ravensymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Ravensymboliek krijgt verschillende betekenissen, van cultuur tot cultuur. In de meeste gevallen worden raven echter geassocieerd met negatieve associaties. 

In deze gids zullen we het hebben over de betekenis en symboliek van de raaf in verschillende culturen, in dromen, in mythologieën, en ook over de betekenis van raven als totem of geestendier. 

Het begrijpen van deze verschillende betekenissen van ravensymbolen kan je helpen om te ontcijferen waarom het misschien aanwezig is in je leven.

Inhoudsopgave

Ravensymboliek en -betekenis

In veel culturen symboliseren raven en kraaien de zon omdat hun verenkleed zo zwart en helder schijnt dat het suggereert “een vermogen om de zon te hebben overleefd”. 

De Grieken geloofden dat de witte raaf de vogel van Apollo was – de God maakte de witte veren van de vogel zwart omdat hij geheimen had onthuld. ( 1 Raven en kraaien worden in veel culturen als heilig beschouwd. 

In Hindoes, na de dood van een geliefde, bereiden families het favoriete voedsel van de overledene voor en voeren het aan de kraaien en ravengod.  Als een raaf het voedsel opeet, betekent dat dat de overleden ziel gelukkig is en in eeuwige vrede zal rusten. 

De raafsymboliek is ook verbonden met gedaanteverwisselaars en ze worden verondersteld betoveraars te zijn. Ze staan ook voor een bewustzijnsverandering en raafvogel betekenis is een ‘offer van zijn kennis van de wereld aan de mensen voor de veiligheid’.

Het teken van de raaf symboliseert wijsheid, genegenheid, genezende krachten, een lange levensduur, de dood en vruchtbaarheid. De gitzwarte kleur staat voor de nacht, de grote leegte en zelfs de aarde. 

Sommigen zeggen dat de raaf uit de oerduisternis is geboren, anderen geloven dat het aan het licht is gekomen. Deze vogel heeft grote kracht gekregen en is een symbool van mysterie, herinnering en gedachte.

Raven Native American symboliek

Sommige indianenstammen verbinden de Ravengodheid met de diefstal van de zon. Per dierlijke totems, die in de Indiaanse cultuur van groot belang zijn, symboliseert de raaftotem een verandering in het bewustzijn en staat ook voor een gedaanteverwisselaar. 

De inheemse oudsten geloofden dat de raaf de macht had om geheimen te ontlokken aan de Schaduwen. Hun ‘liederen van de raaf’ werden verondersteld een symbool te zijn van verleidingen, vooral seksuele. 

In het boek Symbolen van Inheems Amerika ( 2 ), stelt auteur Heike Owusu dat de raaf een drager van magie is. Het is de boodschapper van de grote leegte voorbij tijd, ruimte en ether, van waar ‘alles is ontstaan’ en waar alles uiteindelijk naartoe gaat. 

De raaf was heilig voor de indiaanse ceremonies. Hij moest altijd aanwezig zijn om de energie van de boodschap naar zijn bestemming te brengen. De krachten van de raaf genazen ook op afstand. 

De magie van Raven werd gebruikt als zwarte magie, maar degenen die het wel deden, waren er altijd bang voor. De negatieve energieën komen immers altijd terug van waar ze vandaan komen. De inheemse Ouderen geloofden dat de raaf hen kon helpen om hun visie te veranderen en hen de moed te geven om nieuwe sferen te betreden. 

Raafveren zijn iriserend en veranderen van kleur en vorm – dat symboliseert dat de mens ook de moed moet hebben om te veranderen. De zwarte leegte van de raaf vertelt ons dat alle antwoorden op onze vragen van binnenuit komen.

De symboliek van het raafchristendom

Wat symboliseert de raaf in het christendom en de Bijbel? Volgens het verhaal van Noach zijn de raven niet teruggekeerd naar de ark en hebben ze zich in plaats daarvan gevoed met lijken die door de zondvloed zijn gedood. 

Hij werd daarom beschouwd als het boosaardige beest, de smerige aaseter – een schepsel dat wordt afgeleid door zijn eetlust. De raaf heeft Noach gefaald en het heeft God gefaald. Christenen keken naar de niet-terugkeer van de raaf naar de ark als het symbool van Satan. 

Ze geloofden dat de raaf arrogant en schaamteloos schaamteloos schaamteloos is, zodat Noach door het verdrijven van de raaf uit de ark – in feite ontsnapte aan de duisternis in de geest die tot dwaasheid leidt.  De raaf is zwart en heeft een andere eetlust voor de duif.  

De heilige Augustinus geloofde dan ook dat de betekenis van raaf verbonden was met onreine mannen en uitstellers. Soms verschijnen de raven als scheppers. Ze zijn een ideale gids op het diepe pad van de mysteries. 

Het werk van de raaf in teams. Sommigen leiden de havik of adelaar af, terwijl de anderen de maaltijden van de vogel stelen.  In veel voorstellingen van raven in de bijbel krijgt Noach ruzie met de vogel. 

De laatste stelt dat ‘als hij de ark verlaat en bezwijkt onder de kou of de hitte’ er nog maar één raaf over zou zijn en de soort zou uitsterven. Sommige deskundigen suggereren ook dat de raaf weigerde op Noachs missies te gaan omdat hij geloofde dat Noach ontwerpen had voor zijn partner. ( 3 )

Raven Keltische symboliek

De Keltische mythologie staat vol met voorbeelden van vogels, hetzij individueel, hetzij in kuddes die als informant of boodschapper optreden of op een of andere manier goddelijke wezens dienen, wat betekent dat de godheid die de vogel vergezelt zich steevast in die vogel transformeert. 

In de Hebriden wordt vermeld dat het geven van een kind zijn eerste drankje uit de schedel van een raaf het kind grote wijsheid en de kracht van de profetie zal geven.

Een beroemde legende gaat over Odin – de Noorse God op wiens schouders twee raven zaten: Hugin (gedachte) en Munin (herinnering). Deze twee raven zouden hongerig de hele wereld overvliegen en nieuws in Odin’s oren fluisteren. ( 4 )

Keltische krijgers beschouwden de raven als ‘vogels van de strijd bij uitstek’. Ze beschouwden de vogels als wreed en ze aaseters van dood vlees – dus ze vertegenwoordigden genadeloosheid en oorlogsslachtoffers. 

In veel Ierse volksverhalen wordt de associatie van raven met vernietiging en oorlog gevonden.  De Godinnen van de oorlog – Morrigna, en Badbh – zouden beiden hun vorm kunnen veranderen van mens tot raaf. 

Soms heeft hetzelfde dier of dezelfde vogel verschillende kenmerken in verschillende delen van de Keltische wereld.  Waar in sommige Keltische symboliek de raaf oorlog symboliseert en Morrigan dierbaar is – de Godin van de oorlog en de seksualiteit; in Wales symboliseert de vogel bescherming en profetie.

Raaf in dromen

Het is aan te raden om ravenveren aan een droomvanger vast te binden en boven het bed van een kind te hangen om negatieve dromen uit te filteren. De veren vangen de geesten op die in de dromen reizen. 

Dromen over een raaf wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd als het voorspellen van de dood van een persoon in de sociale omgeving van een dromer.  Een raaf betekent het bereiken van soevereiniteit voor iemand die het waardig is of symboliseert het uitspreken van de waarheid die onacceptabel zal zijn. 

Een raaf op iemand zien vallen betekent geen dieven meer vinden. Een gevlekte raaf staat voor een gierige, arrogante man. Dromen dat je op een raaf jaagt, betekent dat je op een immorele en trotse manier winst kunt maken. Een raaf vangen betekent valse arrogantie. 

Als men ziet dat hij een raaf heeft, die de vrucht is van een jacht, geeft dat aan dat hij met onwettige middelen buit zal krijgen. Dromen dat je het vlees van een raaf eet, geeft aan dat de dromer geld krijgt van dieven. 

Dromen over een raaf bij de deur of aan het raam staat voor de dood of zelfs voor het plegen van een ernstig misdrijf waar men spijt van krijgt.  Hij die droomt van een raaf die op zijn hoofd ligt, zal sterven of op iemands hoofd gaan liggen, dan zal die persoon sterven als raven die op de loer liggen bij de stervende. 

Als men droomt van raven die voor hem vliegen is dat geluk of hij zou zijn broodwinning kunnen vinden. Dromen over raven die over je bed vliegen geeft aan dat je vrouw zich heeft geprostitueerd. ( 5

Raven ontmoetingen en voortekenen

Wat symboliseren raven als je ze boven je hoofd ziet vliegen of misschien als je een dode raaf ziet? De raaf heeft een lange geschiedenis van het geassocieerd zijn met voortekenen. 

In de meeste culturen werd en wordt de raaf beschouwd als de vogel des doods. Adelaars, raven en wolven waren de beesten van de strijd. Ze werden beschouwd als symbolen van de overwinning en de dood. 

Deze consumenten van lijken op het slagveld symboliseren de grimmige finaliteit van de menselijke dood. ( 6 Het zien van een raaf is symbolisch voor de dood en onreinheid. Het voedt zich met dode en rottende materie en dat maakt het tot een symbool van duivels kwaad. 

Maar de raaf is ook een teken van transformatie en wordt dus geassocieerd met tovenaars en tovenaars. In de Middeleeuwen werd het gekwaak van een raaf verondersteld om de dood of de uitkomst van een gevecht te voorspellen. 

Sommige mensen geloofden ook dat als een boosaardig persoon stierf, hij een raaf werd. Tot op heden kunnen old-timers u vertellen dat u zeer warm weer kunt verwachten wanneer u een raaf ziet die naar de bewolkte zon kijkt.

In Groot-Brittannië is het vinden van een dode raaf of kraai op de weg een geluk, maar het vinden van veel raven in de kerk is een slecht voorteken. Een enkele raaf die over het huis vliegt, symboliseert de dood. ( 7 )

Ravenmytologie en -folklore

In de indiaanse mythologie en volksverhalen, maar ook in het Christendom, wordt de raaf beschouwd als een zieke vrouw en een duivels karakter. In de Noorse, Keltische en Druïdische mythologie wordt de raaf beschouwd als een dier van grote wijsheid en intelligentie. 

Het heeft spirituele en magische krachten en hoewel ze voorbodes zijn van de dood, zijn ze ook symbolen van de wedergeboorte en het hiernamaals.  Het zijn orakelvogels. Druïdische dichter Taliesin zegt: “Ik ben gevlucht in de vorm van een raaf van profetische spraak.” 

Deze vogels zijn snel van geest en humeur – niet om mee te spotten. De Welshe Triades (mystieke gedichten) zeggen: “Heel zwart is de raaf – snel de pijl en de boog.” De kraai of de raaf is bekend met heksen, tovenaars en druïden. 

In de Noorse mythologie staat de god van de oorlogsraven op Odin the War God’s schouders in de vorm van het denken (Huginn) en de herinnering (Muninn).

In de Japanse mythologie is de Karasu Tengu of Raven Tengu een bedrieglijke geest die ondeugend en slim is. Volgens de mythologie van de Unalit-indianen in de Beringstraat is Tu-Lu-Kau-Guk de Raafgod – de Vader van alle dingen.

In Groot-Brittannië wordt gezegd dat als de raven de Tower of London verlaten, deze zal vallen en de Kroon van Engeland ook. In Wales was één raaf die je pad kruist een ongeluk, maar twee die het pad kruisen kunnen de pech omkeren. Als er een raaf op het huis staat, betekent dat welvaart voor de familie. ( 8 )

Ravengeest dier

Ravengeest dier geeft aan dat je op het punt staat om iets te manifesteren waar je al een tijdje naartoe werkt. Wees waakzaam de komende dagen, want het raafvoorteken zal je begeleiden en leren. 

Verwacht een grote verandering binnenkort. En kijk uit voor eventuele onevenwichtigheden. Als er wat onrechtvaardigheid gebeurt, spreek er dan tegen. De raaf kan je wijzen op een toekomstige gebeurtenis die je direct zal treffen.

Roep de Raafgodin of raafgeestbeest aan als je niet zeker bent van iemands karakter of het gevoel hebt dat iemand je misschien bedriegt of bedriegt. Je kunt ze zelfs oproepen als je een belangrijke verandering in je leven verwacht en begeleiding nodig hebt. 

Je kan een scherpe golf van creativiteit ervaren, maar je bent ook niet zeker van wat de verschillende tekenen en voortekenen betekenen.

Raven zijn speelse, intelligente en uitstekende gereedschapsmakers. Ze kunnen gebruik maken van stenen, stokken en andere hulpmiddelen die tot hun beschikking staan om hen te helpen bij het kraken van noten en schelpen. Raven zijn snel en ze laten zich niet intimideren door andere vogels. Ze zijn geweldig in vocalisatie en kunnen worden geleerd om te spreken. 

In ruil daarvoor kunnen ze je leren de taal van de dieren te begrijpen. Dus, als je je afvraagt wat de spirituele betekenis van een raaf is, kan het zijn dat je de beschikbare middelen moet gebruiken om te creëren of te krijgen wat je nodig hebt. ( 9 )  

Raven totem dier

Kraaien en raven zijn zeer spirituele totemdieren die aangeven dat je een diepe spirituele band hebt, die je niet mag negeren. Je staat ook op het punt om te transformeren en je goddelijke doel kan zich openbaren.

De raaf moedigt je aan om je te verbinden vanuit het fysieke of materialistische vlak en je te verplaatsen naar het spirituele rijk. Het is een diepgaand mooie en gevoelige vogel die je vraagt om de dingen vanuit alle hoeken te observeren en te zien. 

Het kan je een opperste vooruitziende blik, inzicht, en een achterwaartse blik bieden.  Als een raven-totemdier opduikt, vraagt het je om je er direct mee te verbinden in plaats van gebruik te maken van hulpmiddelen zoals engelen, kristallen of kaarten. 

En als onderdeel van deze diepe en betekenisvolle spirituele verbinding zal de raaf je op alle vlakken uitlijnen: fysiek, emotioneel en spiritueel. Mensen spenderen een leven lang aan het proberen om op deze manier uit te lijnen; daarom is het hebben van een raaf die je laat zien hoe krachtig het is. 

Daarom; ravengeneeskunde is speciaal voor genezers omdat ze de raven en kraaien altijd uitnodigen voor deze uitgebalanceerde uitlijning die centraal staat bij het vrijmaken van het kanaal voor genezing.

Raven zal altijd aanwezig zijn als je een transformatie ondergaat en dit kan elke vorm van transformatie zijn – goed en slecht. Een raaf kan ook in de onderwereld van overleden dierbaren vliegen en je helpen om met hen in contact te komen. Het is niet nodig om bang te zijn voor de onderwereld, want die zit vol met geheimen, boodschappen en leren. ( 10 )

Raafkrachtdier

Raafkrachtdieren zijn een bondgenoot voor hen die een moeilijke jeugd hebben gehad. De raaf is zeer kinderlijk en spontaan. Hij kan tussen werelden vliegen en boodschappen heen en weer brengen. 

Hij wijst op transformatie en verandering. Hij waarschuwt ook voor gevaar en dat is waarom veel stammen en jagers de kreet van de raaf nabootsen om hun vrienden te wijzen op dreigende gevaren.

Een raaf kan op donkere plaatsen komen waar gevaar en angst en spanningen op de loer liggen. Hij kan je helpen deze spanningen en angsten weg te nemen. 

Hij kan emotioneel misbruik ontdekken en het verlichten, zodat je de weg van de genezing kunt inslaan. Een ravenmachtig dier kan je helpen de vreugde terug te winnen die je ooit had en die je hebt gemist.

Een raaf is heel direct en duidelijk in wat hij wil. Hij zal het gereedschap gebruiken dat hij bij de hand heeft om die dingen te krijgen: of het nu een juweel is of een veiligheidsspeld. Een raaf begrijpt woorden als ‘moet’ of ‘niet’ niet. 

Hij kan helpen die verloren kindertijd te heroveren en het Innerlijke Kind te genezen. Voor mensen die erin geslaagd zijn hun kindertijd te behouden, moeten de ondeugende zelfingenomenheid en andere positieve kwaliteiten van een kind hun Raaf kanaliseren en plezier maken! ( 11 )

Raven tatoeage betekenis

Traditioneel zijn Raven tatoeages niet erg populair, maar de laatste tijd ziet men een opkomst als een tatoeagemotief. 

In de Japanse tatoeagekunst heeft de raaf of kraai niet de kwade of negatieve betekenis die de vogel in het Westen heeft. 

In het land leidde een kraai genaamd Yatagarasu de keizer Jimmu naar Nara, die toen zijn Rijk werd. Daarom wordt in de Japanse tatoeagekunst de kraai of raaf vaak omringd door zonnestralen.

In het westen kunnen kraaien of ravensymboliek negatief of kwaadaardig zijn, maar in het oosten wordt de kraai of raaf in Rising-Sun stijl afgebeeld en zelfs in Shinto-schrijnen gezien. Geen wonder dat de kraai het symbool is van het Japanse nationale voetbalteam! 

Als je van plan bent een raven tattoo te laten zetten, begrijp dan dat het zowel een negatieve als een positieve betekenis kan hebben. Het kan staan voor het kwaad en het voorteken van de dood, maar het symboliseert ook verandering en transformatie. 

De raaf is ook een intelligente vogel die op een vindingrijke manier gebruik kan maken van alle beschikbare middelen om in zijn behoeften te voorzien. Dus, bespreek je visie met je tatoeëerder en vertel haarhim precies welke symboliek je probeert te bereiken met een raven tatoeage.

Conclusie

Ravensymboliek staat voor het goede en het slechte van het zelf, een archetype, en zijn schaduw. 

De connotaties en betekenissen veranderen van cultuur naar cultuur en afhankelijk van wie je het vraagt; raafbetekenis kan goed of slecht zijn. 

We hopen dat deze gids u helpt uw eigen betekenis van raaf te bepalen op basis van uw situatie en omstandigheden in het verleden en het heden.

Gerelateerd:

Sophie Waechter

Written by