Keversymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Keversymboliek heeft een speciale betekenis voor Egyptenaren. De Scarabee-symboliek is bijzonder populair en heeft zelfs een speciale religieuze betekenis voor de Egyptenaren.  De betekenis van de kever is voor de meeste Egyptenaren typisch gerelateerd aan de Zonnegod. Als u wilt weten wat kevers betekenen – lees dan verder; deze gids is voor u!

Inhoudsopgave

Keversymboliek en -betekenis

In de Egyptische kosmologie vertegenwoordigt de kever het ontstaan van het begrip ‘niet-bestaan’. Zelfs de kortste blik op het uiterlijk van de kever in diverse culturen laat zien dat het insect voor veel mensen een andere betekenis heeft. 

De vroegste betekenis van de kever was grotendeels symbolisch en gebaseerd op de mythologie. Mayaatsinsecten, scarabeeën en juni-insecten hebben allemaal een spirituele betekenis zoals alle insecten. Insecten zijn altijd vrij magisch geweest voor de mens vanwege de rol die ze hebben gespeeld in de oorsprong van het leven. 

Ze zijn altijd nogal mysterieus geweest voor mensen. Tot het einde van de 17e eeuw geloofden de Europeanen dat kevers en andere insecten spontaan uit dode en rottende materie voortkwamen.

Om deze reden werd aangenomen dat de zwarte kever in huis de dood of zelfs geesten in huis was. De betekenis en betekenis van de zwarte kever van het oude Egypte tot aan Congo was de schepping, de vernieuwing en de wedergeboorte. 

Deskundigen zeggen zelfs dat de scarabeekever symbool een diepgaande culturele boodschap levert door zijn levensfasen heen. Ze zijn ook verbonden met de menselijke ziel. 

Terwijl alle insectenbetekenissen en -symboliek heilig en magisch zijn, is de keversymboliek het vroegst. Dit wordt bewezen door het feit dat de oudste bekende insectensculptuur die van de begraven kevers is. ( 1 )

Kever indianensymboliek

Inheemse Amerikanen waren bang voor bosinsecten, kevers en andere insecten, omdat ze ziekten veroorzaakten. 

In sommige genezingspraktijken blazen de inheemse genezers tabaksrook in de oren om kevers en bosinsecten te verdrijven, omdat ze zogenaamd de hersenen ‘uitdrogen’ en tot waanzin leiden. 

Zoals alle dieren en insecten waren ook kevers heilig voor inheemse stammen. Ze hebben nooit de mierennesten verstoord of kevers en bijen bewust gedood of geschaad. Het doden van kevers werd immers beschouwd als een slecht voorteken. Insecten waren boodschappers over de seks en ook over de oogst elk jaar. 

Als een kever zoals de kever in huis werd gezien, werd het beschouwd als een teken van vruchtbaarheid. Bijen, junikevers en kevers werden gezien als symbolen van bescherming, liefde en vruchtbaarheid. 

Sommige insecten zoals horzels en wespen werden gezien als voortekenen van het kwaad en betekenden dat er uitdagingen in het verschiet lagen. Als er een horzel of Geel Jasje het huis binnen vloog, werd het gezien als een voorteken van iemand die naar het huis kwam en de bewoners van het huis niet leuk vond. 

Ook kakkerlak en kevers staan symbool voor ziekte, onreinheid, gebrek aan hygiëne, enz. Een kever in huis was een teken dat ziekte zou kunnen toeslaan of dat iemand onwelkom zou thuiskomen. ( 2 )

Kever-Oostelijk Symbolisme

In Japan worden kevers als huisdier gehouden. De prehistorische mens van 10.000 tot 20.000 jaar geleden had kevervormige hangers. De Chinezen geloven dat insecten zoals kevers worden opgewonden en geïmpregneerd door de wind. 

Vandaar dat de geschreven vorm voor wind (J) het karakter ch ‘ ung (!), insect bevat. Een jargon term voor de libel is “Old Glassy” ( W ), van het glasachtige uiterlijk van zijn ogen. Ook in het oude China was de cicade (Cicada atrata) een symbool van hernieuwd leven en onsterfelijkheid. 

Kever of Scarabeeus is ook een Chinees symbool van de schepping, verrijzenis of nieuw leven. De Scarabee-kever wordt gezien als een symbool van Egyptische oorsprong. 

In het oude Egypte werd de scarabeekever gezien als een krachtig zonnesymbool en als zodanig een geluksbrenger. 

Het Egyptische geloof in de scarabee als symbool van het leven voorbij het graf lijkt te zijn ontstaan uit waarnemingen van kevers die uit de mestbal komen waarin kevers hun eieren leggen. 

China heeft, niet verrassend, een overvloed aan kevers, vooral kleurrijke langharige kevers. 

De Chinese relatie met deze ongewervelden is ingewikkeld. Sommige worden beschouwd als ongedierte, andere worden beschouwd als religieuze en heilige symbolen, terwijl weer andere worden gezien als voedsel.

Keverchristelijkheidssymboliek

Het aantal scarabeeënsymbolen dat in Egypte wordt gevonden – in de vorm van zeehonden en amuletten – is enorm. De voorkeur voor scarabeeën werd in het latere Egypte overgenomen door gnostici. 

De Scarabæus ging zelfs de symboliek van het neo-platonisme in. Het werd zelfs belangrijk in de symboliek van de vroege kerkvaders. Zozeer zelfs dat de kever met Christus werd vergeleken omdat hij ‘vulgair’ werd in zuiverheid. 

Als gevolg daarvan werden de scarabeekevers in de geneeskunde gebruikt. Je kon recepten vinden zoals: neem een kever, snij zijn kop eraf, stop hem in het vet van slangen, kook de kop en de vleugels, en kook alles en geef de drank aan de zieken.

Kevers worden niet beschouwd als insecten zoals sprinkhanen, sprinkhanen en kale sprinkhanen, die in de Grote Plagen van Egypte worden genoemd. In de King James Bible staat een vertaalfout over de Kever. 

In Leviticus 11:20-22 wordt de kever genoemd met de sprinkhaan en de kale sprinkhanen (All Beetles after Their Kind). Maar deskundigen zeggen nu dat deze vermelding foutief is. Klikkekevers hebben niet dezelfde soort sprongenergie. 

De Nieuwe Koning James Bijbel overwon deze fouten en corrigeerde ze op de juiste manier tot krekels om de springende insecten van Leviticus 11:20-22 te beschrijven. ( 3 )

Kever Keltisch Symbolisme

Kevers zijn een beeld van heilige welwillendheid en genade in sommige Keltische legendes. In andere worden kevers echter gezien als het tegenovergestelde. 

Een Europese roofkever is algemeen bekend als het koetspaard van de duivel. Het is een lange zwarte kever die gunstig is voor de boeren omdat hij de draadwormen consumeert die schadelijk zijn voor de gewassen. 

De naam komt door de houding die hij aanneemt wanneer hij geconfronteerd of bedreigd wordt: hij steekt zijn staart op zoals bij een schorpioen wanneer hij wil aanvallen. In Ierse volksverhalen is er een verhaal over deze kever waar hij wordt beschreven als de geïncarneerde duivel. 

Het Ierse volksverhaal vermeldt ook dat er maar één manier is om deze kever te doden (die ‘Daol’, het Ierse woord voor Duivel, wordt genoemd) – en dat is door middel van vuur. 

Want elk voorwerp dat gebruikt wordt om deze Daol te verpletteren – duim, steen of laars – zal leiden tot dodelijk letsel bij degene die de Daol probeert te doden. In verschillende Europese landen, tot de tijd van de oude Grieken, werden gewone dor-kevers en mestkevers geassocieerd met de Duivel. 

In Keltische hekserij en rituelen is de spirituele betekenis van de scarabeekever heel diep, omdat hij zich op wonderbaarlijke wijze uit het niets uit de mest schept.

Kever Afrikaans Symbolisme

Er wordt gezegd dat sommige West-Afrikaanse vrouwen nog steeds kevers grootbrengen, ze voeden met datura, en dan de keveruitwerpselen in het voedsel mengen om onnodige echtgenoten of ontrouwe geliefden te elimineren. 

Dan is er nog het symbool van de Scarabee, dat een zeer diepe spirituele en symbolische betekenis heeft in Afrika, vooral in Egypte. 

De Egyptenaren vereren de Scarabee. Er wordt gezegd dat er een uitgestrekte weide was waarover een enorme kever werd gekerfd, die de schijf van de zon voor zich uit duwde. 

Deze kever was de hemelgod en de schijf hield zijn eieren vast. Daarom geloofden de Egyptenaren dat de zon het nageslacht van de Scarabee was.

Een andere geloofsovertuiging was dat de schijf niet de zon was, maar de mest, die de kevereitjes vasthield. In ieder geval geloven de Afrikanen dat de Scarabee het spirituele symbool van de zon is. 

Het symboliseert waarheid, regeneratie en licht. Tijdens het oude ritueel van de mummificatie om de lichamen te behouden, werden scarabeekevers en steenkevers in de hartholte van de doden geplaatst terwijl het verwijderde hart apart gebalsemd werd. 

Zoals alle insecten werden ook de kevers als voortekenen beschouwd. Afrikaanse stammen geloofden dat insecten een grote rol speelden in menselijke aangelegenheden. De Death Watch Beetle zou bijvoorbeeld een waarschuwing zijn voor een dreigende dood. ( 4 )

Kever in Dromen

Zoals alle insecten zou een kever in dromen een zeurderig of irritant aspect van je wakkere leven kunnen vertegenwoordigen, dat je misschien uitstelt. Egyptenaren geloven dat dromen van scarabeeën waarheid, licht of geboorte betekent. 

Een mestkever wordt verondersteld te zijn ontstaan uit niets anders dan lichaamsafval en mest; daarom kan het dromen van een kever betekenen dat je op je creativiteit en innerlijke wijsheid en kracht moet vertrouwen. 

I n Kafka’s boek Metamorfose ontwaakt de doodsbange hoofdpersoon om te ontdekken dat hij in een kakkerlak wordt getransformeerd. Er wordt gezegd dat Kafka de roman schreef omdat hij zijn hele leven in een kantoorbaan werkte, die hij haatte.

Zo kan het dromen van kevers of insecten betekenen dat je gelooft dat je verdrinkt in ‘mest’ of vuiligheid. Je bent misschien ook wel een kieskeurig persoon die geobsedeerd is door reinheid. 

Misschien heb je een onopgelost trauma of woede. Aangezien scarabeekevers symbolen zijn van de menselijke ziel, kan het dromen van een scarabeekever ook betekenen dat een gepasseerde geliefde met je communiceert. 

In sommige sprookjes worden insecten en insecten om hulp gevraagd. In één verhaal helpen insecten de prinses om de korrels te scheiden van gouddeeltjes. De kever in dromen kan staan voor zorgvuldig denken en precisie. ( 5 )

Keverontmoetingen en Omens

Van symbolen van de dood tot de schepping, tot de menselijke ziel; de kever ontmoet de betekenis ervan varieert van cultuur tot cultuur. Een kever die door het raam naar binnen vliegt is een goed voorteken. 

In Maryland is een zwarte kever, dat wil zeggen als hij je kamer binnenvliegt, dreigend ziek te worden, zelfs te sterven. In Engeland wordt het als ongelukkig beschouwd om een kever te doden. 

Egyptenaren aanbidden de Scarabee als het symbool van zon, licht en regeneratie. 

Christenen geloven dat kevers Christus zelf zijn vanwege hun vermogen om onrein in reinheid te veranderen. Als je per ongeluk een kever doodt, gaat het zeker regenen. Het is erg ongelukkig om een kever te vertrappen.

Japanners geloven dat bepaalde soorten kevers graag menselijke ogen uitrukken. In Ierland is er een kever, de kistknipper, die symbool staat voor het graf, de dood en het vagevuur. 

Het oude Duitse geloof is dat hertenbeten duivels zijn. In Ierland hebben bijna alle soorten kevers de duivelse reïncarnatie overwogen. Het zien van een kever kan de volgende dag een regenbui met zich meebrengen. In Gloucestershire, Engeland, staat de dood van de regenkever symbool voor een regenbui. 

Het tikken van klokkevers is een vreselijk voorteken van de dood. Vroeger werden kevers verpletterd om medicijnen te maken voor de behandeling van keel- en ooraandoeningen. ( 6 )

Kever Mythologie en Folklore

Mythes en folklore over kevers zijn ook wereldwijd te vinden. Kevers zijn te vinden in alle continenten behalve Antarctica en de verschillende soorten hebben verschillende mythen. 

Volgens Cochiti (Zuid-West Amerikaanse) stammen waren de kevers verantwoordelijk voor het plaatsen van sterren aan de hemel. 

Maar ze hebben het niet goed gedaan, waardoor de sterren zich neerwaarts voelen om de Melkweg te vormen. De kevers waren zo beschaamd dat ze nog steeds hun gezicht in het vuil verbergen in schaamte. 

In Egypte was de Scarabee het symbool van de zon. Kephri of Kephara, de God van de rijzende zon, werd voorgesteld door het lichaam van een man en het hoofd van een Scarabee. Hij was de God van de Transformatie en de voortdurende vernieuwing van het leven. 

De gewoonte van mestkevers met mestballen werd door de Egyptenaren voorgesteld als ‘het dragen van de zon of de zonneballen’. De prachtige keversoort genaamd Buprestid Beetle heeft prachtige juwelenkleuren zoals blauw, groen, etc. op zijn lichaam. 

De Egyptenaren beschouwden dit als de juweelkever en noemden het het symbool van hun hoofdgod Osiris. In een verhaal over Schorskevers werd de kever jaloers op de goedgevoede mug en vroeg hem de bron van het bloed. 

De mug vertelde de kever om bloed te zoeken in de schors van bomen. Daarom wordt de schorskever gezien die schors eet. 

In de Griekse mythologie was Cerambus een musicus die de Goden boos maakte en werd veranderd in een hertkever. In veel culturen is het tikkende geluid van de Deathwatch Kever een symbool voor het einde van het leven. ( 7 )

Kevergeest dier

Als een kever verschijnt als je geestesdier, weet dan dat je de creativiteit en de kracht hebt om het ‘beste uit afval te halen’. Je bent een zichzelf respecterend individu, heel kalm, loyaal, stabiel en stil. 

Je hebt de mogelijkheid om snel te handelen en nieuwe mogelijkheden en kansen te benutten – precies zoals de kevers dat doen als ze mest zien. 

Je hebt ook een speciale relatie met de zon, net zoals de scarabeeën en mestkevers nauw verbonden zijn met de zon, het licht en de vernieuwing. Dus ga je gang: breng tijd door in de vroege ochtendzon en geniet ervan. 

Omdat de kever zichzelf lijkt te creëren uit onzichtbare eieren in het vuil, is het een beeld in de Egyptische mythologie voor zichzelf – de schepping. Je bent een selfmade persoon en gaat ver in het leven zonder afhankelijk te zijn van iemand. 

Een kevergeest dier kan ook verschijnen wanneer een bepaald aspect van je leven zeurt of je tegenhoudt. Gebruik het medicijn van de kever om uit de situatie te komen. De scarabeekever is ook het symbool van de ziel. 

Daarom kan de spirituele betekenis van een kever een ziel zijn die zich met jou probeert te verbinden. Weet in ieder geval dat de geestengidsen over je waken en dat er voor je wordt gezorgd.

Kever Totem Dier

Geen enkel dier wordt buiten beschouwing gelaten voor een heilige plicht; naast de hagedissen, kameleons, spinnen, slangen en zelfs horzels en wespen kan een persoon een speciale en specifieke relatie hebben met een bepaald dier of insect – en dat geldt ook voor de kever. 

Deze relatie wordt uitgedrukt in de vorm van een dierentotem. De kever totem dier symboliseert licht, vernieuwing, zelfbehoud en verrijzenis. 

De Arunta-stammen in Centraal-Australië hebben zes groepen die geassocieerd worden met insectentotems: kevers, cicaden, honingmieren, rupsen, grup en acacia. De clans mogen hun toteminsect niet opeten. Het toteminsect wordt diep vereerd.

De mestkever legt zijn eieren in de mest tijdens de regen. Als de overstromingen zich vestigen, komen er nieuwe mestkevers uit de mest tevoorschijn. Overstroming en mest zijn twee van de ‘minder dan ideale omstandigheden’ en toch begint het leven. 

Het medicijn van de kever is dus om het leven niet zo serieus te nemen – het gaat nog steeds door, wat er ook gebeurt. Blijf in de tussentijd in het moment, en grijp de kans als het toeslaat. De scarabeekever creëert perfecte bollen zoals onze planeet. 

Het herinnert mannen en vrouwen eraan om zich te houden aan de natuurwetten van de natuur, omdat het ijverig werkt om de orde te handhaven. Veel culturen relateren de kever ook aan de Zonnegod. Verspreid het licht dus net zoals je kever totem doet!

Kever Power Animal

Het keverachtige krachtdier verschijnt aan iemand die met trots het harnas van een herder draagt. Maar dat hoef je niet de hele tijd te doen. De kever vraagt je om je harnas af te werpen, je gevoeligheid te omarmen, je angsten onder ogen te zien en je hart te openen. 

Kever kracht dier brengt je bewustzijn, realisatie en begrip. Je geestengids heeft je het pantser gegeven als een schild om alles wat op je pad komt te verharden. 

Als je kevereigenschappen en -kenmerken observeert, zul je zien dat dit een hardwerkend insect is. Het is altijd bezig met het verzamelen van voedsel of het eten van schors of het leggen van eieren of het zoeken naar mest.

Het komt terecht in een ongewone omgeving en omgeving en toch accepteert het deze veranderingen moedig en maakt het er het beste van. Als je dus een kever blijft zien, is dat een teken dat je moet stoppen met je zorgen te maken. 

Je gidsen en engelen zijn er om je te beschermen. Je krijgt alle kracht die je nodig hebt om met veranderingen en uitdagingen om te gaan. 

Bezorgdheid, zegt de kever, zal alleen maar negatieve dingen aantrekken. Begin in plaats daarvan je gedachten te veranderen en maak ze positiever, zodat je meer van de goede dingen kunt aantrekken. 

Schijn op als de juweelkever met je mooie kleuren en de wereld zal van je houden voor wie je bent! ( 8 )

Kever Tattoo Betekenis

Het symbool van de Scarabee werd een populaire tatoeage in het Oosten en ook in Egypte, waar de kever wordt aanbeden als het symbool van de zon. 

In Russische gevangenissen worden de gevangenen echter getatoeëerd met verschillende dieren en insecten om hun misdaden af te beelden. In deze context betekent een tatoeage van de Scarabijnse kever dat de persoon een dief is. ( 9 ) Lichaamskunst moet dus zorgvuldig worden uitgekozen en men moet de betekenis ervan onderzoeken vooraleer men zich laat ininkten. 

In verschillende culturen hebben kevertatoeages verschillende connotaties. Op de meeste plaatsen symboliseren kevers regeneratie, vernieuwing en het symbool van de zon.

In Europa kan de kever echter worden gezien als het symbool van de dood, pech of, in het algemeen, een negatief voorteken. In Ierland is de kever een teken van de duivel. Aan de andere kant ziet een vroom christen dit insect als het symbool van Christus zelf. 

Vraag jezelf af waarom je graag een kever tattoo wilt laten zetten. Misschien heeft de kever een diepe betekenis in je leven. Kevers zijn ijverig, creatief en staan ook symbool voor de wedergeboorte van afval. 

Mestkevers kunnen regenereren en hun soort voortzetten door eieren in mest te leggen. Misschien wil je dat de tatoeage je herinnert aan hoop en vernieuwing. Bespreek in ieder geval je visie met je tatoeëerder en beslis erover.

Conclusie

Zoals te zien is, krijgt de keversymboliek een andere betekenis. Het kan de wedergeboorte, de vernieuwing, de zon en het leven symboliseren, maar het kan ook negatieve betekenissen aannemen zoals het symbool van de duivel, de dood en andere ziektebeelden. Als een kever in je leven of in je dromen is verschenen of je wilt een kever tattoo laten zetten, dan hopen we dat de bovenstaande gids je helpt om je eigen kever symbolische betekenis te ontcijferen.

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by