atra
   
GRUIFORMES: Gruidae  
Demoiselle-kraan Grus virgo
Gewone kraan Gruisvrucht
   
OTIDIFORMES: Otididae  
Kleine Trap Tetrax tetrax
Grote Trap Otis tarda
Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueenii
   
GAVIIFORMES: Gaviidae  
Roodstaartduiker Gavia stellata
Black-throated Duiker Gavia arctica
   
PELECANIFORMEN: Ciconiidae  
Zwarte ooievaar Ciconia nigra
   
PELECANIFORMES: Pelecanidae  
Grote Witte Pelikaan Pelecanus onocrotalus
Dalmatische Pelikaan Pelecanus crispus
   
PELECANIFORMES: Ardeidae  
Euraziatische Roerdomp Botaurus stellaris
Roerdompje Ixobrychus minutus
Grijze Reiger Ardea cinerea
Grote Zilverreiger Ardea alba
   
PELECANIFORMES: Threskiornithidae  
Euraziatische lepel Platalea leucorodia
Glanzende Ibis Plegadis falcinellus
   
PELECANIFORMES: Phalacrocoracidae  
Grote Aalscholver Phalacrocorax carbo
   
CHARADRIIFORMES: Burhinidae  
Euraziatische Dikke Knie Burhinus oedicnemus
   
CHARADRIIFORMES: Hematopodidae  
Scholeksterster Hematopus ostralegus
Ibisbill Ibidorhyncha struthersii
   
CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae  
Bontgekleurde avocet Recurvirostra avosetta
Zwartgevleugelde Stilt Himantopus himantopus
   
CHARADRIIFORMES: Charadriidae  
Pacifische Goudplevier Pluvialis fulva
Euraziatische Dotterel Eudromias morinellus
Grindgangerplevier Charadriushiaticula
Kleine Plevier met ringen Charadrius dubius
Kentish Plover Charadrius alexandrinus
Grotere Zandplevier Charadrius leschenaultii
Kaspische Plevier Charadrius asiaticus
Noordelijke Kievit Vanellus vanellus
Gezellige Kievit Vanellus gregarius
   
CHARADRIIFORMES: Scolopacidae  
Euraziatische wulp Numenius arquata
Zwartstaartgodin Limosa limosa
Ruff Calidris pugnax
Kleine Stint Calidris minuta
Aziatische Dowitcher Limnodromus semipalmatus
Euraziatische houtsnip Scolopax rusticola
Eenzame watersnip Gallinago solitaria
Swinhoe’s Snipe Gallinago megala
Grote Watersnip Gallinago-media
Watersnip Gallinago gallinago
Terek Sandpiper Xenus cinereus
Oeverloper Actitis hypoleucos
Groene oeverloper Tringa ochropus
Gevlekte Roodpootje Tringa erythropus
Roodborstje Tringa totanus
Houten Schuurpijp Tringa glareola
Moerasschuurder Tringa stagnatilis
   
CHARADRIIFORMES: Glareolidae  
Collared Pratincole Glareola pratincola
Zwartgevleugelde Pratincole Glareola nordmanni
   
CHARADRIIFORMES: Laridae  
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus
Kleine meeuw Hydrocoloeus minutus
Relict Gull Ichthyaetus relictus
Pallas’s Gull Ichthyaetus ichthyaetus
Mew Gull Larus canus
Kleine mantelmeeuw Larus Fuscus
Kaspische meeuw Larus cachineeën
Kleine Tern Sternula albifrons
Gull-billed Tern Gelochelidon-nilotica
Kaspische Zee Hydroprogne caspia
Gefluisterde Tern Chlidonias-hybride
Witvleugelige Tern Chlidonias leucopterus
Zwarte Stern Chlidonias niger
Gewone Tern Sterna hirundo
   
ACCIPITRIFORMES: Pandionidae  
Visarend Pandionhaliaetus
   
ACCIPITRIFORMES: Accipitridae  
Europese Honingbuizerd Pernisapivorus
Oosterse Honingbuizerd Pernis ptilorhynchus
Lammergier Gypaetus barbatus
aasgier Neophron percnopterus
Short-toed Eagle Circaetus gallicus
Himalayagier Zigeunerhimalayensis
Griffongier Zigeunerfulvus
Biologische gier Aegypius monachus
Grotere gevlekte adelaar Clanga-clanga
Steppearend Aquila nipalensis
Oostelijke Keizerarend Aquila heliaca
Gouden Adelaar Aquila chrysaetos
Gejaagde adelaar Hieraaetus pennatus
Westerse bruine kiekendief Circusaeruginosus
Kiekendief Circus cyaneus
Pallid kiekendief Circusmacrourus
Montagu’s Kiekendief Circus pygargus
Shikra Accipiter badius
Mus Accipiter nisus
Pallas’s Visarend Haliaeetus leucoryfus
Zeearend Haliaeetus albicilla
Zwarte Vlieger Milvus migrans
Ruwe buizerd Buteo lagopus
Euraziatische buizerd Buteo buteo
Buizerd met lange poten Buteo rufinus
Bergbuizerd Buteo hemilasius
   
STRIGIFORMEN: Strigidae  
Havikuil Surnia ulula
Euraziatische Pygmeeuw Glaucidium passerinum
Uiltje Athene noctua
Tengmalm’s Uil Aegolius funereus
Euraziatische schelpen uil Otus-scops
Noordelijke ransuil Asio otus
Velduil Asio flammeus
Oeraluil Strix uralensis
Grote Grijze Uil Strix-nevel
Sneeuwuil Bubo scandiacus
Euraziatische adelaarsuil Bubo bubo
   
BUCEROTIFORMES: Upupidae  
Hoepel op Opupa-epops
   
PICIFORMEN: Picidae  
Noordelijke Wryneck Jynx torquilla
Grijskopspecht Picuscanus
Zwarte specht Dryocopus martius
Kleine bonte specht Dendrocopos minor
Witrug Specht Dendrocopos leucotos
Witvleugelige specht Dendrocopos leucopterus
Grote bonte specht Dendrocopos groot
Euraziatische drieteenige specht Picoides tridactylus
   
CORACIIFORMES: Meropidae  
Blauwwang bijeneter Merops persicus
Europese bijeneter Merops apiaster
   
CORACIIFORMES: Coraciidae  
Europese Roller Coracias garrulus
   
CORACIIFORMES: Alcedinidae  
IJsvogel Alcedo op dit punt
   
FALCONIFORMES: Falconidae  
Kleine Torenvalk Falco naumanni
Torenvalk Falco tinnunculus
Roodvoetse Valk Falco vespertinus
Merlijn Falco columbarius
Euraziatische Hobby Falco-subbuteo
Saker Falcon Falco cherrug
Slechtvalk Falco peregrinus
   
PASSERIFORMEN: Oriolidae  
Euraziatische Wielewaal Oriolus oriolus
Indiase Wielewaal Oriolus kundoo
   
PASSERIFORMEN: Laniidae  
Bruine Garnaal Lanius cristatus
Red-backed Shrike Lanius collurio
Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides
Isabellinekrimp Lanius isabellinus
Kleine grijze krimp Lanius minderjarige
Grote Grijze Garnaal Excubitor Lanius
Noordelijke krimp Lanius borealis
   
PASSERIFORMEN: Corvidae  
Roodgefactureerd Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax
Alpine Chough Pyrrhocorax graculus
Siberische gaai Perisoreus infaustus
Vlaamse gaai Garrulusklier
Euraziatische Ekster Pica pica
Euraziatische Notenkraker Nucifraga-kariatocatacten
Euraziatische jakhals Corvus monedula
Dak Corvus frugilegus
Raaf Corvus corax
Carrion Kraai Corvuscoron
   
PASSERIFORMEN: Prunellidae  
Altai Accentor Prunella himalayana
Alpenaccentor Prunella collaris
Bruine Accentor Prunella-fulvescens
Black-throated Accentor Prunella atrogularis
   
PASSERIFORMEN: Passeridae  
Saxaul-mus Passer ammodendri
Huismus Passer domesticus
Spaanse Mus Passer hispaniolensis
Boomspin Passeiße montanus
Euraziatische Rotsmus Petronia petronia
Witvleugel Sneeuwvink Montifringilla nivalis
   
PASSERIFORMEN: Motacillidae  
Boompijp Anthus trivialis
Waterpijp Anthus spinoletta
Richard’s Pipit Anthus richardi
Buidelpijp Anthus-campestris
Grijze Kwikstaart Motacilla cinerea
Citrien Kwikstaart Motacilla citreola
Witte Kwikstaart Motacilla alba
   
PASSERIFORMEN: Fringillidae  
Vink Fringilla coelebs
Brambling Fringilla montifringilla
Witvleugelige Grosbeak Mycerobas carnipes
Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
Rozenvink Erythrina erythrina
Grote Rozenvink Carpodacus rubicilla
Rozenvink met lange steel Carpodacus sibiricus
Pallas’s Rosefinch Carpodacus roseus
Roodkapje Rozenvink Carpodacus rhodochlamys
Dennenboombek Pinicola enucleator
Euraziatische Goudvink Pyrrhula pyrrhula
Mongoolse Vink Eremopsaltria mongolica
Platte bergvink Leucosticte nemoricola
Brandt’s Bergvink Leucosticte brandti
Aziatische Rozenvink Leucosticte arctoa
Woestijnvink Rhodospiza obsoleta
Twite Linaria flavirostris
Gemeenschappelijk Linnet Linaria-canabine
Gemeenschappelijke Redpoll Acanthis-flammea
Rode Kruisbiljet Loxia curvirostra
Europese Goudvink Carduelis carduelis
Roodkapje Serin Serinus pusillus
Euraziatische sijs Spinus spinus
   
PASSERIFORMEN: Calcariidae  
Lapland Longspur Calcarius lapponicus
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis
   
PASSERIFORMEN: Emberizidae  
Roodharige Gors Granativora bruniceps
Maïsgors Emberiza calandra
Weidegronden Emberiza cioides
Godlewski’s Bunting Emberiza godlewskii
Rotsengors Emberiza cia
Grijze Grijze Gors Emberiza buchanani
Ortolan Gors Emberiza hortulana
Geelgors Emberiza citrinella
Pijngors Emberiza leucocephalos
Pallas’s Reed Bunting Schoeniclus pallasi
Euraziatische rietgors Schoeniclus schoeniclus
Rustiek gors Schoeniclus rustiek
Geelborstgors Schoeniclus aureolus
   
PASSERIFORMEN: Paardachtigen  
Koolmees Periparus ater
Wilgentit Poecile montanus
Siberische Koolmees Poecile cinctus
Azuurblauwe Koolmees Cyanistes cyanus
Koolmees Parusmajoor
Turkmeestertitel Parus bokharensis
   
PASSERIFORMEN: Remizidae  
Europese Slingermees Remiz pendulinus
Zwartkop pendelmees Remiz macronyx
Oosterse Pendelende Koolmees Remiz consobrinus
   
PASSERIFORMEN: Alaudidae  
Kleine leeuwerik met korte steeltjes Alaudala rufescens
Bimaculerende leeuwerik Melanocorypha bimaculata
Calandra leeuwerik Melanocorypha calandra
Zwarte leeuwerik Melanocorypha yeltoniensis
Grote leeuwerik met korte steel Calandrella brachydactyla
Gehoornde leeuwerik Eremophila alpestris
Witvleugelleeuwerik Alauda leucoptera
Euraziatische veldleeuwerik Alauda arvensis
Oosterse veldleeuwerik Alauda-gulgula
Kuifleeuwerik Galerida cristata
   
PASSERIFORMEN: Panuridae  
Bebaarde Reedling Panurus biarmicus
   
PASSERIFORMEN: Locustellidae  
Roestige kriebelaar Locustella certhiola
Gelansde Warbler Locustella lanceolata
Savi’s Warbler Locustella luscinioides
Rivierfluiter Locustella fluviatilis
Grasshopper Warbler Locustella naevia
   
PASSERIFORMEN: Acrocephalidae  
Gelaarsde Zanger Iduna caligata
Sykes’ Warbler Iduna rama
Icterine Warbler Hippolais icterina
Randzanger Acrocephalus schoenobaenus
Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
Rietzanger Acrocephalus scirpaceus
Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola
Grote rietzanger Acrocephalus arundinaceus
   
PASSERIFORMEN: Hirundinidae  
Noordelijk Huis Martin Delichon urbicum
Red-rumped Swallow Cecropis daurica
Schuurzwaluw Hirundo rustica
Euraziatische Crag Martin Ptyonoprogne rupestris
Zandmartin Riparia-riparia
Bleke Martin Riparia diluta
   
PASSERIFORMEN: Phylloscopidae  
Houten Kriebelaar Rhadina sibilatrix
Geelbruine Warbler Abrornis inornatus
Hume’s Leaf Warbler Abrornis-humei
Schemerige Warbler Phylloscopus fuscatus
Wilgenzwaluw Phylloscopus trochilus
Tsjiftjaf Phylloscopus collybita
Bergchiffchaff Phylloscopus lorenzii
Zwavelbuikzwammen Phylloscopus griseolus
Radde’s Warbler Phylloscopus schwarzi
Groene Bladzanger Seicercus trochiloides
Arctische Warbler Seicercus borealis
   
PASSERIFORMEN: Scotocercidae  
Cetti’s Warbler Cettia cetti
   
PASSERIFORMEN: Aegithalidae  
Witte koolmeeswiek Leptopoecile sophiae
Koolmees Aegithalos caudatus
   
PASSERIFORMEN: Sylviidae  
Euraziatische Blackcap Sylvia atricapilla
Tuinfluiter Sylvia-boor
Aziatische Woestijnfluiter Curruca nana
Barred Warbler Curruca nisoria
Oostelijke Orpheïsche Warbler Curruca crassirostris
Kleinere Whitethroat Curruca curruca
Gewone Whitethroat Curruca communis
   
PASSERIFORMEN: Regulidae  
Goldcrest Regulus regulus
   
PASSERIFORMEN: Bombycillidae  
Boheemse Waxwing Bombycilla garrulus
   
PASSERIFORMEN: Certhiidae  
Euraziatische boomkruiper Certhia familiaris
   
PASSERIFORMEN: Sittidae  
Boomklever Sitta europaea
Wandkruiper Tichodroma muraria
   
PASSERIFORMEN: Troglodytidae  
Euraziatische winterkoninkje Troglodieten troglodieten
   
PASSERIFORMEN: Sturnidae  
Spreeuw Sturnus vulgaris
Rozenspreeuw Pastoor roseus
Gemene Myna Acridotheres tristis
   
PASSERIFORMEN: Cinclidae  
White-throated Dipper Cinclus filmzaal
Bruine Waterspreeuw Cinclus pallasii
   
PASSERIFORMEN: Muscicapidae  
Gevlekte Vliegenvanger Muscicapa striata
Siberische Blauwe Roodborstje Larvivora-cyaan
Lijsternachtegaal Luscinia luscinia
Gewone nachtegaal Luscinia megarhynchos
Blauwborst Luscinia svecica
Witstaart Robijnroodborst Calliope pectoralis
Siberische Robijnroodborst Calliope calliope
Roodstaart Tarsiger cyanurus
Taiga Vliegenvanger Ficedula albicilla
Europese Rattenvliegenvanger Ficedula hypoleuca
Blue-capped Redstart Adelura coeruleocephala
Eversmann’s Redstart Adelura erythronota
Gemeenschappelijke herstart Fenicurus Fenicurus
Zwarte Redstart Fenicurus ochruros
Güldenstädt’s Redstart Fenicurus erythrogastrus
Rotslijster Monticola saxatilis
Whinchat Saxicola rubetra
Oostelijke Roodborsttapuit Saxicola maurus
Noordelijke Tapuit Oenanthe oenanthe
Isabelline Tapuit Oenanthe isabellina
Woestijnradar Oenanthe deserti
Ridderspoor Oenanthe pleschanka
   
PASSERIFORMEN: Turdidae  
Witte Lijster Zoothera aurea
Nevelspruw Turdus viscivorus
Lijster Turdus philomelos
Redwing Turdus iliacus
Euraziatische merel Turdus merula
Veldprijzen Turdus pilaris
Lijster met zwarte keel Turdus atrogularis
Lijster met rode keel Turdus ruficollis
Sophie Waechter

Written by