mottensymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Dieren en insecten hebben allemaal een symbolische betekenis voor de mensheid, dus het is geen wonder dat de symboliek van de mot ook voor de mens belangrijk en betekenisvol is. Motten hebben, net als andere geestendieren en insecten, het inzicht om ons te helpen in alle aspecten van ons leven. We delen de aarde met deze insecten en dieren en daarom moeten we hun wijsheid gebruiken om succesvol en overvloedig door het leven te navigeren.

Inhoudsopgave

Mottsymboliek en betekenis

Dus wat betekent mot? De betekenis van het mottengeneesmiddel is verrijzenis en transformatie. Een mot vertegenwoordigt een enorme verandering, maar zoekt ook het licht. Dus, de spirituele betekenis van de mot is het vertrouwen in de veranderingen die plaatsvinden en dat de vrijheid en de bevrijding om de hoek komen kijken.

Een mottenvoorteken geeft ook aan dat men de gewoonte heeft om te vallen voor dingen of mensen die buiten zijn bereik liggen. Net zoals een mot het licht en de warmte van een kaars zoekt en daarbij zelfs wordt verbrand, kan het zijn dat men te hard probeert om de liefde te winnen van iemand die buiten zijn bereik ligt en daarbij wordt verbrand of beschadigd.

Een mot danst rond het vuur of de lichtbron. Dit kan een aanwijzing zijn om het leven niet al te serieus te nemen en in plaats daarvan te leren dansen terwijl men het licht zoekt. De cocon van een mot staat voor bindingen en valstrikken, maar als hij eenmaal tevoorschijn komt, zoekt de volwassen mot naar licht en bevrijding. Dit is heel erg symbolisch voor een mensenziel die aangetrokken wordt tot Kennis en Ultieme Waarheid.

Volgens de Geïllustreerd droomwoordenboek door Russell Grant ( 1 ): Een mot vangen betekent dat iemand jaloers op je is. Het doden van een mot en dode mottensymboliek betekent dat je je rivalen te slim af bent. Mottengaten in kleding en materialen symboliseren het verdriet in de familie.

Moth Native American symboliek

In het veranderen van een alledaagse cocon en rups en het doorlopen van stadia van ontbinding om uit te komen als een gevleugeld insect met delicate patronen, wat symboliseren motten? De mot symboliseert wedergeboorte, verandering, transformatie, wederopstanding en de kracht van regeneratie in de Indiaanse mythologie.

In feite nemen vlinders en motten beide een belangrijke plaats in in de indiaanse cultuur. Veel stammen zoals de Hopi gebruikten deze insecten, hun dans en hun figuren op hun aardewerk. Voor het Blackfoot volk vertegenwoordigen deze gevleugelde insecten de slaap, de dromen en de zielen van de doden.

Inheemse Amerikanen geloven dat zowel vlinders als motten ons leren dat er altijd de dood moet zijn voor de wedergeboorte en de groei. Deze gevleugelde wezens moedigen ons aan om een bijzondere egobinding los te laten en ruimte te maken voor de rijke complexiteit van onze authentieke natuur.

Omdat nachtvlinders nachtelijk zijn en ‘s nachts naar buiten komen, zijn ze de leraren en gidsen van de droomtijd, van de verdrongen schaduwaspecten van onszelf, en vaak van onze verstoten wilde natuur. Sjamanistische leraren geloven dat motten ons de wijsheid van de droomtijd leren, evenals de rijke wildernis van onze donkere natuur. 

Ze leren ons ook dat duisternis en licht een geïntegreerde co-creatieve levenskracht zijn. Hoewel de motten ‘s nachts naar buiten komen – ze worden aangetrokken door het licht. Alleen vanuit deze heilige vereniging van licht en duisternis kunnen co-creatieve wonderen ontstaan en authentieke transformatie en doelgerichtheid tot uitdrukking komen. ( 2 )

De symboliek van het mottenchristendom

Veel christelijke parabels verwijzen naar motten. In Matteüs 6:19-20 is de gelijkenis van de motten, de roest en de dieven beroemd. Motten en roest vestigen zich op kostbare voorwerpen. Motten eten zelfs zijden kledingstukken, terwijl roest bederfelijke schatten op de aarde beschadigt en verroest. 

Motten en roest werken van buiten naar binnen en eten zich een weg door deze objecten. Dieven daarentegen zoeken naar onvergankelijke schatten. De Heer spoort ons aan om schatten in de hemel te leggen waar motten of roest niet kunnen vernietigen, noch kunnen dieven doorbreken en stelen. ( 3 )

De Bijbel vermeldt ook linnen motten, terwijl Aristoteles en Plinius een paar agrarische plagen vermelden, waaronder motten. De vroege naam van de motten was phalaena afgeleid van fallos. 

Later werden de vliegende phalli beschouwd als zielsvogels. Motten die over het licht zwermen en begraafplaatsen kunnen een mythe hebben verspreid dat het een symbool van verrijzenis is. ( 4 )

Dus, de vermelding van de mot in de Heilige Schrift is dit: Ze zullen allemaal oud worden als een kledingstuk; de mot zal ze opeten.” Waar de mot en de roest de mot bederven’ en ‘Uw rijkdom wordt bedorven en uw kleding wordt opgegeten’. In Job xxvii, “Hij bouwt zijn huis als een mot” – verwijzing hier naar de bladrollende motten waarvan de kisten worden verpletterd door aanraking.

Keltische mottensymboliek

In de Keltische mythologie worden vlinders vertegenwoordigd door hun schoonheid en delicatesse. Motten daarentegen worden afgebeeld als dood en verval. Kelten hebben motten altijd als een donkere kant gezien. Dit wordt nog verergerd door het feit dat de havikmot een schedelmarkering op zijn borstkas heeft.

In Schotland en Ierland werd de binnenkomst van een Death’s Head-mot in een huis beschouwd als een voorbode van een dreigende dood in de familie. In Wales werd gedacht dat de enkele schaal van de Death’s-Head moth blindheid zou veroorzaken. Daarom was het fladderen van een mot rond de kaars niet welkom.

In de Keltische literatuur worden motten geassocieerd met de dood. Aan kinderen werd gevraagd om motten niet toe te laten in een tehuis, omdat dit symbool staat voor ‘de dood in het gezin’. In Gaelische (Schots-Ierse) tradities werd een vlinder of een mot die over een lijk fladdert als zijn ziel beschouwd. Ierse kinderen werden vermaand om vlinders en motten te verjagen omdat ze de ziel van de grootouders of voorouders konden zijn.

De wormachtige verschijning van de mottenlarven leidde tot het populaire bijgeloof dat de mot werd gemaakt door heksen met de hulp van de duivel. In veel Europese landen geloofde men dat de mottenlarven werden gemaakt door boomgeesten en dat ze in de hersenen van een man konden kruipen om hem gek te maken ( 5 )

Vlinder in dromen

Volgens Llewellyn’s Complete Dictionary of Dreams van Michael Lennox ( 6 ), heeft een mot dezelfde betekenis in dromen als de vlinder, behalve dat het betrekking heeft op de schaduwkant van de vergelijking, die nachtelijk is.

Een mot staat, net als vlinders, voor verandering en transformatie. Omdat dit insect altijd op zoek is naar licht, betekent het ook dat je moet zoeken naar het licht dat in ieder van ons aanwezig is. 

De mot maakt de fout om rond de lichtbron te dansen en zich daarbij te verbranden. Als je een mot in je dromen hebt gezien, kan het een aanwijzing zijn om niet te zoeken naar materialistische genoegens of genoegens buiten je, omdat alles wat je zoekt al binnenin aanwezig is.

Als je een jong meisje of jongen bent die verliefd is op iemand die je geen voorkeur toont, dan kan de mot je doen zinken om te stoppen voordat je je verbrandt. Analyseer je levenssituatie goed als je een mot in je dromen ziet. Het kan wijzen op het feit dat je iets of iemand achterna zit en dat de achtervolging je kan schaden of fataal voor je kan zijn.

Een mot vertegenwoordigt ook de menselijke ziel. Als iemand van wie je hield onlangs is gepasseerd, dan kan de droom van de mot indicatief zijn voor de reis van die persoon naar het licht of de bevrijding.

Moth ontmoetingen en voortekenen

Volgens de Encyclopedia of Superstitions, Folklore, and the Occult Sciences van Cora Linn Daniels, C. M. Stevans ( 7 ), als er ‘s nachts een mot over je heen vliegt, krijg je binnenkort een brief. Veel mensen zijn bang om motten te doden omdat ze geloven dat ze engelen zijn.

Als een mot over het licht vliegt, gelooft men dat de onsterfelijken de wachters het beste wensen.  In sommige culturen worden motten, vooral hun larven, echter gezien als lekkernijen en zelfs gevoed met een maaltijd om ze voor het koken vet te mesten.

In Engeland betekent een nachtvlinder die om een meisje in glorie vliegt dat ze binnenkort een brief van haar geliefde krijgt. In Yorkshire noemen mensen de witte motten die ‘s nachts rondvliegen als de zielen van hun voorouders.

Wat symboliseert een mot als hij in uw huis wordt gevonden? Motten in het huisbord betekent dat ze vijanden vertegenwoordigen die je misschien proberen te verwonden. Ze zijn aan het werken om je positie in het leven te ondermijnen. Het duidt ook op een ruzie tussen jou en je geliefde met een mogelijke scheiding.

De havik-mot of sfinx-mot symbool, als het wit is, geeft het thuiskomen aan van iemand die zich in het buitenland bevindt. Als het zwart is, symboliseert het de komst van slecht nieuws. De lunamot is een prachtige groen gekleurde mot; lunamot symboliek staat voor verandering en roept ons op te leven voor wat onze zielen liefhebben. ( 8 )

Moth mythologie en folklore

Volgens de insectenmythologie ( 9 ), de mot is het symbool van de zoektocht van de ziel naar de waarheid. Zoals de mot altijd wordt aangetrokken tot het licht, zo wordt de ziel aangetrokken of aangetrokken tot de Goddelijke Waarheid. Een mot is ook fragiel en delicaat en vertegenwoordigt de fragiele aard van het leven.

Veel kunstenaars verbeelden de mot in hun kunstwerken en verhalen net zo mooi als de vlinder vanwege de delicate vleugels, de symmetrische vormen, patronen en kleuren van de mot. En omdat de mot fysiek wordt aangetrokken door het licht, geloven kunstenaars dat de mot een sensueel wezen is dat ook fysiek bezwijkt onder het verleidelijke licht.

In de meeste mythologische voorstellingen wordt de mot echter geassocieerd met de ziel, vooral omdat de ‘zielen’ van de doden ‘s nachts op zoek gaan naar het licht. In de Polynesische mythologie is de betekenis van de zwarte mot het embleem van de ziel van de mens.

Wat betekent een witte mot in Goajiro of Columbia? Als een witte mot in de slaapkamer wordt gevonden, is het de geest van een voorouder, en daarom mag hij niet worden mishandeld. Motten in het huis teken betekent dat ze zielen van de doden zijn en dus alleen zachtjes moeten worden verwijderd als die geesten lastig anders wraak kunnen nemen.

In het volksverhaal van Lady Moth vloog een mooie fee rond Sir Candlelight en verbrandde zichzelf levend. Ze verloor daarbij haar glinsterende gouden vleugels. Het is een waarschuwing voor jonge meisjes die de samenleving van degenen die hen geen voorkeur tonen zoeken.

Moedergeest dier

Geestdieren helpen ons hun kracht te zien en te gebruiken, zodat we hun ‘medicijn’ kunnen toepassen op ons dagelijks leven. De betekenis van het geestendier van de mot is om nooit te wanhopen en dat er altijd licht beschikbaar is als we het zoeken. En als je dat innerlijke licht vindt, vraagt de mot je om er omheen te dansen! ( 10 )

De symboliek van de mot is om het leven te verlichten en niet te serieus te nemen. Het geeft ook aan dat er een verandering op komst is – een grote verandering. Ja, er zullen uitdagingen zijn en men zou zelfs kunnen ‘verbranden’ in dat proces, maar de mot vertelt je om die uitdaging aan te gaan. Het geeft aan dat ‘dit ook voorbij zal gaan’.

Doe een beroep op het mottengeestbeest als je verward bent en je opheldering nodig hebt. U kunt ook een beroep doen op de mot voor het verhogen van uw aantrekkelijkheid en voor het verhogen van uw seksuele aantrekkingskracht.

De spirituele betekenis van motten is dat je een diepe waardering hebt voor de natuurlijke cirkels van leven en dood. Je bent ook een vluchtig dier en je hebt de neiging om achter dingen aan te gaan die soms schadelijk voor je kunnen zijn. Het kan erop wijzen dat je voor de verkeerde persoon valt of op zoek gaat naar de verkeerde dingen in het leven, omdat ze schade, letsel en zelfs fataal voor je kunnen zijn.

Moedertotembeest

De totem van het mottendier staat voor metamorfose of verandering. Een mot komt, net als zijn aantrekkelijke neefje, uit een cocon tevoorschijn. Als een mot zich heeft laten zien als je totemdier, let dan goed op de levensfase waarin je je bevindt en de situatie waarin je je op dat moment bevindt. Vraag jezelf af: in welke fase van verandering zit je?

Een mot is een belangrijk schepsel in de geestenwereld. Het is een symbool van verandering, of van het bewegen in de richting van het licht, of van het zoeken naar kennis, liefde en geluk. Onderzoek de kleur van de mot, omdat het je verder kan helpen de betekenis ervan te begrijpen. 

Een witte mot kan je bijvoorbeeld meer vertellen over een positieve verandering in je leven. Een zwarte mot daarentegen kan je waarschuwen om voorzichtiger te zijn met wat je nastreeft.

Motten lijken vaak te dansen rond de lichtbronnen. Dit kan een aanwijzing zijn dat je de dingen niet al te serieus moet nemen. Het kan een herinnering zijn om geluk of plezier terug te brengen in je leven, ongeacht de duisternis buiten. 

Een motten totemdier vertelt je dat het leven nooit helemaal is zoals het lijkt, maar er is altijd licht, en het spoort je aan om dat innerlijke licht in ieder van ons te zoeken.

Moth power dier

Motten als machtsdieren betekenen de angst voor de dood, voor het onbekende, en zelfs als pech of een negatief voorteken. Motten zijn ‘s nachts bijna onzichtbaar en ze zijn ook nachtelijk. De nachtelijkheid en de onzichtbaarheid zijn beide verantwoordelijk voor de angst voor motten. ( 11 )

De onzichtbaarheid van de mot wordt ondergedompeld in het donker; er is geen enkele manier waarop we een mot kunnen zien als het donker is. Toch zoekt de nachtvlinder zelf naar licht en kan hij zelfs verbranden tijdens het zoeken naar het licht. 

Er is dus een concrete associatie tussen de mot en de nacht of de duisternis. En het zijn deze associaties die de mot symbolisch hebben gemaakt voor ‘angst’, ‘negativiteit’, ‘slecht voorteken’ en zelfs duisternis.

Net als wolven, kerkuilen en vleermuizen zijn motten gerelateerd aan de nacht en het donker. Al deze wezens van het donker worden verder gekenmerkt door hun donkere of zwarte kleur. De meeste motten zijn zwart of donkerbruin om ze verder te helpen camoufleren tegen de schors van de bomen. Zwart zelf staat symbool voor de nacht; daarom staan motten, net als alle andere nachtdieren, symbool voor slecht of negatief nieuws.

En aangezien het tegenovergestelde waar is – wit of licht – duidt het op positiviteit, hoop en vrede; de betekenis van de witte mot is een voorbode van goed nieuws.

Als een mot je machtsdier is, heb je misschien de neiging om achter slechte dingen aan te gaan die je kunnen schaden of vernietigen.

Mottatoeage betekenis

Een mottatoeage is een van de meest gewilde tatoeages onder jong en oud. Immers, net als de vlinder hebben motten mooie patronen op hun vleugels. Het is om deze reden dat motten door sommige mensen ‘nachtvlinders’ worden genoemd. Een getalenteerde tatoeëerder kan een prachtige voorstelling van een mot bedenken.

Ben je van plan om een mottatoeage te laten zetten? Het is een geweldige beslissing! Bespreek je visie met je tatoeëerder zodat je een tatoeage kan uitwerken die het best bij je visie en doel past. 

In het algemeen betekent de symboliek van de mottatoeage ‘achtervolging van het licht’. Een mot is altijd te zien dansen rond kaarsen of lichten als het buiten donker is. Bij het najagen van licht verwondt dit kleine insect zich vaak.

Zo kan de symbolische betekenis van de mot iemand zijn die achter dingen aanloopt die ongezond zijn voor hem of haar. Dit kan iemand zijn die achter ongezonde liefde aanrent, of materiële rijkdom, enz. 

Je kunt een motten tatoeage krijgen om die dingen aan te duiden. Vergeet niet dat de betekenis van de mot zowel positief als negatief kan zijn: het kan zelfvernietigend gedrag impliceren, of het kan de zelfverwonding betekenen die wordt toegebracht wanneer men een intens verlangen heeft naar kennis, licht, of het nastreven van verlichting.

Conclusie

Of je nu motten om je heen ziet of in je dromen of van plan bent een mottatoeage te laten zetten, begrijp dat mottensymboliek complex is en verschillende betekenissen heeft. 

Deze betekenissen veranderen op basis van de kleur van de mot en kunnen ook worden gekoppeld aan uw huidige levenssituatie. We hopen dat deze gids u helpt om precies te ontcijferen wat de nachtvlinders u proberen te vertellen.

Gerelateerd:

Sophie Waechter

Written by