cypruswereldvogels

Vogelen op Cyprus

Cyprus ligt op een noord-zuid trekroute en er zijn veel vogels op doorreis, sommige in grote groepen, andere in kleine groepen.

Deze trekvogels mogen slechts enkele dagen tot een week rusten. Maart tot mei is de periode van noordelijke migratie en augustus tot oktober de periode van zuidelijke migratie.

De Vogels

De vogels die regelmatig op doorreis zijn, vormen een groot percentage van de Cypriotische lijst met in totaal meer dan 400 soorten. Daarvan zijn slechts zo’n 60 soorten resident en zo’n 40 zijn trekvogels die regelmatig of incidenteel in Cyprus broeden. 

Het aantal vogels dat tijdens de lente- en herfsttrek stopt is indrukwekkend omdat er letterlijk miljoenen vogels door het eiland trekken.

Cyprus heeft twee endemische soorten, de Cypriotische Tapuit Oenanthe cypriaca en de Cypriotische Warbler Sylvia melanothorax.

Belangrijke Geolocatie

De positie van Cyprus in het oostelijke deel van de Middellandse Zee met Turkije in het noorden, Syrië in het oosten en Egypte in het zuiden, plaatst het op een van de belangrijkste migratieroutes over de Middellandse Zee en maakt het tot een belangrijke stopplaats voor veel soorten die in het voorjaar en de herfst tussen broedgebieden in Europa-Azië en overwinteringsgebieden in Afrika-Midden-Oosten reizen.

De vogels die regelmatig op doortocht zijn, vormen een groot percentage van de Cypriotische ‘lijst’ met in totaal zo’n 400 soorten. Hiervan zijn slechts ongeveer 60 soorten resident en ongeveer 30 zijn trekkende fokkers die regelmatig of incidenteel broeden.

Daarom is het het perfecte vakantieoord voor de vogelliefhebber. Plan gewoon je reis, geef je kardinalen en u inpakken superzoomcamera .

De volledige lijst van vogelsoorten op Cyprus

Roerige Eend Oxyura jamaicensis
Witkopeend Oxyura leucocephala
Stomme Zwaan Cygnus-olor
Toendrazwaan Cygnus columbianus
Whooper Zwaan Cygnus cygnus
Rotgans Branta bernicla
Roodborstgans Branta ruficollis
Grijze Gans Antwoord anser
Bonengans Anser fabalis
Grote Witte Gans Antwoord-albifrons
Kleinere witgekleurde gans Antwoord erythropus
Gewone Scoter Melanitta nigra
Goudenoog Bucephala clangula
Smew Mergellus albellus
Goosander Mergus merganser
Roodborstje Merganser Mergus serrator
Egyptische gans Alopochen aegyptiaca
Bergeend Tadorna tadorna
Roerige bergeend Tadorna ferruginea
Gemarmerde wintertaling Marmaronetta angustirostris
Roodkapje Pochard Netta rufina
Paashaas Aythya ferina
IJzeren Eend Aythya nyroca
Getufte Eend Aythya fuligula
Groter Scaup Aythya marila
Garganey Spatula querquedula
Noordelijke Slobeend Spatula clypeata
Gadwall Mareca-strepera
Smient uit Eurazië Mareca-peneloop
Mallard Anas platyrhynchos
Noordelijke Pintail Anas acuta
Wintertaling Anas crecca
   
GALIFORMEN: Phasianidae  
Kwartel Coturnix coturnix
Chukar Partridge Alectoris chukar
Zwarte Francolin Francolinus francolinus
Fazant Phasianus colchicus
   
FOENICOPTERIFORMES: Fenicopteridae  
Grotere Flamingo Fenicopterus roseus
Minder Flamingo Feniconaias minor
   
FOENICOPTERIFORMEN: Podicipedidae  
Dodaars Tachybaptus ruficollis
Roodnekse fuut Podiceps grisegena
Fuut Podiceps cristatus
Slavische fuut Podiceps auritus
Zwarthals fuut Podiceps nigricollis
   
COLUMBIFORMEN: Columbidae  
Rotsduif Columba livia
Voorraadduif Columba-oeena’s
Houtduif Columba palumbus
Europese Schildpadduif Streptopelia-schildpad
Oosterse Schildpadduif Streptopelia orientalis
Euraziatische Collared Dove Streptopelia decaocto
Lachende duif Streptopelia senegalensis
Namaqua Duif Oena capensis
   
PTEROCLIFORMES: Pteroclidae  
Pin-tailed Zandhoen Pterocles alchata
Zwartbuikzandhoen Pterocles orientalis
   
CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae  
Europese nachtzwaluw Caprimulgus europaeus
   
CAPRIMULGIFORMES: Apodidae  
Alpine Swift Tachymarptis melba
Kleine Swift Apus affinis
Pallid Swift Apus pallidus
Gangbaarheid Apus verontschuldiging
   
CUCULIFORMES: Cuculidae  
Grote Gevlekte Koekoek Clamator glandarius
Diederick Koekoek Chrysococcyx caprius
Koekoek Cuculus canorus
   
GRUIFORMES: Rallidae  
Westelijk Waterspoor Rallus aquarium
Corncrake Crex crex
Gevlekte Crake Porzana porzana
Kleine Hark Zapornia-parva
Baillon’s Crake Zapornia pusilla
Paarse Swamphen Porphyrio porphyrio
Allen’s Gallinule Porphyrio alleni
Gewone Moorhen Gallinula Chloropus
Meerkoet Fulica atra
   
GRUIFORMES: Gruidae  
Demoiselle-kraan Grus virgo
Gewone kraan Gruisvrucht
   
OTIDIFORMES: Otididae  
Kleine Trap Tetrax tetrax
Grote Trap Otis tarda
Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueenii
   
GAVIIFORMES: Gaviidae  
Roodstaartduiker Gavia stellata
Black-throated Duiker Gavia arctica
   
PROCELLARIIFORMES: Hydrobatidae  
Europese Stormvogel Hydrobaten pelagicus
   
PROCELLARIIFORMES: Procellariidae  
Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea
Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan
   
PELECANIFORMEN: Ciconiidae  
Zwarte ooievaar Ciconia nigra
Europese Ooievaar Ciconia ciconia
   
PELECANIFORMES: Pelecanidae  
Grote Witte Pelikaan Pelecanus onocrotalus
Dalmatische Pelikaan Pelecanus crispus
   
PELECANIFORMES: Ardeidae  
Euraziatische Roerdomp Botaurus stellaris
Roerdompje Ixobrychus minutus
Zwartgekroonde Nachtreiger Nycticorax nycticorax
Striated Heron Butorides striata
Squacco Heron Ardeola ralloides
Koereiger Bubulcus ibis
Grijze Reiger Ardea cinerea
Paarse reiger Ardea purpurea
Grote Zilverreiger Ardea alba
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta
Western Reef Egret Egretta gularis
   
PELECANIFORMES: Threskiornithidae  
Euraziatische lepel Platalea leucorodia
Glanzende Ibis Plegadis falcinellus
   
PELECANIFORMES: Sulidae  
Jan-van-gent Morus bassanus
   
PELECANIFORMES: Phalacrocoracidae  
Pygmeeën aalscholver Microcarbo pygmaeus
Europese shag Phalacrocorax aristotelis
Grote Aalscholver Phalacrocorax carbo
   
CHARADRIIFORMES: Burhinidae  
Euraziatische Dikke Knie Burhinus oedicnemus
   
CHARADRIIFORMES: Haematopodidae  
Scholeksterster Hematopus ostralegus
   
CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae  
Bontgekleurde avocet Recurvirostra avosetta
Zwartgevleugelde Stilt Himantopus himantopus
   
CHARADRIIFORMES: Charadriidae  
Grijze Plevier Pluvialis squatarola
Euraziatische Goudplevier Pluvialis apricaria
Pacifische Goudplevier Pluvialis fulva
Euraziatische Dotterel Eudromias morinellus
Grindgangerplevier Charadriushiaticula
Kleine Plevier met ringen Charadrius dubius
Kittlitz’s Plover Charadrius pecuarius
Kentish Plover Charadrius alexandrinus
Grotere Zandplevier Charadrius leschenaultii
Kaspische Plevier Charadrius asiaticus
Noordelijke Kievit Vanellus vanellus
Kievit met vleugels Vanellus spinosus
Gezellige Kievit Vanellus gregarius
Witstaartvleugel Vanellus leucurus
   
CHARADRIIFORMES: Scolopacidae  
Regenwulp Numenius phaeopus
Slank gefactureerde wulp Numenius tenuirostris
Euraziatische wulp Numenius arquata
Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
Zwartstaartgodin Limosa limosa
Ruddy Turnstone Arenaria-interpres
Rode knoop Calidris canutus
Ruff Calidris pugnax
Breed gefactureerde Zandbak Calidris falcinellus
Wulpschildpadder Calidris ferruginea
Temminck’s Stint Calidris temminckii
Sanderling Calidris alba
Dunlin Calidris alpina
Baird’s Sandpiper Calidris bairdii
Kleine Stint Calidris minuta
Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
Euraziatische houtsnip Scolopax rusticola
Grote Watersnip Gallinago-media
Watersnip Gallinago gallinago
Jack Snipe Lymnocryptes minimus
Terek Sandpiper Xenus cinereus
Oeverloper Actitis hypoleucos
Groene oeverloper Tringa ochropus
Gevlekte Roodpootje Tringa erythropus
Groenpoot Tringa nebularia
Roodborstje Tringa totanus
Houten Schuurpijp Tringa glareola
Moerasschuurder Tringa stagnatilis
Roodnekse Phalarope Phalaropus lobatus
Grijze Phalarope Phalaropus fulicarius
   
CHARADRIIFORMES: Glareolidae  
Crèmekleurige Courser Cursorius cursor
Collared Pratincole Glareola pratincola
Oosterse Pratincole Glareola maldivarum
Zwartgevleugelde Pratincole Glareola nordmanni
   
CHARADRIIFORMES: Stercorariidae  
Noordpooljager Stercorarius parasiticus
Pomarijn jager Stercorarius pomarinus
   
CHARADRIIFORMES: Laridae  
Zwartbenige Kittiwake Rissa tridactyla
Slank gefactureerde meeuw Chroicocephalus genei
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus
Kleine meeuw Hydrocoloeus minutus
Franklin’s Gull Leucophaeus pipixcan
Mediterrane meeuw Ichthyaetus melanocephalus
Audouin’s Gull Ichthyaetus audouinii
Witoogmeeuw Ichthyaetus leucophthalmus
Pallas’s Gull Ichthyaetus ichthyaetus
Mew Gull Larus canus
Kleine mantelmeeuw Larus Fuscus
Zilvermeeuw Larus argentatus
Armeense meeuw Larus armenicus
Geelpootmeeuw Larus michahellis
Kaspische meeuw Larus cachineeën
Grote mantelmeeuw Larus marinus
Kleine Tern Sternula albifrons
Gull-billed Tern Gelochelidon-nilotica
Kaspische Zee Hydroprogne caspia
Gefluisterde Tern Chlidonias-hybride
Witvleugelige Tern Chlidonias leucopterus
Zwarte Stern Chlidonias niger
Gewone Tern Sterna hirundo
Arctische Stern Sterna-paradijs
Broodje Tern Thalasseus sandvicensis
   
ACCIPITRIFORMES: Pandionidae  
Visarend Pandionhaliaetus
   
ACCIPITRIFORMES: Accipitridae  
Zwartgevleugelde Vlieger Elanus caeruleus
Europese Honingbuizerd Pernisapivorus
Oosterse Honingbuizerd Pernis ptilorhynchus
Lammergier Gypaetus barbatus
aasgier Neophron percnopterus
Bateleur Terathopius ecaudatus
Short-toed Eagle Circaetus gallicus
Griffongier Zigeunerfulvus
Biologische gier Aegypius monachus
Kleine gevlekte adelaar Clanga pomarina
Grotere gevlekte adelaar Clanga-clanga
Oostelijke Keizerarend Aquila heliaca
Gouden Adelaar Aquila chrysaetos
Bonelli’s Eagle Aquila fasciata
Gejaagde adelaar Hieraaetus pennatus
Westerse bruine kiekendief Circusaeruginosus
Kiekendief Circus cyaneus
Pallid kiekendief Circusmacrourus
Montagu’s Kiekendief Circus pygargus
Levant Sparrowhawk Accipiter-brevipes
Mus Accipiter nisus
Havik Accipiter gentilis
Zeearend Haliaeetus albicilla
Rode Wouw Milvus milvus
Zwarte Vlieger Milvus migrans
Ruwe buizerd Buteo lagopus
Euraziatische buizerd Buteo buteo
Buizerd met lange poten Buteo rufinus
   
STRIGIFORMEN: Tytonidae  
Schuuruiluil Tyto alba
   
STRIGIFORMEN: Strigidae  
Uiltje Athene noctua
Euraziatische schelpen uil Otus-scops
Noordelijke ransuil Asio otus
Velduil Asio flammeus
   
BUCEROTIFORMES: Upupidae  
Hoepel op Opupa-epops
   
PICIFORMEN: Picidae  
Noordelijke Wryneck Jynx torquilla
   
CORACIIFORMES: Meropidae  
Blauwwang bijeneter Merops persicus
Europese bijeneter Merops apiaster
   
CORACIIFORMES: Coraciidae  
Europese Roller Coracias garrulus
   
CORACIIFORMES: Alcedinidae  
IJsvogel Alcedo op dit punt
Bonte ijsvogel Ceryle rudis
Witkeelende ijsvogel Halcyon smyrnensis
   
FALCONIFORMES: Falconidae  
Kleine Torenvalk Falco naumanni
Torenvalk Falco tinnunculus
Roodvoetse Valk Falco vespertinus
Amoervalk Falco amurensis
Eleonora’s valk Falco eleonorae
Roetende Valk Falco concolor
Merlijn Falco columbarius
Euraziatische Hobby Falco-subbuteo
Lanner Falcon Falco biarmicus
Saker Falcon Falco cherrug
Slechtvalk Falco peregrinus
   
PASSERIFORMEN: Oriolidae  
Euraziatische Wielewaal Oriolus oriolus
   
PASSERIFORMEN: Laniidae  
Red-backed Shrike Lanius collurio
Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides
Isabellinekrimp Lanius isabellinus
Kleine grijze krimp Lanius minderjarige
Grote Grijze Garnaal Excubitor Lanius
Houtsnipperaars Lanius senator
Gemaskerde krimp Lanius nubicus
   
PASSERIFORMEN: Corvidae  
Vlaamse gaai Garrulusklier
Euraziatische Ekster Pica pica
Euraziatische jakhals Corvus monedula
Toren Corvus frugilegus
Raaf Corvus corax
Bruine hals Raven Corvus ruficollis
Carrion Kraai Corvuscoron
Huis Kraai Corvus splendens
   
PASSERIFORMEN: Prunellidae  
Dunnock Prunella modularis
   
PASSERIFORMEN: Passeridae  
Huismus Passer domesticus
Spaanse Mus Passer hispaniolensis
Afghaanse mus Passer yatii
Dode Zee Mussen Passer moabiticus
Boomspin Passeiße montanus
Bleke Rotsmus Carpospiza brachydactyla
Euraziatische Rotsmus Petronia petronia
Witvleugel Sneeuwvink Montifringilla nivalis
   
PASSERIFORMEN: Motacillidae  
Boompijp Anthus trivialis
Olijfboompipet Anthus hodgsoni
Roodkeeltpipet Anthus cervinus
Amerikaanse Pipit Anthus rubescens
Weidepieper Anthus pratensis
Waterpijp Anthus spinoletta
Richard’s Pipit Anthus richardi
Blyth’s Pipit Anthus godlewskii
Buidelpijp Anthus-campestris
Langgerekte Pipit Anthus similis
Gele Kwikstaart Motacilla flava
Grijze Kwikstaart Motacilla cinerea
Citrien Kwikstaart Motacilla citreola
Witte Kwikstaart Motacilla alba
   
PASSERIFORMEN: Fringillidae  
Vink Fringilla coelebs
Brambling Fringilla montifringilla
Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
Rozenvink Erythrina erythrina
Euraziatische Goudvink Pyrrhula pyrrhula
Karmijnrode Vink Rhodopechys sanguineus
Trompettist Vink Bucanetes githagineus
Woestijnvink Rhodospiza obsoleta
Europese Vink Chloris chloris
Gemeenschappelijk Linnet Linaria-canabine
Gemeenschappelijke Redpoll Acanthis-flammea
Rode Kruisbiljet Loxia curvirostra
Europese Goudvink Carduelis carduelis
Europese Serin Serinus serinus
Roodkapje Serin Serinus pusillus
Euraziatische sijs Spinus spinus
   
PASSERIFORMEN: Emberizidae  
Gestreept Gors Fringillaria striolata
Zwartkopgors Granativora melanocephala
Maïsgors Emberiza calandra
Rotsengors Emberiza cia
Grijze Grijze Gors Emberiza buchanani
Cretzschmar’s Bunting Emberiza-caesie
Cinereous Bunting Cineracea van Emberiza
Ortolan Gors Emberiza hortulana
Geelgors Emberiza citrinella
Pijngors Emberiza leucocephalos
Euraziatische rietgors Schoeniclus schoeniclus
Rustiek gors Schoeniclus rustiek
Kleine Gors Schoeniclus pusillus
Geelborstgors Schoeniclus aureolus
   
PASSERIFORMEN: Paardachtigen  
Koolmees Periparus ater
Koolmees Parusmajoor
   
PASSERIFORMEN: Remizidae  
Europese Slingermees Remiz pendulinus
   
PASSERIFORMEN: Alaudidae  
Bar-tailed leeuwerik Ammomanes cinctura
Woestijnleeuwerik Ammomanes deserti
DuPont’s Leeuwerik Chersophilus duponti
Dunn’s Lark Eremalauda dunni
Kleine leeuwerik met korte steeltjes Alaudala rufescens
Bimaculerende leeuwerik Melanocorypha bimaculata
Calandra leeuwerik Melanocorypha calandra
Grote leeuwerik met korte steel Calandrella brachydactyla
Temminck’s Leeuwerik Eremophila bilopha
Gehoornde leeuwerik Eremophila alpestris
Houtleeuwerik Lullula arborea
Euraziatische veldleeuwerik Alauda arvensis
Kuifleeuwerik Galerida cristata
   
PASSERIFORMEN: Panuridae  
Bebaarde Reedling Panurus biarmicus
   
PASSERIFORMEN: Cisticolidae  
Zitting Cisticola Cisticola juncidis
Sierlijke Prinia Prinia gracilis
   
PASSERIFORMEN: Locustellidae  
Savi’s Warbler Locustella luscinioides
Rivierfluiter Locustella fluviatilis
Grasshopper Warbler Locustella naevia
   
PASSERIFORMEN: Acrocephalidae  
Olivalente Zanger Iduna pallida
Upcher’s Warbler Hippolais languida
Olijfboomkiezer Hippolais olivetorum
Icterine Warbler Hippolais icterina
Waterfluiter Acrocephalus paludicola
Spuitzaagzanger Acrocephalus melanopogon
Randzanger Acrocephalus schoenobaenus
Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
Moerasfluiter Acrocephalus palustris
Rietzanger Acrocephalus scirpaceus
Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola
Basra Rietzanger Acrocephalus griseldis
Grote rietzanger Acrocephalus arundinaceus
   
PASSERIFORMEN: Hirundinidae  
Noordelijk Huis Martin Delichon urbicum
Red-rumped Swallow Cecropis daurica
Schuurzwaluw Hirundo rustica
Euraziatische Crag Martin Ptyonoprogne rupestris
Vlakke Martin Riparia paludicola
Zandmartin Riparia-riparia
   
PASSERIFORMEN: Phylloscopidae  
Oost-Bonelli’s Warbler Rhadina Orientalis
Houten Kriebelaar Rhadina sibilatrix
Geelbruine Warbler Abrornis inornatus
Schemerige Warbler Phylloscopus fuscatus
Wilgenzwaluw Phylloscopus trochilus
Tsjiftjaf Phylloscopus collybita
Bergchiffchaff Phylloscopus lorenzii
   
PASSERIFORMEN: Scotocercidae  
Cetti’s Warbler Cettia cetti
   
PASSERIFORMEN: Sylviidae  
Euraziatische Blackcap Sylvia atricapilla
Tuinfluiter Sylvia-boor
Aziatische Woestijnfluiter Curruca nana
Barred Warbler Curruca nisoria
Oostelijke Orpheïsche Warbler Curruca crassirostris
Kleinere Whitethroat Curruca curruca
Cyprus Warbler Curruca melanothorax
Ménétries’ Warbler Curruca mystacea
Rüppell’s Warbler Curruca ruppeli
Oostelijke subalpiene karekiet Curruca cantillans
Sardijnse Warbler Curruca melanocephala
Gewone Whitethroat Curruca communis
Brilfluiter Curruca conspicillata
   
PASSERIFORMEN: Regulidae  
Goldcrest Regulus regulus
Euraziatische Vuurkorf Regulus ignicapilla
   
PASSERIFORMEN: Bombycillidae  
Boheemse Waxwing Bombycilla garrulus
   
PASSERIFORMEN: Hypocoliidae  
Grijze Hypocolius Hypocolius ampelinus
   
PASSERIFORMEN: Certhiidae  
Boomkreker met korte steel Certhia brachydactyla
   
PASSERIFORMEN: Sittidae  
Wandkruiper Tichodroma muraria
   
PASSERIFORMEN: Troglodytidae  
Euraziatische winterkoninkje Troglodieten troglodieten
   
PASSERIFORMEN: Sturnidae  
Spreeuw Sturnus vulgaris
Rozenspreeuw Pastoor roseus
   
PASSERIFORMEN: Cinclidae  
White-throated Dipper Cinclus filmzaal
   
PASSERIFORMEN: Muscicapidae  
Rufous Scrub Robin Cercotrichas galactoten
Gevlekte Vliegenvanger Muscicapa striata
Europese Robin Erithacus rubecula
Witkeelende Irania Iraanse gutturalis
Lijsternachtegaal Luscinia luscinia
Gewone nachtegaal Luscinia megarhynchos
Blauwborst Luscinia svecica
Roodstaart Tarsiger cyanurus
Roodborstvliegenvanger Ficedula parva
Semi-collaire Vliegenvanger Ficedula semitorquata
Europese Rattenvliegenvanger Ficedula hypoleuca
Gekraagde Vliegenvanger Ficedula albicollis
Gemeenschappelijke herstart Fenicurus Fenicurus
Zwarte Redstart Fenicurus ochruros
Rotslijster Monticola saxatilis
Blauwe Rotslijster Monticola solitarius
Whinchat Saxicola rubetra
Europese Roodborsttapuit Saxicola rubicola
Oostelijke Roodborsttapuit Saxicola maurus
Bonte Bush Chat Saxicola-caprata
Noordelijke Tapuit Oenanthe oenanthe
Isabelline Tapuit Oenanthe isabellina
Woestijnradar Oenanthe deserti
Kapmesje Oenanthe monacha
Zwartorige Tapuit Oenanthe hispanica
Cyprus Tapuit Oenanthe cypriaca
Ridderspoor Oenanthe pleschanka
Wit gekroonde Tapuit Oenanthe leucopyga
Finsch’s Tapuit Oenanthe finschii
Rouwende Tapuit Oenanthe lugens
Koerdische Tapuit Oenanthe xanthoprymna
   
PASSERIFORMEN: Turdidae  
Nevelspruw Turdus viscivorus
Lijster Turdus philomelos
Redwing Turdus iliacus
Euraziatische merel Turdus merula
Veldprijzen Turdus pilaris
Ring Ouzel Turdus torquatus
Schemerige Lijster Turdus eunomus
Sophie Waechter

Written by