rattensymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Rattensymboliek komt door de geschiedenis heen voor in mythen, films, gedichten, boeken en schilderijen. Deze dieren hebben vooral een taboestatus, voornamelijk door hun connectie met onhygiënische omstandigheden, de pest en zelfs de apocalyps. Ze kunnen ook positieve betekenissen hebben zoals redding en geluk. Laten we de betekenis van ratten en rattensymbolen in detail bestuderen.

Inhoudsopgave

Rattensymboliek en betekenis

Ratten zijn verbonden met vuil. In de taal van de misdadigers en de boeven zijn de ratten verbonden met spionnen, oneerlijke mensen, mollen of zelfs geld. Ratten worden geacht infecties te veroorzaken. 

Ze zijn normaal gesproken te vinden in de riolen en vertegenwoordigen dus de lagere lagen van de samenleving. Wreedheid, armoede, sadisme en erotiek zijn enkele van de negatieve associaties met de ratten. 

Freud geloofde dat ratten fallische symbolen waren. Hij voelde ook dat ze vuile kinderen vertegenwoordigden: schreeuwend, huilend en bijtend ongedierte. Als ongedierte symboliseren ratten ongewenste kinderen of ongewenste broers en zussen. 

Ratten kunnen ook ongewenste of vuile gedachten vertegenwoordigen. Van een afstand lijkt de symboliek van de rat ongedifferentieerd en chaotisch, maar er zijn in feite gemeenschappelijke symbolische voorstellingen gegeven aan een breed scala van knaagdieren. 

Dit omvat ratten, muizen, hamsters en jerboa’s, met de wortelbetekenis ‘maïs – eter’. Ratten zijn hamsters en ze slaan graan op voor de winter. Ze kunnen de boeren op grote schaal vernielen. Daardoor zijn ratten nergens welkom.  

In de Bijbel worden ze beschouwd als dieren die te laag gegeten worden. Echter, in tropisch Azië wordt rattenvlees vrij algemeen gegeten. Bijgeloof en mythes omgeven ratten in vele delen van de wereld. Veel daarvan stellen de ratten voor als een bedrieger.

Rat Native American Symbolism

Eeuwenlang hebben ratten en mensen een associatie gehad. Ratten bestaan op alle continenten en ze bestaan al sinds mensenheugenis. 

Ze zijn intelligente wezens en leren snel waar ze voedsel kunnen vinden, om te ontsnappen aan krappe plekken, en ook om zich te verstoppen in kleine en beperkte gebieden. 

De Indianen leerden veel van de ratten. Maar ze vonden ook dat het ongedierte was dat hun voedsel stal. Ratten stonden bekend om hun neiging om een ravage aan te richten in de huishoudens. 

Dus, ze werden altijd weggejaagd. De inboorlingen eerden de ratten totem voor hun behendigheid, behendigheid, snelheid en intelligentie. 

Ze geloofden dat deze totem te begeleiden, terwijl ze anoniem zijn. Ze wisten dat het medicijn van de ratten kennis met zich meebracht en dat het de mens wilde helpen. 

Ratten zijn immers afhankelijk van mensen voor voedsel en onderdak. De intelligentie van de rat is actief, maar hij is ook niet tam of voorspelbaar. Ratten zijn altijd op zoek naar voedsel. Dat maakt ze slim en slim, maar niet te schoon of methodisch. 

Voor de Cherokee indianen symboliseerde de rat de zuidelijke richting. Ze gebruikten het medicijn van dit dier om voorwerpen en richtingen te vinden. Ze geloofden dat het medicijn van de rat krachtig was… en dat het welvaart gaf in het aangezicht van een stijve weerstand.

Rat Oosters Symbolisme

In China wordt de rat geassocieerd met geld; als je ‘s nachts een rat hoort rondscharrelen om te eten, wordt er gezegd dat hij ‘geld telt’. Geld-rat’ is een geringschattende manier om te verwijzen naar een vrek. 

De bruiloft van de ratten is een grote gebeurtenis in China. Er zijn schilderijen van rattenbruidsprocessies waarop de rattenbruid en rattenmensen te zien zijn. 

Op basis hiervan wordt de rat op bepaalde dagen van het jaar met rust gelaten zodat hij in vrede kan trouwen. 

De Chinezen geloven dat de ratten een demonisch element in zich hebben. Als gevolg daarvan geloven ze dat ratten in mannelijke demonen kunnen veranderen in tegenstelling tot de vos, die in een vrouwelijke demon verandert. 

Natuurlijk is de rat ook het eerste teken van de dierenriem in China. In Japan wordt verondersteld dat de rat rijst heeft gebracht aan de mensheid en is een gunstig schepsel dat geassocieerd wordt met de industrie en de intelligentie. 

In India is de rat het voertuig van de Lord Ganesha-hennen, heel gunstig. De Japanse God van de rijkdom heeft ook een rattenpartner. 

Omdat het altijd aanwezig is waar er voedsel is, is de rat een symbool van rijkdom. 

Zwarte rat en witte rat staan symbool voor dag en nacht. Witte rattensymboliek is gekoppeld aan geluksvoorspellingen, God van geluk en rijkdom, maar ook aan een vooruitziende blik en een roeispaan.

De symboliek van het rattenchristendom

In de Bijbel wordt het Hebreeuwse woord ‘akbar’ gegeven aan een breed scala van knaagdieren, waaronder ratten, muizen, hamsters en jerboa’s. De rat, of de muis, is vanwege zijn vernielzucht symbolisch voor het kwaad. 

Het wordt zelden gezien in de Renaissance kunst, behalve als een attribuut van St. Fina. Het rattensymbool is ook verbonden met de vernietiging en wordt sterk geassocieerd met de dood. 

Hoewel hij, zoals de meeste dieren, in Egypte vergoddelijkte, was dit waarschijnlijk vanwege zijn buitengewone gave van goed beoordelingsvermogen en zijn gevoel voor zelfbehoud. Op renaissanceschilderijen worden zwart-witte ratten afgebeeld die elkaar opeten, als symbool voor dag en nacht. 

In één interpretatie van Imagining Creation liet de duivel een rat in de ark vallen, zodat hij een gat in de ark zou knagen en er water in zou gaan, waardoor alle wezens in de ark zouden verdrinken. 

Maar Jezus Christus zag dit en liet zijn handschoen in de ark vallen en noemde het een kat. De kat at de snelheid op voordat hij het gat kon dichtknagen, waardoor alle wezens werden gered. In de meeste westerse voorstellingen is de rat een term van misbruik, synoniem voor laag – leven. 

Katten en ratten worden in de Bijbel niet genoemd. In Lev 11:29 worden ratten genoemd in de lijst van onreine dieren. In het verhaal over de pest verkondigde Jesaja dat degenen die heidense praktijken volgden, leefden op varkens en ratten.

Rat Keltisch Symbolisme

Of de rat en de muis oorspronkelijk verondersteld werden magische krachten te hebben onder de Kelten is onduidelijk, maar sommige Keltische literatuur en teksten beschrijven ratten met profetische krachten. 

Het feit dat ratten schepen verlaten wanneer ze op het punt staan te zinken, geeft ook aan dat ze de kracht hebben om opnieuw te leren. 

Op dezelfde manier werd in veel Keltische landen, als ratten plotseling het huis verlieten, het als een teken van de dood beschouwd. In Schotland betekende het zien van een rat in een zeef dat een familielid dat op zee was, dood was. 

Hetzelfde geldt voor het zien van de ratten die voorbij zwemmen of in een boot.  Kelten geloofden dat geen enkel huis vlam zou vatten zolang er ratten in zaten. 

In Schotland plakte men de volgende rijmpjes op de muren van het huis:

Ratton en muis,
Verlaat het huis van de arme vrouw,
Bende wacht’ o’er’ bij de molen,
Zoals daar, je krijgt alles wat je nodig hebt!

Dit hield blijkbaar de ratten en muizen weg. In de Duitse legende van de Rattenpieper waar de stedelingen de piper betalen om zich te ontdoen van de ratten en dat doet hij ook. 

Maar als hij vraagt om betaald te worden, weigeren de stedelingen, dus lokt de piper de kinderen, bijna 130 van hen, en ze worden nooit meer gezien. Sommigen zeggen dat deze legende waar is.

Rat Afrikaans Symbolisme

In Afrikaanse stammen bezoeken geesten van de doden vaak huishoudens in de vorm van ratten, slangen en hagedissen. Als gevolg daarvan zouden deze dieren niet gedood moeten worden. 

Rattensymbolen werden vergoddelijkt door de Egyptenaren, die geloofden dat ze zowel een wijs oordeel als een totale vernietiging symboliseerden. 

Als er een dood op komst is, zullen muizen, naar men zegt, een huis verlaten. De kleur van de muis is significant: een zwarte muis wordt geacht bevlekt te zijn door de zonde, terwijl een rode muis een zuivere ziel heeft. 

Muizen kunnen de ziel belichamen, die soms het lichaam verlaat tijdens de slaap in de vorm van een muis. Sommige Afrikaanse stammen geloofden dat als er muizen zouden verschijnen, de dood op handen was.

Op het water onthouden bijgelovige vissers zich ervan om over muizen en ratten te praten uit angst dat het ongeluk zou brengen of zelfs de boten zou laten zinken. 

Als een muis je kleren wegknaagde, dan zouden de dorpsoudsten de persoon vragen om meer te vrezen voor het voorteken van het toekomstige kwaad dan voor de eigenlijke schade. 

Andere betekenissen van de Afrikaanse rattensymboliek zijn onder meer: zwakheid, dood, voorbijgaande tijd, vijandschap, kwaad, pest, gemeenheid, laster en verwoesting. 

Kinderen in sommige delen van Afrika eten ratten en veldmuizen, die ze vangen met behulp van manden die omgekeerd worden gehouden over de gaten die door deze dieren zijn gemaakt. De kinderen schreeuwen en slaan trommels en laten de dieren schrikken om uit de gaten te komen, recht in de vallen.

Rat in Dromen

Freud geloofde dat ratten in dromen vaak staan voor de broers en zussen van de dromer – de ongewenste. Misschien moet je aardiger zijn voor je broertje of zusje of je relatie met hen verbeteren. 

Dromen van ratten duidt ook op ongewenste gedachten die je overdag verborgen houdt, maar die in werkelijkheid aan je binnenste knagen. 

Rattendromen betekenen ook jaloezie, schuld, trots, afgunst en woede. 

Sommige rattendromen kunnen wijzen op seksuele gedachten. De rat is een fallisch symbool en kan wijzen op erotische of wellustige gedachten tijdens de wakkere toestand. 

Omdat dode ratten betekenen -vies en geassocieerd met de pest en andere ziekten, kunnen ze betekenen dat je een netheidsfreak bent of, omgekeerd, dat je het gevoel hebt dat je niet schoon genoeg bent. 

Een vuile rat kan een mol betekenen of iemand die onbetrouwbaar is. Misschien moet je eens goed kijken naar je vriendenkring. 

Misschien heb je het gevoel dat je iemands vertrouwen hebt beschaamd en knaagt dat schuldgevoel aan je. 

Sommige droomtolken geloven dat het dromen van ratten kan betekenen dat een vijand je probeert te schaden. 

In sommige bijgeloofsbrieven staat dat ratten dood en verderf brengen of voortekenen van pech. Je moet dus goed naar je omgeving kijken.

Rat Ontmoetingen en Omens

Ratten ontmoetingen en voortekenen zullen een positieve of negatieve betekenis hebben, afhankelijk van de plaats waar je je bevindt. In India is het zien van een rat een goed voorteken, omdat de rat of muis het voertuig is van Lord Ganesha. 

In de stad Bikaner in Rajasthan worden duizenden witte ratten vereerd in de Karni Mata tempel, omdat men gelooft dat ratten de voorstelling van de Godin zijn.  

Het vinden van ratten thuis in China en India worden beschouwd als voortekenen van rijkdom, fortuin en welvaart. 

Ook het zien van een rat aan de linkerkant van de weg zal veel geluk brengen. In Duitsland geloven ze dat het plaatsen van de gebroken tand in het muizenhol de pijn zal verminderen.

In veel Keltische landen, maar ook in Griekenland, zou het volk een ‘noot voor de muis’ schrijven. Dit zou helpen voorkomen dat ratten en muizen de huizen binnenkomen en de voedselkorrels vernietigen. 

Dromen over het zien van ratten is een teken van het hebben van veel vijanden. Als je wordt aangevallen door ratten en beter wordt, dan betekent dat dat je van je problemen af komt. 

Als ze je echter verscheuren of je laten weglopen, dan krijg je een zware tegenslag te verwerken. Als je persoonlijke bezittingen zijn aangevreten door ratten, stel dan alle zaken die je misschien overweegt uit. 

Rattenmythologie en folklore

In de Britse en Keltische folklore en mythologie zijn ratten magische wezens. Ze hebben profetische vermogens. In het Hindoeïstische geloof zijn ratten ofwel voertuigen van Goden ofwel de representatie van een Godin. 

De rat, in het Chinees bekend als Shu, is een symbool van geluk en rijkdom. Omdat de rattenjaren het begin van de 12-jarige cyclus markeren, worden ze als gunstig beschouwd. 

De kenmerken van mensen die onder het jaar van de rat zijn geboren zijn charme en verbeelding. 

Verrassend genoeg zijn er weinig verhalen over ratten in de Chinese mythologie. In sommige delen van China klinken de namen of woorden voor de tijger en de ratten vergelijkbaar. 

De rat heeft dus eigenlijk de status van een tijger! In Egypte was de rat heilig voor Ra, de Zonnegod, en (zoals alle totems) mocht hij niet worden opgegeten. 

De Japanse God van de Rijkdom, Daikoku, wordt ook geassocieerd met de rat. In Aesop’s fabel “De Leeuw en de Rat,” eet de leeuw de rat niet op. 

Later, wanneer de leeuw gevangen wordt, redt de rat de koning der dieren door aan een touw te knagen en hem te bevrijden. 

Het Duitse verhaal van de Rattenvanger van Hamelen is het bekendste volksverhaal over ratten. Als Piper niet betaald krijgt wat hij moet betalen voor het elimineren van de vernielende ratten uit de stad, lokt hij de kinderen weg en worden ze nooit meer gezien. Sommigen zeggen dat dit verhaal waar is.

Rattengeest dier

Als een rattengeest dier opduikt, heb je veel sterke punten. Deze omvatten het vermogen om te overleven, ongeacht wat er op je pad komt. 

Je kunt gemakkelijk uit krappe hoeken komen en kunt voedsel en onderdak vinden en aan al je basisbehoeften voldoen.  Je hebt ook profetische vermogens en een grote vooruitziende blik. Je weet wanneer je het schip moet verlaten en wanneer je je moet vasthouden. 

Je bent snel, intelligent en wendbaar. Je lichaam is flexibel. 

Je zult grote rijkdom en geluk vergaren. Net als je rattengeest, heb je ook wat zwakheden. Deze omvatten rusteloosheid, vernielzucht, sluwheid en nervositeit.

U kunt echter een beroep doen op de kracht van uw rat en intelligentie, charme en creativiteit verwerven en deze kwaliteiten zullen u van pas komen als u aan het werk gaat. 

Laat je geestesdier je laten zien hoe je kunt overleven op wat je in huis hebt en laat je vijanden zien hoe je tegen alle verwachtingen in kunt werken! 

Als een rat steeds weer opduikt, in je dromen of in het echte leven, pas dan op! Misschien ligt er wel een rat op de loer in je leven. 

De aanwezigheid van de rat vertelt je ook dat je slim moet zijn in zaken en niet naïef. Vertrouw niemand blindelings. Het kan ook betekenen dat je sommige mensen en hun talenten gebruikt om vooruit te komen in het leven.

Rat Totem Animal

Met de rattentotem wordt je het hele jaar door gevoed. Dit is het dier dat de mensen meestal verontrust en waarvan bekend is dat het overal ziektes bij zich draagt. Hoewel ze geen gunstige reputatie hebben, zijn het eigenlijk intelligente wezens. 

De rat is aanpasbaar; hij is een overlevende. Dit is een succesvol, sluw en onrustig dier. Stadsratten zijn ongedierte, maar hun neven en nichten – de stads- of dorpsratten zijn zeer intelligent. 

Studies hebben aangetoond dat dorpsratten eigenlijk intelligenter zijn dan laboratoriumratten.  Net als uw ratten totemdier, moet u leren om voedsel en middelen op te slaan voor de toekomst. Je moet ook je overlevingsvaardigheden aanscherpen. 

Leer wat basisverdedigingen die je fysiek en mentaal zullen helpen versterken. Net als de rat, moet je leren je aan te passen. Je kunt alles overleven wat op je pad wordt gegooid. 

Met de kracht van deze totem kun je er zeker van zijn dat je geen problemen krijgt, wat er ook gebeurt. Leer te socialiseren zoals de rat. Het wordt misschien tijd om slimmer met mensen om te gaan. 

Ratten totem kan je ook wijzen op iemand die onbetrouwbaar is. Dus pas op voor mensen die misschien te veel misbruik van je maken. Je zult succesvol zijn in het bedrijfsleven, want de rat wordt ook geassocieerd met een goed hoofd voor het bedrijfsleven.

Rat Power Animal

De rat is de eerste van de 12 dieren van de Chinese dierenriem. In Japan is de witte rat het symbool van Daikoku, de god van de welvaart. 

Als de rat je machtsdier is, ben je ingenieus, charmant, vindingrijk en genereus voor degenen die je liefhebt.  Je bent ook een overlevende. Je kunt tegen alle verwachtingen in overleven, ongeacht de omstandigheden. 

Met dit in gedachten, laat de overvloedige stroom van energie van de rat je verborgen gevoelens ontsluiten en je hartelijke verlangens naar voren brengen. Denk aan alles wat je doet en zegt en vermijd roddelen.

Let dit jaar vooral op je gezondheid. Goed voedsel en lichaamsbeweging zorgen ervoor dat je sterk blijft, zowel mentaal als fysiek. 

Ratten houden ervan om van de geneugten van het leven te genieten. Dit maakt u een fijnproever of kenner. 

Uw nieuwsgierigheid zal u wegtrekken van de alledaagse en saaie dingen in het leven en u lokken naar de geneugten die het leven te bieden heeft. Net als je verhoudingsgewijs machtige dier, ben je goed in het plannen van de toekomst. 

Y Je moet hard werken en dingen in voorraad nemen die je misschien nodig hebt voor de sombere dagen – mochten die zich voordoen. Maar je moet ook leren om van het proces te genieten en niet te veel stress te hebben. De ratten drijven je aan, dus je hebt niets te vrezen.

Rat Tattoo Betekenis

Rat tatoeage, bekend als ninja rat, is een populaire tatoeage in de Japanse tatoeagekunst. De rat is het eerste dier van de Chinese dierenriem. 

Toen Boeddha de 12 tekens van de dierenriem vormde, nodigde hij alle dieren uit, maar er kwamen er slechts 12 opdagen. Hiervan maakte hij de rat als eerste teken van de dierenriem. 

Een ratten tattoo kan vele positieve betekenissen en connotaties hebben zoals ambitie, eerlijkheid, en een neiging tot uitgaven. 

In Japan is de witte rattensymboliek verbonden met de God van het geluk en de rijkdom. Zo kan een tatoeage van een rat een teken zijn van geluk, rijkdom en geluk. 

Een rat is een overlevende. Men zegt dat de rat een teken van de apocalyps is, omdat de ratten, wanneer de wereld eindigt, nog steeds kunnen overleven. 

Dus, krijg een ratten tatoeage als je gelooft dat je veel hebt meegemaakt en een trauma hebt overleefd en er sterker uit bent gekomen. 

In de Japanse tatoeagekunst wordt de rat, naast de betekenissen als fortuin, rijkdom, God Daikoku, etc., ook verondersteld een ninja of een ninjitsu te zijn – spionnen die ‘s nachts onzichtbaar kunnen worden met hun sluipende manoeuvres. 

Volgens de Russische criminele tatoeage encyclopedie wordt een ratten-tatoeage gegeven aan een gevangene die steelt van andere gevangenen.

Conclusie

Rattensymboliek heeft verschillende betekenissen op basis van verschillende landen en culturen. In het Oosten zijn de betekenissen van de ratten positief – rijkdom, geluk, een vehikel van Goden, handelsgeest, enz. In de westerse landen en het christendom betekenen rattensymbolen de dood, pech, de pest, de duivel en de dood. We hopen dat deze korte gids u een idee geeft over wat de rat kan betekenen voor uw persoonlijke situatie.

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by