vogels van griekenland wereldvogels

Vogelen in Griekenland

De Avifauna van Griekenland is zeer rijk in vergelijking met de grootte van het land; er zijn meer dan 450 verschillende vogelsoorten in het land geregistreerd! Enkele van de meest spectaculaire vogels van Europa en de wereld, waaronder honderden Dalmatische en Grote Witte Pelikanen, Grote Flamingo’s en Pygmeeën.

Landschap

Enkele van de meest bekende plaatsen om een bijeneter te spotten is het Kerkini meer, het eiland Lesbos, de Evros Delta, Porto Lagos en Mesologgi, en de beste periode is tussen half mei en begin juli.

Beste tijd om te bezoeken

De voorjaarsvogeltrek bereikt meestal zijn hoogtepunt eind april-begin mei; de herfsttrek vindt plaats in de eerste helft van september. Eind juni is de piektijd voor vlinders en half juli voor planten. November is meestal een goed moment om op zoek te gaan naar de Kleine Witkopgans.

LEREN MEER

De volledige lijst van vogelsoorten in Griekenland

ANTWOORDEN: Anatidae

Sneeuwgans Antwoordcaerulescens
Grijze Gans Antwoord anser
Grote Witte Gans Antwoord-albifrons
Kleinere witgekleurde gans Antwoord erythropus
Taiga bonengans Anser fabalis
Toendra-bonen-gans Anser serrirostris
Brant Branta bernicla
Canada Gans Branta canadensis
Roodborstgans Branta ruficollis
Stomme Zwaan Cygnus-olor
Toendrazwaan Cygnus columbianus
Whooper Zwaan Cygnus cygnus
Roerige bergeend Tadorna ferruginea
Bergeend Tadorna tadorna
Garganey Spatula querquedula
Blauwvleugelige Teal Spatelschijven
Noordelijke Slobeend Spatula clypeata
Gadwall Mareca-strepera
Smient uit Eurazië Mareca-peneloop
Mallard Anas platyrhynchos
Noordelijke Pintail Anas acuta
Groengevleugelde wintertaling Anas crecca
Gemarmerde wintertaling Marmaronetta angustirostris
Roodkapje Pochard Netta rufina
Paashaas Aythya ferina
IJzeren Eend Aythya nyroca
Getufte Eend Aythya fuligula
Groter Scaup Aythya marila
Gewone Eider Somateria mollissima
Fluwelen Scoter Melanitta fusca
Gewone Scoter Melanitta nigra
Langestaart eend Clangula hyemalis
Goudenoog Bucephala clangula
Smew Mergellus albellus
Gewone Merganser Mergus merganser
Roodborstje Merganser Mergus serrator
Roerige Eend Oxyura jamaicensis
Witkopeend Oxyura leucocephala
   
GALIFORMEN: Phasianidae
Kwartel Coturnix coturnix
Rotspatroon Alectoris graeca
Chukar Alectoris chukar
Roodpootpatrijs Alectoris rufa
Zwarte Francolin Francolinus francolinus
Ringnek fazant Phasianus colchicus
Grijze Patrijs Per bijlage
Westelijk Kapercaillie Tetrao urogallus
Korhoen Tetrao tetrix
Hazelhoen Tetrastes bonasia
   
FOENICOPTERIFORMES: Fenicopteridae
Grotere Flamingo Fenicopterus roseus
   
PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae
Dodaars Tachybaptus ruficollis
Geoorde fuut Podiceps auritus
Roodnekse fuut Podiceps grisegena
Fuut Podiceps cristatus
Ooievaar Podiceps nigricollis
   
COLUMBIFORMEN: Columbidae
Rotsduif Columba livia
Voorraadduif Columba-oeena’s
Gewone Houtduif Columba palumbus
Europese Schildpadduif Streptopelia-schildpad
Oosterse Schildpad-Duif Streptopelia orientalis
Euraziatische Collared-Dove Streptopelia decaocto
Lachende duif Streptopelia senegalensis
Namaqua Duif Oena capensis
   
PTEROCLIFORMES: Pteroclidae
Pallas Zandhoen Syrrhaptes paradoxus
Pin-tailed Zandhoen Pterocles alchata
Zwartbuikzandhoen Pterocles orientalis
   
OTIDIFORMES: Otididae
Grote Trap Otis tarda
Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueenii
Kleine Trap Tetrax tetrax
   
CUCULIFORMES: Cuculidae
Grote Gevlekte Koekoek Clamator glandarius
Koekoek Cuculus canorus
   
CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae
Euraziatische nachtzwaluw Caprimulgus europaeus
   
CAPRIMULGIFORMES: Apodidae
Alpine Swift Apus melba
Gangbaarheid Apus verontschuldiging
Pallid Swift Apus pallidus
Kleine Swift Apus affinis
   
GRUIFORMES: Rallidae
Waterspoor Rallus aquarium
Maïshoen Crex crex
Gevlekte Crake Porzana porzana
Euraziatische Moorhen Gallinula Chloropus
Euraziatische meerkoet Fulica atra
Allen’s Gallinule Porphyrio alleni
Westelijk Zwammen Porphyrio porphyrio
Kleine Hark Zapornia-parva
Baillon’s Crake Zapornia pusilla
   
GRUIFORMES: Gruidae
Demoiselle-kraan Anthropoides virgo
Gewone kraan Gruisvrucht
   
CHARADRIIFORMES: Burhinidae
Euraziatische Dikke Knie Burhinus oedicnemus
   
CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae
Zwartgevleugelde Stilt Himantopus himantopus
Bontgekleurde avocet Recurvirostra avosetta
   
CHARADRIIFORMES: Haematopodidae
Scholeksterster Hematopus ostralegus
   
CHARADRIIFORMES: Charadriidae
Zwartbuikplevier Pluvialis squatarola
Europese Gouden klapper Pluvialis apricaria
Pacifische goudlokje Pluvialis fulva
Noordelijke Kievit Vanellus vanellus
Kievit met vleugels Vanellus spinosus
Gezellige Kievit Vanellus gregarius
Witstaartvleugel Vanellus leucurus
Minder Zandloper Charadrius mongolus
Grotere Zandloper Charadrius leschenaultii
Kaspische Plevier Charadrius asiaticus
Kittlitz’s Plover Charadrius pecuarius
Kentish Plover Charadrius alexandrinus
Grindgangerplevier Charadriushiaticula
Kleine Plevier met ringen Charadrius dubius
Euraziatische Dotterel Charadrius morinellus
   
CHARADRIIFORMES: Scolopacidae
Oppervlakteschuurder Bartramia longicauda
Regenwulp Numenius phaeopus
Slank gefactureerde wulp Numenius tenuirostris
Euraziatische wulp Numenius arquata
Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
Zwartstaartgodin Limosa limosa
Ruddy Turnstone Arenaria-interpres
Rode knoop Calidris canutus
Ruff Calidris pugnax
Breed gefactureerde Zandbak Calidris falcinellus
Scherpstaartschuurbeker Calidris acuminata
Stilstaande Schuurpijp Calidris himantopus
Wulpschildpadder Calidris ferruginea
Temminck’s Stint Calidris temminckii
Sanderling Calidris alba
Dunlin Calidris alpina
Paarse Oeverloper Calidris maritima
Baird’s Sandpiper Calidris bairdii
Kleine Stint Calidris minuta
Witrompelige Schuurpijp Calidris fuscicollis
Buff-breasted Sandpiper Calidris subruficollis
Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
Langgerekte Dowitcher Limnodromus scolopaceus
Jack Snipe Lymnocryptes minimus
Euraziatische houtsnip Scolopax rusticola
Grote Watersnip Gallinago-media
Watersnip Gallinago gallinago
Terek Sandpiper Xenus cinereus
Wilson’s Phalarope Phalaropus driekleur
Roodnekse Phalarope Phalaropus lobatus
Rode Phalarope Phalaropus fulicarius
Oeverloper Actitis hypoleucos
Gevlekte Schuurpijp Actitis macularius
Groene oeverloper Tringa ochropus
Gevlekte Roodpootje Tringa erythropus
Groenpoot Tringa nebularia
Kleinere Yellowlegs Tringa-smaakpapieren
Moerasschuurder Tringa stagnatilis
Houten Schuurpijp Tringa glareola
Roodborstje Tringa totanus
   
CHARADRIIFORMES: Glareolidae
Crèmekleurige Courser Cursorius cursor
Collared Pratincole Glareola pratincola
Zwartgevleugelde Pratincole Glareola nordmanni
   
CHARADRIIFORMES: Stercorariidae
Grote jager jager van de Stercorarius
Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
Parasitair Jaeger Stercorarius parasiticus
Langstaart Jaeger Stercorarius longicaudus
   
CHARADRIIFORMES: Laridae
Zwartbenige Kittiwake Rissa tridactyla
Slank gefactureerde meeuw Chroicocephalus genei
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus
Kleine meeuw Hydrocoloeus minutus
Lachende meeuw Leucophaeus atricilla
Mediterrane meeuw Ichthyaetus melanocephalus
Witoogmeeuw Ichthyaetus leucophthalmus
Pallas’s Gull Ichthyaetus ichthyaetus
Audouin’s Gull Ichthyaetus audouinii
Mew Gull Larus canus
Zilvermeeuw Larus argentatus
Geelpootmeeuw Larus michahellis
Kaspische meeuw Larus cachineeën
Armeense meeuw Larus armenicus
IJslandse meeuw Larus glaucoides
Kleine mantelmeeuw Larus Fuscus
Grote mantelmeeuw Larus marinus
Bruidegom Tern Onychoprion anaethetus
Kleine Tern Sternula albifrons
Gull-billed Tern Gelochelidon-nilotica
Kaspische Zee Hydroprogne caspia
Zwarte Stern Chlidonias niger
Witvleugelige Tern Chlidonias leucopterus
Gefluisterde Tern Chlidonias-hybride
Gewone Tern Sterna hirundo
Arctische Stern Sterna-paradijs
Broodje Tern Thalasseus sandvicensis
Kleine kuif Tern Thalasseus bengalensis
   
GAVIIFORMES: Gaviidae
Roodharige Loon Gavia stellata
Arctische Loon Gavia arctica
Gewone Loon Gavia onderdompelen
   
PROCELLARIIFORMES: Hydrobatidae
Europese Stormvogel Hydrobaten pelagicus
   
PROCELLARIIFORMES: Procellariidae
Cory’s Shearwater Calonectris diomedea
Grote Shearwater Ardenna gravis
Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan
Balearisch Scheerwater Puffinus mauretanicus
   
CICONIIFORMES: Ciconiidae
Zwarte ooievaar Ciconia nigra
Witte ooievaar Ciconia ciconia
   
SULIFORMES: Sulidae
Jan-van-gent Morus bassanus
   
SULIFORMEN: Phalacrocoracidae
Pygmeeën aalscholver Microcarbo pygmaeus
Grote Aalscholver Phalacrocorax carbo
Europese shag Phalacrocorax aristotelis
   
PELECANIFORMES: Pelecanidae
Grote Witte Pelikaan Pelecanus onocrotalus
Dalmatische Pelikaan Pelecanus crispus
   
PELECANIFORMES: Ardeidae
Grote Roerdomp Botaurus stellaris
Roerdompje Ixobrychus minutus
Grijze Reiger Ardea cinerea
Paarse reiger Ardea purpurea
Grote Zilverreiger Ardea alba
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta
Westelijk Rif-Heron Egretta gularis
Zwarte Reiger Egretta ardesiaca
Koereiger Bubulcus ibis
Squacco Heron Ardeola ralloides
Zwartgekroonde Nacht-Heron Nycticorax nycticorax
   
PELECANIFORMES: Threskiornithidae
Glanzende Ibis Plegadis falcinellus
Noordelijke Kale Ibis Geronticus eremita
Euraziatische lepel Platalea leucorodia
   
ACCIPITRIFORMES: Pandionidae
Visarend Pandionhaliaetus
   
ACCIPITRIFORMES: Accipitridae
Zwartgevleugelde Vlieger Elanus caeruleus
Lammergier Gypaetus barbatus
aasgier Neophron percnopterus
Europese Honingbuizerd Pernisapivorus
Oosterse Honingbuizerd Pernis ptilorhynchus
Biologische gier Aegypius monachus
Euraziatische Griffon Zigeunerfulvus
Slangenarend met korte poten Circaetus gallicus
Kleine gevlekte adelaar Clanga pomarina
Grotere gevlekte adelaar Clanga-clanga
Gejaagde adelaar Hieraaetus pennatus
Steppearend Aquila nipalensis
Keizerarend Aquila heliaca
Gouden Adelaar Aquila chrysaetos
Bonelli’s Eagle Aquila fasciata
Euraziatische moerasdrager Circusaeruginosus
Kiekendief Circus cyaneus
Pallid kiekendief Circusmacrourus
Montagu’s Kiekendief Circus pygargus
Levant Sparrowhawk Accipiter-brevipes
Mus Accipiter nisus
Havik Accipiter gentilis
Rode Wouw Milvus milvus
Zwarte Vlieger Milvus migrans
Zeearend Haliaeetus albicilla
Ruwpoot Havik Buteo lagopus
Buizerd Buteo buteo
Buizerd met lange poten Buteo rufinus
   
STRIGIFORMEN: Tytonidae
Schuuruiluil Tyto alba
   
STRIGIFORMEN: Strigidae
Euraziatische Schop- Uil Otus-scops
Eagle-Owl Bubo bubo
Euraziatische pygmeeuw Glaucidium passerinum
Uiltje Athene noctua
Bosuil Strix aluco
Oeraluil Strix uralensis
Ransuil Asio otus
Velduil Asio flammeus
Boreale Uil Aegolius funereus
   
BUCEROTIFORMES: Upupidae
Euraziatische Hoepel Opupa-epops
   
CORACIIFORMES: Alcedinidae
IJsvogel Alcedo op dit punt
Witkeelende ijsvogel Halcyon smyrnensis
Bonte ijsvogel Ceryle rudis
   
CORACIIFORMES: Meropidae
Groene bijeneter Merops Orientalis
Blauwwang bijeneter Merops persicus
Europese bijeneter Merops apiaster
   
CORACIIFORMES: Coraciidae
Europese Roller Coracias garrulus
   
PICIFORMEN: Picidae
Euraziatische Wryneck Jynx torquilla
Euraziatische drieteenige specht Picoides tridactylus
Midden gevlekte specht Dendrocoptes medius
Witrug Specht Dendrocopos leucotos
Grote bonte specht Dendrocopos groot
Syrische specht Dendrocopos syriacus
Kleine bonte specht Dryobates klein
Grijskopspecht Picuscanus
Euraziatische groene specht Picus viridis
Zwarte specht Dryocopus martius
   
FALCONIFORMES: Falconidae
Kleine Torenvalk Falco naumanni
Euraziatische Torenvalk Falco tinnunculus
Roodvoetse Valk Falco vespertinus
Amoervalk Falco amurensis
Eleonora’s valk Falco eleonorae
Merlijn Falco columbarius
Euraziatische Hobby Falco-subbuteo
Lanner Falcon Falco biarmicus
Saker Falcon Falco cherrug
Slechtvalk Falco peregrinus
   
PSITTACIFORMES: Psittaculidae
Alexandrineparkiet Psittacula eupatria
Rozenbottelparkiet Psittacula krameri
   
PASSERIFORMEN: Oriolidae
Euraziatische Wielewaal Oriolus oriolus
   
PASSERIFORMEN: Laniidae
Red-backed Shrike Lanius collurio
Red-tailed Shrike Lanius phoenicuroides
Isabellinekrimp Lanius isabellinus
Grote Grijze Garnaal Excubitor Lanius
Minder Grijze Garnaal Lanius minderjarige
Gemaskerde krimp Lanius nubicus
Houtsnipperkastkriebels Lanius senator
   
PASSERIFORMEN: Corvidae
Vlaamse gaai Garrulusklier
Euraziatische Ekster Pica pica
Euraziatische Notenkraker Nucifraga-kariatocatacten
Roodgefactureerd Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax
Geel gefactureerd Chough Pyrrhocorax graculus
Euraziatische jakhals Corvus monedula
Toren Corvus frugilegus
Carrion Kraai Corvuscoron
Hooded Crow Corvus cornix
Raaf Corvus corax
   
PASSERIFORMEN: Paardachtigen
Koolmees Periparus ater
Kuifmees Lophophanes cristatus
Sombere Koolmees Poecile lugubris
Moerasetmees Poecile palustris
Wilgentit Poecile montanus
Euraziatische pimpelmees Cyanistes caeruleus
Koolmees Parusmajoor
   
PASSERIFORMEN: Remizidae
Euraziatische slinger-Tit Remiz pendulinus
   
PASSERIFORMEN: Alaudidae
Gehoornde leeuwerik Eremophila alpestris
Grote leeuwerik met korte steel Calandrella brachydactyla
Bimaculerende leeuwerik Melanocorypha bimaculata
Calandra leeuwerik Melanocorypha calandra
Zwarte leeuwerik Melanocorypha yeltoniensis
Dupont’s Leeuwerik Chersophilus duponti
Kleine leeuwerik met korte steeltjes Alaudala rufescens
Houtleeuwerik Lullula arborea
Witvleugelleeuwerik Alauda leucoptera
Euraziatische veldleeuwerik Alauda arvensis
Kuifleeuwerik Galerida cristata
   
PASSERIFORMEN: Panuridae
Bebaarde Reedling Panurus biarmicus
   
PASSERIFORMEN: Cisticolidae
Zitting Cisticola Cisticola juncidis
   
PASSERIFORMEN: Acrocephalidae
Gelaarsde Zanger Iduna caligata
Oostelijke Olivaaszanger Iduna pallida
Westerse Olivaaszanger Iduna opaca
Olijfboomkiezer Hippolais olivetorum
Melodieuze Warbler Hippolais polyglotta
Icterine Warbler Hippolais icterina
Waterfluiter Acrocephalus paludicola
Spuitzaagzanger Acrocephalus melanopogon
Randzanger Acrocephalus schoenobaenus
Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola
Moerasfluiter Acrocephalus palustris
Euraziatische rietzanger Acrocephalus scirpaceus
Grote rietzanger Acrocephalus arundinaceus
Klamme rietzanger Acrocephalus stentoreus
   
PASSERIFORMEN: Locustellidae
Rivierfluiter Locustella fluviatilis
Savi’s Warbler Locustella luscinioides
Sprinkhaan-warrelaar Locustella naevia
   
PASSERIFORMEN: Hirundinidae
Bank Slikken Riparia-riparia
Euraziatische Crag-Martin Ptyonoprogne rupestris
Schuurzwaluw Hirundo rustica
Red-rumped Swallow Cecropis daurica
Gemeenschappelijke huis-zwaluwstaart Delichon urbicum
   
PASSERIFORMEN: Phylloscopidae
Houten Kriebelaar Phylloscopus sibilatrix
West-Bonelli’s Warbler Phylloscopus bonelli
Oost-Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis
Geelbruine Warbler Phylloscopus inornatus
Hume’s Warbler Phylloscopus humei
Pallas’s Bladzanger Phylloscopus proregulus
Schemerige Warbler Phylloscopus fuscatus
Wilgenzwaluw Phylloscopus trochilus
Tsjiftjaf Phylloscopus collybita
Iberische Chiffchaff Phylloscopus ibericus
Groene Zanger Phylloscopus nitidus
Groenachtige Warbler Phylloscopus trochiloides
Arctische Warbler Phylloscopus borealis
   
PASSERIFORMEN: Scotocercidae
Cetti’s Warbler Cettia cetti
   
PASSERIFORMEN: Aegithalidae
Koolmees Aegithalos caudatus
   
PASSERIFORMEN: Sylviidae
Euraziatische Blackcap Sylvia atricapilla
Tuinfluiter Sylvia-boor
Barred Warbler Sylvia nisoria
Kleinere Whitethroat Sylvia curruca
Oostelijke Orpheïsche Warbler Sylvia crassirostris
Menetries’s Warbler Sylvia mystacea
Rüppell’s Warbler Sylvia ruppeli
Subalpiene Karekiet Sylvia cantillans
Sardijnse Warbler Sylvia melanocephala
Grotere Whitethroat Sylvia communis
Brilfluiter Sylvia conspicillata
Marmora’s Warbler Sylvia sarda
Dartford Warbler Sylvia undata
   
PASSERIFORMEN: Regulidae
Goldcrest Regulus regulus
Gewoon vuurwerk Regulus ignicapilla
   
PASSERIFORMEN: Tichodromidae
Wandkruiper Tichodroma muraria
   
PASSERIFORMEN: Sittidae
Boomklever Sitta europaea
Krüper’s Boomklever Sitta krueperi
Western Rock Boomklever Sitta neumayer
   
PASSERIFORMEN: Certhiidae
Euraziatische boomkruiper Certhia familiaris
Boomkreker met korte steel Certhia brachydactyla
   
PASSERIFORMEN: Troglodytidae
Euraziatische winterkoninkje Troglodieten troglodieten
   
PASSERIFORMEN: Cinclidae
White-throated Dipper Cinclus filmzaal
   
PASSERIFORMEN: Sturnidae
Europese spreeuw Sturnus vulgaris
Vlekkeloze Spreeuw Sturnus eenkleurig
Rozenspreeuw Pastoor roseus
   
PASSERIFORMEN: Turdidae
Witte Lijster Zoothera aurea
Schubberende Lijster Zoothera dauma
Nevelspruw Turdus viscivorus
Lijster Turdus philomelos
Redwing Turdus iliacus
Euraziatische merel Turdus merula
Veldprijzen Turdus pilaris
Ring Ouzel Turdus torquatus
   
PASSERIFORMEN: Muscicapidae
Aziatische Bruine Vliegenvanger Muscicapa dauurica
Gevlekte Vliegenvanger Muscicapa striata
Rufous-tailed Scrub-Robin Cercotrichas galactoten
Europese Robin Erithacus rubecula
Witkeelrobot Iraanse gutturalis
Lijsternachtegaal Luscinia luscinia
Gewone nachtegaal Luscinia megarhynchos
Blauwborst Luscinia svecica
Roodborstvliegenvanger Ficedula parva
Tweekleppige Vliegenvanger Ficedula semitorquata
Europese Rattenvliegenvanger Ficedula hypoleuca
Gekraagde Vliegenvanger Ficedula albicollis
Moussier’s Redstart Fenicurus moussieri
Gemeenschappelijke herstart Fenicurus Fenicurus
Zwarte Redstart Fenicurus ochruros
Rufous-tailed Rock-Thrush Monticola saxatilis
Blauwe Rotslijster Monticola solitarius
Whinchat Saxicola rubetra
Europese Roodborsttapuit Saxicola rubicola
Siberische Roodborsttapuit Saxicola maurus
Noordelijke Tapuit Oenanthe oenanthe
Isabelline Tapuit Oenanthe isabellina
Kapmesje Oenanthe monacha
Woestijnradar Oenanthe deserti
Ridderspoor Oenanthe pleschanka
Zwartorige Tapuit Oenanthe hispanica
Zwarte Tapuit Oenanthe leucura
Wit gekroonde Tapuit Oenanthe leucopyga
Finsch’s Tapuit Oenanthe finschii
   
PASSERIFORMEN: Bombycillidae
Boheemse Waxwing Bombycilla garrulus
   
PASSERIFORMEN: Prunellidae
Alpenaccentor Prunella collaris
Dunnock Prunella modularis
   
PASSERIFORMEN: Passeridae
Huismus Passer domesticus
Italiaanse Mus Passer italiae
Spaanse Mus Passer hispaniolensis
Dode Zee Mussen Passer moabiticus
Boomspin Passeiße montanus
Rotsmus Petronia petronia
Bleke Rockfinch Carpospiza brachydactyla
Witvleugel Sneeuwvink Montifringilla nivalis
   
PASSERIFORMEN: Motacillidae
Grijze Kwikstaart Motacilla cinerea
Westerse gele Kwikstaart Motacilla flava
Citrien Kwikstaart Motacilla citreola
Witte Kwikstaart Motacilla alba
Richard’s Pipit Anthus richardi
Blyth’s Pipit Anthus godlewskii
Buidelpijp Anthus-campestris
Weidepieper Anthus pratensis
Boompijp Anthus trivialis
Roodkeeltpipet Anthus cervinus
Waterpijp Anthus spinoletta
Rotsbuis Anthus petrosus
   
PASSERIFORMEN: Fringillidae
Vink Fringilla coelebs
Brambling Fringilla montifringilla
Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
Rozenvink Carpodacus erythrinus
Euraziatische Goudvink Pyrrhula pyrrhula
Trompettist Vink Bucanetes githagineus
Huisvink Hemorragische mexicanus
Europese Vink Chloris chloris
Euraziatisch Linnet Linaria-canabine
Rode Kruisbiljet Loxia curvirostra
Europese Goudvink Carduelis carduelis
Europese Serin Serinus serinus
Serin met vuurfront Serinus pusillus
Euraziatische sijs Spinus spinus
   
PASSERIFORMEN: Calcariidae
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis
   
PASSERIFORMEN: Emberizidae
Zwartkopgors Emberiza melanocephala
Maïsgors Emberiza calandra
Rotsengors Emberiza cia
Cirl Bunting Emberizacirlus
Geelgors Emberiza citrinella
Pijngors Emberiza leucocephalos
Cinereous Bunting Cineracea van Emberiza
Ortolan Gors Emberiza hortulana
Cretzschmar’s Bunting Emberiza-caesie
Rietgors Emberiza schoeniclus
Geelborstgors Emberiza aureola
Kleine Gors Emberiza pusilla
Rustiek gors Emberiza rustica
Sophie Waechter

Written by