geitensymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Als je onlangs een geit in je leven bent tegengekomen en de ontmoeting had een belangrijk effect in je leven, dan moet je goed letten op de geitsymboliek. Een grondige kennis van de geitensymboliek helpt je om de kansen die voor je liggen te herkennen, zodat je ze op het juiste moment kunt benutten.

Inhoudsopgave

Geitensymboliek en betekenis

Het verschijnen van een geestengeestbeest op een bepaald moment staat symbool voor nieuwe mogelijkheden en grotere hoogten die je in het leven kunt bereiken. Velen beschouwen het geitsymbool als een goed teken, omdat het wijst op een gunstig punt in het leven, waar je je eigen capaciteiten kunt gebruiken om meer succes te behalen.

De symboliek werkt als een motivatie voor een individu om te geloven in het potentieel en de mogelijkheden van de hisher. Door een geloofssprong te maken op het teken van een geit, zal men een enorm succes behalen, maar het proces zal ook laten zien hoeveel intelligentie je als attribuut bezit.

Geiten staan symbool voor onafhankelijkheid en geloof. Dit zijn precies de deugden die het geestendier ook de reputatie van een waardig offer in opoffering hebben opgeleverd.

Als je naar de oude geschiedenis kijkt, zou je merken dat de vele ceremonies over de hele wereld geiten als offers vereisen.

Naast het feit dat ze het beste offerdier zijn, zijn geiten in veel culturen ter wereld symbolen van gezondheid, lust en vitaliteit. Verschillende mythen zien mannelijke geiten als symbolen van mannelijkheid en vrouwelijke geiten als symbolen van voortplanting en overvloed.

Sommige andere voorstellingen van de betekenis van de geitgeest dier omvatten ook vrede, respect en evenwicht, terwijl andere verrassend kijken naar geiten als figuren van goddeloosheid. Zoals duidelijk is, bestaan er over de hele wereld verschillende interpretaties en betekenissen van het geestendier van de geit. 

Om de betekenis van de geit in je leven te bepalen, kun je het beste kijken naar zijn historische status in de cultuur en religie van jouw deel van de wereld.

Geitensymboliek

De indiaanse cultuur heeft weinig te bespreken met betrekking tot schapen en geiten. Misschien komt het doordat de dieren in het begin van de jaren 1900 bij hen bekend zijn geworden. 

Net als bij alle andere verhalen komt de weinige informatie die de indiaanse cultuur heeft, voort uit de verhalen die de geit afschilderen als een dienstbaar wezen dat over een grote intelligentie en nieuwsgierigheid beschikt.

U zult ook merken hoe ongewoon het is om geiten te vinden in de inheemse Amerikaanse folklore. De cultuur gebruikt anders elk ander groot en prooidier als voedselbron voor hun clans. 

Wij geloven dan ook dat het berggeitengeest dier zich in de Indiaanse cultuur ook bereidwillig aan de mens heeft overgegeven als voedselbron.

Dit is misschien ook een van de redenen waarom een groot deel van de wereld de symboliek van de berggeit erkent als een heilig en eervol dier dat het waard is om in een aantal spirituele rituelen voor te komen.

De menselijke natuur houdt ervan om alles wat nieuw is te onderzoeken wat onder haar kennis valt, en de indiaanse cultuur is nog steeds aan het evolueren in haar studie van het dier. De belangrijkste symbolische waarden die ze met de geit verbinden zijn vasthoudendheid, bescherming en koppigheid.

Geitensymboliek in het oosten

De oude Nabije Oosten cultuur kijkt naar geiten als een dier van uniek gedrag, mannelijkheid en intelligentie. De oosterse symboliek voor geiten relateert dit geestendier nauw aan de mens vanwege de hardheid en het nut ervan.

De symbolische betekenis van de geit in de oosterse cultuur bespreekt hoe het dier agressie, overvloed, vruchtbaarheid en vaak ook geluk in vele beschavingen symboliseert. 

De symboliek bewondert het overlevingsinstinct van een geit, kijkend naar zijn patroon van leven in de woestijn. Omdat de geit intelligent is, doet hij het goed in zijn eentje.

De symboliek relateert dit instinct bij de geit aan het idee van het bezitten van een onderbuikgevoel over iets. Als de mens aandacht schenkt aan zijn buikgevoel, zal het hem misschien ook wel goed gaan in het leven, ondanks de uitdagingen die hem omringen.

Tegelijkertijd reflecteert de symboliek ook op de vunzige en seksuele aard van de geit. Enkele ironische anekdotes uit de oosterse cultuur bespreken hoe de geiten zowat alles eten wat ze vinden, ook onreine dingen. 

Deze praktijk van de dieren creëert het element van seksualiteit, of laten we zeggen, gebrek aan onschuld in hen. Misschien is dit ook een reden waarom geiten de Chinese symbolen voor lust zijn.

Geitenchristendom Symbolisme

Voor de geestelijke betekenis van de geit moet je goed kijken naar wat de Bijbel zegt over het dier. 

De symboliek van het christendom voor de geit werpt licht op demonische krachten, goddeloze mensen en onderdrukkers. In de christelijke theorie symboliseert de geit de onberouwvolle zondaars die geen recht hebben om op de dag des oordeels deel te nemen.

Deze theorie komt voort uit de geitensymboliek in de Bijbel:

Mattheüs 25:31

“Wanneer de Zoon des mensen in al zijn glorie zal komen, met alle engelen die Hem vergezellen, zal Hij zijn plaats innemen op de troon in de Hemelse Glorie. Alle volkeren zullen zich voor Hem verzamelen en Hij zal hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de geiten scheidt. Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand plaatsen, terwijl de geiten aan de linkerkant.”

De geestelijke betekenis van geiten legt verschillende richtlijnen vast voor de gelovigen om zich voor te bereiden op de tweede komst van Christus. 

Iedereen die zich niet voorbereidt, zich bekeert, werkt aan het verdienen van zijn plaats in de familie van Christus, zal tot de mensen aan zijn linkerhand behoren. De verschoppelingen, om het eenvoudig te zeggen. Dit is de betekenis van de geit in de Bijbel.

Het spirituele verschil tussen schapen en geiten in de Bijbelse betekenis van geiten is hun gehoorzame aard ten opzichte van hun herder. De schapen volgen hun herder en luisteren naar zijn stem. Geiten leiden echter hun geitenkudde en zijn niet onderdanig.

Christus is de Herder van zijn christelijke kudde. Zij die naar Hem luisteren en Hem gehoorzamen, zijn op het pad van de gerechtigheid, zoals de schapen. Zij zijn geschikt voor het Koninkrijk van God.

Geiten Keltisch Symbolisme

Geiten zijn altijd al een uitdaging geweest voor zelfs oude beschavingen en culturen om te ontcijferen vanwege hun langdurige aanwezigheid sinds het begin van het menselijk leven. Wat stelt een geit voor in de Keltische cultuur?

Geiten hebben de opperste reputatie de eerste dieren in de domesticatie te zijn, meer dan tienduizend jaar geleden. Daarom hebben ze verschillende symbolische interpretaties over de betekenis achter een geit.

De Kelten zien geiten als asociaal, misschien omdat ze niet bepaald gemeenschappelijk zijn. Volgens de Keltische symboliek is het over het algemeen een teken om na te denken over de individuele kracht van een geit op het pad van een persoon.

Betekent dit dat je je individualistische kracht moet erkennen, dat je je moet isoleren van de kudde? Moet je je op een individueel pad begeven? De Keltische symboliek gelooft dat geiten onafhankelijkheid meer waard zijn. Het opent de grenzen voor meer exploratie.

Geiten waarderen ruimte en afstand. Je zult ze enthousiast vinden over het verkennen van hoge vergezichten omdat het hun persoonlijke kennis en groei vergroot. De liefde voor het hoog klimmen belichaamt de spirituele ambitie en de spirituele betekenis van de geit voor de Kelten. 

Het feit dat ze hogerop klimmen toont de kracht van vooruitgang en prestatie aan. De Keltische krijgen inspiratie in het gemak waarmee geiten afgronden manoeuvreren en hoe mensen hogere plaatsen in hun ziel kunnen opzoeken om in hun levensonderhoud te voorzien.

Afrikaanse geitensymboliek

De symboliek van de geit in de Afrikaanse cultuur belichaamt zijn beschermende en voortplantingsvermogen. De Afrikaanse symboliek associeert geiten met een bepaalde numinositeit. Dit verbindt Hera, Aphrodite, Ishtar en de nimf die honing aan Zeus heeft gegeven.

Er is echter een duidelijk verschil in de symboliek van de vrouwelijke geit en de mannelijke geit. De Afrikanen zien de vrouwelijke geit over het algemeen als koesterend en beschermend, terwijl de mannelijke geit geen positieve indruk maakt.

Geiten spelen een vitale rol in de plattelandseconomie van West-Afrika, vooral voor kleine boeren en veehouders in de regio. 

De West-Afrikanen schatten de geiten enorm omdat ze toleranter zijn en beter bestand tegen infecties van Haemonchuscontortus. Deze kwaliteit vind je bij geen enkel ander geitenras terug.

Geiten passen zich zelfs beter aan de harde landschappen van West-Afrika aan, zodat hun symboliek ook geiten als een symbool van veerkracht en duurzaamheid beschouwt. 

Ze voeden zich graag met struiken, onkruid en planten die de meeste andere huisdieren nooit eten. Daarom maken hun graasvoorkeuren hen een eervolle keuze voor veehouders.

Geit in dromen

De verschijning van een geit in je droom zou kunnen verwijzen naar verschillende dingen, maar de betekenis van de geitdroom per individu hangt af van wat hij ziet.

Over het algemeen vertegenwoordigt de geit symbolisch ideeën met betrekking tot overvloed, bescheidenheid, succes in eenzaamheid, vrije geest en veerkracht. 

Het is misschien zeer waarschijnlijk dat een geit die in je droom komt een indicatie is van een goed moment in je leven. Het zou een indicatie kunnen zijn van kansen die zich aandienen of van de tijd die gunstig is voor het bereiken van iets.

Als je droomt van een gelukkige of witte geit, zoals de witte geit symboliek zou kunnen verwijzen naar financieel succes in je leven. Bovendien kan het zich ook vertalen naar materialistisch fortuin of geluk in alle sferen van het leven. 

Geiten in dromen kunnen ook symbolisch zijn voor vitaliteit en kracht of de intuïtieve of nieuwsgierige kant in je vertegenwoordigen. Omdat geiten door gemeenschappelijke instincten diepgaand met mensen geassocieerd worden, weerspiegelen ze elementen van onze eigen natuur wanneer ze in onze dromen verschijnen.

Het zien van een zwarte geit in een droom is een indicatie van dreigende problemen of een ongewone uitdaging die je onder ogen moet zien. Het is over het algemeen niet overdreven negatief, maar het kan een verwarrende tijd in je leven zijn. 

De zwarte geit betekent, net als elk ander zwart dier, over het algemeen ongunstig of verontrustend. De symboliek van de zwarte geit leert je om je eigenheid en vreemdheid te onderzoeken en te omarmen.

Geitenontmoetingen en voortekenen

Het ontmoeten van een geit zou een manier kunnen zijn om bewustzijn te creëren in ons van bepaalde dingen die betrekking hebben op ons zelf. 

Het kruisen van paden met een geit zou voor ons een herinnering kunnen zijn om ons niet zomaar te verliezen in de menigte. Maar al te vaak laten we ons door de menigte beroven van onze individualiteit en onze uniciteit zonder zelfs maar een gevecht te voeren.

Soms is het nodig om in een menigte te staan, maar soms is het net zo belangrijk om op te vallen. Waar situaties de neiging hebben om ons te breken of ons te overweldigen met alle druk, regels en conformiteiten, dan is het het beste om onze individuele positie in te nemen en af te zonderen van degene die onze persoonlijke identiteit bedreigt.

De geit moedigt u aan om te stoppen met het te lang stilstaan op het smalle en rechte pad, maar om meer tijd te investeren in de voortekenen en symbolen die u omringen. Je moet meer aandacht besteden aan je horoscoop, aandacht besteden aan de tekens uit de wolken en zien wat het leven je te bieden heeft.

Sommigen beschouwen geitensymbolen als voortekenen van een dreigend onheil, maar je kunt je afvragen, waarom worden geiten geassocieerd met de duivel? 

Misschien komt hun reputatie van de duivel uit het Bijbelse vers uit het boek Matheus. Allen die onberouwvol zijn, zondaars en kwaad, zullen aan de linkerhand van Christus zijn en niet een rechtschapen persoon worden genoemd. Dit kan de reden zijn waarom de duivelse geitsymboliek wortel schiet.

Geitenmythologie en folklore

Geitensymboliek in de literatuur is geen ongewoon genre. Als je wat van de folklore over geiten in de wereld leest, zie je de verschillende rollen die geiten sinds de oudheid hebben gespeeld. 

Thor is de Scandinavische god van de donder in de literatuur, en de wagen die hij het meest heilig hield bestond uit geiten.  De geit van Thor, Heidrun, zorgde voor hemelse mede, de drank die de goden consumeerden. 

Andere stukken literatuur en folklore stellen de geit voor als een koppige en vastberaden weerspiegeling van de mensheid. U vindt de vermelding van de adem van de wilde geit ook terug in verschillende geschriften en in heel Hyrule.

In de adem van de wildernis komen witte geiten en berggeiten voor.  Dan komt de geitenmythologie en de herhaalde verschijning van geiten in de mythologie over de hele wereld. 

Wat symboliseren geiten in de mythen? In de Griekse geitenmythologie lees je over Artemis, de godin van de maan, wiens meest heilige bezit de wilde geit was. Een geit trok Apni’s wagen, die de god van het vuur is. U vindt er ook een afbeelding van hem die op een geit rijdt.

Dionyse is een Griekse godheid die vaak gekleed in geitenhuid werd gezien. Baphomet was het geitenkopsymbool, een godheid die door de tempeliers werd aanbeden.

Geitengeest dier

Als je gelooft in de symboliek van geiten en je kunt je tot hen verhouden, dan is een geit je geestesdier. Als de jouwe het geestendier van de geitenkoning is, betekent dit nieuwe inspanningen en grotere zegeningen in je leven. 

De geitengeest meet het niveau van je gevoel van onafhankelijkheid en je ambitie.  Het geitengeestbeest dier herinnert je aan je eigenwaarde en hoe noodzakelijk het voor je is om vooruit te komen in het leven. 

Het leert je om weg te gaan van een stilstaand leven voor je eigen mentale, spirituele en emotionele welzijn. De betekenis van het berijden van de geit speelt hier een belangrijke rol als het gaat om het ontwarren van de verkeerde menigte. 

Wat betekent het berijden van de geit? Het betekent dat je afstand moet nemen van die onwaardige leden van je broederschap die het obstakel kunnen zijn op je pad naar vooruitgang.

Wanneer je je op persoonlijk vlak verhoudt tot de geite-geest van het dier, is dat het duidelijkste teken dat je een einde maakt aan je schuldgevoelens. Door ze vast te houden, verpest je alleen maar je gezondheid en je positieve toekomstperspectief.

De geitsymboliek bestaat om je naar de ruimte te leiden waar je de energieën die om je heen werken kunt begrijpen en identificeren. 

Wanneer u nieuwsgierig bent naar de betekenis van de geiten, betekent dit dat u klaar bent om grotere en onbedekte hoogten te verkennen. Dingen die je enorm hard hebt gewerkt om te bereiken zullen eindelijk binnen je bereik komen, en projecten zullen tot bloei komen.

Geiten totemdier

Wat vertelt de geitentotem je? Wat moet je doen als de geitentotem van jou is? Het vertelt je dat je nooit moet twijfelen aan jezelf en je potentieel. 

Het leert je om jezelf te bekrachtigen met de wetenschap dat je alle dingen kunt doen, en geen ontberingen zullen je breken.  Het maakt niet uit hoe hopeloos een situatie ook lijkt, je zult nooit vergeten te geloven dat je altijd veilig op je voeten zult landen. 

T ake het voorbeeld van de steenbokkensymboliek hier. Het symbool van de stervende en herrezen god leert je over de veranderende seizoenen en hoe vruchtbaar mens, dier en bodem zijn.

Als een project of tijd nu onvruchtbaar lijkt, zullen geduld en doorzettingsvermogen in de toekomst hun vruchten afwerpen. Je hoeft alleen maar nooit op te geven en te breken.

Laat je inspireren door de gazelle-symboliek als je het dier totem wilt gebruiken in je relaties of als je snelheid en schoonheid wenst in alles wat je doet. 

De berggeitentotem leert je om hoger te klimmen zonder te twijfelen aan je capaciteiten. Je kunt het veel beter doen in het leven dan alleen maar wakker worden en het gewone leven. Je maakt het leven kleurrijk en interessant, met slechts een paar gewaagde sprongen.

Geiten-tatoeage Betekenis

Geitentatoeage betekent dat je kracht, libido, vitale kracht en ook vruchtbaarheid symboliseert. Echter, verschillende figuren en ontwerpen met geiten in tatoeages betekenen verschillende dingen. 

De betekenis van de geitenschedel in een tatoeage verwijst naar de duistere kunsten, en dat komt vaak voor bij mensen die geïnteresseerd zijn in satanische betekenissen.

Velen kiezen ook voor een geitenkop als een tatoeage, vanwege de symbolische betekenis van de geitenkop.  Wat symboliseert een geitenkop in een tatoeage? Het is de verering van een godheid waarvoor velen onderdrukt werden.

Andere ontwerpen van de geitentatoeage werken als symbolen van onrechtvaardigheid, gruwel en veroordeling.

De bokkensymboliek verspreidt positieve boodschappen van onschuld, mededogen, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, genade, moederschap, vrouwelijkheid, subtiliteit, vrede en avontuur. 

Degenen die deze emoties in het leven herkennen of er grote waarde aan hechten, zullen vaak een bokken tatoeage op hun armen dragen.

Conclusie

Geitensymboliek is bij veel mensen een integraal onderdeel van het leven geworden. Het is vooral de inspiratie om kansen te herkennen, hogerop te durven komen en onze eigen uniciteit te herkennen die mensen ertoe aanzet deze symboliek te adopteren.

Je ziet een grote invloed van de symboliek, zoals inspirerende jargon-termen als de yard-tatoeage die de tweekoppige geitsymboliek betekenen, en nog veel meer. Er is nauwelijks een essentieel aspect van het menselijk leven dat zich niet kan laten inspireren door het instinct van een geit.

Gerelateerd

 

Sophie Waechter

Written by