hagedissensymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Hagedissensymboliek staat in sommige culturen voor ‘stralend licht’. Hagedissymbolen zijn te vinden op de borst van Minerva en worden ook vereerd door de Slavische volken. Het Moche-volk van Peru aanbad ook hagedissenbeelden. De betekenis van de hagedis in de Romeinse mythologie was dood en verderf. In Griekenland stonden hagedissen in de mythologie voor goddelijke wijsheid en geluk.

Inhoudsopgave

Hagedissymboliek en betekenis

Sommige hagedissoorten zijn in staat om een deel van hun staart op te offeren. Dit is gekoppeld aan het pars pro toto principe van het offeren van een deel voor het geheel. De losgeraakte staart blijft wringen en symboliseert een bedrieglijk gevoel van voortdurende strijd.

Hagedissen en mensen hebben al sinds mensenheugenis een hechte band. Sommige hagedissoorten worden als huisdier gehouden, waaronder gekko’s, leguanen en baardagamen. 

De hagedissensymboliek speelt een belangrijke rol in verschillende culturen. 

Hagedissen hebben hun weg gevonden naar menselijke kunstwerken. De hagedis overwintert en ontwaakt in het voorjaar. Dit symboliseert wederopstanding en wedergeboorte. 

In de Egyptische hiërogliefen zijn de hagedissymbolen representatief voor de overvloedige overvloed. Samen met de mediterrane landen is de betekenis van hagedissen in huis die van een oude vriend of kennis. 

In de Hindoes wordt het ‘tsjilpende geluid van het zwarte hagedisdier als heilig, rijk, gunstig en overvloedig beschouwd. In de Bijbel is de bijbelse betekenis van hagedissen in dromen onrein. 

De betekenis van de hagedis vond hen zelfs een plaats in Shakespeare’s Macbeth waar de drie heksen hagedispoten koken, onder andere dierlijke delen, om hun bouillon te maken. 

Zoals eerder vermeld is het Italiaanse woord voor hagedis lucerta, wat “stralend licht” betekent, en heeft het veel weg van een tovenaar. 

Hagedis Native American Symbolism

De hagedissymboliek van de inheemse Amerikaanse Anasazi, Hohokam, Mimbres en Mogollon-culturen gebruikte de gehoornde hagedissymbolen en -beelden op aardewerk, hiërogliefen en kommen. 

De Hopi en andere stammen gebruikten ook hagedisgeneeskunde en hagedissenenergie in hun ceremonies. 

De symboliek van de hagedis werd gekoppeld aan kracht. Het Piman-volk riep de hagedisgeneeskunde op om hen te ‘genezen’ van een hardnekkige ziekte. 

Kuren werden beïnvloed door het zingen van liederen in lofprijzing van de engelhagedis en het plaatsen van de bewegende hagedis op het lichaam van de patiënt. 

In de mythologie werden de Maya-hagedisgod en de Maya-hagedis verondersteld de Aarde te hebben geschapen.  De hagedis in dromen symboliseert een droomwereld voorbij tijd en ruimte.

De indiaanse hagedis zelf vertegenwoordigt de dromen van de toekomst. In sommige Indiaanse tradities wordt de hagedis geassocieerd met Dreamtime en intuïtieve paranormale vermogens. 

Het Indiaanse hagedissymbool staat, net als alle andere reptielensymbolieken, voor veranderingen, cycli, dualiteit en mysterie. Hagedissymbolen staan ook voor subtiliteit, gevoeligheid, paranormale vermogens, intuïtie en snelheid.

De hagedissenpersoonlijkheid is om stil te zitten wachten op zijn prooi. Hij heeft enorm veel geduld. Hij kan zijn slachtoffer ook voor de gek houden door te denken dat hij er niet is. 

Hagedissen zoals leguanen en leguanen met spinachtige staarten werden ook geofferd in sommige Maya-rituelen en hadden dus een bijzondere betekenis.

Hagedissen-Oostelijk Symbolisme

In de Chinese cultuur werden hagedissen, krokodillen, alligators en andere reptielensymboliek in verband gebracht met drakensymboliek. Op de vlaktes van Noord-China, waar de regens zeer belangrijk waren voor de gewassen en ook vrij schaars waren, bad het volk tot hagedissenregengoden. 

Al in de 6e eeuw voor Christus vierden mensen regenrituelen met hagedisiconen en -beelden, gevolgd door een processie van dansers. 

Als onderdeel van de rituelen voor het maken van regen, plaatste men waterhagedissen in houten kruiken als een directe relatie met alligators, die verbonden waren met de regengoden.  Tien jonge jongens sloegen dan onophoudelijk dagen en nachten met groene bamboestokken op de potjes tot het regende.

De gladde en kronkelende hagedis wordt beschouwd als een erotisch dier, en is daarom een symbool van seksuele activiteit in Japan. De sierlijke vorm van de hagedis lijkt het gebruik ervan in de kleinschalige toegepaste kunsten van Japan te rechtvaardigen.

Hagedissen zijn ook symbolen van de liefde in het Oosten. In netsuke vorm (ingewikkeld gevormd houten werktuig of voorwerp) is de hagedis een liefdesverwekkend amulet. 

In de oudheid werden liefdesdrankjes van hagedissen gedistilleerd vanwege de hagedissensymboliek van de liefde.  De drank werd ook verkocht bij drogisten in kleine aarden potjes met de juiste dosering gemarkeerd op de pot.

Hagedissensymboliek

De spirituele betekenis van de hagedis in de Bijbel is onrein. Hoewel Polynesiërs en Maori’s hagedissen met God associeerden, associeerde het vroege christendom de hagedis met de duivel. 

Hagedissen van verschillende soorten zijn in overvloed aanwezig in Egypte, Palestina en Arabië; sommige daarvan worden in de Bijbel onder verschillende Hebreeuwse namen genoemd. 

Het Hebreeuwse woord voor hagedis betekent ‘kruipende dingen die over de aarde kruipen’ zoals vermeld in Lev, xi, 30, werden door de Israëlieten als onrein beschouwd.  Hagedissen zijn klein en onopvallend maar slim. 

Hagedissen worden in de Bijbel genoemd in Spreuken 30:24; vier dingen op aarde zijn klein maar buitengewoon wijs. De hagedis kan met de hand worden vastgehouden en toch in de paleizen van de koning worden gevonden.

Er zijn veel lessen te leren van de gemene hagedis. Wat symboliseren hagedissen geestelijk? Jezus heeft het over de kleine korrel gist in het deeg die het hele deeg doet rijzen. 

Op dezelfde manier kan de hagedis in paleizen blijven en de plannen van de koning horen. Het kleine, subtiele schepsel kan zelfs overleven op plaatsen waar andere schepsels niet kunnen leven, zoals in de woestijn. 

Dit komt omdat ze afhankelijk zijn van hun instincten. Net als de spirituele betekenis van de hagedis moeten we klein, onopvallend en toch wijs zijn. We moeten, net als de hagedis, rustig en krachtig werken en het werk van de Heer doen.

Hagedis Keltisch Symbolisme

De Kelten geloven dat de Nachtgodin Evaki de slaap heeft gestolen uit de ogen van de hagedis en deze aan alle levende wezens heeft gegeven. Zo betekent een Keltische hagedis in huiselijk bijgeloof een gebrek aan slaap. 

De Keltische Wicca gebruikt ook hagedissenwijsheid en hagedissymbolen voor het maken van toverdranken. Hagedissen zijn heilig voor dromen. Je kunt een beroep doen op hagedissen voor hun associaties met dromen van de toekomst. 

Hagedissen zijn heilig voor Abas, Atum, Itzamna en Tate Rapawayema. Op dezelfde manier zijn varanen heilig voor Ascalabus en Sir varanen. Hagedissen zijn ook symbolen van behendigheid en behoud. 

Oorspronkelijk afkomstig uit de Keltische mythische symboliek en het verhaal, maar ook in de legende zijn ze populair. Kikkers, slangen, vogels en hagedissen zijn enkele symbolen uit het voorchristelijke tijdperk die op grote schaal worden gebruikt in de hekserij. 

Pasgetrouwden zouden in de nacht van hun huwelijk luisteren naar de oproep van een gekko om hun vereniging welvaart en geluk te brengen. De oude Europeanen en Grieken zagen ook hagedissen als symbolen van hoop en wijsheid. De Romeinen zagen hagedissen als symbolen van wedergeboorte. 

In de Keltische folklore en mythologie worden hagedissen in een gunstig daglicht gesteld en meestal als niet-bedreigende wezens. Sommige Keltische legenden en verhalen beschouwen hagedissen als draken en van oudsher staan ze symbool voor rijkdom, adel en geluk.

Hagedis Afrikaans Symbolisme

De meeste culturen in het Midden-Oosten en Afrika zien hagedissen als goed. Afrikaanse Mythen en volksverhalen hebben zelfs prominente hagedispersonages. Twee bijzonder interessante hagedissenmythologieverhalen komen uit Afrika en Australië. 

Afrikaanse Bantoestammen vertellen het verhaal van een kameleon die door God Unkulunkulu werd gezonden om het menselijk ras te vertellen dat het eeuwig zal leven. 

Helaas is de kameleon vertraagd en gaat er een andere hagedis voor in de plaats om de mensen te vertellen dat hun einde nabij is. In andere verhalen en legenden staat dat de hagedissen verantwoordelijk waren voor de opsplitsing van het menselijk ras in mannetjes en vrouwtjes en ook voor hun artistieke expressie.

Hagedissen en gekko’s komen veel voor in Afrikaanse huishoudens. Als gevolg daarvan zijn hagedissen in huis goed of slecht voorteken normaal. 

De Afrikanen geloven dat de dierenwereld krioelt van de symbolen. Bij sommige stammen lijkt de hagedis op de pad (voor de Bamileke stam) en voorspelt hij de dood. 

De kameleon is echter een symbool van wederopstanding. Het Egyptische hiërogliefensymbool dat op een hagedis lijkt, betekent ‘overvloedig’ of ‘veel’. 

Ook is de hagedissensymboliek door zijn voorliefde voor de zon nauw verbonden met het licht. Wat stellen hagedissen in hete gebieden en woestijnen voor? Hagedis icoon en hagedis voorteken hebben een negatieve symboliek omdat hun frequente verschijning samenvalt met droogte en periodes van hitte.

Hagedis in Dromen

Het zien van een hagedis in een droom betekent dat je vijanden hebt. Voor een meisje betekent een hagedisdroom dat iemand haar deugdzaamheid in twijfel trekt. In het algemeen betekent dromen van reptielen de gladde en koude aspecten van je persoonlijkheid. 

Dromen over hagedissen symboliseren het primitieve deel van onze menselijke natuur. Wat het betekent als je over hagedissen droomt, is dat je je niet veel zorgen maakt over anderen. 

Stilte is je deugd en geduld ook.  Je kunt urenlang stil zitten en wachten op je prooi of een kans. Droominterpretatie hagedis slikken of verslinden of schaden; je kunt betekenen dat je instincten je leven domineren.

Als, aan de andere kant, wat symboliseert een hagedis in dromen als je hem verslaat? Het betekent dat je hebt gevochten om je basis natuur te domineren.

Dromen over hagedissen is een waarschuwing dat een vijand samenzweert tegen de dromer, en hij moet voorzichtig zijn. Het doden van een hagedis in dromen kan betekenen dat de dromer wordt bekritiseerd voor gemaakte beslissingen. 

Het betekent ook dat ze een vijand zal overwinnen. Voor de Navajo was een gehoornde hagedis een symbool van kracht en bescherming, dus het dromen van een hagedis betekende dat de natuur- en geestengidsen haarhim bevoordeelden.

Hagedis Ontmoetingen en Omens

De betekenis van hagedissen in huis kan veranderen op basis van de omstandigheden. Een vallende hagedis of een springende hagedis kan ook andere dingen betekenen. 

Als hij aan de linkerkant van een vrouw en aan de rechterkant van een man valt, dan is hij zeer gunstig. 

Het kakelende geluid van een hagedis is in sommige delen van de wereld gunstig. Het verschijnen van een hagedis op de dijen kan gunstig zijn, maar op de knieën betekent gevangenisstraf. 

De betekenis van de babyhagedis is meestal gunstig. Zeer gelukkige charme is het dragen van een hagedis met twee staarten. In Zuidoost-Azië zijn gekko’s en hagedissen in bed een gunstig voorteken dat geluk brengt. 

Dromen van hagedissen betekent dat er een slang in aantocht is. In Afrika is de vuurskinkhagedis een slecht voorteken en als mensen er een zien, laten ze hun plannen varen. 

In Pakistan hebben de mensen een hekel aan de agama-hagedis omdat hun hoofdbobs worden gezien als een ‘bespotting van hun gebeden’. De mensen van Madagaskar doden geen hagedissen omdat het zeer slechte voortekenen brengt. In New Mexico geloven de mensen dat de hagedissen reïncarnaties zijn van medicijnmannen. 

In Wisconsin bouwden onbekende stammen zelfs een afbeelding van een hagedis van ongeveer 250 voet lang. Het is bewaard gebleven in het Lizard Mound County Park. De hagedis die op de kop valt is een goed teken van voordelen en winsten van de overheid of promotie in dienst. 

Hagedissen Mythologie en Folklore

Mythologische hagedissen dateren van duizenden jaren geleden. Egyptenaren hebben Nijlvaranen gegraveerd en zelfs hagedissen in mummies bewaard. Sommige droegen zelfs hagedissenbedels in dozen. 

De Romeinen schilderden Mercurius (of Hermes in het Grieks) in door hagedissen getrokken wagens. Aboriginal stammen in Australië die droomden van hagedissen maakten hagedis totems om bovennatuurlijke krachten te bereiken. 

Volgens de Aboriginal overlevering hebben twee varanen elkaar geschilderd – de ene deed het geweldig door rozetpatronen te schilderen, maar de andere gooide gewoon een emmer zwarte verf op de andere. 

In de Afrikaanse Zoeloe-mythologie wordt de hagedis of kameleon gestuurd om de boodschap van het eeuwige leven aan de mens te geven. 

Maar hij stopt onderweg om te eten en de boodschapper van de dood reikt voor hem. Om dit verlies aan onsterfelijkheid te compenseren heeft de hemelgod het concept van het huwelijk en de kinderen zo gemaakt dat de mensen hun kinderen kunnen doorleven.

De Europeanen waren onder de indruk van het vermogen van de kameleon om van kleur te veranderen. Ze geloofden dan ook dat hij alleen leefde door lucht te eten. Inheemse Amerikanen hebben veel legendes en verhalen over hagedissen. 

Voor hen was de hagedis een genezende geest die het medicijn van de kracht met zich meebracht. Hagedissen gaven ook aanleiding tot de mythe van de hagedisman in het moeras van Carolina. Deze groene slijmerige hagedisman sprong uit het bos en was in staat om met hoge snelheid voertuigen te achtervolgen.

Hagedissengeest dier

Als de geestenhagedis je gids is, is je gelukskleur rood en heb je het element van vuur in je. Mediteer op je wortelchakra, die ook rood van kleur is. 

Door de hagedissengeestgids krijg je veel krachten zoals onbevreesdheid, geduld, het vermogen om heel stil te zijn, en ook om toe te slaan als het ijzer heet is. 

Dit betekent dat je heel geduldig kunt wachten op een grote kans. Je inspireert de moed en behaalt groot succes in zakelijke aangelegenheden dankzij je hagedissengeestbeest. Maar net als de hagedis ben je een eenzame ranger. 

Je koudbloedige natuur weerhoudt je ervan om nauwe banden te smeden. Het hagedissengeestbeest vraagt je ook om onbevreesd te zijn in je bezigheden. Neem risico’s om te bereiken wat je wilt. 

Laat uw passie u motiveren, maar niet verslinden. Dankzij de hagedissengeest ben je gezegend met een onverschrokken geest. Je werkt voor wat je wilt en kan sprongen maken als dat nodig is. 

Maar wees voorzichtig: net als de hagedis kon je vallen. Leer dus rustig en stil te blijven. De energie van de hagedis gaat niet over het nemen van onberekende risico’s. In plaats daarvan, ontwikkel het geduld om op het juiste moment risico’s te nemen.

Hagedis totem dier

Hagedis totems waren zeer machtig voor de Indianen en de Aboriginal stammen. Overal ter wereld is de hagedissymboliek verbonden met de zon en het licht. 

Ook is het hagedisdier totem verbonden met dromen. 

De hagedis is het gelukkigst als hij zich in de zon koestert, dus maak, net als je totem, van de zon je bondgenoot. Neem de zonnestralen op wanneer je kunt. Dit zal je energie geven en versterken. 

De hagedis totem is krachtig voor mensen die verbonden zijn met jonge kinderen, zoals schoolmeesters. 

Het krachtige hagedisgeneesmiddel is om je creativiteit en artistieke vaardigheden te brengen. Zuid-Amerikaanse stammen gebruikten vaak hagedissen of slangen totemdieren. 

De hagedis totem is een bondgenoot die je helpt om te gaan met de steeds veranderende ervaring van het leven op aarde. Hagedissen hebben zich goed aangepast op verschillende manieren om te voorkomen dat ze worden opgejaagd. 

Door middel van verschillende technieken of illusies past de hagedis zich aan de huidige omstandigheden aan en mengt hij zich in zijn omgeving. De hagedisgeneeskunde zal helpen om negatieve energieën en ongewenste aandacht af te buigen. 

Hagedissen kunnen zich ook mengen in de omgeving en zichzelf camoufleren. Dit helpt om roofdieren af te weren. Tegelijkertijd wacht hij geduldig op zijn prooi en slaat hij toe als de tijd rijp is. 

Geduld is je kracht. Afleiding en camouflage zijn de kenmerken van hagedissen die deze totem koppelen aan dromen en illusies. 

Hagedissenmacht dier

De hagedis koestert zich graag op warme stenen, absorbeert de energie van de zon en droomt van het rijk der schaduwen. Je machtsdier is verbonden met de zon.

 En met zijn vermogen om trillingen in de grond te detecteren en een scherp gehoor, kan het hagedissenkrachtdier je beschermen tegen schade.

De profetische betekenis van een hagedis gaat over dromen, illusies, gevaar en vijanden. 

Als een krachtdier spoort de hagedis je aan om je omvang te herdenken en je krachten te verzamelen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Sinds de oudheid heeft de hagedis een grote symbolische betekenis.

In Noord-Amerikaanse culturen is het een gezant van de zon, kracht, macht en bescherming. Aboriginals gebruikten hagedis-totems om ze te beschermen tegen vijanden. Ze gebruikten het ook om goddelijk water in de zomer en tijdens droogtes. 

In Mexico is de hagedis de reïncarnatie van de medicijnmannen en de sjamanen. Dus, je machtsdier begeleidt je met het medicijn van de sjamanen en brengt je zegen en geluk. 

In Afrika wordt een masker van een hagedis gedragen tijdens speciale ceremonies en begrafenissen. 

Dit komt door de associatie van de hagedissen met reïncarnatie. Een hagedis kan gemakkelijk zijn staart terug laten groeien. Dit betekent dat hij in staat is om te regenereren. Je kunt ook sterker uit elke negatieve situatie tevoorschijn komen. 

Hagedis Tattoo Betekenis

Hoewel wereldwijd bekend in de mythologie, komt de hagedis het meest voor in de Polynesische cultuur, van Hawaï tot Nieuw-Zeeland. De hagedis tattoo is populair omdat hij wordt beschouwd als de schepper van de wereld. 

De tatoeage van de hagedis in het Oosten, met name in China en Japan, brengt geluk en fortuin. Chinezen beschouwen de hagedis als babydraakjes, die symbool staan voor geluk. 

Een hagedis wordt letterlijk herboren nadat zijn staart is afgesneden. Hij kan zichzelf regenereren. 

Dus, een hagedis tattoo kan symbolisch zijn voor het sterker uitkomen na een trauma. In veel culturen is de hagedis een symbool van regeneratie en wedergeboorte. Het is ook verbonden met vrouwelijke kracht. 

Hagedissen hebben ook het vermogen om dromen uit te laten komen. In Australië gebruikten de Aboriginals de boodschappen van de hagedissen om goddelijk water te maken en maakten zo hagedis-totems. Voor de inheemse Amerikanen bracht de hagedisgeneeskunde kracht en bescherming met zich mee. 

Het vallen van hagedissen wordt in veel culturen als gunstig beschouwd. Het doden van een hagedis brengt zeker dood en verderf. Vaak wordt de hagedis beschouwd als zeer vergelijkbaar met de slang, omdat hij zijn huid afwerpt, ondergronds woont en overwintert, en de hagedis staat voor wedergeboorte. 

Selecteer uw tatoeage zorgvuldig. Bespreek je visie met een ervaren tatoeëerder zodat je de exacte gekko-tatoeage kunt krijgen die je wenst.

Conclusie

Hagedissymboliek is verbonden met zon, licht, regeneratie en vernieuwing. Het is een symbool van geluk in sommige culturen, maar ook van dood en onreinheid in de Bijbel. Hagedissen zijn geduldig, vastberaden en hebben het vermogen om zich te mengen in de omgeving. We hopen dat deze gids over de betekenis van hagedissen je helpt om zijn rol in je leven te ontcijferen.

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by