kraaiensymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Vogels zijn vreedzame, vrije en inspirerende dieren. Elke keer als we onszelf betrappen op het kijken naar een vogel, vinden we ook antwoorden op dilemma’s die in onze gedachten opduiken. Het is bijna alsof deze vogels ons leed kennen en ons de antwoorden geven die we nodig hebben. Maar niet alle vogels staan voor hetzelfde. Dit is waarschijnlijk de reden waarom mensen de kennis van de vogelsymboliek zo belangrijk vinden.

Van alle kleurrijke vogels die hun melodieuze liederen zingen, steekt één vogel als een pijnlijke duim uit. Misschien voor zijn uiterlijk, misschien voor zijn ruige gezang, maar de kraai is een vogel die alles puzzelt. Het doet veel vragen rijzen over de kraai-symboliek. Wat betekenen deze vogels? Wat betekent een zwarte kraai? Wat kunnen we verwachten als we een zwarte kraai zien?

We proberen al deze vragen en meer te beantwoorden in dit artikel.

> > Ontdek hoe je precies weet wat het universum probeert te zeggen…

 

Kraaiensymboliek en betekenis

Vaak verward met raven, denken mensen meestal dat kraaien pech hebben. Dat is echter niet wat kraaien symboliseren.

Wat symboliseren de kraaien?

Kraaien symboliseren transformatie en verandering. Het zijn waakzame wezens met een scherpe en krachtige vooruitziende blik. Als je een kraai kruist en het ziet als een tegengesteld resultaat, dan moet je onthouden dat dit slechts een van de vele mogelijke resultaten is. Je kunt de krachtige kracht van deze vogel aanspreken om het slechte om te zetten in een vooruitziende blik of iets nuttigs.

De kraai staat voor verandering of transformatie. Maar veel meer dan dat, verwijst het naar een spirituele of emotionele verandering. Deze intelligente vogels geven ons waardevol inzicht in situaties om ons heen en helpen ons om ons aan te passen waar nodig.

Gerelateerd : 12 Tips voor het aantrekken van kraaien in de achtertuin

Kraai indianensymboliek

De symboliek van de Kraai nam een fellere wending in het mainstream denken toen mensen de indiaanse geloofsovertuigingen over de vogel verkenden. Ze geloofden altijd dat kraaien zuiveraars waren van zowel land als geest. We zien echo’s van dit geloof in hun folklore, waar ze de intelligentie van de kraai als hun belangrijkste kenmerk afbeelden.

De betekenis van de indiaanse kraai is anders dan die van de rest van de wereld. Terwijl de rest van de wereld ze grotendeels als een duister voorteken zag, beschouwen ze ze als een teken van geluk. Tot op de dag van vandaag houden ze vast aan dit geloof elke keer als een kraai hun pad kruist.

De cultuur van de indianen had veel kraaienclans en -stammen die vroeger de kraai raadpleegden voor een woord van wijsheid in tijden van nood. De kraaien clan omvatte de volgende stammen:

  • De Hopi stam – hun kraaien clan stond bekend als Ungwish-eungwa of Angwusngyam
  • De Chippewa-stam – hun totem- en kraai-clan werd Aandeg genoemd…
  • De Pueblo stam van New Mexico
  • De Tlingit-stam
  • De Menominee
  • De Caddo-stam

Deze stammen en clans zijn zich ervan bewust dat kraaien aas eten, maar ze zijn zich er ook van bewust dat veel andere dieren zoals beren of zeearenden dat ook doen. Dit staat bij velen bekend als de cirkel van het leven en daarom kiezen ze ervoor om er voorbij te kijken.

Als we het over een kraai hebben, lijkt de indiaanse folklore te spreken over een dier dat een lont is tussen een kraai en zijn neef, raaf. De verwarring is begrijpelijk gezien hun vrij gelijkaardige kenmerken.

Kraai Christendom Symbolisme

We zien de verwarring tussen kraaien en raven toenemen in het christelijk geloof. Hoewel het woord “kraai” in de bijbel niet wordt genoemd, bevat en verklaart de “analytische concordantie met de bijbel” van Robert Young vele vermeldingen. De LL.D. Dr. Young legt deze vermeldingen uit met betrekking tot de oorspronkelijke woorden in de Griekse en Hebreeuwse bijbel en het Middeleeuws Christendom.

Het verschil tussen hen beiden is echter dat raven veel groter en glanzender zijn dan kraaien. Bij het uitleggen van de spirituele betekenis van de kraai ziet hij dit verschil enigszins over het hoofd.

De primaire symboliek van kraaien en raven in het christendom is vaak gerelateerd aan een van de volgende zaken:

  • De verwijzing naar Noach die een ravenkraai uit de Ark loslaat om te zien of het water van de overstroming is gezakt of niet, alleen om de vogel niet terug te laten keren.
  • De gemeenschap associeert kraaien met de dood vanwege hun kleur en hun voedingswijze.
  • In tegenstelling tot andere vogels, identificeren mensen kraaien als zijnde aards. Ze brengen het grootste deel van hun tijd door op de grond, dicht bij hun voedsel, in plaats van in de lucht te vliegen.

Gerelateerd : Waarom verzamelen kraaien? (Alles wat je moet weten)

Keltische kraaiensymboliek

Net als de Indianen ontmaskeren ook de Kelten de duistere symboliek rond deze vogel. Het Keltische kraaiensymbool staat voor individualiteit, profetische kennis en een volledige veronachtzaming van wat anderen denken. De kraai belichaamt een combinatie van capaciteiten en vaardigheden, meestal.

Keltische mensen eren kraaien ook diepgaand als een teken dat hen door profeten of orakels in een praktijk van helderziendheid wordt toegestuurd. De Kelten geloofden zo dat de kraaien geheimen droegen tussen de veren van hun vleugels.

De betekenis van de Keltische kraai is zo prominent aanwezig dat ze geloven dat deze vogels een verband hebben met de godheid van de schepping en de zon, Lugus. Dit is weer een directe tegenspraak met de gangbare reputatie van de kraai als teken van duisternis. Het belang en de betekenis van de kraaiensymboliek waren zo bekend dat het doden van een kraai werd beschouwd als een misdrijf onder de druïdische heerschappij.

We zouden een blad moeten nemen uit het perspectief van de Kelt en het belang van deze zwart-geveerde boodschappers moeten begrijpen. We kunnen het ook goed doen door te leren van de kraaien zelf. Ze leren ons zoveel van het accepteren van onze eigen individualiteit tot het niet geven om wat iemand anders denkt. Als het ons lukt om dat soort gumption in onze houding te ontwikkelen, dan moeten we de kraaien daarvoor bedanken.

Kraaien in Dromen

Velen beschouwen het zien van een zwarte kraai in een droom als een slecht voorteken. Hoewel het waar is dat ze een voorbode zijn van verdriet of verdriet, is het niet de enige betekenis van een zwarte kraai. Het zien van deze intelligente wezens kan zelfs een teken van wijsheid of intuïtie zijn.

Droominterpretatiespecialist zegt dat dromen over een vogel meestal een boodschap van je onderbewustzijn betekent. Ze schrijven ook veel diepere betekenis toe aan de verschijning van een kraai in onze dromen, omdat kraaien tussen het land van de levenden en de doden kunnen vliegen. Het zien van een kraai in je droom kan je gedachten en gevoelens over je leven, transformatie en dood betekenen.

De betekenis van het zien van een kraai in je droom kan ook afhangen van wat de kraai doet. Als je een kraai in de vlucht ziet, betekent dit dat sommige verborgen zaken in je onderbewustzijn aandacht vragen. Als je deze problemen niet aan de oppervlakte brengt, zul je moeite hebben om vooruit te komen. Als je een kraai in het midden van een feest ziet, dan betekent dat meestal dat je huidige gang van zaken je grote rijkdom zal brengen. Met andere woorden, je moet op je intuïtie vertrouwen.  

Naast de onbewuste interpretaties zeggen mystici dat het zien van kraaien in je droom ook een teken van positieve verandering is, vooral als je ze ziet volgen of kijken. Echter, het zien van een kraai in een onduidelijke positie kan een waarschuwing zijn. Je moet je huidige gang van zaken evalueren om er zeker van te zijn dat je niet teleurgesteld raakt.

Over het algemeen zijn kraaien een symbool van transformatie. Het is aan u om de aard van de verandering op te merken. Was het een positieve? Een negatieve? Of iets dat nog moet gebeuren?

Gerelateerd : Wat is een Group of Crows Called & Why? [Murder Background]

Kraai Ontmoetingen en Omens

Wat betekent het als je een kraai ziet?

Het ontmoeten van een kraai is meer een boodschap dan een teken van iets. Deze boodschap kan een advies zijn, een voorteken, of een waarschuwing, afhankelijk van wiens pad het kruist. Om te ontcijferen wat het voor u betekent, moet u er veel dieper op ingaan. Dit komt omdat deze intelligente vogels bekend staan om hun bedrog. Daarom zullen de antwoorden niet snel naar je toe komen. Maar als je eenmaal de betekenis van de boodschap inziet, is het allemaal de moeite waard.

Kraaien kunnen ook een waarschuwing zijn voor de aanwezigheid van dubbele figuren om je heen. Ze zijn een symbool van transformatie en intuïtie; daarom zijn ze de eersten die weten of een persoon om je heen “getransformeerd” is. Je moet ook vertrouwen hebben in je instinct om te zien wat er niet klopt om je heen.

Kraaienmythologie en Folklore

Je vindt zowel trieste als gelukkige verhalen in de mythologie en folklore van Crow. Sommige verhalen loven de intelligentie van de kraaien, terwijl andere de duistere voortekenen van de vogel betwisten.

Inheemse Amerikaanse Mythologie:

De indiaanse mythologie benadrukt de intelligentie van kraaien. Sommige stammen geloven dat het een bedrieger is, die veel van zijn verhalen over kattenkwaad vertelt. Terwijl andere stammen geloven dat het een gelukkig teken is, denkend dat het de wijsheid van de kraaien was die het vuur uit de hemel deed neerdalen.

Keltische Mythologie

In de Keltische mythologie neemt Morrighan, de krijgersgodin, vaak de vorm aan van een kraai of wordt hij vergezeld door een groep van hen. Er wordt gezegd dat wanneer je een groep van drie kraaien ziet naderen, het een teken is dat ze toekijkt. Misschien komt hier de betekenis van de drie kraaien vandaan.

Welshe Mythologie

In de Welshe mythologie konden heksen en tovenaars zichzelf transformeren in kraaien of raven, waardoor ze niet gevangen konden worden genomen. De slechte reputatie van heksen werd bij deze intelligente vogels geplaatst, waardoor ze een voorbode van de dood waren.

Griekse Mythologie

In de Griekse mythologie verbindt de intelligentie van kraaien hen met Apollo vanwege zijn gave van profetie.

Chinese Mythologie

In de Chinese mythologie beeldden de ouderen vaak kraaien met de zon uit. Chinese mensen nemen kraaien meestal als een teken van geluk, maar de betekenis ervan verandert alleen als men toevallig het lied van een kraai hoort.

 

Kraai Geest Dier

Als je de geestenkraai hebt, heb je het ongewone vermogen om ver buiten alles om te zien.

De kraai is een intelligent wezen dat een hoge mate van observatievermogen en intuïtie heeft die bij veel andere dieren ontbreekt. Ze geven ons dezelfde eigenschappen door ons de kracht van inzicht te geven die meestal accuraat is. Kortom, de geestelijke betekenis van de kraai is die van het inzicht, dat in geen enkel ander dier te vinden is.

Kraai Totem Dier

Mensen met een kraai totem staan bekend om hun creatieve en handwerkachtige aard. Ze hoeven niet artistiek te zijn, maar ze kunnen wel stukjes en beetjes van alles meenemen en omzetten in iets nuttigs. In elke complexe of uitdagende situatie kun je rekenen op een kraaiend dier totempersoon om met een onorthodoxe oplossing te komen.

Mensen met een kraaientotem zijn een raar ras. Ze hebben dit ongewone vermogen om extreme persoonlijkheden te tonen zoals gespannen en makkelijk tot frustrerend en behulpzaam. Dit vermogen stelt hen in staat om van de ene persoonlijkheidskenmerk naar de andere over te gaan als dat nodig is. Niet veel mensen hebben het inlevingsvermogen of inzicht zo ontwikkeld dat ze niet alleen de situatie begrijpen en waarnemen, maar zich er ook aan aanpassen; dit is uitzonderlijk.

Mensen met een kraaiend dier totem hebben veel persoonlijke integriteit. Ze zijn niet alleen inzichtelijk, maar hebben ook oog voor hun handelingen en meningen. Als gevolg daarvan omarmen ze de missie van het leven en voeren ze het gesprek. Ze verschuiven moeiteloos van de ene levenswisseling naar de andere. Net als de kraaien hebben deze mensen oog voor het spotten van kansen en duiken ze in zodra ze die zien.

Na hun kraai-totem, die hun nesten in hoge bomen bouwt, hebben deze mensen als geen ander perspectief op hun omgeving.

Al deze eigenschappen maken het mogelijk dat mensen met kraaiende dieren in de totem waakzaam zijn voor roofdieren en indringers.

Kraai Power Animal

Naast de hierboven genoemde kwaliteiten bieden kraaien een zeer krachtige kracht van bescherming. Deze intelligente vogels zijn zeer beschermend voor hun territorium en hun nesten. Ze slagen erin om overtreders die veel groter zijn dan zijzelf af te weren. 

Deze kracht, wanneer deze wordt overgedragen aan een mens, betekent niet alleen je geliefden, maar ook jezelf en je bezittingen. Dit kan van alles zijn, van iets dat rechtmatig van jou is tot elk voorwerp dat je bezit. Deze krachtdieren helpen ons om onze dingen veilig en gezond te houden.

Kraai kracht dier is vooral nuttig wanneer je het meest behoefte aan creativiteit hebt, vooral wanneer je geconfronteerd wordt met een leven-of-dood situatie. Deze vogels kunnen je helpen om buiten de gebaande paden te denken, vooral wanneer je overleven ervan afhangt. 

Gerelateerd

Kraai Tatoeage Betekenis

Kraaien zijn erg slim, intelligent en erg creatief. Toch geven veel tatoeage-experts toe dat mensen het kraaiensymbool gemakkelijk onderwerpen als een donker, mystiek of onheilspellend teken. Ze zeggen ook dat, hoewel het een belangrijke positieve betekenis heeft, het meestal een tweede keer wordt gefactureerd aan de donkere kant.

We zien echter verschillende betekenissen van de zwarte kraai in verschillende culturen. Zo zagen de middeleeuwen het spotten van een dode kraai als een teken van geluk en zagen de Chinezen het als een liefdevol symbool dat de creatieve kant van de mens vertegenwoordigt.

Wanneer een persoon geïnkt wordt met een kraai-symbool, is het meestal een representatie van een persoonlijkheid die hem of haar sterk heeft beïnvloed. De gedetailleerde interpretatie van de kraaientatoeage ligt in de complexiteit van het ontwerp.

Een kraai kan een slecht voorteken zijn, een teken van geluk, kan een goede gezondheid betekenen, kan staan voor toenemende rijkdom, kan een ernstige ziekte betekenen, en kan zelfs de dood betekenen.

Veel mensen zeggen dat we de symbolen die we op onszelf tatoeëren naar het hiernamaals dragen. Zorg ervoor dat je de juiste boodschap meeneemt als je oversteekt. We raden je aan het ontwerp van je kraaientatoeage zeer zorgvuldig te kiezen, omdat kleine details de betekenis volledig kunnen veranderen. Vorm liefde, toekomst en wijsheid, je kunt heel snel met één enkele fout iets eindigen dat lijkt op een slecht voorteken.

Conclusie

Tot slot is het zinloos om een kraai te vrezen als je hem ziet of hoort kraaien. Een kraaiende betekenis is geen slecht nieuws. In plaats daarvan betekent het dat er iets nieuws met je gaat gebeuren. Vertrouw op deze intelligente vogels en hun scherpe vooruitziende blik. Probeer te begrijpen wat de kraai je probeert te vertellen en bereid je er op voor. Je kunt een diepe band met de vogel vormen en genieten van zijn wijsheid en uitstekende eigenschappen. 

Gerelateerd Hoe bevriend je Crows? (Step-By-Step Gids)

Sophie Waechter

Written by