vogels van de kalkoenwereld

Vogelen in Turkije

Turkije is een geweldige plek om vogels te observeren dankzij de ligging op twee belangrijke vogeltrekroutes, de vele habitats en de vele wetlands. Zijn enorme omvang van meer dan 800.000 km2, aan drie zijden omgeven door zeeën, dient als een brug tussen drie continenten, en een groot aantal klimaatzones bestaan naast elkaar door zijn topografie. Dit is een perfecte bestemming voor vogelliefhebbers die willen genieten van de natuur of zelfs foto’s willen maken. Om het maximale uit uw reis te halen, raden wij u aan een zoomverrekijker en een echte superzoomcamera mee te nemen zodat u de prachtige natuur mee kunt nemen.

Landschap

Turkije ligt op het kruispunt voor vogels uit drie continenten en heeft honderden inheemse vogelsoorten die het land thuis noemen. Het valt tussen de verschillende trekroutes die de vogels op verschillende tijdstippen volgen omdat de klimaatveranderingen hun bewegingspatronen beïnvloeden.

LEREN MEER

De volledige lijst van vogelsoorten in Turkije

ANTWOORDEN: Anatidae
Roerige Eend Oxyura jamaicensis
Witkopeend Oxyura leucocephala
Stomme Zwaan Cygnus-olor
Toendrazwaan Cygnus columbianus
Whooper Zwaan Cygnus cygnus
Rotgans Branta bernicla
Brandgans Branta leucopsis
Roodborstgans Branta ruficollis
Canada Gans Branta canadensis
Staafvormige gans Antwoordindicator
Rozevoetige gans Anser brachyrhynchus
Grijze Gans Antwoord anser
Bonengans Anser fabalis
Grote Witte Gans Antwoord-albifrons
Kleinere witgekleurde gans Antwoord erythropus
Langestaart eend Clangula hyemalis
Gewone Eider Somateria mollissima
Fluwelen Scoter Melanitta fusca
Gewone Scoter Melanitta nigra
Goudenoog Bucephala clangula
Smew Mergellus albellus
Goosander Mergus merganser
Roodborstje Merganser Mergus serrator
Egyptische gans Alopochen aegyptiaca
Bergeend Tadorna tadorna
Roerige bergeend Tadorna ferruginea
Gemarmerde wintertaling Marmaronetta angustirostris
Roodkapje Pochard Netta rufina
Paashaas Aythya ferina
IJzeren Eend Aythya nyroca
Getufte Eend Aythya fuligula
Groter Scaup Aythya marila
Garganey Spatula querquedula
Noordelijke Slobeend Spatula clypeata
Valse eend Mareca falcata
Gadwall Mareca-strepera
Smient uit Eurazië Mareca-peneloop
Mallard Anas platyrhynchos
Noordelijke Pintail Anas acuta
Wintertaling Anas crecca
   
GALIFORMEN: Phasianidae
Kwartel Coturnix coturnix
Kaspische Sneeuwhaan Tetraogallus caspius
Chukar Partridge Alectoris chukar
Zie-zie Partridge Ammoperdix griseogularis
Zwarte Francolin Francolinus francolinus
Fazant Phasianus colchicus
Euraziatische Korhoen Lyrurus tetrix
Kaukasische Korhoen Lyrurus mlokosiewiczi
Grijze Patrijs Per bijlage
   
FOENICOPTERIFORMES: Fenicopteridae
Grotere Flamingo Fenicopterus roseus
Minder Flamingo Feniconaias minor
   
FOENICOPTERIFORMEN: Podicipedidae
Dodaars Tachybaptus ruficollis
Roodnekse fuut Podiceps grisegena
Fuut Podiceps cristatus
Slavische fuut Podiceps auritus
Zwarthals fuut Podiceps nigricollis
   
COLUMBIFORMEN: Columbidae
Rotsduif Columba livia
Voorraadduif Columba-oeena’s
Houtduif Columba palumbus
Europese Schildpadduif Streptopelia-schildpad
Oosterse Schildpadduif Streptopelia orientalis
Euraziatische Collared Dove Streptopelia decaocto
Lachende duif Streptopelia senegalensis
Namaqua Duif Oena capensis
   
PTEROCLIFORMES: Pteroclidae
Pallas Zandhoen Syrrhaptes paradoxus
Pin-tailed Zandhoen Pterocles alchata
Kastanjebuik Zandhoen Pterocles exustus
Gevlekte Zandhoen Pterocles senegallus
Zwartbuikzandhoen Pterocles orientalis
   
PHAETHONTIFORMES: Phaethontidae
Witstaartvogel Phaethon lepturus
   
CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae
Europese nachtzwaluw Caprimulgus europaeus
   
CAPRIMULGIFORMES: Apodidae
Alpine Swift Tachymarptis melba
Kleine Swift Apus affinis
Pallid Swift Apus pallidus
Gangbaarheid Apus verontschuldiging
   
CUCULIFORMES: Cuculidae
Grote Gevlekte Koekoek Clamator glandarius
Koekoek Cuculus canorus
   
GRUIFORMES: Rallidae
Westelijk Waterspoor Rallus aquarium
Corncrake Crex crex
Gevlekte Crake Porzana porzana
Kleine Hark Zapornia-parva
Baillon’s Crake Zapornia pusilla
Paarse Swamphen Porphyrio porphyrio
Allen’s Gallinule Porphyrio alleni
Gewone Moorhen Gallinula Chloropus
Meerkoet Fulica atra
   
GRUIFORMES: Gruidae
Siberische Kraan Leucogeranus leucogeranus
Demoiselle-kraan Grus virgo
Gewone kraan Gruisvrucht
   
OTIDIFORMES: Otididae
Kleine Trap Tetrax tetrax
Grote Trap Otis tarda
Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueenii
   
GAVIIFORMES: Gaviidae
Roodstaartduiker Gavia stellata
Black-throated Duiker Gavia arctica
Grote Noordelijke Duiker Gavia onderdompelen
   
PROCELLARIIFORMES: Hydrobatidae
Europese Stormvogel Hydrobaten pelagicus
   
PROCELLARIIFORMES: Procellariidae
Sooty Shearwater Ardenna grisea
Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea
Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan
   
PELECANIFORMES: Ciconiidae
Geel gefactureerd Ooievaar Mycteria ibis
Zwarte ooievaar Ciconia nigra
Europese Ooievaar Ciconia ciconia
   
PELECANIFORMES: Pelecanidae
Grote Witte Pelikaan Pelecanus onocrotalus
Roze-ondersteunde Pelikaan Pelecanus rufescens
Dalmatische Pelikaan Pelecanus crispus
   
PELECANIFORMES: Ardeidae
Euraziatische Roerdomp Botaurus stellaris
Roerdompje Ixobrychus minutus
Zwartgekroonde Nachtreiger Nycticorax nycticorax
Striated Heron Butorides striata
Squacco Heron Ardeola ralloides
Koereiger Bubulcus ibis
Grijze Reiger Ardea cinerea
Paarse reiger Ardea purpurea
Grote Zilverreiger Ardea alba
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta
   
PELECANIFORMES: Threskiornithidae
Euraziatische lepel Platalea leucorodia
Noordelijke Kale Ibis Geronticus eremita
Glanzende Ibis Plegadis falcinellus
   
PELECANIFORMES: Sulidae
Jan-van-gent Morus bassanus
Bruine Booby Sula leucogaster
   
PELECANIFORMES: Phalacrocoracidae
Pygmeeën aalscholver Microcarbo pygmaeus
Europese shag Phalacrocorax aristotelis
Grote Aalscholver Phalacrocorax carbo
   
PELECANIFORMES: Anhingidae
Afrikaanse slangenhalsvogel Anhinga rufa
   
CHARADRIIFORMES: Burhinidae
Euraziatische Dikke Knie Burhinus oedicnemus
   
CHARADRIIFORMES: Haematopodidae
Scholeksterster Hematopus ostralegus
   
CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae
Bontgekleurde avocet Recurvirostra avosetta
Zwartgevleugelde Stilt Himantopus himantopus
   
CHARADRIIFORMES: Charadriidae
Grijze Plevier Pluvialis squatarola
Euraziatische Goudplevier Pluvialis apricaria
Pacifische Goudplevier Pluvialis fulva
Amerikaanse Goudplevier Pluvialis dominica
Euraziatische Dotterel Eudromias morinellus
Grindgangerplevier Charadriushiaticula
Kleine Plevier met ringen Charadrius dubius
Kentish Plover Charadrius alexandrinus
Kleine Zandplevier Charadrius mongolus
Grotere Zandplevier Charadrius leschenaultii
Kaspische Plevier Charadrius asiaticus
Noordelijke Kievit Vanellus vanellus
Kievit met vleugels Vanellus spinosus
Grijze Kievit Vanellus cinereus
Kievit met rode vleugels Vanellus indicus
Gezellige Kievit Vanellus gregarius
Witstaartvleugel Vanellus leucurus
   
CHARADRIIFORMES: Scolopacidae
Regenwulp Numenius phaeopus
Slank gefactureerde wulp Numenius tenuirostris
Euraziatische wulp Numenius arquata
Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
Zwartstaartgodin Limosa limosa
Ruddy Turnstone Arenaria-interpres
Rode knoop Calidris canutus
Ruff Calidris pugnax
Breed gefactureerde Zandbak Calidris falcinellus
Wulpschildpadder Calidris ferruginea
Temminck’s Stint Calidris temminckii
Sanderling Calidris alba
Dunlin Calidris alpina
Kleine Stint Calidris minuta
Witrompelige Schuurpijp Calidris fuscicollis
Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
Euraziatische houtsnip Scolopax rusticola
Eenzame watersnip Gallinago solitaria
Grote Watersnip Gallinago-media
Watersnip Gallinago gallinago
Jack Snipe Lymnocryptes minimus
Terek Sandpiper Xenus cinereus
Oeverloper Actitis hypoleucos
Gevlekte Schuurpijp Actitis macularius
Groene oeverloper Tringa ochropus
Kleinere Yellowlegs Tringa-smaakpapieren
Gevlekte Roodpootje Tringa erythropus
Groenpoot Tringa nebularia
Roodborstje Tringa totanus
Houten Schuurpijp Tringa glareola
Moerasschuurder Tringa stagnatilis
Wilson’s Phalarope Steganopus driekleur
Roodnekse Phalarope Phalaropus lobatus
Grijze Phalarope Phalaropus fulicarius
   
CHARADRIIFORMES: Dromadidae
Krabplover Dromas ardeola
   
CHARADRIIFORMES: Glareolidae
Crèmekleurige Courser Cursorius cursor
Collared Pratincole Glareola pratincola
Zwartgevleugelde Pratincole Glareola nordmanni
   
CHARADRIIFORMES: Stercorariidae
Langestaartsjager Stercorarius longicaudus
Noordpooljager Stercorarius parasiticus
Pomarijn jager Stercorarius pomarinus
Grote jager jager van de Stercorarius
   
CHARADRIIFORMES: Laridae
Zwartbenige Kittiwake Rissa tridactyla
Slank gefactureerde meeuw Chroicocephalus genei
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus
Kleine meeuw Hydrocoloeus minutus
Mediterrane meeuw Ichthyaetus melanocephalus
Audouin’s Gull Ichthyaetus audouinii
Relict Gull Ichthyaetus relictus
Witoogmeeuw Ichthyaetus leucophthalmus
Pallas’s Gull Ichthyaetus ichthyaetus
Mew Gull Larus canus
Kleine mantelmeeuw Larus Fuscus
Zilvermeeuw Larus argentatus
Armeense meeuw Larus armenicus
Geelpootmeeuw Larus michahellis
Kaspische meeuw Larus cachineeën
Glauwachtige meeuw Larus hyperboreus
Grote mantelmeeuw Larus marinus
Kleine Tern Sternula albifrons
Gull-billed Tern Gelochelidon-nilotica
Kaspische Zee Hydroprogne caspia
Gefluisterde Tern Chlidonias-hybride
Witvleugelige Tern Chlidonias leucopterus
Zwarte Stern Chlidonias niger
Gewone Tern Sterna hirundo
Arctische Stern Sterna-paradijs
Kleine kuif Tern Thalasseus bengalensis
Broodje Tern Thalasseus sandvicensis
   
ACCIPITRIFORMES: Pandionidae
Visarend Pandionhaliaetus
   
ACCIPITRIFORMES: Accipitridae
Zwartgevleugelde Vlieger Elanus caeruleus
Europese Honingbuizerd Pernisapivorus
Oosterse Honingbuizerd Pernis ptilorhynchus
Lammergier Gypaetus barbatus
aasgier Neophron percnopterus
Bateleur Terathopius ecaudatus
Short-toed Eagle Circaetus gallicus
Griffongier Zigeunerfulvus
Biologische gier Aegypius monachus
Kleine gevlekte adelaar Clanga pomarina
Grotere gevlekte adelaar Clanga-clanga
Steppearend Aquila nipalensis
Oostelijke Keizerarend Aquila heliaca
Gouden Adelaar Aquila chrysaetos
Bonelli’s Eagle Aquila fasciata
Gejaagde adelaar Hieraaetus pennatus
Westerse bruine kiekendief Circusaeruginosus
Kiekendief Circus cyaneus
Pallid kiekendief Circusmacrourus
Montagu’s Kiekendief Circus pygargus
Shikra Accipiter badius
Levant Sparrowhawk Accipiter-brevipes
Mus Accipiter nisus
Havik Accipiter gentilis
Zeearend Haliaeetus albicilla
Rode Wouw Milvus milvus
Zwarte Vlieger Milvus migrans
Ruwe buizerd Buteo lagopus
Euraziatische buizerd Buteo buteo
Buizerd met lange poten Buteo rufinus
   
STRIGIFORMEN: Tytonidae
Schuuruiluil Tyto alba
   
STRIGIFORMEN: Strigidae
Uiltje Athene noctua
Tengmalm’s Uil Aegolius funereus
Euraziatische schelpen uil Otus-scops
Pallid Scops Uil Otus brucei
Noordelijke ransuil Asio otus
Velduil Asio flammeus
Bosuil Strix aluco
Euraziatische adelaarsuil Bubo bubo
Bruine visuil Ketupa zeylonensis
   
BUCEROTIFORMES: Upupidae
Hoepel op Opupa-epops
   
PICIFORMEN: Picidae
Noordelijke Wryneck Jynx torquilla
Grijskopspecht Picuscanus
Groene specht Picus viridis
Zwarte specht Dryocopus martius
Kleine bonte specht Dendrocopos minor
Midden gevlekte specht Dendrocopos medius
Witrug Specht Dendrocopos leucotos
Syrische specht Dendrocopos syriacus
Grote bonte specht Dendrocopos groot
   
CORACIIFORMES: Meropidae
Blauwwang bijeneter Merops persicus
Europese bijeneter Merops apiaster
   
CORACIIFORMES: Coraciidae
Indiase wals Coracias benghalensis
Europese Roller Coracias garrulus
   
CORACIIFORMES: Alcedinidae
IJsvogel Alcedo op dit punt
Bonte ijsvogel Ceryle rudis
Witkeelende ijsvogel Halcyon smyrnensis
   
FALCONIFORMES: Falconidae
Kleine Torenvalk Falco naumanni
Torenvalk Falco tinnunculus
Roodvoetse Valk Falco vespertinus
Eleonora’s valk Falco eleonorae
Roetende Valk Falco concolor
Merlijn Falco columbarius
Euraziatische Hobby Falco-subbuteo
Lanner Falcon Falco biarmicus
Saker Falcon Falco cherrug
Slechtvalk Falco peregrinus
   
PSITTACIFORMES: Psittaculidae
Alexandrineparkiet Psittacula eupatria
Rozenbottelparkiet Psittacula krameri
   
PASSERIFORMEN: Oriolidae
Euraziatische Wielewaal Oriolus oriolus
   
PASSERIFORMEN: Laniidae
Red-backed Shrike Lanius collurio
Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides
Isabellinekrimp Lanius isabellinus
Langestaartgarnaal Lanius schach
Kleine grijze krimp Lanius minderjarige
Grote Grijze Garnaal Excubitor Lanius
Houtsnipperkastkriebels Lanius senator
Gemaskerde krimp Lanius nubicus
   
PASSERIFORMEN: Corvidae
Roodgefactureerd Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax
Alpine Chough Pyrrhocorax graculus
Vlaamse gaai Garrulusklier
Euraziatische Ekster Pica pica
Euraziatische Notenkraker Nucifraga-kariatocatacten
Euraziatische jakhals Corvus monedula
Dak Corvus frugilegus
Raaf Corvus corax
Bruine hals Raven Corvus ruficollis
Waaierstaart Raven Corvus rhipidurus
Carrion Kraai Corvuscoron
   
PASSERIFORMEN: Nectariniidae
Palestijnse Zonnevogel Cinnyris osea
   
PASSERIFORMEN: Prunellidae
Alpenaccentor Prunella collaris
Siberisch Accentor Prunella montanella
Dunnock Prunella modularis
Black-throated Accentor Prunella atrogularis
Radde’s Accentor Prunella ocularis
   
PASSERIFORMEN: Passeridae
Huismus Passer domesticus
Spaanse Mus Passer hispaniolensis
Afghaanse mus Passer yatii
Dode Zee Mussen Passer moabiticus
Boomspin Passeiße montanus
Bleke Rotsmus Carpospiza brachydactyla
Euraziatische Rotsmus Petronia petronia
Kastanjebruine struikmus Gymnoris xanthocollis
Witvleugel Sneeuwvink Montifringilla nivalis
   
PASSERIFORMEN: Motacillidae
Boompijp Anthus trivialis
Olijfboompipet Anthus hodgsoni
Roodkeeltpipet Anthus cervinus
Amerikaanse Pipit Anthus rubescens
Weidepieper Anthus pratensis
Waterpijp Anthus spinoletta
Rotsbuis Anthus petrosus
Richard’s Pipit Anthus richardi
Blyth’s Pipit Anthus godlewskii
Buidelpijp Anthus-campestris
Gele Kwikstaart Motacilla flava
Grijze Kwikstaart Motacilla cinerea
Citrien Kwikstaart Motacilla citreola
Witte Kwikstaart Motacilla alba
   
PASSERIFORMEN: Fringillidae
Vink Fringilla coelebs
Brambling Fringilla montifringilla
Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
Rozenvink Erythrina erythrina
Grote Rozenvink Carpodacus rubicilla
Euraziatische Goudvink Pyrrhula pyrrhula
Karmijnrode Vink Rhodopechys sanguineus
Trompettist Vink Bucanetes githagineus
Mongoolse Vink Eremopsaltria mongolica
Woestijnvink Rhodospiza obsoleta
Europese Vink Chloris chloris
Twite Linaria flavirostris
Gemeenschappelijk Linnet Linaria-canabine
Gemeenschappelijke Redpoll Acanthis-flammea
Rode Kruisbiljet Loxia curvirostra
Europese Goudvink Carduelis carduelis
Europese Serin Serinus serinus
Syrische Serin Serinus syriacus
Roodkapje Serin Serinus pusillus
Euraziatische sijs Spinus spinus
   
PASSERIFORMEN: Calcariidae
Lapland Longspur Calcarius lapponicus
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis
   
PASSERIFORMEN: Emberizidae
Gestreept Gors Fringillaria striolata
Roodharige Gors Granativora bruniceps
Zwartkopgors Granativora melanocephala
Maïsgors Emberiza calandra
Rotsengors Emberiza cia
Grijze Grijze Gors Emberiza buchanani
Cretzschmar’s Bunting Emberiza-caesie
Cinereous Bunting Cineracea van Emberiza
Ortolan Gors Emberiza hortulana
Cirl Bunting Emberizacirlus
Geelgors Emberiza citrinella
Pijngors Emberiza leucocephalos
Euraziatische rietgors Schoeniclus schoeniclus
Rustiek gors Schoeniclus rustiek
Kleine Gors Schoeniclus pusillus
Geelborstgors Schoeniclus aureolus
   
PASSERIFORMEN: Paardachtigen
Koolmees Periparus ater
Kuifmees Lophophanes cristatus
Sombere Koolmees Poecile lugubris
Moerasetmees Poecile palustris
Pimpelmees Cyanistes caeruleus
Azuurblauwe Koolmees Cyanistes cyanus
Koolmees Parusmajoor
   
PASSERIFORMEN: Remizidae
Europese Slingermees Remiz pendulinus
   
PASSERIFORMEN: Alaudidae
Grotere Hoepelleeuwerik Alaemon alaudipes
Bar-tailed leeuwerik Ammomanes cinctura
Woestijnleeuwerik Ammomanes deserti
Kleine leeuwerik met korte steeltjes Alaudala rufescens
Bimaculerende leeuwerik Melanocorypha bimaculata
Calandra leeuwerik Melanocorypha calandra
Zwarte leeuwerik Melanocorypha yeltoniensis
Grote leeuwerik met korte steel Calandrella brachydactyla
Gehoornde leeuwerik Eremophila alpestris
Houtleeuwerik Lullula arborea
Witvleugelleeuwerik Alauda leucoptera
Euraziatische veldleeuwerik Alauda arvensis
Oosterse veldleeuwerik Alauda-gulgula
Kuifleeuwerik Galerida cristata
   
PASSERIFORMEN: Panuridae
Bebaarde Reedling Panurus biarmicus
   
PASSERIFORMEN: Cisticolidae
Zitting Cisticola Cisticola juncidis
Sierlijke Prinia Prinia gracilis
   
PASSERIFORMEN: Locustellidae
Savi’s Warbler Locustella luscinioides
Rivierfluiter Locustella fluviatilis
Grasshopper Warbler Locustella naevia
   
PASSERIFORMEN: Acrocephalidae
Gelaarsde Zanger Iduna caligata
Sykes’ Warbler Iduna rama
Olivalente Zanger Iduna pallida
Isabelline Warbler Iduna opaca
Upcher’s Warbler Hippolais languida
Olijfboomkiezer Hippolais olivetorum
Melodieuze Warbler Hippolais polyglotta
Icterine Warbler Hippolais icterina
Waterfluiter Acrocephalus paludicola
Spuitzaagzanger Acrocephalus melanopogon
Randzanger Acrocephalus schoenobaenus
Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
Moerasfluiter Acrocephalus palustris
Rietzanger Acrocephalus scirpaceus
Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola
Basra Rietzanger Acrocephalus griseldis
Grote rietzanger Acrocephalus arundinaceus
   
PASSERIFORMEN: Hirundinidae
Noordelijk Huis Martin Delichon urbicum
Red-rumped Swallow Cecropis daurica
Schuurzwaluw Hirundo rustica
Euraziatische Crag Martin Ptyonoprogne rupestris
Bleke Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta
Zandmartin Riparia-riparia
   
PASSERIFORMEN: Pycnonotidae
Witoorkleurige Bulbul Pycnonotus leucotis
White-spectacled Bulbul Pycnonotus xanthopygos
   
PASSERIFORMEN: Phylloscopidae
Oost-Bonelli’s Warbler Rhadina Orientalis
Houten Kriebelaar Rhadina sibilatrix
Geelbruine Warbler Abrornis inornatus
Hume’s Leaf Warbler Abrornis-humei
Pallas’s Bladzanger Abrornis proregulus
Schemerige Warbler Phylloscopus fuscatus
Wilgenzwaluw Phylloscopus trochilus
Tsjiftjaf Phylloscopus collybita
Bergchiffchaff Phylloscopus lorenzii
Bladzanger Phylloscopusverwaarlozing
Groenbladige Warbler Seicercus nitidus
Groene Bladzanger Seicercus trochiloides
Arctische Warbler Seicercus borealis
   
PASSERIFORMEN: Scotocercidae
Cetti’s Warbler Cettia cetti
   
PASSERIFORMEN: Aegithalidae
Koolmees Aegithalos caudatus
   
PASSERIFORMEN: Sylviidae
Euraziatische Blackcap Sylvia atricapilla
Tuinfluiter Sylvia-boor
Aziatische Woestijnfluiter Curruca nana
Barred Warbler Curruca nisoria
Oostelijke Orpheïsche Warbler Curruca crassirostris
Kleinere Whitethroat Curruca curruca
Cyprus Warbler Curruca melanothorax
Ménétries’ Warbler Curruca mystacea
Rüppell’s Warbler Curruca ruppeli
Oostelijke subalpiene karekiet Curruca cantillans
Sardijnse Warbler Curruca melanocephala
Gewone Whitethroat Curruca communis
Brilfluiter Curruca conspicillata
Dartford Warbler Curruca undata
   
PASSERIFORMEN: Leiothrichidae
Irak Babbler Argya altirostris
   
PASSERIFORMEN: Regulidae
Goldcrest Regulus regulus
Euraziatische Vuurkorf Regulus ignicapilla
   
PASSERIFORMEN: Bombycillidae
Boheemse Waxwing Bombycilla garrulus
   
PASSERIFORMEN: Hypocoliidae
Grijze Hypocolius Hypocolius ampelinus
   
PASSERIFORMEN: Certhiidae
Boomkreker met korte steel Certhia brachydactyla
Euraziatische boomkruiper Certhia familiaris
   
PASSERIFORMEN: Sittidae
Boomklever Sitta europaea
Krüper’s Boomklever Sitta krueperi
Western Rock Boomklever Sitta neumayer
Oostelijke rotsgrondel Sitta tephronota
Wandkruiper Tichodroma muraria
   
PASSERIFORMEN: Troglodytidae
Euraziatische winterkoninkje Troglodieten troglodieten
   
PASSERIFORMEN: Sturnidae
Spreeuw Sturnus vulgaris
Rozenspreeuw Pastoor roseus
Gemene Myna Acridotheres tristis
   
PASSERIFORMEN: Cinclidae
White-throated Dipper Cinclus filmzaal
   
PASSERIFORMEN: Muscicapidae
Rufous Scrub Robin Cercotrichas galactoten
Gevlekte Vliegenvanger Muscicapa striata
Europese Robin Erithacus rubecula
Witkeelende Irania Iraanse gutturalis
Lijsternachtegaal Luscinia luscinia
Gewone nachtegaal Luscinia megarhynchos
Blauwborst Luscinia svecica
Roodstaart Tarsiger cyanurus
Roodborstvliegenvanger Ficedula parva
Semi-collaire Vliegenvanger Ficedula semitorquata
Europese Rattenvliegenvanger Ficedula hypoleuca
Gekraagde Vliegenvanger Ficedula albicollis
Gemeenschappelijke herstart Fenicurus Fenicurus
Zwarte Redstart Fenicurus ochruros
Rotslijster Monticola saxatilis
Blauwe Rotslijster Monticola solitarius
Whinchat Saxicola rubetra
Europese Roodborsttapuit Saxicola rubicola
Oostelijke Roodborsttapuit Saxicola maurus
Noordelijke Tapuit Oenanthe oenanthe
Isabelline Tapuit Oenanthe isabellina
Woestijnradar Oenanthe deserti
Kapmesje Oenanthe monacha
Zwartorige Tapuit Oenanthe hispanica
Cyprus Tapuit Oenanthe cypriaca
Ridderspoor Oenanthe pleschanka
Roodstromende Tapuit Oenanthe moesta
Blackstart Oenanthe melanura
Wit gekroonde Tapuit Oenanthe leucopyga
Finsch’s Tapuit Oenanthe finschii
Rouwende Tapuit Oenanthe lugens
Roodstaart Tapuit Oenanthe chrysopygia
Koerdische Tapuit Oenanthe xanthoprymna
   
PASSERIFORMEN: Turdidae
Nevelspruw Turdus viscivorus
Lijster Turdus philomelos
Redwing Turdus iliacus
Euraziatische merel Turdus merula
Veldprijzen Turdus pilaris
Ring Ouzel Turdus torquatus
Lijster met zwarte keel Turdus atrogularis
Sophie Waechter

Written by