reigersymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

De reigersymboliek is belangrijk omdat de reigerbetekenis verwijst naar rust en stilte voor ons mensen. We moeten deze twee elementen goed begrijpen als we de mogelijkheden in het leven willen herkennen.

De symboliek betekent ook vastberadenheid, want we zijn gebonden aan het doorwaden van moerassen en vijvers door de reis van het leven, maar we mogen nooit opgeven.

Heron Symboliek en Betekenis

Wat symboliseren reigers? Net als elke andere symboliek heeft de reigersymboliek meerdere facetten. In de eerste plaats is de vogel een symbool van schoonheid omdat hij bloeit in het majestueuze rijk waar het land en de wal dansen in een symfonie. 

Het resultaat is een wonderlijk schouwspel.  Het huwelijk van de twee elegante energieën van water en land is opgenomen in de betekenis van reigers. 

De reiger toont ons de overvloed van het leven in de zee, want als we de vrede, de tevredenheid en de rust zien die de reiger aan de rand van het water vindt, zijn we verzekerd van de overvloed aan leven dat in het water aanwezig is.

Dit werkt als een gids voor degenen die op een sabbatical zijn om genezing, rust en stilte in hun leven te vinden. De reiger is de gids voor het vinden van uw heilige sereniteit.

Wat symboliseert een reiger als hij jaagt? Dit natuurlijke kenmerk van de vogel draagt ook een belangrijk facet bij aan de reigersymboliek. De reiger beweegt zich in een oogwenk om een vis te spietsen voor het diner. 

Voor het menselijk oog verschijnt de eigenlijke vangst onmiddellijk, maar in werkelijkheid wacht de reiger heel lang en in stilte voor de vangst. Hier leert hij ons de kwaliteit van het geduld, van het observeren met een scherp oog en het niet verspillen van tijd als de kans zich voordoet.

Heron Native American Symbolism

Verschillende Indianenstammen zien het reigersymbool als een teken van geduld en geluk. Dit geloof wortelt in de Noordwestkust, waar men gelooft dat als indiaanse vissers een reiger spotten, dit betekent dat het geluk bij hen is, en dat ze een succesvolle visreis zullen hebben. 

Voor de meesten van ons is het algemeen bekend dat de visserij in veel kustgebieden en -dorpen de belangrijkste bron van levensonderhoud en voedsel is.

Zo symboliseert een reiger de welvaart in het leven van de indianen. Sommige stammen zien reigers zelfs als een eeuwig solitair schepsel van de natuur, misschien omdat het zich meestal afzijdig houdt, behalve voor de voortplantingstijd.

De Noord-Amerikaanse indiaanse traditie besteedt ook veel aandacht aan de grote blauwe reiger-symboliek.  De blauwe reiger symboliek spreekt over zelfredzaamheid en zelfbeschikking. De blauwe reiger, wat indiaan betekent, richt zich op het vermogen om te evolueren en vooruit te komen.

De betekenis van de blauwe reiger houdt, volgens de indiaanse tradities, rekening met de lange en dunne benen van het schepsel. Het laat zien dat men voor stabiliteit niet op de steun van massieve pijlers hoeft te vertrouwen, maar dat de eigen zwakke kracht ook voldoende is om stand te houden in de reis van het leven. 

Degenen met de blauwe reiger geest dier in de Native American traditie bezitten aangeboren wijsheid en kracht die hen helpt manoeuvreren en co-creëren hun eigen situaties en prestaties in het leven.

Heron Christianity Symbolisme

Als het gaat om natuurwezens en vooral vogels, vind je een bijzondere interpretatie van een aantal in de christelijke geloofsovertuiging. De geestelijke betekenis van de reiger heeft een belangrijke plaats in het christendom en maakt zo plaats voor het bestaan van de reigersymboliek christendom.

Het christendom associeert deze vogel vooral met geluk en een lang leven. De lange lijdensweg en de inhoudelijke aard van reigers is vanuit Bijbels oogpunt een behoorlijke inspiratie voor de christelijke gemeenschap en dient als een leidraad voor tevredenheid en dankbaarheid met het lot in het leven.

In verschillende lofzangen wordt de stilte en het geduld van de reiger getoond terwijl hij wacht en hoe het christelijk geloof allemaal gericht is op geduld en doorzettingsvermogen om je zegeningen in het leven te verdienen. 

Het christendom ziet een reiger als de meest tevreden en tevreden vogel. Het reigersymbool werd ontwikkeld toen een reiger met en een witte steen in zijn snavel een symbool van wijsheid werd dat voortkomt uit de christelijke deugd van het zwijgen. 

Stilte in de christelijke vertaling heeft betrekking op wijsheid en geduld en wordt dus beschouwd als een deugd.  De blauwe reiger en de zilverreiger lijken ook hier op elkaar. De geestelijke betekenis van de blauwe reiger is zelfreflectie en het koesteren van alle aspecten van zichzelf. 

Wat symboliseren zilverreigers?  Net als de blauwe reiger richt ook de zilverreigersymboliek zich op het in vrede zijn met zichzelf en de wereld, op het in evenwicht zijn en op de rust van de hele wereld. Wanneer een persoon dit niveau van spiritualiteit en vrede met de schepper bereikt, wordt hij de meest evenwichtige en volmaakte persoon.

Reiger Keltisch Symbolisme

In de Keltische tradities staan de reiger en de zilverreiger voor autonomie, volharding en een lange levensduur. In sommige Keltische overleveringen vind je een associatie van de reiger met goden vanwege hun vredelievende en rustige aard.

Neem bijvoorbeeld Rhiannon, zij was de belichaming van bescherming, vooral voor de reizigers. Haar heerschappij omvatte alle magische wateren. 

Rhiannon was de godin van de wateren en meren en volgens de verhalen zijn reigers haar reïncarnatie. Daarom richt het Keltische Symbolisme zich ook tot de reiger als de Vrouwe van het Meer.

In sommige verhalen uit de Keltische geschiedenis wordt de reiger ook wel Creyr genoemd. Hij is de god die zowel het leven wegneemt als geeft. Daarom was het geen verrassing om terug in de tijd en zelfs nu nog symbolen van reiger op de schilden van Keltische krijgers te zien als een teken van bescherming.

Er is ook een geloof in de knoopreigers in de Keltische tradities. De Keltische symboliek verwijst naar de geknoopte reigers als symbolen van vrede en harmonie, wat gelijk staat aan het Europese Yin Yang symbool. 

Net als de Chinese cultuur zien ook de Kelten de tweekoppige reiger als een symbool van welvaart. De Afrikanen noemen hen echter communicatoren met God, wat ook deel uitmaakt van de Keltische symboliek.

Reiger in Dromen

Wat is het reigervoorteken? Hebben reigers veel geluk? Het is een populair geloof dat wanneer reigers aan u verschijnen in uw droomlandschap, er verschillende interpretaties van kunnen zijn. 

In wezen kan het echter een stopteken of een signaal zijn om te stoppen als je vooral gedreven wordt om te investeren in een project waar je geen ervaring, kennis en onderzoek over hebt. 

De verschijning van de reiger in uw droom dient als een leidraad voor tact, zelfredzaamheid, en voor het voorspellen van succes.  De tweede interpretatie van een reiger in je droom zou er een van introspectie kunnen zijn. 

Misschien is de reiger een aanwijzing om in jezelf te zoeken naar antwoorden. Hier vinden we ook overeenkomsten in de blauwe reiger totem, wat een indicatie is van nauwere intimiteit en communicatie met je stam.

Mensen mogen dan goede inzichten voor je hebben, maar die schat is pas te ontdekken als je wel insulair blijft. Dromen van een reiger die op één been staat staat symbool voor het vinden van je eigen gelukzaligheid door gefocust te blijven. 

Als je droomt van een vliegende reiger, kan het een waarschuwing zijn voor een aankomende familieruzie. Het kan een goed idee zijn om de leider van je stam te raadplegen voor resoluties.

Reiger Ontmoetingen en Omens

Een ontmoeting met de reigergeestgids zou een boodschap van bezinning en meditatie voor je kunnen zijn. Het is een indicatie van het feit dat je op dat moment van het leven precies daar bent waar je moet zijn.

De andere interpretatie van een ontmoeting met een reiger zou kunnen betekenen dat het misschien tijd is om even te pauzeren, te vertragen en na te denken. 

Deze interpretatie is vooral relevant als je een chaotische tijd in je leven doormaakt.  Wanneer je paden kruist met een reiger, worden bepaalde eigenschappen van de vogel meteen duidelijk. 

Deze omvatten genade, stilte, geduld, stilte, sereniteit, vrede en genezing. Bij het observeren van deze kenmerken, voel je je vaak gemotiveerd om te worden als de reiger zelf, contemplatief. 

Stil en stil in je doen en laten.  Dit is het teken van het ontwaken van de wijsheid.  De Irokezenstam beschouwde vooral de blauwe reiger als een groot voorteken en een enorm gelukkig teken voor hen. 

Sommige van hun overtuigingen zagen de reiger als een zeer bekwame jager. Daarom, als een van hen zag een reiger voorafgaand aan een jacht, ze nam het als een goed voorteken dat de jacht zou succesvol zijn.

Reiger Mythologie en Folklore

De Griekse mythen verwijzen naar de reiger als de boodschapper van God, dus ze hebben nooit een reiger kwaad gedaan omdat ze geloofden dat het ongeluk zou brengen op hen. 

Moge verhalen van Athena ons vertellen dat een van haar boodschappers een reiger was.  Heron staat ook symbool voor deugdzaamheid en eer. 

Als je de Griekse kunst bestudeert, zou je zien hoe de reiger een vitale rol speelt in het vinden van een balans in de voortdurende strijd tussen het kwaad en het goede. De balans hierin is ook wezenlijk voor de betekenis van de reigersymboliek.

Ook de Egyptenaren deelden een diepe relatie met deze prachtige vogel omdat een God genaamd Bennu een grote gouden en rode reiger was. Heliopolis, een van de oudste steden van Egypte, beschouwde deze vogel als zeer heilig. 

Bennu was de schepper van het licht en daarom werd de stad erkend als de stad van de zon.  De reiger deelt ook een associatie met de natuurlijke energieën en moedigt ons aan om er ook mee te stromen. 

Het leert ons om niet te worstelen met de natuur, maar er juist mee samen te werken en te koesteren. Men kan niet anders dan ontzag hebben voor de schoonheid van de reiger en zich laten inspireren door wat het prachtige en verbluffende wezen van de natuur ons leert.

Heron Spirit Animal

Het reigergeest dier heeft een verscheidenheid aan boodschappen die betrekking hebben op ons mensen. Een van de boodschappen die het ons brengt is onafhankelijkheid. De mens is van nature te sociaal of te eenzaam en in zekere zin leert de reiger ons dat we elkaar wel nodig hebben, maar slechts in beperkte mate.

Beschouw het als een menselijke realiteit om tot op zekere hoogte van elkaar afhankelijk te zijn. De eenzame eigenschap van de reiger leert ons echter ook dat we niet zozeer sociaal moeten zijn dat we onze eigen individualiteit en identiteit in de menigte verliezen.

Wat symboliseert een kraanvogel? In heel Azië verwijst de betekenis van de kraanvogel in de lucht naar de eeuwige jeugd en het geluk. De spirituele betekenis van de kraanvogel in Japan is van een heilig en mystiek schepsel.

Samen met de andere lessen die de reiger ons geeft om samen met onze partners te werken aan de voorbereiding van ons gezin. 

Als je naar de reiger kijkt; anders is hij meestal een eenzame figuur en brengt hij liever zijn tijd door. Pas als hij een nest moet bouwen, werkt hij samen met zijn vrouwtje en werkt hij samen met haar om een solide basis te leggen voor hun jongen.

De reiger roept ons ook op om ons naar een tijd van zelfreflectie te leiden en om diepgaand te analyseren waar we naartoe gaan in het leven. Dit geeft ons de mogelijkheid om na te gaan of we ons ongemakkelijk voelen bij een persoon of een situatie. Dit moedigt ons aan om rekening te houden met een instinctieve waarschuwing die we anders misschien proberen te negeren.

Reiger Totem Animal

Mensen die met de reiger totem zijn geboren zijn typisch eenzaam zoals de vogel. Net als de reigerdiertotem verafschuwen de mensen de inmenging van anderen in hun privé-aangelegenheden. Ze houden hun cirkel vrij beperkt met slechts één partner.

In eerste instantie kijken de mensen met deze dierentotem misschien ontspannen en thuis in een groep, maar verspillen ze geen tijd om zich terug te trekken als een sociale gebeurtenis eenmaal voorbij is.

Als je tot de reiger totem behoort, ben je waarschijnlijk een zeer divers mens. Je houdt ervan om hier een beetje over te leren en een beetje van dat. 

U zult zich niet ongemakkelijk voelen onder een hoedje en bedreven zijn in elk van hen. Of je nu met één hand een loodgietersbelasting krijgt of de was uit de tapijten schrobt, niets zal je uit het veld slaan.

Het wordt echter vaak opgemerkt dat degenen die de reiger totem in hun leven bezitten misschien meer emotioneel zijn en misschien niet in staat zijn om een evenwicht in hun emoties te vinden. 

Je zou de reiger tegelijkertijd als een aanmoediging kunnen nemen om te leren hoe je je emotionele strijd in balans kunt brengen, zodat je geen pijn en moeilijke situaties in het leven hoeft te lijden vanwege dit probleem.

Heron Power Animal

De reigerskenmerken staan u een enorme vrijheid toe. Zoals we al eerder zeiden, hou je van diversiteit en geef je er niet echt om als mensen je levensstijl niet begrijpen. 

U bent verre van traditioneel en anderen zien dit misschien als een wanordelijk en chaotisch leven, maar voor u is het een compleet patroon.  Neem het voorbeeld van de witte reiger symboliek hier. Het is een symbool van de wonderen van de natuur en de onafhankelijkheid. 

De witte reiger laat ons zien hoe hij beschermd moet worden tegen de destructieve krachten van hebzucht en industrialisatie. Kijk naar Sylvia’s dapperheid als ze het spectaculaire perspectief van de reiger vanaf de top van de boom ziet. 

Als ze de verwondering aan den lijve ondervindt, besluit ze om de jager deze prachtige vogel niet te laten doden.

Mensen met het reigermachtbeest hebben niet echt veel andere mensen nodig in hun leven en vallen ook niet onder de dwang van de materialistische wereld. 

Mensen met dit krachtdier zullen nooit traditioneel zijn, maar zich onderscheiden in hun uniciteit.  Misschien werkt het medicijn van de blauwe reiger hier wel door een individu met de kennis van zichzelf, hun gaven, en de uitdagingen aan te gaan.

Heron Tattoo Betekenis

Net als elke andere tatoeage die natuurwezens afbeeldt, heeft ook de betekenis van de reiger-tatoeage verschillende facetten. 

Een tweekoppige reiger is al lang een symbool van welvaart, dus als je een tatoeage van dit wezen op een persoon ziet, zou je het kunnen associëren met welvaart.

In China dragen de mensen de reiger-tatoeage als teken van een lange levensduur, geduld, zuiverheid en kracht. 

De Afrikanen beschouwden de reiger als een communicator met God, dus een reiger tatoeage heeft voor hen een zeer heilige betekenis en verbeeldt een diepe relatie die ze zouden kunnen delen met de goden.

Als iemand anders dan deze culturen de reiger-tatoeage draagt, zou de meest voorkomende interpretatie daarvan zijn dat hij zijn plannen om de precisie te verbeteren, wil doorvoeren. 

Mensen kunnen de reiger-tatoeage ook associëren als een signaal om de persoon die het draagt in hun staat van rust en stilte te laten blijven en zich niet te veel te bemoeien met hun rustige rust.

Conclusie

De reigersymboliek spreekt vooral van eenzaamheid en eenzaamheid, maar dan in een positief licht. Het laat zien hoe individuen in hun eentje kunnen volstaan en hun leven niet ingewikkelder kunnen maken met te veel bemoeienis en betrokkenheid van andere mensen. 

Alleen als het nodig is, kan een individu de nabijheid van een partner of een ander persoon delen bij het werken aan belangrijke dingen in het leven, zoals het starten van een gezin of een project. 

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by