olifantensymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Wat symboliseren olifanten is een veel voorkomende vraag met betrekking tot deze populaire dieren. Olifantensymboliek speelt een grote rol in veel oosterse religies en culturen, waarbij de olifantengod in sommige landen wordt aanbeden. 

Olifanten symboliseren ook kracht, herinnering, herinnering en zachte ziel in een mammoet lichaam. Laat ons de olifantensymboliek in detail bestuderen, zodat u de exacte betekenis ervan in uw leven kunt ontcijferen.

Inhoudsopgave

Olifantensymboliek en betekenis

Olifanten bestaan al duizenden jaren. Deze massieve dieren werden gebruikt in oorlogen en voor transport. Mythologische verhalen laten ons zien dat dit wijze en trouwe dier de verloren mensen in het bos weer op het pad leidde. 

Olifantvormige beeldjes en kunst zijn gezien tijdens de Renaissance periode. Olifantssymboliek is enigszins complex, omdat het bepaalde secundaire implicaties van een mythisch karakter omarmt. 

In de breedste en meest universele zin is het een symbool van kracht en van de kracht van het libido. De Indiase traditie vereert de God met het olifantenhoofd, die de zoon van de Grote Shiva is. 

In India wordt de olifantengod aanbeden voor het begin van iets belangrijks of goeds voor deze God is de vernietiger van obstakels en maakt het pad naar rijkdom, gezondheid en welvaart vrij.

In sommige delen van Europa was de olifant een symbool van saaiheid en lethargie. In veel Oosterse landen werden deze dieren, vanwege hun mammoetgrootte, gemaakt om de koninklijke dieren te dragen. Ze speelden een belangrijke rol in processies en draagstoelen. 

Olifanten zijn ook het symbool geworden van kracht, kracht en vitaliteit. Door hun ronde vorm en grijze kleur werden ze representatief voor de wolken. In sommige culturen waren ze de kariatiden van het universum. ( 1 )

Olifant indianensymboliek

Olifanten bestonden niet in Noord-Amerika, maar de stammen jaagden op grote dieren die lijken op de olifant, bekend als de mammoeten. Voor de meeste stammen was de grote mammoet een symbool van wijsheid, geluk, kracht en macht. 

Toen een mammoet zijn stam ophief, werd dat als een zegen beschouwd. Deze grote dieren werden ook het symbool van kracht, vruchtbaarheid, viriliteit en seksuele energie. Dat is de reden waarom de olifant of mammoet slagtanden werden gebruikt in de diergeneeskunde en voor genezing. 

De mammoeten stierven al snel uit. De inheemse oudsten vonden vaak botten en slagtanden van de wollige mammoet, die ze gebruikten als remedie voor seksuele of reproductieve problemen. 

Net als het hertengewei werden de botten en slagtanden van deze grote andere dieren gedragen als hoofdtooi of als juweel. Het vinden van slagtanden werd beschouwd als geluk. Het ivoor dat werd gevonden van walrussen en olifanten werd gebruikt voor het maken van sieraden of als geschenk voor verdienstelijke leden van de stammen. 

Soms maakten de Indianen de botten en slagtanden tot fluitjes en gebruikten ze voor de jacht of zelfs als symbool van de vrede. Olifantenbotten en ivoor werden gebruikt om vele kwalen te bestrijden. 

De Cheyenne indianen maakten thee van een plant genaamd Elephant’s Head (Pedicularis Groenlandica) om het hoesten te verlichten. Deze remedies waren zo heilzaam dat veel Amerikanen die inheemse indianenstammen gebruikten op expedities begonnen te vertrouwen op de traditionele geneeskunde.

Olifantensymboliek in het oosten

De Aziatische olifantensymboliek is zeer krachtig. Olifanten worden vereerd als symbool van goed geluk, welvaart, vernietiger van het kwaad, verwijderaar van obstakels, maar ook van kracht, kracht, wijsheid, geheugen en vitaliteit. 

In India zijn er miljoenen tempels gewijd aan de Olifantengod, die het hoofd van een olifant en het lichaam van een jongen heeft. Deze God is het kind van Shiva – de drager van het universum. Olifantengod beeldjes worden in voertuigen geplaatst en als huisverwarmend geschenk gegeven om geluk en positiviteit in het leven van de ontvangers te brengen.

De Japanners hadden pas in de 16e eeuw olifanten gezien. Een groot deel van de olifantenvoorstelling is dus gebaseerd op de fantasie van de kunstenaars. In Shinto worden olifanten afgebeeld naast andere grote dieren zoals luipaarden en draken. De vereniging kan afgeleid zijn van makatsugyo, die deels olifant en deels krokodil en dolfijn is. 

Vanwege de associatie van de olifant met water, geloven de Japanners dat de spirituele olifantenbeeldjes houten constructies beschermen tegen vuur en ook regen brengen. ( 2 )

In de Chinese legenden en mythologie symboliseert de olifant kracht, wijsheid en voorzichtigheid. De weg die naar de paleizen van de Ming Emperors in de buurt van Peking leidde, is bekleed met grote zittende en staande olifantenbeelden. 

Van kinderloze vrouwen is bekend dat ze stenen op de rug van deze statuten plaatsen in de overtuiging dat ze daarmee een zoon kunnen baren. De olifant is ook heilig voor boeddhisten. Boeddha-olifant wordt in vele kunstvormen gezien en van Boeddha’s moeder, Maya, of Illusie is bekend dat ze dromen hebben van een witte olifant voor zijn geboorte.

De symboliek van het olifantenchristendom

Niet alleen de dikke huid maar ook zijn gewoontes maken de olifant tot een populair symbool in de christelijke kunst. De olifant in de Bijbel symboliseert de kracht van het gebed. In het Ark-verhaal van Noach overvallen de olifanten alle voedselvoorraden van de Ark en worden ze zo dik dat ze de Ark dreigen te kantelen. 

Noach bidt tot God en God verhoort hem in zijn droom en vraagt hem om de hyena te kietelen. Dit zet een hele reactie in gang, die eindigt met de muis die zich onder de kop van een kool verstopt. 

Wanneer de olifanten de kool gaan eten, schrikt de muis hen af, waardoor de olifanten naar de tegenovergestelde uiteinden van de Ark rennen, wat het evenwicht herstelt.

Er is nog een ander verhaal van Drie Blinde Mannen die verschillende delen van de olifant aanraken. Wanneer gevraagd wordt om de olifant te beschrijven, zegt de ene man dat de olifant als een slang is (hij heeft de staart van de olifant aangeraakt), een andere zegt dat hij plat is als een waaier (blijkbaar heeft hij het lichaam van de olifant aangeraakt), en een andere zegt dat het als een dik touw is (de slurf). 

Deskundigen gebruiken deze spirituele betekenis van olifanten om de uitgestrektheid van God te beschrijven; Hij is te uitgestrekt om nauwkeurig te worden beschreven of gedefinieerd door één religie of geloof. De olifant symboliseert de uitgestrektheid van God en ook zijn allesomvattende kracht en liefde. ( 3 )

Afrikaanse olifantensymboliek

In de Afrikaanse olifantensymboliek kwamen olifanten of mammoeten symbool staan voor soevereiniteit, oorlog, koninklijkheid en wijsheid, maar ook voor morele en spirituele kracht. 

Afrikaanse sjamanen geloofden dat olifanten de overwinning en triomf symboliseren. Een olifant trekt de triomfwagen van Fame gepersonifieerd. Afrikaanse kunst van fantastische beesten omvat altijd mammoeten, olifanten en andere grote dieren. 

De Boom des Levens wordt meestal afgebeeld op olifanten-ivoor, dat wordt gebruikt in hoofdtooien, sieraden en artefacten. Er bestaan veel Afrikaanse verhalen over deze dieren en daarin zijn ze altijd verbonden met wijsheid. 

Olifanten worden verondersteld de koning van de dieren te zijn, omdat ze vaak geschillen tussen andere dieren oplossen. Er bestaan tal van verhalen over het veranderen van olifanten in een menselijke vorm en vice versa. 

Olifanten, met hun sterke sociale banden en familiewaarden, zijn ook het symbool geworden van vertrouwen, loyaliteit en familieband in veel Afrikaanse verhalen. Na de Opperste God schiep Nzame het Universum. Hij werd gevraagd een Opperhoofd te creëren om over de dieren te heersen. 

Nzame besloot om de olifant als een van de drie dieren te benoemen om gezamenlijk in deze positie te dienen vanwege zijn grote Wijsheid. Ashanti-stammen in Ghana geloven dat olifanten reïncarnaties zijn van menselijke leiders. Om deze reden geven ze dode olifanten een fatsoenlijke begrafenis. ( 4 )

Olifantengeneeskunde

Olifantengeneeskunde omvat waardigheid, genade, kracht, wijsheid, vertrouwen, geduld, toewijding, zachtmoedigheid, onderscheidingsvermogen, intelligentie, mededogen, collectief bewustzijn en het wegnemen van obstakels. 

Roep de olifant op wanneer je op het punt staat een nieuw project te starten, een lange reis te ondernemen, of gewoon wanneer je je zorgen maakt over de toekomst. 

Je kunt de naam van de Heer Olifant 108 keer zingen zoals in de Indiase cultuur of gewoonweg mediteren op dit majestueuze beest.  De olifant is een zachte reus. Hij is een vegetariër en schaadt nooit bewust andere dieren. Hij gelooft in familie en banden en zorgt voor de jongen. 

De jonge olifant is speels en wordt vaak dartel in de modder gevonden. De olifantentotem of olifantenmedicijn brengt kracht, kracht, moed, herinnering, geluk, geluk, gelukzaligheid en positiviteit in je nieuwe ondernemingen. 

De massieve kop van de Olifanten symboliseert de wijsheid van het universum, terwijl de stam het OM-geluid uitstraalt, dat een van de oergeluiden is die zich aan het begin van het universum voordeden. Het olifantenmedicijn brengt je geluk, gezondheid en positiviteit. 

Het verwijdert obstakels en verbindt je ook met de wijsheid van het collectieve bewustzijn. Wees speels als de babyolifant en kalm als de volwassen olifant. Je kunt een feng shui olifant in je huis en auto plaatsen voor geluk en voorspoed. ( 5 )

Olifant in dromen

Olifanten in de betekenis van dromen symboliseert wijsheid, kracht en ook geluk. Ze kunnen ook het geheugen vertegenwoordigen. Jung geloofde dat olifanten het zelf representeerden. De defensieve aard van een olifant symboliseert de introverte natuur. 

In Oosterse culturen wordt het dromen van olifanten beschouwd als geluk en het wegnemen van obstakels op het pad. De westerse voorstelling is daarin niet ver weg; een droom over olifanten met slurf omhoog betekent dat er iets positiefs in het verschiet ligt. 

In de oude Amerikaanse cultuur geloofden de Indianen dat het dromen over dode olifanten betekende dat het opperhoofd spoedig zou sterven. In Afrika wordt de olifant beschouwd als een symbool van zowel wijsheid als geluk en wordt hij beschouwd als de koning van de dieren.

Als gevolg daarvan lost hij geschillen binnen zijn onderdanen in der minne op. Om deze reden worden olifanten verondersteld om wijsheid, vrede en een oplossing te brengen van langdurige geschillen in het leven van de dromer. Baby olifant in dromen betekent dat je je speelse kant moet aanpakken.

Hebreeuwen geloofden dat als men droomt over een olifant die een zadel draagt, er iets prachtigs met hem gaat gebeuren. En als hij droomt van meerdere olifanten, dan staat hem iets wonderlijks te gebeuren. 

Tegelijkertijd is het een slecht teken om te dromen van een olifant zonder zadel, omdat het zadel zijn overvloed vertegenwoordigt. Wie droomt van een olifant zal vereerd zijn. 

Olifant ontmoetingen en voortekenen

Wat stellen olifanten voor? Een olifantenvoorteken werd meestal genoemd tijdens oorlogen voor de koningen om een idee te krijgen van de uitkomst van de oorlog. 

Vandaag de dag is het zeldzaam om een olifant tegen te komen, tenzij je een nationaal park of een dierentuin bezoekt. Een jammerende olifant of een onstabiele olifant op zijn poten symboliseert een slecht voorteken. Het betekent pech of de dood in de nabije toekomst. 

Een olifant die bloed in uitwerpselen of urine passeert of bloed braakt, betekent dat de koning binnenkort zal sterven. De Indianen geloofden dat het dromen van een dode olifant een voorteken was dat het opperhoofd spoedig zou sterven. 

In India, als een koning olifanten en paarden zag naderen, symboliseerde het dat het geluk aan zijn kant zou staan in de oorlog. 

Tijdens de Grote Oorlog van Mahabharata zagen Kaurava’s (die uiteindelijk werden verslagen in de oorlog) het mengsel van urine vermengd met het sperma van de olifant – wat voor hen een negatief voorteken was. Olifantenslurf omhoog is een voorbode van de overwinning voor de toeschouwer. 

Als een olifant echter zonder enige reden begint te rennen, betekent dit dat er iets ergs gaat gebeuren. Olifants slagtanden werden vaak gehakt voor ivoor. Als de eigenaar tijdens het afzagen van de slagtand een glimmend oppervlak met een goede geur zag, dan betekende dat voorspoed voor de eigenaar. Een gebroken of gebarsten slagtand betekende een slecht voorteken. ( 6 )

Olifantenmythologie en -folklore

In de Birmese folklore is de waterolifant een zeldzame soort van een klein, getusked wezen dat niet groter is dan een muis, maar sterk genoeg om olifanten aan te vallen en hun hersenen te verorberen; ze leven in het modderige en brakke water hoog in de bergen. 

In de Hindoestaanse mythologie is de symboliek van de olifant spiritueel en krijgt het dier de status van een God. Er zijn miljoenen tempels of heiligdommen voor deze Olifantgoden in India.  

Sommige culturen geloven dat het universum wordt ondersteund door acht olifanten, genaamd Achtequedjams. Het lastdier van Indra, de favoriete Vedische god, was een olifant die werd geproduceerd door het karnen van de oeroceaan. 

In de Chinese legenden en mythologie symboliseert de olifant kracht, wijsheid en voorzichtigheid. In Japan, staat een witte olifant met brandende rode ogen, gezicht en zes slagtanden voor de reïncarnatie van Shakyamuni voordat hij de Boeddha werd. 

Bakoe (dat zowel in de Chinese als in de Japanse mythologie voorkomt) zijn “droometers”, met het hoofd van een olifant en het lichaam van een leeuw. 

In Afrika worden veel mythen verteld over dit grote dier, waarvan de extreme omvang het onbetwistbaar maakt in de natuur, anders dan door de mens, die wapens en magie heeft om het te doden. In de Afrikaanse olifantenmythologie is dit dier altijd de Koning der Dieren omdat het de Wijsheid en Kracht heeft om geschillen op te lossen. 

Olifantengeest dier

Olifant eigenschappen zijn onder andere geduld, wijsheid, kracht, loyaliteit en sterke familiebanden. Als een olifantengeest dier opduikt, dan betekent dit dat je deze eigenschappen in je hebt. 

Het betekent ook dat je gevoelig bent, compassie koestert en betrokkenheid waardeert. Een olifant is stabiel, stabiel, zachtaardig en niet temperamentvol, tenzij hij wordt geprovoceerd. 

Hij kan geschillen in der minne schikken en is zeer goed trainbaar. Daarom hebben deze dieren altijd goed samengewerkt met de mens. Ze zijn wijs en hebben een uitstekend geheugen. Men gelooft dat olifanten zich zelfs hun vroegere leven kunnen herinneren. 

Olifanten kunnen trouwe en liefdevolle vrienden maken. Ze leven in matriarchale groepen en vormen zo een hechte band. Het olifantengeestbeest leert de mens om in harmonie met de natuur te leven en liefdevolle en hechte banden te smeden. 

Roep de olifant op als je diepe trauma’s wilt genezen of verborgen herinneringen wilt ophalen. Dit zachtaardige dier kan een breed scala aan emoties vertonen, waaronder vreugde en verdriet. Hierdoor vraagt de olifant je om in contact te komen met je gevoelens en je instincten te volgen. 

Als je boos bent over een kwestie uit het verleden, vraagt de olifant je om de meer kwetsbare gevoelens achter die boosheid te ontdekken. Hierdoor vraagt de olifant je te vergeven en zachtaardig te zijn tegen anderen. ( 7 )

Olifantentotemdier

De boodschap van het olifantentotemdier aan jou is dat het jouw heilige taak is om dat deel van jou dat verbonden is met het Goddelijke te eren, te beschermen en te verdedigen. 

U kunt dit binnenste gedeelte uw Koningin of Koning noemen – net zoals dit machtige beest de Koning der Dieren is. Dit soevereine aspect van u is diep geworteld in de oude wijsheid. 

De beste manier om toegang te krijgen tot de kracht van de olifant is door te mediteren op dit dier. U kunt feng shui olifantenbeeldjes of het idool van de Indiase olifantengod Ganesha in uw kamer plaatsen. Brand wat wierookstokjes van sandelhout om je meditatie te verdiepen. 

Dit zal je helpen om de kwaliteiten van de olifant, zoals loyaliteit, wijsheid, vriendelijkheid en intelligentie, op te roepen. De olifant is uw verbinding met het Hogere Rijk. 

Door middel van dit dier kunt u zich verbinden met uw geestengidsen en engelen. De olifant vraagt je ook om liefdevol en zachtaardig te zijn voor anderen. Indien mogelijk kunt u zich als vrijwilliger aanmelden bij een bejaardentehuis, een hospice of een kindertehuis. 

Olifant totemdier symboliseert geluk, welvaart, verwijdering van obstakels, wijsheid en goede voortekenen. Uw familie en geliefden hebben u nodig. Je moet ze beschermen. Sterke familiebanden vormen de ruggengraat van je relatie met de olifant. ( 8 )

Olifant krachtdier

Als een krachtdier bevordert de olifant compassie, geduld en vriendelijkheid en kan hij ons helpen om onze lessen te onthouden. 

De olifant is ook kracht, kracht, wijsheid, loyaliteit, geduld, vriendelijkheid en doorzettingsvermogen. Ganesha – de Hindoeïstische Olifant God’s naam is afgeleid van Sanskriet Gana-isha, wat betekent heer van een menigte in de zin van de hemelse gastheer voor de verlorenen, behoeftigen en armen. 

De geboorte van Boeddha werd aan zijn moeder Maya voorspeld in de vorm van de droom van een witte olifant. Je zult weten of de olifant je machtsdier is als het aan je verschijnt in je dromen. 

Beschouw de olifant als je bondgenoot, de natuurlijke poortwachter, of gids die je probeert te helpen in al zijn ontelbare vormen. Als je een lift nodig hebt over een afgrond, doe dan een beroep op dit krachtdier. Hij zal je helpen om obstakels te overwinnen. 

Vereer dit krachtdier ook door twee keer per dag zijn naam te zeggen in meditatie. De olifant wil dat je er vertrouwen in hebt dat je over alles en nog wat kunt opstaan. Dus hou je speelsheid en gelukkige natuur in stand. 

Als je mediteert, vraag dan je olifantenmachtdier om je te vergezellen. Wanneer u uw meditatie beëindigt, neem dan afscheid van hem, maar vraag hem om u te vergezellen op al uw reizen. Voordat u aan een nieuw project begint, zoekt u de zegeningen van dit Goddelijke dier. ( 9 )

Olifantentatoeage betekenis

Wat symboliseren olifanten als een tatoeage? De betekenis van een olifantentatoeage zal veranderen op basis van de locatie waar je je bevindt en de tatoeage zelf. 

Je kunt gewoon een olifantentatoeage laten zetten als je dit dier leuk vindt of proberen een diepere olifantensymboliek van loyaliteit, kracht, macht, wijsheid, goddelijkheid, familiebanden en mannelijkheid over te brengen. In het Westen is de olifant een symbool van obesitas. 

Ga naar het oosten en de betekenis van de olifantentatoeage zal meer spiritueel en heilig zijn.  De Hindoes vereren de olifantengod- Heer Ganesha – die nu in vele delen van de wereld het meest populaire olifantensymbool is geworden. 

De olifantentatoeage van Lord Ganesha staat voor de vernietiging van het kwaad, de helper van de zwakken, het verwijderen van obstakels en, in het algemeen, voor zegeningen, geluk en positiviteit. 

Te veel arme mensen in het Oosten, de olifant-God is een symbool van hoop, overvloed en welvaart. Voor studenten kan de olifantentatoeage symbool staan voor een goed geheugen, diepere verbindingen met het goddelijke, en veel geluk voor examens en de toekomst. 

Zoals je kunt zien, zijn er veel verschillende betekenissen wat betreft de tatoeage van olifanten. Dus, bespreek je visie met een ervaren tatoeëerder zodat je de exacte tatoeage van je dromen kunt krijgen.

Conclusie

Olifanten symboliseren innerlijke kracht en wijsheid. Ze kunnen ook het geheugen vertegenwoordigen. Jung geloofde dat olifantensymboliek verbonden is met het zelf. De defensieve aard van een olifant kan een introverte aard vertegenwoordigen. Of je nu olifanten in je dromen hebt gezien of een olifantentatoeage wilt laten zetten, we hopen dat deze gids je helpt om je eigen speciale olifantenbetekenis te ontcijferen.

Gerelateerd:

Sophie Waechter

Written by