hoe lang leven uilen? (uilenlevensduur) wereldvogels

Met meer dan 200 soorten uilen is er geen antwoord op de vraag hoe lang uilen leven. Elke soort heeft zijn eigen levenspatroon, afhankelijk van een aantal factoren, waaronder grootte, leefgebied, en natuurlijke predatoren .

In het algemeen geldt dat hoe groter de uil, des te langer de levensduur met Snowy Owls die een van de langste leeftijden hebben en kleinere uilen zoals de Schuuruiluil die tot een veel kortere leeftijd leven (voeg referentie toe). Lees verder om meer te weten te komen over de levensverwachting van uilen en de levensduur van een uil.

Hoe lang leven uilen?

Hoe lang leeft een uil? Het antwoord op deze vraag hangt volledig af van het type uil. Zoals gezegd kan de levensduur van een uil afhankelijk zijn van verschillende factoren. Twee belangrijke factoren die een rol spelen bij de levensduur van uilen zijn de grootte van de soort en of het dier al dan niet in gevangenschap is ( 1 ). 

Gemiddeld leven uilen in het wild rond 9 tot 10 jaar. Uilen in gevangenschap kunnen tot 28 jaar oud worden.

Uilen in gevangenschap Ze hebben de neiging om langer te leven omdat ze niet worden blootgesteld aan dezelfde gevaren als roofdieren, ziekten of ongelukken in hun natuurlijke omgeving ( 2 ). In gevangenschap hebben deze uilen een overvloedige voedselbron en bescherming, beide waarschijnlijk factoren die hun levensonderhoud en levensduur verhogen.

Uilen in het wild worden niet dezelfde bescherming geboden en kunnen niet van het ene op het andere jaar overleven. De gemiddelde levensduur van uilen is echter grotendeels afhankelijk van het type uil en kan sterk variëren. 

Sneeuwuilen, een van de grootste en meest majestueuze van alle uilen, staan bekend als een van de langstlevende uilen. In het wild kunnen ze 9 tot 10 jaar leven, terwijl in gevangenschap de levensduur van een Sneeuwuil wel 28 jaar kan zijn. 

Dit is een schril contrast met de veel kleinere kerkuil, die een gemiddelde levensduur heeft van slechts 4 jaar. Zoals de meeste vogels is de gemiddelde levensduur van een uil grotendeels afhankelijk van de grootte van die soort. 

Gerelateerd: 12 Tips voor het aantrekken van uilen naar uw achtertuin (2020)

De levensduur van uilen verschilt per soort

Zoals alle vogels varieert de levensverwachting van uilen sterk afhankelijk van de grootte van de soort. Bij meer dan 200 soorten kan de levensverwachting variëren van zeer kort, zoals bij kerkuilen, tot veel langer, zoals bij een schreeuwuil. Omdat uilensoorten zowel in gedrag als in leefomgeving sterk verschillen, kan ook hun levensverwachting sterk variëren. 

De Grote Hoorn Uil, die alleen in Amerika wordt gevonden, heeft een potentieel lange levensduur. Hoewel het sterftecijfer bij jongere vogels en jonge vogels hoog kan zijn, hebben Groothoornuilen, zodra ze volwassen zijn, een lange levensverwachting, waarbij de oudste bekende wilde vogel ongeveer 28 jaar oud wordt ( 3 ). In gevangenschap, met een overvloedige voedselbron en een gebrek aan predatie, kunnen ze veel langer leven en zijn ze bekend om te leven tot ver in hun 20’s, 30’s, en verder.

Hoewel de schuur uilen hebben een natuurlijk hoge groeisnelheid door de nakomelingen die ze voortbrengen, zeer weinig bereiken de leeftijd van volwassenheid als gevolg van predatie. In gevangenschap staan deze uilen bekend als 20 jaar oud, terwijl in het wild niet verwacht wordt dat ze zo lang zullen overleven. De levensduur van de kerkuilen is dus vrij kort, met een gemiddelde van ongeveer 4 jaar ( 4 ). 

Zoals alle wilde dieren spelen er verschillende factoren mee als het gaat om de levensduur in het wild. Natuurlijke predatie, beschikbaarheid van voedsel, ziekte en menselijke interactie spelen allemaal een rol in de levensduur van vogels.

Gerelateerd: : Uil Symbolisme & Betekenis (+Totem, Geest & Omens)

Uilen leven langer in de vangst

Dieren horen in het wild thuis, maar er zijn veel redenen waarom ze in gevangenschap kunnen leven. Rehabilitatie en onderzoek zijn slechts twee redenen waarom uilen in gevangenschap kunnen zijn. In de natuur zijn uilen aan de genade van vele dingen overgeleverd, waaronder roofdieren, ziekten, verwondingen of hongersnood. Deze factoren kunnen allemaal buiten hun controle zijn en een belangrijke rol spelen in de lengte van hun leven. 

Uilen in gevangenschap leven veel langer omdat ze een vaste voedselbron hebben, evenals onderdak en vermoedelijk medische zorg. Zorgverleners moeten veel gespecialiseerde informatie weten om de vogels zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. In gevangenschap worden uilen voorzien van de juiste zitvlak, een gezonde voeding, aangepaste huisvesting, alsook regelmatig onderhoud en diergeneeskundige zorg, wat leidt tot een betere algemene gezondheid en dus een langere levensduur ( 5 ). 

Als je denkt dat deze factoren ertoe leiden dat een uil een uitstekend huisdier is, zou je het echter mis hebben. Niet alleen hebben ze zeer gespecialiseerde zorg nodig, maar het is ook illegaal in veel rechtsgebieden en hun natuurlijke gedrag maakt ze gewoonweg ongeschikt voor huisdierbezit. Uilen die in gevangenschap worden gehouden voor onderzoek, onderwijs en revalidatie zijn er voor een specifiek doel en leven in geschikte faciliteiten waar voor hun behoeften wordt gezorgd. 

Gerelateerd: 17 Fascinerende uil feiten die je niet wist (2020)

Veelvoorkomende redenen voor de dood van uilen

De levensduur van vogels hangt grotendeels af van de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd bij hun dagelijkse activiteiten, waarbij uilen geen uitzondering zijn. Veel voorkomende bedreigingen zijn onder meer gif, botsingen met voertuigen, hekken en verlies van habitats ( 6 ). 

Zo heeft de schreeuwuil een hoog sterftecijfer in het wild, waarbij maar liefst 70% niet tot volwassenheid komt ( 7 ). Hoewel dit aantal grotendeels te wijten is aan predatie, spelen ook andere natuurlijke factoren een rol. Uilen die jagen en leven in de buurt van wegen hebben een veel hoger risico op letsel of de dood door aanrijdingen met een voertuig, hetzij door directe treffers, hetzij tijdens het eten van een aas langs de kant van de weg ( 8 ). 

Andere veel voorkomende doodsoorzaken voor uilen zijn honger en ziekte. Wanneer een voedselbron ontbreekt of niet beschikbaar is (zoals bij onredelijk weer), kan dit ernstige gevolgen hebben voor de gemiddelde levensduur van een vogel ( 9 ). Ook ziekten en parasieten kunnen een verwoestende uitwerking hebben op een uilenpopulatie. 

Uilen kunnen ook ten prooi vallen aan een aantal vogelziekten, waaronder het West-Nijlvirus en Avian Tuberculosis. Maar veruit de grootste factor bij uilensterfte is de invloed van de mens. Of het nu gaat om het verlies van habitat, of om menselijke inmenging, zoals het gebruik van pesticiden, wij zijn hun grootste bedreiging en bedreiging voor het levensonderhoud. 

Als uilen een probleem zijn geworden in uw achtertuin, dan lees deze gids.

Wat is de oudste bekende uil?

Hoewel de levensverwachting van uilen sterk kan variëren, afhankelijk van de soort en andere factoren zoals in gevangenschap, hebben de oudste bekende wilde Hoornen uilen leefde tot 28 jaar ( 10 ). 

Groothoorns zijn een van de langst levende uilen dankzij hun gebrek aan natuurlijke roofdieren en hun gemakkelijke habitataanpassing. Sneeuwuilen hebben ook een lange natuurlijke levensduur, maar dankzij hun beperktere natuurlijke habitat en bereik kunnen ze niet zo lang leven als de Grote Hoorn. 

In gevangenschap is aangetoond dat uilen veel langer meegaan dankzij de grote zorg die ze krijgen. Een gevangen vrouwtje in de dierentuin van San Francisco is in 2012 50 jaar geworden, maar dat is zeldzaam. 

Hoewel niet officieel, was de titel van langstlevende uil enige tijd in het bezit van een Ohio Schuuruiluil ( 11 ). Barnaby is in 2017 op 29-jarige leeftijd overleden en was tijdens zijn lange leven de mascotte van het Ohio Wildlife Center. 

Sophie Waechter

Written by