roodborstje symboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

De Robin-symboliek is gekoppeld aan de dood en de komst van de lente en de wedergeboorte. Natuurlijk betekent het roodborstje-symbool, net als bij andere vogel- en diersymbolen, ook andere dingen in verschillende culturen, maar toch is het belangrijk op te merken dat deze vogel een belangrijke rol heeft gespeeld in het christendom. Dus laten we ons meteen verdiepen in de betekenis van het roodborstje en wat het betekent als een roodborstje op bezoek komt.

Inhoudsopgave

Robin symboliek en betekenis

De Amerikaanse Robin of de Turdus Migratorius is een alomtegenwoordige vogel van Noord-Amerika. Het is een grondvoederplant en vertoont ook een beetje winterse kuddegedrag. Hij heeft een verscheidenheid aan luide vocalisaties en fysieke uitdrukkingen en is vooral herkenbaar aan zijn felrode borstkas.

Het Roodborstje is een zeer representatieve weergave van alle vogels. Als we aan vogels denken, denken we vaak aan roodborstjes of roodborstjesachtige vogels. 

De roodborstjes zijn zowel in het bos als in agrarische en stedelijke gebieden te vinden. Ze zijn ook te vinden in de buurt van woonwijken, en dat toont aan dat ze zich op hun gemak voelen bij de mens.

De meeste legendes, folklore en de symboliek van roodborstjes komen van Europese roodborstjes, die zijn overgedragen aan het Amerikaanse roodborstje vliegen. Het Europese roodborstje staat wetenschappelijk bekend als Erithacus rubecula. 

Volgens de Europese tradities wordt het roodborstje geassocieerd met stormen. Het is ook de voorbode van de dood. Een roodborstje dat op het raam tikt, symboliseert de dood van een geliefde. De terugkeer van het roodborstje naar het bos duidt op de komst van de lente na een sombere winter.

Het lied van het roodborstje is gemakkelijk te herkennen: het is lief, melodieus, en ook weemoedig en melancholisch – het symboliseert hoop, wedergeboorte, en ook gevaar. Het knipperen van Robin’s rode borst of borstkas is bijna altijd een symbool van gevaar. 

Robin Indiaanse symboliek

Inheemse Amerikanen geloofden dat alle vogels boodschappers van de Goden en Godinnen zijn. Ze eerden de meeste vogels en beschouwden ze als geestesgidsen. Het roodborstje is niet anders.  De inheemsen geloofden dat het roodborstje zowel een engel als ‘verwantschapsvogels’ was. 

Hun boodschap ging over familie, hofmakerij, thuis en het liefdevolle hart.  Roodborstjes zijn geen hoge pieten. Ze blijven dicht bij de grond. Ze leven dicht bij waar mensen wonen. Daarom jaagden de inboorlingen niet op roodborstjes voor het vlees. 

Ze beschouwden hen als hun geestengidsen en gebruikten ze op hun geestenwandelingen, terwijl ze op zoek waren naar hun persoonlijke geestendieren en in het begrijpen van visioenen.  Er is een interessant verhaal over een moderne Lenape-vrouw die met een man leefde waarvan ze wist dat die niet geschikt was voor haar. 

Ze wist dat ze de relatie moest beëindigen, maar bleef het uitstellen omdat ze dacht dat het haar hartzeer zou brengen. Op het moment dat ze door dit dilemma heen ging, bleef een roodborstje haar zijdeur slaan om herhaaldelijk binnen te komen. 

Ze wist dat haar voorouders Robins als relatievogels gebruikten en dat het haar iets probeerde te vertellen. Al snel gaf de vogel het op en vond zijn partner en het paar maakte een nest op haar dek. De vogels vestigden hun nest rond het prieel vitae en de meeste vogels wisten dat ze daar niet moesten bouwen. 

De fout van de vogels leidde tot hun dood. De Lenape-vrouw begreep dat haar relatie met deze man zou leiden tot haar spirituele en psychologische dood. Haar voorouders en haar psyche waren woedend op haar. Ze begon na die episode meer aandacht te besteden aan haar geestesgidsen. ( 1 )

Robin Christendom symboliek

De spirituele betekenis van het roodborstje wordt in de christelijke legendes toegeschreven aan de goudvink. Het plukt een doorn uit de kroon van Christus en doorboort uiteindelijk zijn borst. 

Dat vertelt ons de reden waarom het roodborstje een rode borst heeft.  In Moeder Teresa’s boek ‘No Greater Love’ ( 2 ), vertelt ze ons dit verhaal in detail. 

Ze vertelt hoe het roodborstje Jezus aan het kruis ziet met zijn doornenkroon. Het vogeltje vliegt rond en rond totdat hij een manier vindt om een doorn te verwijderen. Bij het verwijderen van die doorn wordt het vogeltje zelf doorboord.

Moeder Teresa: Ieder van ons moet proberen die vogel te zijn – het kleine roodborstje. Als we iemand met pijn zien, moeten we ons afvragen: ‘Wat kan ik doen om hem te troosten? Betekent mijn werk echt iets? 

Het kleine roodborstje probeerde slechts één doorn te verwijderen. Als we naar het kruis kijken, zou het ons moeten herinneren aan het kleine roodborstje. Ga niet alleen langs het kruis, het is de plaats van genade. 

We moeten de armen en hun lijden zien en niet alleen maar kijken zonder ‘echt te zien’.  Ieder van ons moet zijn eigen kruis dragen en Jezus vergezellen, zich opofferen en ons leegmaken. Jezus heeft ieder van ons gekozen om Zijn Licht en Zijn Liefde in de wereld te zijn.

Robin Keltische symboliek

De Ieren, met andere Keltische stammen, koesteren een eigenaardige verering voor de kleine vogels, het roodborstje en het winterkoninkje. (Roodborstje en winterkoninkje zijn van dezelfde soort) Het doden van het roodborstje of het winterkoninkje zou de dader enige schade toebrengen aan de persoon of zijn eigendommen door brand. 

Er is een legende in Ierland dat dit kleine vogeltje vuur uit de hemel heeft meegebracht.  In Ierland is het ook de gewoonte om op het winterkoninkje of het roodborstje te jagen op St. Stephen’s Day en zijn lichaam van deur tot deur te dragen, terwijl bij elke stopplaats de dragers als volgt schreeuwen en een rijmpje zingen:

Het winterkoninkje, het winterkoninkje de koning van alle vogels,
St. Stephen’s Day was gevangen in een pels…
Hoewel hij klein is, is zijn eer groot,
Dus sta op, hospita, en geef ons een traktatie!

Een gewoonte die vergelijkbaar is met de Ierse, komt voor in het Keltische district van Frankrijk. Het winterkoninkje en het roodborstje zijn ook verwant door het volgende vers:

Robin Redbreast en Jenny Wren
Zijn God Almachtige Haan en Hen
Hij die hun nest oogst
Nooit zal er rust zijn.

In Ierland is er een vergelijkbaar verhaal over het roodborstje, zoals gevonden in de Bijbel. Het roodborstje werd gezien in een poging om de wrede nagels te plukken waarmee Zijn Goddelijke handen aan het kruis werden vastgemaakt. 

Bij deze vruchteloze taak liet het roodborstje zijn kleine borst vlekken maken met het heilige bloed – de vlek die voor altijd bestaat als een vereerd teken op de veerachtige bedekking van het ras. 

In de heidense tijd wordt gezegd dat het roodborstje onder de bescherming van Thor stond – op grond van die geverfde bloedkleur, die de donderende God dierbaar is. ( 3 )

Robin in dromen

Door hun vermogen om te vliegen, staan alle vogels voor spiritualiteit. De lucht is het onbelemmerde rijk van de geest, en net als de gevleugelde Goden van de oude, laten de vogels zien dat een of ander proces binnen je psyche je heelheid, evenwicht en genezing brengt. 

Dromen van vogels zoals roodborstje tonen een aangeboren verlangen om te ontsnappen aan een situatie waar je in je leven mee te maken kunt krijgen. Het kan ook een teken zijn van het verlangen om boven een gebruikelijke gehechtheid of negatieve houding uit te stijgen. 

In de mythologie zijn vogels boodschappers van God.  In het algemeen geeft het dromen van een roodborstje of winterkoninkje aan dat er wat geluk op je pad kan komen. 

Het horen van een roodborstje in je dromen belooft een nieuwe kans om het in alle opzichten goed te maken. Roodborstjes die wormen uit de grond trekken of nesten bouwen geven aan dat je inkomen voldoende zal zijn om aan je behoeften te voldoen. 

Vogels betekenen ook enkele aspecten van relaties. Roodborstjes in dromen betekenen het koesteren van bestaande relaties. Het gaat ook over familie, liefdevolle harten en zelfs het helpen van mensen in nood.

Eeuwenlang heeft het dromen over vogels een goed voorteken betekend. Dromen over roodborstjes en winterkoninkjes betekent dat je binnenkort goed nieuws krijgt. Er staat je een mooie toekomst te wachten en er zal een vreedzame oplossing voor al je problemen zijn. ( 4 )

Robin ontmoetingen en voortekenen

Robin zingen in de ochtend is meestal een teken van regen. Volgens sommige culturen symboliseert het zien van een kudde roodborstjes in mijn tuin in de piek van de winter het gevaar. 

Tegen de witte achtergrond van de sneeuw valt de opvallende rode borst van het roodborstje op, en rood is meestal een teken van gevaar. Volgens het christendom vloog een vogeltje als het roodborstje naar buiten om Jezus te helpen toen hij werd gekruisigd. 

Daarom kan het zien van een roodborstje een goddelijke ontmoeting betekenen die aangeeft dat er hulp naar je wordt gestuurd als je die nodig hebt. Het betekent ook dat je mensen in nood moet helpen en hun lijden niet door de vingers mag zien.

Het doden van een roodborstje is ook een negatief voorteken en dat moet je niet bewust doen. Een roodborstje in je huis betekent dat je je relatie moet heroverwegen. Het kan zijn dat de meeste problemen in je relatie met liefde en vriendelijkheid worden opgelost, maar als je gelooft dat er iets niet goed is, dan kan dat wel zo zijn en is het tijd om die relatie te verlaten. 

Probeer nooit een roodborstje in huis te houden, zeker niet als het weg wil. Zie je een roodborstje aan het begin van de lente? Doe een wens en het zal uitkomen. 

Echter, als het roodborstje wegvliegt voordat je je wens doet, dan zou het ongeluk je kunnen treffen. Een roodborstje dat op een raam tikt, kan worden gezien als een teken van de dood in de familie. Ook, als een roodborstje in het altaar van een kerk vliegt, betekent dit dat de dood net heeft plaatsgevonden. ( 5 )

Robin-mythologie en folklore

In Wales staat het roodborstje bekend als verbrande borst en als het roodborstje lang en melancholiek blijft zingen, kan het een teken van regen zijn. Als een roodborstje in je hand sterft, zal het voor altijd schudden als een verlamming. 

Het is het beste om een roodborstje niet in je huis te laten komen, zeker niet als het per ongeluk is ingevlogen.  In Schotland wordt het lied van het roodborstje beschouwd als een ziek voorteken, zelfs de dood, vooral voor een ziek persoon die het hoort.

Het neerhalen van het nest van een roodborstje geeft aan dat de bliksem uw huis zou kunnen treffen. Als een roodborstje op de bodem van een struik zingt, geeft dat aan dat er slecht weer op komst is. 

Als het echter naar de top van de struik gaat, staat er goed weer op het spel. Het dragen, dragen of bezitten van de vleugel of het roodborstje is een negatief teken dat betekent dat het ongeluk je zou kunnen treffen.

In Italië kan het doden van een roodborstje leiden tot epilepsie. Als je twee roodborstjes ziet vechten, betekent dat dat je voor een verrassing komt te staan.

In Duitsland geloven ze dat als een roodborstje onder je dak nestelt, het huis beschermd is tegen brand. Maar sommige anderen geloven dat het een slecht voorteken is.

De Ieren geloven dat als ze een roodborstje doden, er een grote knobbel op hun handen groeit, waardoor ze niet meer kunnen werken. ( 6 )

Roodborstje

Als je je afvraagt of het roodborstje je geestesdier is, vraag jezelf dan af hoe je je ‘voelt’ als je er een ziet. 

Misschien zie je roodborstjes in je dromen de hele tijd, of misschien zie je ze als je je laag of depressief voelt en die ‘ontmoetingen’ maken je altijd vrolijker. Als dat het geval is, dan weet je dat het roodborstje je geestesdier is.

Roodborstje betekent dat je opnieuw moet nadenken over de relatie die je met jezelf hebt. Het betekent ‘een kijkje nemen in jezelf’. Het is een indicatie dat je je opnieuw moet verbinden met het zelf, dat is verwant aan God en de Meester. 

Alles wat je zoekt ligt al in je. Een roodborstje vertelt je ook om jezelf nuttig te maken voor de maatschappij. Help de onderdrukten en de hulpelozen. 

Roodborstjesgeest dier betekenis is het loslaten van stagnerende dingen en opnieuw beginnen. Het vraagt je ook om een beetje vertrouwen te hebben dat alleen goede dingen tot je zullen komen. 

Plant de zaden voor een nieuw begin en begin met een lijst van doelen die je wilt bereiken. Laat ook de gehechtheid aan drama los en laat zoveel mogelijk vreugde en lachen toe in je leven.

Roodborsttopdier

Robin totemdier geeft de komst van de lente aan. Het geeft ook een nieuw begin aan en het planten van nieuwe zaden voor de verse oogst. Aangezien Robin uw totemdier is, blijft u graag op de achtergrond. 

Echter, je persoonlijkheid is zodanig dat je altijd opvalt. Je hebt een opvallende persoonlijkheid en het zal helpen als je rood draagt. 

Rood is een belangrijke kleur voor het roodborstje. Bij mannetjes betekent het “ga uit mijn territorium”. De vogel gebruikt zijn rode borst ook om een partner aan te trekken. In Noord-Amerika is het roodborstje meer roestkleurig, omdat het zich met andere kleuren heeft vermengd.

Robin totem geeft aan dat je een sterke wilskracht hebt en dat zorgt ervoor dat je zeker zult slagen.

Het kan zijn dat je af en toe twijfels hebt: Ben ik goed genoeg? Maar het roodborstje vraagt je om van die plek af te wijken en te weten dat je op weg bent naar harmonie en vreugde. Er komt een nieuw leven naar je toe. 

Roodborstje totem betekent helderheid, positiviteit, vreugde, bescherming, genezing van verdriet, enz.  Als je een roodborstje blijft zien, zorg er dan voor dat je een wens doet en die komt zeker uit voordat het wegvliegt, anders heb je geen geluk voor het komende jaar. ( 7 )

Roodborstje machtig dier

Veel krachtdieren komen in de vorm van gevleugelde wezens of vogels. Vogels hebben al duizenden jaren magie met zich meegedragen en vele goden en goden hebben vogels als handlanger. Het roodborstje is niet anders. 

Het roodborstje wordt verondersteld dicht bij Thor te zijn – de God van de Donder – die houdt van rood dat is de kleur van de borst van het roodborstje. Men gelooft dat het roodborstje ook Jezus hielp of probeerde te helpen terwijl hij gekruisigd werd. 

Dus, roodborstje als een machtig dier is een krachtige boodschapper van God.  Het roodborstje brengt het element lucht in je leven en is ook de verbinding tussen de aarde en de hemel. 

Als je roodborstjes vindt, vraag jezelf dan af wat je dacht net voordat je ze vond. Die gedachten kunnen een indicatie zijn van waarom het roodborstje aan je is verschenen. 

Bijvoorbeeld – als je hebt nagedacht over een nieuw project of een nieuw begin, dan zegt het roodborstje je dat je ‘vol vertrouwen verder moet gaan met dat project’. 

U kunt het roodborstje bij u houden als een charmeur of een talisman. Als je geen gedachten hebt gehad toen je de veer vond, dan kan het gewoon een geschenk zijn van je engelen.

Robin tatoeage betekent

Een roodborstje is ideaal als je opnieuw begint. Je hebt veel meegemaakt en nu voel je je wakker en herboren. Een roodborstje is dus waar je voor moet kiezen, want niets symboliseert geboorte, lente, helderheid, hoop, nieuw begin en vreugde, net als een roodborstje.

Een roodborstje tattoo is ideaal voor u als u een constante herinnering nodig heeft dat na de koude, strenge winter, het warme voorjaar zeker zal komen.

Het is een manier om u eraan te herinneren om uit te kijken naar nieuwe dingen, nieuw begin, en nieuwe projecten, en om te laten gaan van stagnerende ideeën en al die verleden tijd. 

Het is een herinnering om drama en ontevredenheid los te laten en problemen op te lossen met liefde, vriendelijkheid en vergeving.

Een roodborsttatoeage is ook een herinnering om mensen in nood te helpen en een grotere verbondenheid met het zelf en met het goddelijke te zoeken.  Als je van plan bent om een roodborstje te gaan zetten, bespreek dan duidelijk je visie met je tatoeëerder. 

Vraag hem om je monsters van Robin tatoeages te laten zien die ze misschien in het verleden hebben gedaan. Beslis dan over de stijl en het ontwerp die het beste de exacte roodborstjessymboliek en de roodborstje-tatoeage weergeeft, wat betekent dat je in gedachten hebt.

Conclusie

Roodborstjessymboliek betekent verschillende dingen in verschillende culturen. Maar één ding is zeker: een roodborstje betekent hoop, vernieuwing en wedergeboorte. 

Het symboliseert een nieuw begin, nieuwe projecten, en een teken van goede dingen die komen gaan. We hopen dat je je speciale betekenis van het roodborstje vindt om betere keuzes voor jezelf te maken.

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by