cricketsymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

De krekelsymboliek is iets wat je misschien niet wilt missen, want dit kleine insect is je leven binnengedrongen om je geluk te brengen en je ogen te openen voor de grote kansen die je te wachten staan. Dus laten we de betekenis van de krekel analyseren en kijken wat het voor je in petto heeft.

Inhoudsopgave

Cricket Symbolisme en Betekenis

De cricketsymboliek gaat over geluk, rijkdom en welvaart in het algemeen en is een gebruikelijk positief teken. Er wordt aangegeven dat je dit kleine insectje nooit mag schaden, want ook je geluk zal tenietgaan. 

Cricket is een drager van geluk en liefde in je leven.  De lange antennes van de krekel zijn een symbool van intuïtie en gevoeligheid en een verbinding met de geestenwereld, de verlichting. 

Dit geestesdier helpt je om je te verbinden met het goddelijke, verhoogt je zintuigen en leert je te geloven in je instincten en spirituele leiding.

Omdat ze op het gras leven maar de lange antennes hebben, is de Cricket een embleem van geaardheid en spiritualiteit en creëert het een mooi evenwicht tussen deze rijken.

Als dit voorteken u vaak voorkomt, kan het een signaal zijn om meer aandacht te besteden aan uw relatie, want het liedje is een symbool van de paring en de liefde.

De Cricket betekent ook een beschermer tegen het kwaad; trouwens, hij stopt met zingen als er roofdieren in de buurt zijn en wordt gebruikt als talisman. Hun lied is de muziek van de ziel, en het geeft je de kracht om je geest te spreken. ( 1 )

Cricket Native American Symbolism

Voor veel inheemse Amerikanen zijn krekelgeluiden een uitstekend teken van geluk, maar voor stammen in het Westen is de betekenis van de krekels precies het tegenovergestelde van pech, vooral als je de krekel in je huis vindt.

De Cheyenne stam keek goed naar de krekels om de beweging van de buffelkuddes te voorspellen. 

De Cherokee zien dit cricketsymbool als een geestig en moedig personage dat ondanks hun fysieke beperkingen in elke situatie slaagt. 

Aan de andere kant geven de Mexicanen hen misschien niet zoveel spirituele eer, maar genieten ze liever van de krekels als maaltijd.

Een inheems Amerikaans verhaal verbeeldt de buidelrat met een prachtige en harige staart, die jaloezie in het hart van het konijn aanwakkert, dat helemaal geen staart had vanwege de beer. 

Er wordt een dans georganiseerd in het dierenrijk. Het konijn plant samen met de Cricket, die door de Indianen als de kapper van het bos werd beschouwd, een uitstekende haarsnijder, om de buidelrattenstaart te scheren zonder dat hij het wist. 

Tijdens de dans onthult de buidelrat zijn staart uit de linten waarmee de krekel zijn staart verfraaide en wordt het lachertje van de avond. ( 2 )

Krekel-Oostelijk Symbolisme

In de Chinese cultuur is het tsjilpen van de krekels een geluksbrenger en wordt het gezien als muziek. Deze insecten worden met diep respect behandeld. Tijdens de Tang Dynastie zouden mensen zelfs de krekels vangen en ze in een kooi opsluiten om ze te horen zingen.

De symboliek van de krekels was vroeger erg belangrijk voor de Chinese koninklijke familie, zoals blijkt uit de “Last Emperor” film waarin de jonge keizer Pu Yi een krekel in een kooi achter de troon houdt tot het einde van zijn leven.

Chinese boeren hebben het uiterlijk en de verdwijning van het krekeldier onderzocht als voorteken voor wanneer ze gewassen moeten planten en wanneer ze moeten oogsten.

Vanwege het grote aantal eieren dat een krekel legt, was het overwegen van krekels en een teken van succes een gemeenschappelijk idee en een manier om families veel kinderen te wensen.

Het Chinese volk heeft nog steeds grote bewondering voor dit kleine insect en associeert het met de zomer, moed en een vechtlust.

Aan de andere kant was voor de Japanners de krekelmolsymboliek van de herfst. Zij gebruikten deze insecten ook als huisdier, voor hun geliefde geluiden en waren een bloeiend handelsproduct op de markten en in dierenwinkels. ( 3 )

Krekelchristendomsymboliek

Wat betekenen krekels in de Bijbel? Het Nieuwe Testament illustreert Johannes de Doper die krekels eet en suggereert dat deze insecten en andere insecten die kunnen vliegen kunnen worden gegeten.

In het christendom is de betekenis van de cricketsymboliek die van een getalenteerd persoon die het spirituele vermogen heeft om zijn lichaam te verlaten. 

De betekenis van het getjilp van krekels is het geluid dat je hoort direct na het hebben van een out-of-body ervaring. Het is ook een symbool van het reizen over lange afstanden.

Een kleine groene krekel symboliseert een nieuw persoon op het spirituele pad, een fris begin. De betekenis van krekels in de Bijbel als ze gekooid zijn, is dat de geest in het lichaam gevangen zit, of dat hij zijn talenten in de val lokt.

De profetische betekenis van de krekel is aanwezig in het verhaal van de pioniers, waar de betekenis van de zwarte krekel een plaag is die de gewassen van de mensen heeft vernietigd. 

Ze baden tot God om hun werk te redden, en de Heer stuurde meeuwen om de krekels op te eten en redde hen. Er werd een wonder verricht voor hen die geloof hadden. ( 4 )

Cricket Keltisch Symbolisme

Wat symboliseren krekels voor de Kelten? Ze zien dit insect als een magisch wezen, vol van mysterie, dat niet slecht mag worden gemaaid of gedood. Dus hebben de krekels veel geluk? Daar lijkt het wel op. 

Ze zijn een zeer positief teken. De haard cricket betekent dat ze ook de feeën weg te houden, die net als deze plaats duidelijk te drinken de melk achtergelaten door de boerin.

De symboliek van krekels gaat over wijsheid, die als honderden jaren oud wordt beschouwd. Kelten geloofden dat deze kleine insecten veel te vertellen hebben als we ze konden begrijpen. Ze werden “Oude Mensen” genoemd en kenden de hele geschiedenis van de wereld.

De Cricket on the hearth betekent een band die Keltische folklore in verschillende vormen speelt.

De Ieren geloven in het Cricket in huiselijk bijgeloof, wat een teken van uitstekend geluk is. Ze denken ook dat deze insecten het weer kunnen voorspellen. 

Hoe sneller de Cricket tsjilpt, hoe sneller zijn stofwisseling werkt, en hoe heter het buiten is, dus het is ook een symbool van de zomer. 

Je kunt het aantal geluiden tellen om de temperatuur te berekenen.  Cricket is in Engeland geboren, in de middeleeuwse periode, als een kinderspel.

Afrikaans symbolisme in krekels

Krekels worden geaccepteerd in tuinen in Zuid-Afrika, maar ze zijn een slecht teken als ze in je huis verschijnen. Afgezien van bijgeloof en folklore zijn de krekels die op dit continent worden gevonden nogal agressief en beschadigen ze goederen.

Een Afrikaanse stadslegende verbeeldt de Parktown garnalencricket als een genetisch experiment dat het resultaat is van onderzoek door studenten, waardoor dit insect ongewoon groot en robuust is met oranje kleuren.

Dit insect is ook een symbool van kracht en macht in deze regio door een andere soort, de gepantserde struikkrekels, die beschermd worden door botten en stekels en die ook roofdieren kunnen aanvallen met hun bloed.

Aan de andere kant is het ook een symbool van vruchtbaarheid omdat mannelijke krekels bij het verwekken kiezen voor jonge maagdelijke maten vanwege de grote inspanning bij het overbrengen van hun gave van de spermatofoor.

Krekels worden gezien als een teken van aankomende regen vanwege de galerijen tijdens dit weertype. De Cricket krijgt de algemene beschrijving van de drager van geluk, rijkdom en welvaart in andere gebieden.

In de Afrikaanse folklore gelooft men dat Cricket niet alleen het weer voorspelt, maar ook de aanpak van een nieuwe geliefde.

Krekel in Dromen

Wat betekenen zwarte krekels in dromen? Als een grote zwarte krekel in je nachtvisies verschijnt, dan is dat een teken dat je te chagrijnig handelt voor de situatie waarin je je bevindt. 

Concentreer je perspectief op de positieve dingen in het leven, zoals je gezondheid, en duw je vrienden niet weg met je houding.

De betekenis van de horende krekels gaat over het ontvangen van het goede nieuws dat je verwachtte. Uw leven staat op het punt een nieuw, spannend hoofdstuk te beginnen.

Maar wat betekent het als er een cricket op je afkomt? Het is een teken van angst. Je legt jezelf de nadruk op iets dat is gebeurd, of het nu gaat om de manier waarop je bent behandeld of hoe iemand je heeft behandeld.

Wat betekent het als krekels je huis binnenkomen en je erop stapt? Het is een teken van ongelukkig nieuws. Je krijgt niet het oordeel dat je wenst.

Een dode krekel in je dromen is een symbool van de verkeerde beslissing die je hebt genomen en de gevolgen die zich zullen voordoen. De betekenis van de dode krekel is van vele complicaties die zullen ontstaan.

Een krekelsprong vertegenwoordigt iemand die je in het dagelijks leven ergert.  Dromen over krekels die je aanvallen suggereren dat je klusjes moet afmaken.

Cricket Encounters en Omens

Is het tegenkomen van een cricket geluk of pech hebben?  Een cricket in huis betekent een fortuin. Krekels zijn geluk, en als je ze verbant, dan zal je geluk je ook verlaten. 

De krekels in het huis betekenen ook een beschermer tegen boze geesten.  De albinocricket of het witte krekelinsect symboliseert iemand van wie je houdt, die terugkeert in je leven.

In Brazilië gaat dit voorteken over een storm die op komst is, vooral als het een paquinha-soort is en het door het vuil graaft, of van de oogsttijd.

In Zambia is een zwarte krekel een teken van ziekte, de grijze een teken van geld en de groene krekel een symbool van hoop.

In Duitsland is de spirituele betekenis van krekels een slecht voorteken, dat wijst op de dood van een geliefde. Als het harder tsjilpt dan gewoonlijk, dan is het een teken van slecht weer.

Het doden van een cricket op zondag brengt ongeluk. Als de cricketboodschapper je huis verlaat, betekent dit dat de dood in plaats daarvan zal komen.

Als een krekel hoort dat je van plan bent hem te doden, zal het woord zich verspreiden, en veel krekels zullen wraak nemen door je kleren op te eten ( 5 )

Cricket Mythologie en Folklore

In de inheemse Amerikaanse folklore is de spirituele betekenis van de krekel een succes, een persoonlijke realisatie, en men geloofde dat het de mogelijkheid had om je intuïtie en perceptie te verhogen. 

Ze werden ook geassocieerd met de toegang tot je onderbewustzijn en het ontdekken van je innerlijke zelf en talenten. Krekels zijn ook verbonden met dromen en bovennatuurlijke vermogens in deze regio. 

Hun antennes bieden hen een grote gevoeligheid en symboliseren wijsheid en spirituele begeleiding.  De krekelbetekenis in de spiritualiteit wordt in Pinocchio’s verhaal verbeeld. 

De sprekende Cricket is een symbool van bewustzijn, een voortdurende waarschuwing als het gaat om verkeerde beslissingen, en een geestengids.

In de Europese folklore werd de krekel gebruikt om wratten af te kauwen. Hetzelfde geldt voor de Noord-Amerikaanse legende, waar deze insecten werden gebruikt om wratten uit te roeien door het centrum van de wratten op te eten of door het bloed uit de wrat te zuigen.

Een gelijkaardig middel werd gemaakt van een kikker linkerpoot en de rechter van een krekel, en het werd onder het kussen van de persoon die wratten had geplaatst. De behandeling van netelroos is een andere kwaliteit van deze insecten. ( 6 )

Cricket Spirit Animal

Het is bekend dat krekels en geluk samengaan, dus als dit geestendier je leven is binnengedrongen, let dan goed op zijn boodschap. 

Het is gekomen om je te vertellen, dat alles wat je gehoopt hebt, nu voor je beschikbaar is, en het is tijd om op deze gelegenheid in te grijpen.  Het krekelgeest dier is een veilige pas voor alles wat je wilt bereiken, wetende dat je zult slagen. 

Zoals de stille krekel, die in het donker loopt zonder zijn aanwezigheid bekend te maken, zo moet je handelen zonder jezelf te prijzen en te veel ophef te maken over je doen en laten. 

Werk hard, met gratie, en vind de beste manier om verder te gaan met je plannen.

De cricketgeestgids zal je intuïtie gebruiken om je te laten zien hoe je moet gaan, en je op de hoogte brengen van je zoektochten en manieren om te handelen. 

Besteed ook aandacht aan je gedachten, want de krekel zou je ideeën en signalen kunnen sturen om je te helpen. Lijn je uit op deze gedachten en energie en vind je innerlijke creativiteit.

Dit geestendier is ook een symbool van welvaart en rijkdom, dus als je financiële hulp nodig hebt, doe dan een beroep op deze geest om je te helpen. ( 7 )

Cricket Totem Animal

Als je de crickettotem hebt, dan ben je een rustig en geduldig persoon. Je behandelt anderen met zorg en zachtmoedigheid en verlangt naar een vreedzame ontmoeting of relatie met iedereen.

Dit geestesdier verhoogt je instincten in je, waar je altijd op kunt vertrouwen, omdat het een zeer vindingrijk en creatief persoon is. 

Je hebt deze kwaliteiten opgedaan door moeilijke tijden en hard werken, waardoor je de wijze en kritische persoon bent geworden die je vandaag de dag bent. Jouw moed en moedige manier van denken brengen je resultaten en prestaties waar anderen niet eens van dromen.

Je bent in harmonie met alle lichaam, geest en ziel en bent de beste persoon om te roepen als er hulp nodig is.

De totem van het krekeldier heeft zijn negatieve eigenschappen, net als elk ander geestesdier. Als je deze totem hebt, kan het zijn dat je te opgewonden raakt door verschillende plannen en niet nadenkt voordat je handelt. 

Probeer niet impulsief te handelen en analyseer de voors en tegens voordat je iets doet. Dit gehaaste gedrag kan je in de situatie van spijt en zelftwijfel brengen.

Je moet ook je wortels vinden en geaard blijven om stabiliteit in je leven te hebben.

Cricket Power Animal

Roep krekelmedicijnen op wanneer je het gevoel hebt dat je niet meer in orde bent en stabiliteit en richting in het leven nodig hebt. Als je moeite hebt om met anderen te communiceren en het gevoel hebt dat niemand je nog begrijpt, roep dan het krekeldier op.

Krekels kunnen je helpen bij het ontwikkelen van spirituele vaardigheden zoals aurawaarden, helende chakra’s en energieën. 

Dit insect is van vitaal belang in het ecosysteem van de aarde, het ondersteunt het plantenleven en staat zo symbool voor de machtige dingen die een klein insect kan bereiken.

Het krachtdier is aanwezig als je samen met anderen werkt en je inspanningen om het beste resultaat te bereiken volhoudt. 

Doe een beroep op deze energie als je de leiding hebt over andere mensen en begeleiding nodig hebt bij het goed beheren van je verantwoordelijkheid. 

Cricket energie zal door je heen stromen en zal helpen om iedereen te laten werken als een eenheid.

Als je in een sleur zit en wat adrenaline nodig hebt, doe dan een beroep op het cricket power dier en breng avontuur in je leven. 

Als het de inspiratie is die je nodig hebt, of een duwtje in de rug om vooruit te komen en je leven ten goede te veranderen, zal een Cricket je vullen met zijn kracht.

Cricket Tattoo Betekenis

Wat symboliseert een cricket als een tatoeage?

De krekeltatoeage betekent dat er sprake is van liefde voor de dieren, de natuur en alles wat mysterieus is. Het is geschikt voor gevoelige mensen die zeer inzichtelijk zijn. 

Het wordt meestal gekozen door degenen die zich relatief klein voelen in vergelijking met anderen, maar weten dat ze veel grote dingen in hen kunnen doen.  Een crickettatoeage kan ook werken als een geluksbrenger op het lichaam, want ze zijn een symbool van geluk.

Het kan worden afgebeeld als slechts een klein insect, of het kan worden geïllustreerd samen met objecten, op de natuur gebaseerde afbeeldingen, of andere dieren die de krekelsymboliek contrasteren of versterken.

Een cartoon cricket tattoo is een symbool van geluk, onschuld en bescherming. Het is een mooi klein insect waarvan bekend is dat het prachtige geluiden maakt en wordt meestal gekozen door gevoelige en expressieve mensen.

Als het een Chinese cricket tatoeage is, wordt het geassocieerd met de vechtlust van een persoon die gerelateerd is aan de vechtsport van deze Aziatische delen. Het is afgebeeld op mensen die iets te zeggen hebben in het leven en die van nature opstandig zijn.

Conclusie

Het krekeldier en de symboliek zijn sterk gerelateerd aan geluk en hard werken voor wat je wilt bereiken. Het is een embleem van onafhankelijkheid, het dansen op je lied. Roep dit geestendier op en omarm de kracht en de kracht die het je geeft, want het zal je altijd terugbrengen naar het licht en de hoop.

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by