giraffensymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

De giraffe is een mooi, wild en exotisch dier, dat seksualiteit, uniciteit en trots in zich draagt. De symboliek van de giraffe wordt ook in de kunst gebruikt om de natuurlijke wereld weer te geven. Een giraffe kan ook een grote afstand tussen het hoofd en het hart symboliseren. Omdat ze hoog staan, staan ze voor het kijken naar de toekomst. Laten we de symbolische betekenis van de giraffe in dromen en in verschillende culturen ontcijferen.

Inhoudsopgave

Giraffensymboliek en -betekenis

De droom van de giraffe kan het ontwaken betekenen. Het betekent dat je op het punt staat geestelijk te ontwaken. 

Giraffen kunnen ook symbool staan voor een nieuw perspectief. Als je een giraffe vaak tegenkomt, in je dromen of in het echte leven, dan kan het betekenen dat je in een pauze zit, maar dat je al snel een openbaring krijgt. 

Universeel en historisch gezien hebben giraffen de mens altijd gefascineerd. Ze zijn uniek in hun verschijning en alles aan hen is groot en ongewoon. 

Veel kunstenaars hebben ook symbolisch giraffen gebruikt. In Piero de Cosimo’s Vulcan en Aeolus vertegenwoordigt de giraffe het begin van de beschaving en de domesticatie van dieren. 

In de Bijbel, in het verhaal van de Ark van Noach, zijn de giraffen een belangrijke toevoeging. Schilderijen van populaire renaissancekunstenaars verbeelden ook het Bijbelse verhaal met het giraffenpaar. Dit heeft ertoe geleid dat de giraffe als een belangrijk dier van de Bijbel wordt beschouwd. 

In 1613 werd ook een sterrenbeeld naar de giraffe genoemd: Camelo pardalis. Het is interessant om op te merken dat geen enkel kunstwerk de giraffe in gevangenschap toont. 

Dit is altijd een vrij dier en hij zal zo worden afgebeeld in zijn natuurlijke omgeving. Zo zijn giraffen gekomen om de natuurlijke habitat te verbeelden. Voor veel mensen staan giraffen symbool voor Afrikaanse safari’s, de natuur en het evenwicht in de natuur. ( 1 )

Giraffe Native American Symbolism

Giraffen worden in de indianensymboliek niet genoemd, vooral omdat deze majestueuze dieren niet inheems waren in de gebieden waar de vroege inboorlingen woonden. 

Daarom is een groot deel van de moderne giraffensymboliek voor wat betreft de indianen afgeleid van de dierengeneeskunde van de negen belangrijkste dieren waarvan de inboorlingen dachten dat ze totemdieren vormden. Op basis hiervan kunnen we de inheemse Amerikaanse giraffensymboliek als volgt interpreteren:

Het giraffengeneesmiddel vertelt de man om verstandig te handelen. Het vertelt de man dat hij moet staan als er energie door de ruggengraat stroomt die hoog en rechtop staat. Een goede houding is noodzakelijk voor een goede gezondheid. 

De wijze giraffe weet van de cycli van leven en dood. Daarom kan dit onbevreesde dier rustig en trots staan, zelfs in het aangezicht van tegenspoed. 

Medicijnmannen streven ernaar om de hoge status en de kracht van de giraffe te bereiken. Net als de giraffe moet men proberen te streven naar het welzijn van de gemeenschap. Inheemse Ouderen hebben verhalen over dieren die laten zien hoe we allemaal het grotere goed voor iedereen moeten nastreven. 

De moraal van deze verhalen is dat men ook het perspectief hoog moet houden. Zelfobservatie maakt ook deel uit van de persoonlijkheid van de giraffe en dat geldt ook voor de mens in zichzelf gekeerd en naar binnen gekeerd. ( 2 )

Giraffe Oosters Symbolisme

In China wordt een giraffe door de volgelingen van Confucius beschouwd als een gunstig symbool. ( 3 ) Later kreeg de symboliek van de giraffe echter een heel andere betekenis dankzij Zheng He (de Chinese admiraal die verantwoordelijk is voor de status van de Chinese supermacht in het Oosten). 

Op zijn terugreis uit Afrika bracht Zheng He- een giraffe mee terug. De giraffe werd zo een symbool van de verregaande grootsheid van China die de exotische wereld op zijn grondvesten deed schudden. 

Ook nu nog staat het giraffensymbool in China voor Afrika en de lange historische relatie van China. In de moderne Japanse taal staat het woord kirin voor een giraffe. 

Kirin verwijst naar zowel echte als bovennatuurlijke entiteiten. In de Japanse kunst wordt Kirin afgebeeld als een hert. Soms wordt het zelfs afgebeeld als een draak met een hertenlichaam en een ossenstaart. Voor de Japanners is de giraffe zelfs als de eenhoorn: mysterieus, magisch, legendarisch en uniek. 

De giraffe, zeer gewaardeerd in prinselijke zoölogische tuinen, verschijnt op de 16e – eeuwse muur van Srisailam, Andhra. Hier symboliseren giraffen de adel. 

De afbeelding van een giraffe, puur een Afrikaans dier, in het beeld van de zonnetempel (ingebouwd 1250), Konarak bewijst duidelijk dat Kalinga The Great Ruler overzee had gereisd. Het verschijnen van een giraffe bewijst dat de handel met Afrika in deze beginperiode heeft plaatsgevonden. 

Giraffe-christelijkheidssymboliek

Het dier dat de vertalers van de Bijbel de gemzen hebben genoemd is geïnterpreteerd als de giraffe. Giraffen waren belangrijke dieren op de Ark van Noach. 

Nadat Noah erop staat dat de giraffe een partner vindt om hem te vergezellen op de ark, reist de giraffe naar de uiteinden van de aarde op zoek naar haar en hoopt dat hij zijn taak volbrengt voordat Noah de ark lanceert. 

Evolutionisten geloven dat de nek van de giraffe steeds langer wordt. 

Dit was om het dier te helpen de hongersnood te overwinnen terwijl het voedsel schaarser en schaarser werd in de Afrikaanse woestijnen. Door zijn lange nek is het voor de giraffe nogal moeilijk om water te drinken. 

Zijn hoofd zou immers exploderen als het bloed naar zijn hart en hersenen stroomde, telkens als het dier zijn nek voor het drinken van water boog. Dit gebeurt echter niet. 

De Schepper heeft de giraffe immers met een spons aan de basis van de hersenen en met kleppen gemaakt, die voorkomen dat het bloed naar de hersenen stroomt. Het stiekeme bloed dat naar de hersenen stroomt, wordt door de kleppen geabsorbeerd. 

De Bijbel waarschuwt in Spreuken 29:1 voor stijve nekken. Als je hardnekkig halsstarrig wordt in plaats van te luisteren naar Goddelijke raadgevingen, zal het niet goed met je aflopen. Drink dus Gods raad op van uw oudere en dominee en houd uw nek soepel als de giraffe. ( 4 )

Giraffe Keltisch Symbolisme

Giraffen zijn niet prominent aanwezig in de Keltische landen, omdat ze alleen inheems zijn in het Afrikaanse continent. We kunnen echter veel van de Keltische giraffensymboliek interpreteren op basis van de giraffenpersoonlijkheid. 

Dieren zijn en zijn altijd al fascinerend geweest voor de Kelten. De giraffe is niet anders. Deze zachtaardige reus heeft een lange nek, in tegenstelling tot elk ander beest. 

Het kijken naar de giraffe kan fascinerend en ontzagwekkend zijn.

Zijn unieke grootte en vorm maken hem tot het meest gemakkelijk te herkennen dier op de planeet. Omdat de Kelten geloofden dat alle dieren boodschappers van de Goden waren, geloofden ze hetzelfde voor giraffen.

De giraffe kan gemakkelijk bij de tedere en sappige bladeren op de toppen van de hoogste bomen komen. Binnen enkele minuten kan het dier een tak schoonvegen. 

Door hun lange hoogte kunnen ze ver en breed zien. Dit vermogen staat symbool voor het zien in de toekomst. Een giraffenmoeder zorgt voor haar jongen. 

Ze kijkt uit naar roofdieren om het kalf veilig te houden. 

Dit staat symbool voor moeder en beschermengelen. Giraffen verblijven in groepen en familie is erg belangrijk voor hen. Dit staat symbool voor een liefdevol hart en het bevorderen van goede relaties.

Giraffe Afrikaans Symbolisme

Afrikaanse sjamanen geloven dat giraffen boodschappers van goden zijn. Zij geloven dat giraffen de mensheid herinneren aan het openen van ons hart en het zien van het grotere geheel. Omdat giraffen de natuurlijke wereld symboliseren, is hun boodschap om het evenwicht en de harmonie in de wereld te herstellen. 

De boodschap van de giraffe is dat we met gratie en schoonheid Moeder Aarde weer in een gezondere staat kunnen brengen. De vele verschillende inheemse volkeren die op het continent Afrika leven, hebben tradities en kunstvormen die duizenden jaren duren. 

Deze vroege werken lieten typisch grote dieren zien, waaronder olifanten, nijlpaarden en giraffen. Door zijn lange nek en ‘hoofd in de wolken’ kan de giraffe gezien worden als de schakel tussen de hemel en de aarde. 

Op basis hiervan werd de giraffe in zuidelijk Afrika gezien als een symbool van regen en vruchtbaarheid. De okapi is een dier dat lijkt op de giraffe. Hij komt ook voor op het Afrikaanse continent en heeft het lichaam van een zebra en het hoofd en de nek van een giraffe. 

Door hun zeldzaamheid is de Okapi-symboliek verbonden met magie. Okapi en giraffen zijn ook krachtige symbolen van hybriditeit. 

Een vrouwelijk zuigjong is het oudste symbool van vruchtbaarheid, ook wat betreft de landbouw. Maar het zuigjong van de giraffe is iets anders: het staat symbool voor de dagelijkse geboorte van de zon. 

Giraffe in Dromen

Dromen van een giraffe is dromen van zachtheid, maar dan wel met kracht en kracht. De totem van de giraffe is een zeer spirituele. In Arabische culturen symboliseert de sierlijke en mooie giraffe een vrouw. 

Dus, dromen van een betekent dat een mooie vrouw op het punt staat om in je leven te komen. Voor de Afrikaanse bosjesmannen betekent dromen van giraffen bovennatuurlijke krachten. 

Roy Campbell, de dichter, drukt in zijn gedicht Dreaming Spires de buitenwereldse ‘head-in-the-clouds’ symboliek van de giraffen uit. 

Hier beschrijft hij de letterlijke en symbolische afstanden tussen de kop van de giraf en de hoeven die de grond raken.  Onder de landdieren is het vermogen van de giraffe om ver en breed te zien uniek. 

Dit symboliseert een nieuw perspectief of anders denken. Het symboliseert ook de toekomst of het behouden van een futuristisch perspectief. Het zien van een giraffe zou dus kunnen symboliseren dat je beter moet plannen voor de toekomst of proberen je perspectief te veranderen of het grotere geheel te zien. 

Aangezien de giraffe ook een zeldzame eigenschap heeft om in contact te staan met hemel en aarde, kan een giraffedroom een geestelijk ontwaken betekenen. Het kan betekenen dat je moet nadenken over wat je doet in je wakkere leven. 

De droom van de giraffe brengt misschien ook meer balans en doelgerichtheid in uw leven. Door zijn krachtige verdedigingsschop kan de giraffe in dromen een noodzakelijke, zij het harde zelfbeschermende houding uitstralen. ( 6 )

Giraffe-ontmoetingen en omens

In 1600 werden vele giraffen naar China verscheept, waar ze zeer gewaardeerd werden, omdat ze beschouwd werden als gunstige voortekenen die een goed bestuur, rijke oogsten en een vreedzame heerschappij beloofden.

Auteur C. A Spinage beschreef de giraffe als een symbool van weldadigheid als geen ander. Als gevolg daarvan nam het een speciale positie in aan het hof van koning Axum. 

In de Chinese hoven waar ze door de Bengaalse barbaren werden begaafd, werden giraffen beschouwd als kelims of eenhoorns en beschouwd als voortekenen van vrede en voortekenen van de Hemelse Gunst.  Vandaag de dag plannen reisorganisaties Afrikaanse oerwoudsafari’s waarbij men giraffen in hun natuurlijke omgeving te zien krijgt.

Het is een heel andere ervaring om dit majestueuze beest naar uw auto te laten komen voor wat eten. Het voeren van een giraffe in Afrikaanse hotels waar de giraffen door het raam naar uw eethoek komen is een prachtige ervaring. 

Het voelen van de tong van de giraffe met schuurpapier is iets wat men moet ervaren als ze de kans krijgen. De giraffe kan schoonheid, liefde, vrede en vreugde in uw leven brengen. 

Dromen over het berijden van een giraffe is een teken dat veel eer en rijkdom belooft. Kortom: de giraffe is een fabelachtig wezen met een goed voorteken en het symbool van een lange levensduur, grootsheid, felheid en roemrijkheid. ( 7 )

Giraffenmythologie en -folklore

Het woord voor “giraffe” in de Somalische taal is “grijnzen”, wat erg lijkt op “k’i-lin” in het Chinees. 

“K’i-lin” is toevallig een dier in de Chinese mythologie dat alleen in tijden van vrede en harmonie verschijnt. 

Het symboliseert vrede en een goede oogst. Daarom is de giraffe in de Chinese mythologie het symbool geworden van de hemelse gunst voor de deugd van de keizer, de heerschappij van het hele universum. 

Het is toeval dat de beschrijving van een K’i-lin toevallig ook op een giraffe lijkt: het lichaam van een hert en de staart van een os ( 8 )

In Japanse mythen wordt de eenhoorn, soms geïdentificeerd met een giraffe – een dierengod die de goddelozen met zijn enkele hoorn straft, de rechtvaardigen beschermt en hen geluk schenkt. 

Mensen uit vele culturen hebben gemerkt dat giraffen vlekken hebben als een luipaard, maar ook een lange nek en tweetandige hoeven als een kameel. Een Afrikaanse mythe zegt dat God heeft besloten om nog een laatste dier te maken. 

Hij begon met wat restjes van het luipaard en de kameel. Daarna strekte hij de nek van het dier en noemde hem een giraf. In het oude Rome noemde men de giraffe de luipaardkameel, omdat men dacht dat het het kruis tussen de twee dieren was.

Giraffe Spirit Animal

Als mijn geestesdier een giraffe is, hoe krijg ik dan boodschappen van hem? Hij woont immers niet in de buurt! Dit is een geldige vraag, maar je hoeft je geen zorgen te maken. Het geestendier van de giraffe zal een manier vinden om naar u toe te komen. 

Naast de fysieke verschijning zijn er ook manieren om de giraffe te ontmoeten. U kunt er een op de TV zien, of het kan in uw dromen verschijnen. Je zou het zelfs in een boek kunnen zien. 

Als je mediteert, dan krijg je misschien wat berichten en visioenen tijdens je meditatie. Het eerste en meest opvallende kenmerk van de giraffe is zijn verheven gestalte, wat betekent dat je altijd hoog moet staan en niet mag verslappen. 

Je ruggengraat heeft al je energie chakra’s of energiecentra. Dus als u hem rechtop houdt, zoals de giraffe, dan brengt dat een goede gezondheid. De giraffe is ook een zachtaardig wezen. Hij brengt zijn tijd door met zijn familie, kauwend op bladeren aan hoge bomen. 

De moeders voeden hun jongen. Zo is de familie van vitaal belang voor je geest. Zorg voor je geliefden en voed je jongen. 

Giraffengeneeskunde is ook om het grotere plaatje vanuit een hoger standpunt te krijgen. Probeer vooruit te kijken in plaats van in het verleden te gaan wonen. Zoek naar manieren om uw toekomst veilig te stellen tegen potentiële bedreigingen en gevaren. ( 9 )

Giraffe Totem Animal

Het giraffetotemdier vraagt u om uw nek hoog te strekken en vanuit een hoger standpunt te kijken. Dit zachtaardige schepsel spoort je aan om evenwicht te zoeken. 

T Ake voldoende rust, voed uw gezondheid met goed voedsel, en mediteer.  Kijk naar de toekomst, maar geniet ook met volle teugen van het huidige moment. 

De sleutelwoorden die met de giraffetotem worden geassocieerd zijn: ras, rechtop staan, loslaten, communicatie, helderziendheid Giraffe is een mooi, vredig dier dat rechtop staat en met gratie. 

De giraffe legt de nadruk op communicatie en helderziendheid. Giraffen leren je ook om verder te gaan dan kleine dingen en het grotere geheel op te zoeken.

Met zijn hoge nek is de giraffe een schakel tussen de hemel en de wereldse vlakten. Dus je bent inderdaad gezegend met dit majestueuze beest als je totem. Hoewel zijn hoofd hoog is, is het niet in de wolken. 

En zijn voeten staan stevig op de grond. Dat betekent dat je, hoeveel opleiding, kennis of ervaring je ook hebt, altijd stevig op de grond moet blijven staan. De giraffe is een evenwichtig dier – hij kan alleen werken, maar ook in groepen. 

Dit is een boodschap voor u om sociaal te zijn, van uw familie en vrienden te houden, maar ook van uzelf te houden en tijd te besteden aan het leren kennen van uzelf. Mediteer dagelijks om uw helderziendheid te verbeteren, zoals de mooie giraffe. ( 10 )

Giraffe Power Animal

Als de giraffe uw machtsdier is, dan bent u gezegend. De giraffe brengt medicijnen en de mogelijkheid om een probleem van alle kanten te bekijken. Uw ‘hoge gestalte’ geeft u een beter gezichtspunt, zodat u een rechtvaardig, vriendelijk en zachtaardig persoon bent. 

Mensen zullen naar je opkijken en je bent bereid om te helpen. De giraffe heeft een groot hart en daarom ben je ook vol liefde. 

Elk probleem kan met liefde en begrip worden opgelost en dat is giraffenkracht dierengeneeskunde voor u en uw persoonlijke situatie. Een giraffe heeft er geen moeite mee om naar boven te reiken, maar hij lijdt er wel onder als hij zijn lange nek moet buigen voor een drankje.

Dan is hij het meest kwetsbaar omdat hij de horizon uit het oog verliest. Hier is de boodschap van de giraffe dat het leuk is om met opgeheven hoofd vooruit te blijven kijken, maar af en toe het hoofd naar beneden te buigen. 

Net als uw giraffekrachtdier vormt u vriendschappen voor het leven. Je hebt je hoofd in de hemel maar je voeten stevig op de grond en dat geeft je een balans tussen geestelijk en materieel leven. 

Vraag de hulp van de giraffe als u in een moeilijke situatie verkeert of als u zich gespannen en gespannen voelt en wilt ontspannen. 11 )

Giraffe Tattoo Betekenis

Een giraffetatoeage betekent dat u naar de hemel reikt, maar ook geaard wilt blijven. U heeft helderziende capaciteiten en de tatoeage is daar een herinnering aan. De giraffetatoeage kan ook een zachtmoedig, vriendelijk en liefdevol hart betekenen. 

Als uw geest of machtsdier een giraffe is, dan wilt u misschien deze tatoeage krijgen om u eraan te herinneren dat deze spirituele boodschapper over u waakt. Een giraffetatoeage staat ook symbool voor helderziendheid, futuristische visie en vooruitziendheid. 

Je hebt deze eigenschappen in je en bent in staat om vooruit te plannen. Neem een giraffetatoeage als u wilt dat de herinnering altijd overeind blijft. Communiceer duidelijk met je vrienden en familie over je ware aard en je hoeft je er niet voor te schamen. 

De giraffe brengt je door de ups en downs van het leven. De giraffetatoeages in Japan en China zijn symbolen van geluk. In China staan ze symbool voor zegeningen uit de hemel. 

In Japan zijn giraffetatoeages symbolen van magie en vergelijkbaar met de eenhoorn. In Afrika staan giraffetatoeages voor wilde dieren, rust en evenwicht in de natuur. 

Als u een dierenliefhebber bent, haal dan de giraffetatoeage ter ondersteuning van de oorzaken van de dieren in het wild. Als u gepassioneerd bent over het behoud van het milieu, is de giraffetatoeage een geweldige weergave van die passie.

Conclusie

De giraffensymboliek is gekoppeld aan het evenwicht tussen het hoofd en het hart. Het is ook een symbolische weergave van spirituele en wereldse zaken. Giraffen worden dus beschouwd als spirituele of goddelijke boodschappers. Giraffen in dromen zijn over het algemeen goede voortekenen van geluk en geluk. Of u nu een giraffetatoeage wilt laten zetten of dat u door een giraffe in de dromen bent bezocht, wij hopen dat deze gids u helpt om uw eigen giraffebetekenis te vinden.

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by