ram symboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Door de geschiedenis heen associeerden veel culturen de ram met leiderschap en vastberadenheid. Door zijn sterke eigenschappen zoals moed, energie, kracht en dapperheid is de ram verbonden met het sterrenbeeld van de Ram, het hemelse symbool van leiderschap.

De ram symboliek is aanwezig in alle mythologieën en is verbonden met de krijgersmenselijke kant, maar laten we de symbolische betekenis van de ram globaal onderzoeken.

Inhoudsopgave

Ram Symboliek en Betekenis

Om te begrijpen wat de ram symboliseert, moeten we kijken naar enkele van zijn kenmerken. De schapen behoorden tot de eerste gedomesticeerde dieren, en sindsdien hebben ze een grote invloed gehad op de menselijke geschiedenis en cultuur. 

De symbolische betekenis van het schaap is een embleem van vrede, volgzaamheid en het vermogen om een hogere autoriteit te accepteren. Als de schaapssymboliek echter wordt geassocieerd met tederheid, dan staat het ram-symbool tussen de dieren die de kracht vertegenwoordigen.

Het huis van de ram staat hoog op de rotsachtige randen en abrupte kliffen. De ram springt tussen glibberig terrein en maakt zijn verovering bekend door zijn majestueuze hoorns als een kroon te dragen.

De kenmerken van de ram zijn die van een echte geboren leider.

Waar staan de rammen dan voor? Het symbool van de ram gaat over durf, een nieuw begin, nieuwe wegen, kracht. Deze symbolische aanwezigheid herinnert ons aan oude krijgers en hun uitdagende houding.

De ram heeft zijn hele leven voorbereid, dus hij weet waartoe hij in staat is. Hij zal zich nooit onthouden van een nieuwe kans en zal zonder angst verder gaan.

Het Ram-diersymbool is ook de ram. Het eerste teken van de dierenriem, de symboliek ervan is gebonden aan de lente, de wedergeboorte, uiteindelijk, de cirkel van het leven.

Ram Native American Symbolisme

Schapen zijn een essentieel onderdeel van de indiaanse cultuur, vooral onder het Navajo-volk. De Navajo Way of Life is traditioneel gebaseerd op het scheren en weven. 

Een van hun belangrijkste ceremonies heet “Schapen is leven”, en het viert het Churro schaap, een vitaal dier voor het Navajo leven.  

Hoewel het schaap, afgezien van de Navajo, geen belangrijk symbool is voor de indianenstammen, worden de ram-symbolen momenteel geassocieerd met het Bighorn schaap. Er zijn nog veel rotstekeningen en foto’s van de Anasazi-populatie overgebleven. 

Zowel rammen als ooien van deze soort dragen een massief gewei, en dit is een van de kenmerken die door de indianen vereerd worden. Hoewel er op vlees gejaagd werd, werden de Bighorn schapen gezien als een essentieel totemdier waarvan ze geloofden dat het de stam hielp en voorzag in zijn geest.

De hoorns van de ram werden ook gebruikt voor het behoud van het vuur. Pikunii mensen droegen vuur in een hoorn van het ene kamp naar het andere.

De betekenis van het symbool van de ram is sterk gerelateerd aan de ramhoorns, die in een spiraal zijn gekruld. De betekenis van de ram is in dit geval verbonden met de cirkel van leven, geboorte en wedergeboorte. Het Hopi-volk beeldt zijn vruchtbaarheidsgod uit als een Bighorn-schaap.

Ram-Oostelijk Symbolisme

De ram is een van de twaalf dieren van de Chinese dierenriem. De betekenis van de ram in de Aziatische wereld is gerelateerd aan het mannelijke symbool yang en de zon. Aan de andere kant is de schapensymboliek sterk verbonden met het idee van respect en vervulling.

Interessant is dat het karakter dat wordt gebruikt om het lam te symboliseren hetzelfde pictogram is voor schapen die boven het vuur worden gehouden. Ook hier is het idee van opoffering aanwezig. 

De symboliek van het schaap wordt ook geassocieerd met het respect van de ouders, vergelijkbaar met het lam dat knielt om de melk van zijn moeder te nemen.  Tibetaanse boeddhisten zien de ram als een symbool van vastberadenheid om de drie vergiften te beheersen: onwetendheid, verlangen en vijandigheid. 

Aan de andere kant maakten de kenmerken van het ramdier hem tot een teken van besluiteloosheid. Rams die de oerinstincten volgen symboliseren de lust en het onverzadigbare verlangen naar vervulling. 

Het overwinnen van deze giftige stoffen is de ultieme prestatie.

Chinezen zien het schaap meestal als een gunstig dier en vervolgens is het jaar van het schaap een jaar van voorspoed. 

Personen die onder het schaapsteken geboren zijn, zijn vredelievend, vriendelijk en worden bewonderd. Elegant en met een uitstekende honger naar kunst zijn schapenmensen ook zeer gepassioneerd over waar ze in geloven.

Ram Christendom Symbolisme

Verrassend genoeg is de ram-symboliek in de Bijbel niet zo krachtig als de lammetafoor. Het kleine fragiele en zachte lammetje werd het centrum van de christelijke religie, dat in het hele heilsboek aanwezig is.

Jezus Christus staat bekend als het “Lam van God” en hij heeft de zonden van de wereld door zijn offer verlost. Het zwakke lam overwon het kwaad door zijn eigen leven op te offeren. De bijbelse hoorn, ook wel de “hoorn der verlossing” genoemd, verwijst naar Jezus en benadrukt het idee van verlossing door middel van kracht.

De ram in de bush betekent een sterke geruststelling dat God je altijd zal helpen zoals Hij dat deed met Abraham.

De betekenis van de ram in de bijbel is echter sterk verbonden met het idee van koninklijkheid, hogere macht en, uiteindelijk, opoffering. Bewaker van de kudde, de ram symbolen spreken van bescherming en opoffering. 

Rams behoorden tot de eerste dieren die in altaren werden geofferd. Hun Latijnse naam is dus Ram, wat “altaar” betekent.

Een belangrijk kenmerk van de ram, dat ook voor de christenen en het joodse volk iconisch werd, zijn de hoorns. 

De spirituele betekenis van hoorns wordt geassocieerd met de aanbiddingsrituelen en de altaren. De shofar die gebruikt wordt om de Joodse vieringen aan te kondigen is gemaakt van de hoorn van de ram.

Ram Keltisch Symbolisme

Hoewel de afbeeldingen van de ram in de Keltische kunst relatief zeldzaam zijn, is de symboliek sterk. De almachtige Keltische dierengod Cernunnos is afgebeeld met een ramskopvormige slang. Wat symboliseert een ram dan voor de oude Kelten?

Een belangrijk wezen in de Keltische mythologie en folklore, de ram was een van de dieren die gehouden en gekoesterd werden door Brigid, de godin van de vruchtbaarheid, het moederschap en de beschermer van de gedomesticeerde dieren. 

Deze gevlamde godin was ook de beschermheilige van de poëzie, de sereniteit en de uitvinding. Cirb, de machtige ramkoning van schapen, was vaak aanwezig in de afbeeldingen van de godin, was de heerser van alle rammen en schapen.

Door deze associatie is het duidelijk dat de betekenis van de ram symboliek sterk verbonden is met het idee van autoriteit, koningschap en bescherming.

De zeegod Manannan bezat zeven magische schapen die genoeg wol konden produceren om alle mensen wereldwijd te kleden. Symbool van levensonderhoud, het schaap werd het onofficiële symbool van Ierland.

De ram wordt verondersteld een symbool te zijn van de vruchtbaarheid en de wedergeboorte, en wordt ook geassocieerd met het voorjaar en de vernieuwing.

Schapen waren ook belangrijk voor druïden, en een van hun legendes, “The Story of White and Black Sheep”, leert ons het belang van het vinden van het evenwicht tussen de materiële en de spirituele wereld.

Ram-Afrikaans symbolisme

De betekenis van de ram op het Afrikaanse continent is verbonden met enkele van de eigenschappen van dit prachtige dier. De ram zal dapper vechten met een tegenstander, maar hij zal zich onderwerpen aan de slacht. 

Dit krachtige teken van nederigheid en kracht wordt afgebeeld met het Adinkra-symbool dat bekend staat als Dwennimmen. Het is een gestileerde tekening van een vogelkijker die naar twee ramsbotten kijkt.    

Het Nigeriaanse volk beroept zich nog steeds op Ebune de Ram, de voorbode van de voorjaarsvernieuwing. Tijdens deze ceremonie hebben de Rammen een witte lijn die langs de centrale as van het hoofd loopt.

Deze lijn symboliseert de grens tussen leven en dood en verbindt de betekenis van de ram met het idee van wedergeboorte en vernieuwing. 

Een oud Igbo-spreuk (inheemse stam in Nigeria) zegt dat de ram eerst in een gevechtshoofd gaat, dus de ramskoppensymboliek is vrij duidelijk: de ram spoort je aan om in een nieuwe onderneming te springen zodat je zou kunnen slagen. 

De hoorns van de maskers zijn vaak rood en geel gekleurd. Rode hoorns symboliseren een beslissende actie, terwijl geel staat voor verandering door middel van genezing, geneeskunde. 

Dus wat is de betekenis van de ram voor de Afrikaanse cultuur? Ram is de lente, het begin van het regenseizoen, het symbool van de wedergeboorte.

Ram in Dromen

Aangezien de ram een mannelijk symbool is dat geassocieerd wordt met kracht en macht, zou het dromen over dit fantastische dier kunnen duiden op de weigering om te gehoorzamen en de wens om te regeren.

In verband met de vruchtbaarheid zou de ram in je dromen de seksuele drift en de natuurlijke driften die in ieder mens liggen kunnen vertegenwoordigen.

De ram die in je dromen verschijnt, kan wijzen op energie, impulsiviteit of zelfs agressie. In verband met invloedrijke figuren kan de ram symbool staan voor machtige vrienden die aan je zijde staan.

Zoals elk dier droomt, moeten we rekening houden met de acties van de ram of het schaap en hun kleuren om een juiste interpretatie te hebben.

Een droom met een wit schaap voorspelt goede dagen, terwijl zwarte rammen een moeilijke periode betekenen.

Als je droom betrekking heeft op een kudde schapen die graast, moet je weten dat je leven stabiel is en dat je niets zult missen.

Schapenbloeden in je dromen wijzen in de richting van roddels, en het is een teken dat je je moet onthouden van het delen van te veel over je. Een soortgelijke interpretatie kan worden toegepast als je droomt dat rammen je achtervolgen. Het zou het beste zijn als je voorzichtiger was bij het kiezen van je entourage.

Een dood schaap of een dode ram is een slecht voorteken als het in je dromen verschijnt. Er is een mogelijkheid om slecht nieuws te horen. 

Ram Encounters en Omens

Wanneer we het hebben over bijgeloof en voortekenen, is het eerste wat in gedachten komt de bekende uitdrukking, “het zwarte schaap van de familie”. 

Als we iemand beschrijven die zich niet aan de regels wil houden, wordt het zwarte schaap beschouwd als een slecht voorteken. De Schotse herders geloofden sterk dat de geboorte van een zwart schaap ongeluk zou brengen voor de hele kudde.

De boeren beschouwden zelfs de zeldzame gebeurtenis waarbij een schaap een tweeling baart, beide met een zwart gezicht. Er volgt een rampzalig lammetjestijd. Een ander slecht voorteken is om de lammeren aan vreemden te laten zien, tenzij ze ze willen kopen.

Een Turks bijgeloof spreekt over de paringsceremonie van de ram. Als er een meisje op de ram wordt gezet, zullen de lammetjes die daaruit geboren worden vrouwelijk zijn, terwijl als er een jongen op het dier rijdt, de lammetjes mannelijk zullen zijn.

In Feng Shui wordt de ram beschouwd als een gunstig dier dat wordt geassocieerd met familie en verzorging. 

Het is echter gebruikelijk onder Chinezen dat kinderen die geboren zijn in het jaar van de Schapen een moeilijk leven hebben omdat mensen schapen eten. 

De weinige uitzonderingen zijn degenen die in de zomer geboren zijn, want dit is het seizoen waarin de schapen genoeg gras hebben om zich te voeden.

Ram Mythologie en Folklore

De ram is een belangrijke figuur onder verschillende culturen en mythologieën, en wordt geassocieerd met vele krachtige godheden.

De oude Egyptenaren beschouwden de ram als een symbool van oorlogsdurf en vruchtbaarheid. Veel goden uit hun pantheon werden afgebeeld met ramhoorns of hadden ramkoppen. Een van de eerste goden was Khnum, de ramhoofdgod die kinderlichamen uit klei schiep.

Heryshaf, een schepper en vruchtbaarheidsgod vereerd in het oude Heracleopolis, werd ook voorgesteld als een man met een raaskop.

Maar misschien is de belangrijkste Egyptische god die het aspect van de ram heeft overgenomen wel Ammon-Ra. De grote god van het pantheon, Ammon, werd ook buiten Egypte vereerd.

De ramhoorns symboliek is aanwezig in bijna elke cultuur, en veel krijgersgoden hebben ze geadopteerd als een teken van hun macht. 

Wat symboliseren hoorns dan? Ze zijn het symbool van onsterfelijkheid en verlossing.

Een van de essentiële legendes uit de Griekse mythologie betreft Jason en de ram met het Gulden Vlies. 

De ram met de gouden vacht was de zoon van Poseidon, en nadat hij aan zijn vader was geofferd, keerde hij terug onder de goden als het sterrenbeeld Ram. Het vlies dat van het offer werd bewaard, werd geofferd aan Ares, de almachtige god van de oorlog.

Ram Spirit Dier

Het ramgeest dier zal naar je toe komen wanneer je de moed nodig hebt om jezelf op een nieuwe zoektocht te wagen. 

De spirituele betekenis van de ram is om wat zelfreflectie uit te voeren en snel je sterke en zwakke punten te identificeren. Ram, de dierlijke geest, zal de stoerheid benadrukken terwijl hij je helpt om de broosheid onder controle te houden.

Zoals we hebben gezien wat de hoorns van de ram symboliseren, is het duidelijk dat de spirituele dierlijke ram je een belangrijke les leert: pak het leven bij de hoorns en verlaat je comfortzone. 

De hoornsymboliek is verbonden met de geestelijke vermogens. De betekenis van ramdier is om je te richten op je intellectuele groei.

Het Rammengeestbeest begeleidt degenen die sinds hun geboorte aan het begin van de lente zijn geboren. Net als hun spirituele gids zijn degenen met het ramteken dapper, avontuurlijk en gepassioneerd. 

Maar ze kunnen ook strijdlustig en vijandig zijn. Dus wat is een ramdiergeest? De ram-achtige dierengeest is je kracht om de obstakels te overwinnen die het leven op je pad brengt.

Let op de vorm van je schaapgeestdierte, want het onthult essentiële dingen. Als uw geestengids verschijnt als een zachte ooi of lam, moet u uw onschuld herontdekken en zich kwetsbaar opstellen.

Ram Totem Animal

Mensen die onder de ram-totem geboren zijn, zijn creatief, moedig en zelfmotiverend. De rampersoonlijkheid laat je geen kansen voorbijgaan. 

Dit ramdier totem behoort tot de meest avontuurlijke ontdekkingsreizigers, die vastbesloten zijn om te slagen waar anderen zelfs bang zijn om het te proberen.

Het teken van de ram wordt geassocieerd met koningschap en gezag. De mensen met de ram totem zijn echt geboren leiders die klaar staan om te vechten voor het behoud van hun status. 

Net als de ramstoten benadert u de hindernissen van het leven met moed en kracht.  Aan de andere kant zijn mensen met schaapentotems anders. 

Zachtaardig en medelevend zal een schaapsmens in moeilijke situaties altijd kalm blijven. Als je een van de schapenmensen bent, ben je dol op je familie en vrienden, en koester je vrede en harmonie.

Schapentotem leert ons eenvoudige dingen in het leven te koesteren en de schoonheid van de natuur te waarderen. Het timide (maar niet laffe) schaap zal de afstand tot onbekende mensen en omstandigheden bewaren.

De lammetjes zijn onschuldig en hebben een zuiver hart. Ze zijn toegewijde vrienden en inspireren meestal anderen om betere mensen te zijn. Net als degenen die geboren zijn met schaapentotem, zijn lammerenmensen zeer spiritueel en religieus.

Rammenergie Dier

De spirituele betekenis van de ram helpt je te beslissen wanneer je de begeleiding van de ram moet zoeken. 

Roep je ramkrachtdier op wanneer je bang bent dat je zult falen, want hij zal je doen inzien dat een nederlaag soms noodzakelijk is. Falen is gewoon trainen voor toekomstige goede dingen die komen gaan.

Het Ram-symbolisch dier leert je om stand te houden en te verdedigen waar je in gelooft. Het enige wat je hoeft te doen is beslissen welke gebieden van je leven verbeterd moeten worden, en de ram zal je de kracht geven om te handelen.

Het zien van een ramhoorn zou je moeten herinneren aan het onbegrensde intellectuele potentieel dat je hebt. Het wacht gewoon om onthuld te worden, en de ram kan je helpen.

Als je kwetsbaar bent, wat kan veranderen in een zwakte, is het tijd om de hulp van je schaapskrachtige dieren in te roepen. U kunt leren hoe u uw blootstelling aan een positief resultaat kunt kanaliseren. Het schaap kan je ook leren hoe je je moet conformeren zonder te verdwalen in de menigte.

Het machtsdier van het schaap kan je ook begeleiden om je innerlijke onschuld te herontdekken. Kinderlijke trekken zijn iets wat je nooit mag verliezen: kinderen zijn gelukkig en overwinnen gemakkelijk de uitdagingen van het leven.

Omgaan met je problemen is beter dan anderen de schuld geven, dus het schaapskrachtige dier met zijn genezende vermogens kan je helpen je ziel te accepteren en te genezen.

Ram Tattoo Betekenis

De ram is een rustig en fantastisch idee voor een tattoo ontwerp. Voordat u echter voor deze populaire optie kiest, let u op de betekenis en de symboliek van de ram-tatoeage.

Mensen tatoeëren meestal alleen de kop van het dier om rekening te houden met het ramskopsymbool en de betekenis van de ramskop. De betekenis van het ramskopsymbool is gekoppeld aan de intellectuele eigenschappen, kennis en kracht van je geest.

Als je beslist over het symbool van de Ram, moet je weten dat het eerste teken van de dierenriem een embleem van autoriteit en leiderschap is. De betekenis van het Ram-symbool heeft veel mensen geïnspireerd om te kiezen voor de tatoeage van de Ram.

Een andere geweldige tatoeage is de schedel van de ram met zijn gekrulde hoorns. De ram schedelsymboliek is diep en hoewel het een oud symbool is, was het tegenwoordig verbonden met occulte wetenschappen en duivelsaanbidding. 

Als je echter voor dit model kiest, denk dan aan de oorspronkelijke ramschedel, dat wil zeggen: doorzettingsvermogen en leiderschap. Het toevoegen van vuurhoorns aan je tatoeage zal de betekenis van de ramkop echter volledig veranderen.

Als je besluit om een zwart ramdier te tatoeëren, zou de boodschap zijn dat je een vrijdenker bent, die staat voor waar je in gelooft.  De tatoeage met het symbool van de ram dierenriem is perfect voor jou. 

Conclusie

De Ramdiergeestgids is een inspiratie voor ons om onze comfortzone te verlaten en uitdagingen aan te gaan zonder te vrezen voor een mislukking. De betekenis van de Ram betekent dat hij ons de eigenschappen onthult waarmee we geboren zijn en die we moeten ontdekken. Vertrouw altijd op je natuurlijke capaciteiten, wees optimistisch en grijp het leven bij de horens!

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by