eenhoorn symboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Eenhoorn mythische schepsel heeft een diepe betekenis en magische voorstelling. Als u zich afvraagt wat een eenhoorn symboliseert, dan bent u bij ons aan het juiste adres. In deze gids zullen we alle aspecten van de Eenhoorn symboliek en eenhoorn symbologie tussen culturen bespreken, zodat je precies kunt ontcijferen wat het zien van de betekenis van een eenhoorn in je leven betekent.

Inhoudsopgave

Eenhoorn symboliek en betekenis

De betekenis van het eenhoorn symbool is magie, mysterie, romantiek en positiviteit. De eenhoorn wordt soms afgebeeld met een papegaai op zijn rug, de eenhoorn die domme rechtvaardigheid typeert, en de papegaai de luidruchtige pleitbezorger van de waarheid. 

De vroege christenen adopteerden de eenhoorn als symbool van kuisheid en het werd zo aan de heilige Justina gegeven. De eenhoorn is het meest dubbelzinnige en poëtische van alle fabeldieren. Enkele van zijn betekenissen zijn kuisheid, zuiverheid, macht en deugd. 

Het is een hoofsymbool van gesublimeerd verlangen en een christelijk symbool van de Menswording. Veel mensen vragen zich af of er eenhoorns bestaan? Eeuwenlang zijn deze mythische wezens de mensheid ontgaan. 

Ze zijn genoemd in het Oude Testament en in films en kinderboeken en tekenfilmseries zijn ze op mysterieuze wijze in beeld gebracht, waardoor de nieuwsgierigheid die er omheen hangt toeneemt. 

In de Middeleeuwen geloofde men dat men eenhoornonderdelen verhandelde. Reizigers melden vaak waarnemingen van dit magische wezen. Echter, aan het begin van de 20e eeuw verklaarden wetenschappers dat eenhoorns nooit hebben bestaan. 

Sommige deskundigen die boeken over deze ongrijpbare dieren hebben geschreven, bedelen dat ze van mening verschillen. Ze hebben een sterke overtuiging dat Unicorns bestaan. Sporen van de eigenschappen en kenmerken van de eenhoorns zijn vandaag de dag bij veel dieren aanwezig, wat het mysterie rond dit iconische dier nog vergroot.

Eenhoorn indianensymboliek

Inheemse Amerikanen geloofden dat de eenhoorn woest en krachtig was en een creatieve mannelijke eenhoornge geest vertegenwoordigde die alleen een maagd kon temmen. 

Grotschilderingen van de Eenhoorn zijn gevonden in Indiaanse nederzettingen en grotten en de oudsten vertelden ook verhalen en eenhoornlegendes. Mythologische eenhoorns en eenhoorn symbolen werden vaak gevonden met symbolen van leeuwen, adelaars en draken. 

Zoals eerder gezegd, geloofden de inheemse oudsten dat de eenhoorn de doordringende kracht van de mannelijke geest was en de mannelijke vitaliteit vertegenwoordigde. In het Oude Testament temde de maagd dit beest en verraadde hem vervolgens door het te leveren aan de menselijke jagers. 

Men gelooft dat Marco Polo op zijn reizen eenhoorns heeft gezien. Sommige deskundigen geloven echter dat het mythische schepsel hem misschien door indianen is verteld. 

Sommigen zeggen zelfs dat hij de neushoorn op Java heeft gezien en deze voor eenhoorns heeft aangezien. In ieder geval was hier zijn beschrijving van de wezens: iets kleiner dan olifanten, met een enkele grote hoorn in het midden van hun hoofd. 

Hij maakte vervolgens enkele onflatteuze opmerkingen over eenhoorns, maar ondanks deze opmerkingen probeerden bezoekers van de Noord-Amerikaanse continenten toch deze magische dieren te vinden. Sommige bezoekers beweerden zelfs de eenhoorn gezien te hebben en ook van de Indianen te hebben gehoord. ( 1 )

Eenhoornsymboliek in het oosten

Veel van de oosterse symboliek van de eenhoorn is verbonden met de Chinese eenhoorn (qilin uitgesproken cheeleen), omdat dit alle latere mythen inspireerde. Eerder geloofde men in het Chinese eenhoornachtige geitachtige beest Zhi (uitgesproken als Jhuhr). 

Veel deskundigen probeerden dieren te vinden die de legende van de eenhoorn kunnen hebben geïnspireerd. De Chinese eenhoorn of Zhi werd het symbool van gerechtigheid in China – als een verlangen naar dit mythische wezen verlangt de mens immers altijd naar ideale gerechtigheid.  

De mythe van de Eenhoorn in het Oosten is dus ontstaan in China en verspreidde zich naar andere delen van Azië. Jeannie Thomas Parker, de auteur van De Mythische Chinese Eenhoorn ( 2 ), is van mening dat het symbool van de eenhoorn niet universeel kan zijn. 

Dit is immers een magisch wezen dat in staat is tot eindeloze transformaties. Daarom zijn de beelden van de eenhoorn in verschillende tijden en op verschillende plaatsen gevarieerd. 

De auteur stelt verder dat ze door haar onderzoek ontdekte dat de essentiële symboliek van de Chinese Eenhoorn Zhi’s onpartijdige gerechtigheid, het lot en het geluk, evenals de bescherming tegen het kwaad, niet mogen worden vergeten. Witte eenhoornbeeldjes zijn vaak begaafd in China. 

Dit komt omdat wit het ultieme symbool is van onschuld, zuiverheid, onsterfelijkheid en onkreukbaarheid in China. Het symbool van de eenhoorn kan later ook de inspiratiebron zijn geweest voor de twee neushoornbekersymboliek, die het ultieme symbool is van een lange levensduur en geluk.

Eenhoornschristelijkheidssymboliek

Het woord eenhoorn komt van het Latijnse Unus, wat één betekent en cornus, wat hoorn betekent. In het Oude Testament was de eenhoorn een mannelijke geest die alleen door een maagd als Maria gevangen kon worden. 

Zodra de eenhoorn een maagd ziet, legt hij zijn hoofd op schoot en valt in slaap. Dit beeld zou de Menswording van Christus voorstellen. Het gebruik van het Eenhoornteken in de kunst is vaak gebaseerd op deze interpretatie. ( 3

In de derde eeuw werd de Eenhoorn door de christelijke wereld geadopteerd, niet alleen als een opmerkelijk dier dat door heidense schrijvers werd beschreven en door de Bijbel werd onderschreven, maar als een symbool van Christus. 

De King James Bible noemt de Eenhoorn; dus: God bracht hen uit Egypte, hij heeft als het ware de kracht van een eenhoorn (Num 23:22). Er is macht, majesteit en verheffing in de Eenhoorn van het Oude Testament. 

St. Basilicum – de vader van de oosterse kerk, ontwikkelde de eenhoorn symboliek uitvoerig. Hij zegt ten dele dat Christus bekend staat als de Zoon van de Eenhoorn, want zoals we in Job hebben geleerd, is de Eenhoorn onweerstaanbaar in kracht en onweerstaanbaar voor de mens. 

Hij voegt daar nog aan toe dat de eenhoornhoorn symboliek betekent: glorie, kracht en verlossing. Christus is de kracht van God en moet eenhoorn op de grond worden genoemd, omdat hij één hoorn heeft – dat is een gemeenschappelijke kracht met de Vader.

Eenhoorn Keltische symboliek

De magische, mythische eenhoorn had een belangrijke symbolische betekenis voor het Keltische volk van Europa. De Kelten waren Europese mensen die rond 400 v.Chr. zijn ontstaan en rond de Rijn in Midden-Europa leefden. 

Ze verspreiden zich later naar verschillende delen van Europa, waaronder Ierland, het Verenigd Koninkrijk en West-Europa. De magische, mythische eenhoorn had een bijzondere betekenis voor de Kelten. 

Dingen die geassocieerd worden met eenhoorns zijn onder andere deugden van zuiverheid, onschuld, uithoudingsvermogen, zachtheid, vruchtbaarheid, en was ook verbonden met de natuur, dromen en magie. Ze geloofden dat de eenhoorn een blik op een persoon kon werpen en zijn hart kon kennen en of ze deugden waren.

Kelten waren spirituele mensen die in magie geloofden.  Ze geloofden ook dat de wereld van de mens verbonden was met die van de dieren, maar ook met die van magische wezens zoals elfen, feeën, kobolden en eenhoorns. 

Het Keltische alfabet bestaat uit beelden en symbolen in plaats van alfabetten. Ze hadden zelfs unieke astrologische tekens. Zij geloven dat de Eenhoorn een sterrenbeeld moet hebben: geboren tussen 4 juli en 8 augustus. 

Vandaag de dag worden deze mensen beschouwd als geboren onder de dierenriem van Kreeft en net als de eenhoorn zijn ze intelligent, loyaal, vriendelijk, dienstbaar aan anderen, en natuurlijke verzorgers met een vrijgevige geest. ( 4 )

Afrikaanse eenhoornssymboliek

In Afrika symboliseert de eenhoorn de rang van prinsen en keizers en onder bepaalde stammen werd hij aanbeden als symbool van de zon. 

Afrikaanse stammen geloofden dat het ongrijpbare schepsel een hybridemaker had met het lichaam van een paard, een hoorn van een neushoorn, de poten van een antilope en de staart van een leeuw. Ze geloofden dat de eenhoorn ook de eigenschappen en kenmerken van al deze dieren bevatte. 

De magische troef van de eenhoorn was zijn hoorn – een enkele structuur die uit het voorhoofd van het dier groeide als symbool van extreme magische kracht. Ze geloofden ook dat het vangen van een eenhoorn je wens kon vervullen – wat je hart ook begeerde. 

De basis van de hoorn is zuiver wit, het midden is goud en zwart, en het uiteinde is levendig karmijnrood. Veel stammen geloven dat de eenhoorn alleen gevangen kan worden door iemand met het zuiverste hart door middel van onschuldige herhaling.  

Dit is in verwijzing naar het spirituele Verborgen Zelf en het Menselijk Zelf. ( 5 ) Het boek Mythologische Monsters uit 1886 beweert dat er in Zuid-Afrika een paard is ‘dat uiterst vlijtig en sterk is, met een enkele hoorn die 2-2 ½ voet uit het voorhoofd van het paard steekt. 

Het is flexibel; deze hoorn kan zich opkrullen als het schepsel slaapt. Het kan hard en stijf worden onder de opwinding van de eenhoorntoorntoorn. Hij is woest en valt een man steevast aan als hij hem ontdekt’.

Eenhoorn in dromen

Eenhoorn in dromen betekent lust, geïdealiseerde liefde en mysterie. Dromen over eenhoorns wordt gezien als een zeer positief teken. Eenhoorn dromen worden geassocieerd met zuiverheid, magisch bewustzijn, en vereniging van de goddelijke en dierlijke (fysieke) natuur. 

Droomanalisten geloven dat wanneer je droomt van eenhoorns, het een onderbewuste boodschap is om jezelf af te vragen: Waar is mijn leven? Ben ik klaar om mijn fysieke aard in overeenstemming te brengen met mijn spirituele aard? 

Wanneer men droomt van eenhoorns, is het alsof men deze mystieke en magische wezens ontmoet op een spiritueel vlak. Dit is een teken dat ze al met je werken. 

Wanneer eenhoorns aan je verschijnen in dromen of tijdens meditatie, geven ze je eenhoorn medicijnen en genezing en werven ze je ook aan om mee te doen aan hun missie van het verhogen van het menselijk bewustzijn – één persoon per keer. 

Eenhoorn in dromen betekent dat we allemaal op deze planeet zijn om de Goddelijke Liefde op onze eigen manier uit te drukken en te begrijpen. 

Wanneer een eenhoorn je op zijn rug laat zitten, is het een uitnodiging om vrijheid, geloof en liefde te ervaren die gepaard gaat met het zijn met Bronnenergie.  

Eenhoorns zijn vrij en ze houden er nooit van om gebonden te zijn, dus ze laten alleen speciale mensen met een zuivere ziel op hun rug rijden. Deze immense eer moet niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. ( 6 )

Eenhoorn ontmoetingen en voortekenen

De Chinezen beschouwden de Eenhoorns als wezens met een goed voorteken. Gezien de fallische symboliek werd de hoorn van de Eenhoorn ook beschouwd als een afrodisiacum of een remedie tegen impotentie. 

Reizigers door de eeuwen heen beweerden vaak utopische of perfecte samenlevingen met eenhoorns tegen te komen.  Eenhoorns symboliseren goddelijke liefde, genade, schoonheid, zachtheid en zuiverheid. 

Alleen een echt zuivere ziel kan de eenhoorn zien. In China werd het beschouwd als een van de vier superieure dieren van het goede voorteken, de anderen zijn de feniks, de schildpad, en de draak. 

Er wordt gezegd dat de eenhoorn van China alleen aan de mensen verscheen om goede tijden te voorspellen (een geloof dat sommigen zeggen dat het al enkele honderden jaren niet meer is gezien). 

Kopjes gemaakt van de hoorn van de eenhoorn waren in staat om elk gif te neutraliseren. Vijf millennia geleden verscheen een eenhoorn aan keizer Fu Xi van China en gaf hem de gave van de geschreven taal. 

Confucius’ moeder wordt verondersteld er een te hebben ontmoet voor de geboorte van haar zoon. Het zachtaardige schepsel legde zijn hoofd in haar schoot en vertelde haar dat haar zoon een grote wijsheid zou hebben. Aan het einde van Confucius’ leven zag hij dezelfde eenhoorn weer. 

Genghis Khan zag een eenhoorn toen hij op het punt stond Hindustan binnen te vallen. Het wezen boog zijn hoofd 3 keer. Khan was verbijsterd en nam dit als een voorteken om het Land van de Boeddha niet aan te vallen. ( 7 )

Eenhoorn mythologie en folklore

Van alle dieren is de eenhoorn-mythologie degene die de grootste greep heeft op onze verbeelding. Prehistorische grotschilderingen van de mythische wezens bestaan al bijna 15000 jaar. 

Alexander The Great beweerde er een te hebben bereden en de Britse koningin Elizabeth zou twee eenhoornhoorns hebben gehad die vandaag de dag ongeveer 20 miljoen euro kosten.  Helden hebben altijd de schoonheid, gratie, zachtheid, macht en majesteit van de eenhoorns bewonderd. 

Ze komen echter alleen vast te zitten als ze het toelaten en ze staan erom bekend dat ze hun hoofd op de schoot van een maagd leggen en ook kinderen toestaan ze te aaien. In het christelijk geloof is de maagd Moeder Maria, dus de eenhoorn is een symbool van Christus zelf. 

Veel ontdekkingsreizigers, avonturiers, wetenschappers en antropologen hebben geprobeerd te zoeken naar dit ongrijpbare wezen in de vlaktes van Afrika. Geen wonder dat dit mooie en sierlijke wezen zoveel verhalen en legendes heeft geïnspireerd. 

Vandaag de dag zal een zoektocht naar boeken over Amazonië niet minder dan 15000 vermeldingen opleveren. Er zijn tientallen films en tv-shows over hen aanwezig. In de Chinese folklore is het eenhoornige dier genaamd Zhi – dat psychische krachten had – misschien wel de eenhoorn. 

Volgens de Schotse folklore combineert de eenhoorn het lichaam en de snelheid van een paard, de slagtand en de felheid van een zwijn, en de staart en de kracht van een leeuw. ( 8 )

Eenhoorngeest dier

Eenhoorngeestbeest behoort tot iemand met een prachtige schoonheid. Het oude adagium: een kudde eenhoorns is de grootste zegen’ is zeer waar. Als een eenhoorn je geestesdier is, ben je gezegend. 

Het betekent dat je geestelijk krachtig bent en werkelijk een verlicht persoon. Want een eenhoorn kiest alleen degenen die hij waardig acht. Het is een goed voorteken om eenhoorn te dromen, want hij brengt je geluk en zegeningen. 

Uw materiële en financiële problemen zullen snel voorbij zijn, want de eenhoorn brengt met zijn ‘hoorn’ van overvloed of cornucopia. Je leven zal gevuld zijn met onuitputtelijke rijkdom. 

Je zult ook een goed uiterlijk uitstralen vanuit je innerlijke schoonheid. Als een eenhoorn verschijnt als je geestesdier, moet je beginnen met creatieve bezigheden en hobby’s die je tot nu toe hebt onderdrukt. 

Let vooral op de tekenen en symbolen om je heen, want er wordt gezegd dat wanneer eenhoorns je bezoeken, je ook bezocht kan worden door feeën en andere magische wezens. Laat twijfels en ongeloof los. 

Begin te geloven in de eenhoorn geneeskunde. Je hebt magie in je en je kunt gemakkelijk je verlangens en dromen manifesteren. Blijf gewoon trouw en geloof dat je eenhoornge geest gids altijd voor je zorgt. ( 9 )

Eenhoorn totemdier

Mensen met een eenhoorn totemdier zijn puur van hart. Ze zijn onschuldig, zachtaardig, sierlijk en mooi van binnen en van buiten. De eenhoorn totem is uw geest gids en mentor voor uw tijd op aarde. 

Verwelkom deze mooie en zachte geest met een open hart. U zult weten dat de eenhoorn uw totem is als u zich aangetrokken voelt tot dit majestueuze en mystieke wezen. 

Misschien droomt u van eenhoorns of maakt u er voortdurend kans op in films, tv-programma’s of boeken. 

Je zult je verbonden voelen met de eenhoorn. Als je een mediteerder bent, zul je dit prachtige schepsel ook zien in verschillende astrale vlakken en in verschillende staten van bewustzijn. 

Elke keer als je in nood bent, sluit je je ogen en stel je voor dat je op de rug van je eenhoorn zit en dat dit prachtige schepsel je meeneemt naar de Hogere Rijken. 

U kunt zelfs astrale projecteren en uw geest en aandacht wegnemen van uw fysieke ongemakken en een eenhoorn totem zal u daarbij helpen. Op deze manier kan je fysieke lichaam alles ondergaan wat op zijn weg komt, maar je geest en ziel zullen vrij zijn. 

De eigenschappen die geassocieerd worden met de eenhoorn totem zijn macht, moederlijk instinct, onschuld, nieuwe en oude wijsheid, leiderschap en bescherming van geliefden. Wees gerustgesteld als de Eenhoorn je roept. Dit is een zeer vereerde totemdiergeest. ( 10 )

Eenhoorn krachtbeest

Eenhoorn kracht dier verschijnt als je een uitzonderlijk begaafde, spiritueel ontwikkelde, mooie, zachte ziel bent.  Je bent al op het spirituele pad en het krachtdier kan er gewoon zijn om je de rest van de weg te nemen. 

Je hebt je ongelooflijk verbonden gevoeld met dit prachtige en magische dier. Misschien heb je wel wat talenten, artistieke en creatieve bezigheden onderdrukt – de eenhoorn vraagt je misschien om deze weer op te pakken. 

De eenhoorn kracht dier is ook vragen om aandacht te besteden aan tekenen van uw engelen, feeën, en sprites. Je zou munten, veren en andere eenhoorn symbolen om je heen kunnen zien. 

Veel plezier, zegt de eenhoorn! Laat je twijfels, verantwoordelijkheden en zorgen even los! Schort alle ongeloof op en weet dat je geliefd bent bij de geesten en het Goddelijke. U zult spoedig enkele begaafde kinderen ontmoeten die artistieke en creatieve talenten hebben. 

Ze zullen je verbazen en je kunt er zelfs iets van leren. Doe een beroep op het eenhoornmachtbeest als je een creatief-artistiek project begint, maar je voelt je onzeker of angstig. 

Doe een beroep op deze gids als je een begaafd kind of een getalenteerd nageslacht hebt of als je twijfelt en vastzit en de magie opnieuw wilt ervaren. ( 11 )

Eenhoorn tatoeage betekenis

Lady Gaga heeft een tatoeage van een eenhoorn hoofd met een spandoek dat zegt “Born This Way” gewikkeld om het te symboliseren kan ze betekenis vinden in situaties, ervaringen en interacties en om die betekenis om te zetten in beelden. 

Eenhoorn tatoeage symboliseert zuiverheid, zachtmoedigheid, liefde, magie, talent, creativiteit, artistieke aard, onschuld, maagdelijkheid, romantiek, oude wijsheid, spirituele opstijging en genezing. 

Witte eenhoorn symboliek staat voor goedheid, zuiverheid, eerlijkheid, zegening en veel geluk. Het kan een herinnering zijn om je te concentreren op de magie. 

Een eenhoorn kracht dier, geest dier, eenhoorn totem betekent een ding: dat er goddelijkheid en magie in ieder van ons. 

We moeten ons richten op die magie in plaats van te zoeken naar materiële genoegens. Aan de andere kant is een zwarte eenhoorn “hebzuchtig”, “ongeduldig” en “verward met een schaduw of het tegenovergestelde van een witte eenhoorn”. 

Afhankelijk van de manier waarop het wordt afgebeeld, kan de zwarte eenhoorn tatoeage ook staan voor mysterie, illusie en spanning. In beide gevallen is de eenhoorn tatoeage een symbool van vrijheid en macht geworden. Sommige mensen kiezen ook voor tatoeages van ridders die op eenhoorns zitten. 

Deze staan voor vrijheid, kracht, macht, moed, dapperheid en zelfs ridderlijkheid en loyaliteit. Zoals te zien is, hebben verschillende eenhoorn-tatoeages verschillende betekenissen. Dus kies wijselijk na overleg met je kunstenaar.

Conclusie

De eenhoorn symboliek is verbonden met zuiverheid, vrijheid, zachtmoedigheid, maagdelijkheid, onschuld, goddelijkheid en magie. Christenen geloven dat het symbool van de eenhoorn die van Christus en Moeder Maria zelf is. Het zien van eenhoorns in dromen is onvermijdelijk een teken van geluk, geluk en een positief voorteken. We hopen dat deze gids u helpt om de betekenis van de eenhoorn in uw leven te ontcijferen.

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by