giersymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Verken de giersymboliek en leer over de mentale middelen die hij u kan bieden. Open je ogen en laat je inspireren door de intelligentie of het geduld van de gier, en omarm deze geest in je leven om te profiteren van alles wat het kan genereren en creëren voor je lot.

Inhoudsopgave

Giersymboliek en betekenis

Giersymboliek spreekt van flexibiliteit, perceptie en wordt bewonderd om het bewustzijn van dit dier. 

De gier is een vogel die in staat is om al zijn zintuigen te gebruiken om alles te bereiken wat in dit leven kan worden voltooid en omarmt elke dag met zijn vleugels wijd open voor de kansen die de zon brengt op de nieuwe dag. 

Dit zonnebaden is een reinigingsritueel, waarbij de vogel de dauw van zijn veren droogt en de ultraviolette straling de overgebleven bacteriën van de laatste maaltijd laat doden.

De giersymboliek is gekoppeld aan de dood, wedergeboorte, egalisatie, waarneming, vertrouwen, ernst, vindingrijkheid, intelligentie, reinheid en bescherming.

Zelfs als deze vogel wordt geassocieerd met de dood en andere sinistere ideeën, gaat het bij de kalkoengierensymboliek om reiniging, aanpassingsvermogen, geduld, loyaliteit, innovatie, gemeenschap, bescherming, dood en wedergeboorte, vernieuwing, tolerantie, bescherming.

In veel culturen symboliseert de gier een beschermer of boodschapper tussen leven en dood, de fysieke wereld en de geestenwereld. 

Ze hebben magische krachten en worden zelfs gezien als Goden. Het is een tegenstrijdig symbool van duisternis, mysterie, goddelijke kracht en grote wijsheid tegelijkertijd. ( 1 )

Gier Native American Symbolism

De symboliek van gieren in de Indiaanse cultuur is meestal negatief. In sommige streken is een gier een vogel die de dood symboliseert en als onrein wordt gezien. 

Een vliegende gier is een teken van pech of zelfs gevaar.  In de indiaanse legenden is de gier een bedrieglijk, agressief karakter dat andere vogels stoort.

Een van deze legendes is afgebeeld toen iedereen in de lucht leefde en een jaguar een man betrapte om hem op te eten. 

Deze laatste doet zich voor als een tovenaar en belooft een vrouw voor de Jaguar te creëren als hij wordt gespaard. Het dier accepteert en laat de vrouwelijke Jaguar zwanger. 

Omdat de vrouw haar schoonmoeder uitlachte voor het passeren van het gas, vermoordt de moeder van de Jaguar haar schoondochter. 

De broer van de Jaguar redt de tweelingbaby’s uit haar baarmoeder die groeien tot magische krachten en wraak nemen op hun moeder. 

Omdat ze zo krachtig zijn, creëren ze de aarde voor mensen om op te leven en de zon en de maan te vangen van de gierenmensen, die ze bewaken en de planeten voor zichzelf houden. 

De tweeling stuurt de zon en de maan naar de hemel, zodat iedereen ze kan gebruiken. ( 2 )

Giersymboliek in het oosten

De gier heeft in Tibet de betekenis van een heilige vogel, omdat hij zich voedt met dode lichamen, niet met levende wezens, waardoor het land tegelijkertijd wordt gereinigd. 

Ze hebben een festival gewijd aan deze vogels, dat in verband wordt gebracht met het idee van reïncarnatie.

In dit ritueel voorzien de Tibetanen de gieren van een menselijk lijk om te verslinden en zo de ziel van de persoon de kans te geven op een ander leven. De spirituele betekenis van gieren is in dit geval van een Dakini, een Tibetaanse engel. 

Ze zien dit ritueel dus als het geven van de ziel van de dode aan de engelen om naar de hemel te gaan en te wachten op de volgende incarnatie.

Tijdens dit festival moeten de monniken de mensen in een goed humeur houden, zodat de geest dit vliegtuig met rust kan laten. 

De overgebleven botten worden in stukken gebroken en aan andere aaseters gegeven. Door dit ritueel te doen geloven de mensen dat ze ook de kleinere vogels redden van de gieren, omdat Boeddha zijn vlees heeft geofferd om een duif te redden van deze vogel. ( 3 )

Gierchristelijke symboliek

De geestelijke betekenis van de gier in de Bijbel is van een onrein dier omdat ze zich voeden met lijken. Deze vogels zijn verbonden met het koninkrijk van de dood, en het achterlaten van de lichamen onder hun hoede was een teken van uitsluiting van de maatschappij en van God.

In het Christendom is de gier, wat symboliek betekent, van oordeel, schaamte en een zieke geestelijke toestand. 

Babylon de Grote wordt geïllustreerd als een plaats voor het kwaad, demonen en gieren. Deze vogels zijn zelfs verbonden met de Duivel en leiden je van het levenspad af en jagen je op als je ver weg bent van de spirituele wegen van Christus.

Het cirkelen van gieren is een symbool van de demon die wacht om zijn prooi te verslinden. Hij weet dat je op het punt staat uit te glijden en de verkeerde keuzes te maken, en hij is geduldig totdat hij je ziel kan verslinden.

Door je te baseren op geneugten en slechte daden zal je geest ziek worden en je dichter bij de klauwen van de gier komen.

Jezus verwijst in het boek Openbaring naar de gieren als de vogels die de lijken zullen verzamelen en het gevogelte zullen reinigen tussen de juiste mensen op het einde der tijden. 

Gier Keltisch Symbolisme

De Ellen Trechend is een monster met drie gierenkoppen in de Ierse mythologie. Dit wezen vernietigde Ierland totdat de held Amergin mac Eccit het doodde.

In het Keltische Ierland hadden de Sjamanen vroeger een ritueel dat “sky begial” werd genoemd en waarbij de dode lichamen in een hooggelegen gebied werden achtergelaten om door gieren te worden opgegeten. 

Deze vogels zijn ook afgebeeld op de muren van de megalithische structuren en symboliseren de geesten die de doden naar de Andere Wereld dragen. 

Men gelooft, dat de steenhopen, waarin deze dingen zijn gebeurd, zijn gebouwd om de sjamanen te helpen deze brug te slaan tussen deze wereld en de geestenwereld.

In Ierland is het bij wet verboden om gieren te doden, de spirituele betekenis van de buizerd is in deze regio ook van reiniging, omdat hij knaagdieren eet en geen bedreiging vormt voor huisdieren en boerderijdieren.

Maar wat symboliseert een buizerd in de Keltische traditie? Ze zien hem als een intelligente vogel die weet hoe en wanneer hij zijn energie moet verbruiken. Het is een symbool van rust en het aanvullen van je energieën. Het wordt geassocieerd met de sabbat die de eerste dag van de week is. ( 4 )

Gier Afrikaans Symbolisme

De Egyptische gier werd door de farao’s beschouwd als een heilige vogel. De buizerd symboliek is aanwezig in de hiërogliefen van de Ouden en vertegenwoordigt de letter A van het alfabet. 

Deze mensen geloofden dat de gieren werden geboren uit eieren zonder een mannelijk patroon, dat niet bestond door deze soort. Omdat men dacht dat deze vogels alleen maar vrouwtjes waren, werden de gieren geassocieerd met moederschap en zuiverheid.

In de Egyptische mythologie waren de gieren heilige vogels die dicht bij Isis stonden. Het gierdier is ook aanwezig als een godheid genaamd Nekhbet, beschermheer en verpleger van Egypte en de Farao.

 Ze wordt geïllustreerd als een vrouw met het hoofd van een gier, waarbij haar vleugels een symbool van bescherming zijn met een embleem van oneindigheid in haar klauwen. 

De gier die dode dierensymboliek eet is hier ook aanwezig, en het is de representatie van Nekhbet, de dood en de wedergeboorte. Haar cultus werd uitsluitend geleid door priesteressen, die witte gierenveren kleren droegen. Deze godin werd beschouwd als de eerste moeder, vanaf het begin der tijden.

Gieren in de Afrikaanse cultuur worden dicht bij elkaar gehouden om te beschermen tegen het kwaad en om de vruchtbaarheid van vrouwen te verbeteren. Ze worden ook verondersteld een hulpmiddel te zijn bij het contact met de overledene. ( 5 )

Gier in Dromen

De betekenis van het zien van gieren in dromen is van geluk, van iets goeds dat op het punt staat te gebeuren.

Je zou kunnen dromen van gieren die rondcirkelen en je afvragen, “waarom cirkelen buizerds in de lucht”? Buizerdscirkels hebben het over iets vreselijks dat zal gebeuren, het verlies van iets kostbaars in je leven, en een waarschuwing om je voor te bereiden.

Wat betekent het als je een groep gieren ziet? Een kudde gieren betekent dat iemand die je kent in het bezit komt van veel geld. 

Maar de betekenis van de kudde gieren kan ook zijn dat je iemand helpt met die financiën.

Wat betekent het als een gier je pad kruist in dromen? Als er kalkoengieren rondcirkelen, dan moet je voorbereid zijn op iets vreselijks. Het is een voorteken van groot ongeluk.

Een droom van gieren die je aanvallen spreekt over de teleurstelling die iemand dichtbij je zal brengen. Een gier die je aanvalt is een illustratie van een persoon die alles wat je vertelt roddelt.

De droom van de gier, wat betekent dat er een dode gier aanwezig is, is een teken van financieel gewin.

Wat betekent het als je een zwarte gier ziet? De zwarte gier symboliek in dromen gaat over het luisteren naar je geweten en niet de dingen doen die je weet dat je niet moet doen.

Gierontmoetingen en voortekenen

Zijn gieren een slecht voorteken? Dat wordt algemeen aangenomen, omdat het een teken van de dood is. Maar zijn aasgieren in elke cultuur geluk? Men zegt dat het ook een krachtig teken van wedergeboorte kan zijn.

Misschien zie je gieren op het dak en vraag je je af, “waarom hangen er gieren rond mijn huis”? De gieren op het dak van het huis betekenen dat de dood in uw huishouden komt. Maar wees niet meteen bang, want het kan ook een symbool van genezing zijn.

Er bestaat een Afrikaans bijgeloof, dat vertelt dat het ruiken van het brein van de gier een persoon een grote intuïtie geeft en hem helpt te winnen in verschillende gokspelletjes.

Je zou kunnen vragen, “kunnen gieren de dood voelen?” Het gierensymbool is in veel bijgeloof aanwezig als drager van dood, ongeluk en ziekte, een boodschapper van de Andere Wereld.

In Nigeria is de betekenis van de veren van de kalkoengier of de gierenkoppen kostbaar en gaat het om rituelen die gemaakt zijn om zich te verbinden met de geestenwereld of die gebruikt worden als medicijn. 

Ze beschouwen het ook als een kwaadaardig wezen, een slecht voorteken, en doden vaak deze vogels, hoewel het bij wet verboden is. In andere regio’s van dit land is een gier gewoon voedsel.

Giermythologie en folklore

Wat stellen gieren voor in de mythologie? De betekenis van buizerds, in het algemeen, gaat over hun macht om de dood te consumeren en leven te creëren, maar toch wordt het geassocieerd met het idee van wedergeboorte en reïncarnatie.

Nasr is een Arabische godheid, die lijkt op een gier, en het zou de beschermheilige van de mensen zijn geweest tijdens het leven van de profeet Noach.

Er is een legende in Bulgarije en Turkije dat de kalkoengiersymboliek spreekt over deze vogel die Mohammed redde uit de greep van een adelaar. De gier wordt de “blanke vader” genoemd naar het ontvangen van het eeuwige leven en het witte verenkleed als beloning voor zijn dapperheid, zuiverheid en wijsheid.

De Romeinen keken toe hoe de gieren vlogen om te lezen wat het betekent, of het nu een goed of een slecht voorteken was. 

Romulus en Remus besloten op welke heuvel ze de nieuwe stad wilden bouwen op de manier waarop de gieren vlogen. Deze vogels werden ook gezien als een symbool van de liefde, omdat ze altijd met z’n tweeën langskwamen.

In Italië is de betekenis van de buizerd “meester van de koeien” omdat de vogels vaak met het vee mee vliegen. Dit gebeurt niet voor niets; de gieren eten de uitwerpselen van de koeien op.

Giergeest dier

Het geestendier van de gier wordt geassocieerd met harmonie, zuiverheid en reiniging voor het motief dat het de doden eet en de ziekte niet laat verspreiden.

De geest dierlijk gier maakt zijn opwachting in je leven als je in lijden bent om je eraan te herinneren dat je door pijn te doen zult groeien en evolueren naar een hoger zelf. Dit dier kan je ook helpen bij het bereiken van helderziendheid en het zien van aura’s, waardoor je geestelijk wordt verlicht.

De betekenis van de giergeest dier handelt snel bij het zien van de gelegenheid, met behulp van deze vogel scherpe oog. De gier herinnert u er ook aan dat u meer aandacht aan uzelf moet besteden en voor uw eigen behoeften moet zorgen, net zoals de gier zich schoon houdt door geen veren op zijn kop te hebben om te besmetten tijdens het eten.

Het buizerdgeest dier is een symbool van bescherming en verdediging. Deze vogel vliegt je leven binnen als een waarschuwing om jezelf en je geliefden te beschermen tegen dreigend gevaar.

Het is de belichaming van het aanpassingsvermogen in elke goede of slechte situatie. Dit geestendier leert ons om overal doorheen te komen, want het leven ligt in het verschiet.

Vindingrijkheid is een ander aspect dat het kalkoengiergeest dier ons schenkt door zijn vermogen om zich te voeden met de ergste verteerde dieren. ( 7 )

Gier Totem Animal

De giertotem leert je hoe je je energie efficiënt kunt gebruiken en geeft je het vermogen om helderziend te zijn.

Het karakter van de gier is iemand die geduldig is met een grote intuïtie en daardoor efficiënt problemen kan oplossen. 

Als je het gierdier totem hebt, kun je je snel aanpassen aan elke situatie en ben je een zeer beschermend persoon, vooral voor degenen die je liefhebt of waarvoor je je verantwoordelijk voelt.

Gieren, wat magie betekent, kunnen je helpen om de kracht en de middelen in jezelf te vinden om te profiteren van de kansen die in het verschiet liggen.

De kalkoengier totem geeft je sterke wilskracht, scherp zicht en intelligentie, waardoor je een goede strateeg en teamworker bent. 

Je wordt niet snel boos en hebt het vermogen om veel dingen te verdragen zonder dat ze je van je pad afleiden.

Als totem maakt de betekenis van de gier je soms te analytisch, in die mate dat je geobsedeerd kan raken door je gedachten en het uitstellen van het handelen vanwege de noodzaak om alles te berekenen en te controleren. 

Je sluwheid kan je af en toe gierig maken, maar het kan ook een positief aspect zijn als je niet overdrijft. ( 8 )

Gierenkracht Dier

Als je een beroep wilt doen op het krachtdier van de gier, probeer dan je armen te spreiden voor de zon en visualiseer deze vogel, zodat de energie van de gier binnen kan komen en je kan helpen. 

Maar vergeet niet dat dit machtsbeest altijd iets terugverwacht voor zijn hulp.

Als u zich in een moeilijke situatie bevindt en ten goede wilt veranderen, doe dan een beroep op het giergeneesmiddel om u te begeleiden. 

Leer hoe u uw middelen kunt beheren en uw geduld kunt bewaren met behulp van dit kalkoengier-medicijn.

Als er gevaar op de loer ligt en je bescherming nodig hebt of als je de kracht nodig hebt om anderen te beschermen, dan is de gier kracht dier is de energie die nodig is in uw geval.

De bedoeling van de Turkse gier is om opportunistisch te zijn en te weten wanneer te handelen en de rijkdom op te eisen, wat betekent dat het niet per se slecht is. 

De intelligentie van dit dier zal u helpen uw project tot in het kleinste detail te analyseren en te berekenen, zonder iets te missen. Met de kracht van de gier komt wijsheid en geduld, aspecten die onmisbaar zijn bij het werken aan het beste resultaat.

Giertatoeage Betekenis

Het oog van de gier als tatoeage is een symbool van waakzaamheid, omdat het verbonden is met het scherpe gezichtsvermogen van de vogel.

Giertatoeages staan ook symbool voor intelligentie en grote capaciteiten in de jacht op hun goed ontwikkelde reukzin. Deze vogel geeft de voorkeur aan veel dingen om te overleven, en het is een embleem voor verstand, strijd en hard werken.

De tatoeage van de veren van de zwarte gier is een symbool van kracht, het beste van het beste, het sterkste van allemaal. De persoon die dit beeld op zijn of haar lichaam krijgt afgebeeld kan een pestkop in het leven zijn.

Een tatoeage van een kalkoengier die loopt, illustreert het aanpassingsvermogen en de intelligentie omdat hij op de karkassen jaagt en alles van de botten plukt, met zijn kale kop, zo ontworpen dat hij niet geïnfecteerd raakt bij het eten.

De zweefgier tatoeage is een symbool van de dood, geassocieerd met het idee dat de gieren om hun stervende bidden en wachten op het juiste moment om het op te eten. 

Het kan zowel een positieve als een negatieve betekenis hebben, afhankelijk van wat de persoon die deze tatoeage kreeg dacht. Het kan iets uit het verleden zijn dat is gestorven en de afgebeelde naar een nieuw leven heeft geleid, of het kan iets of iemand zijn die ze zijn kwijtgeraakt.

Conclusie

De gier is een van de meest potente vogeltotems en geestendieren. Hij kan de heerser een enorme kracht geven, of je kunt deze geest en symboliek in je leven oproepen, dus aarzel niet om dit fantastische schepsel op te roepen als je het nodig hebt.

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by