schorpioen symboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Schorpioensymboliek is gekoppeld aan het astrologische teken Schorpioen, maar heeft ook andere betekenissen. Het heeft een dodelijke betekenis en kan ook gevaar betekenen. De zwarte schorpioen in een droom betekent de dood. Het is ook een waarschuwing om bang te zijn voor je trots. Laten we ons verdiepen in wat schorpioenen geestelijk en symbolisch betekenen.

Inhoudsopgave

Schorpioen Symboliek en Betekenis

Schorpioen, die eindigt in een giftige omgekeerde stinger, alsof hij klaar is voor een aanval, is het symbool van dood, ziekte en gevaar. Schorpioenen zijn in wezen wezens die ‘s nachts actief zijn. Ze zijn ook verbonden met het Schorpioen dierenriemteken waar de zon doorheen gaat. 

De Schorpioendierenriem is krachtig en mannen en vrouwen die onder dit teken geboren worden zijn geheimzinnig, krachtig, dominerend, resistent, intuïtief, assertief, charismatisch, magnetisch en wilskrachtig. Veel beroemde gebouwen en monumenten hebben schorpioensymbolen op de plafonds geëtst. 

Het Ambras-kasteel heeft een schorpioenteken op het plafond van de eetzaal. Ook het 16e eeuwse kunstwerk in het Metropolitan Museum Venetiaanse Overdekte kunstschotel heeft twee tegengestelde schorpioenen.

Deze kunnen symbolisch zijn voor de dubbele voorstelling van dood en verderf. In het renaissance aardewerkcentrum bij Florence toont een kunstwerk met een schild dat een vrouw met schorpioen voorstelt de allegorische figuur van de filosofie gekleed als Artemis. 

Orion, de jager, achtervolgde de schorpioen onophoudelijk, maar was niet in staat om hem te doden. Als gevolg daarvan plaatste Artemis de schorpioen in het sterrenbeeld dat door Orion, de jager, voor de eeuwigheid moest worden achtervolgd. 

In sommige delen van de wereld zijn schorpioensieraden gevonden en het vertegenwoordigt intellectuele dapperheid en onwankelbare moraal. Zo is de betekenis van het schorpioensymbool dubbelzinnig en verandert het naar gelang de regio’s waarin het wordt gevonden.

Schorpioen indianensymboliek

Schorpioen heeft een lange en edele stamboom en het is geen wonder dat het het voorwerp is geworden van sektes, spreuken en oude rituelen. Inheemse Amerikanen gebruikten schorpioenengif als tegengif en medicijn als remedie tegen andere dodelijke giftige stoffen. 

De inheemse oudsten gebruikten vaak dierensymboliek en verhalen om de wereldorde en de moraal aan kinderen uit te leggen. Op basis hiervan hadden ze een verhaal over een schorpioen die een ritje maakt op de rug van een schepsel dat tegen de vloed in zwemt. 

Het schepsel weigert eerst, en zegt dat de schorpioen hem zou steken. De schorpioen verzekert het schepsel dat hij dat niet zal doen omdat hij ook de rivier moet oversteken. Halverwege de rivier steekt de schorpioen het beestje. 

Het wezen sterft en de schorpioen verdrinkt. De moraal van het verhaal is dat men niet kan ontsnappen aan de natuurlijke orde van de dingen en vooral hun ware aard. 

De inboorlingen geloofden ook dat schorpioenen een grote geneeskrachtige waarde hadden en ze eerden het wezen vanuit sjamanistisch oogpunt. Inheemse medicijnmannen en sjamanen namen ook het gif van de schorpioen mee vanwege de psychedelische eigenschappen. 

Ze geloofden dat het gif hen een high gaf en hen in staat stelde om hogere staten van bewustzijn binnen te gaan. Ze vonden ook dat de schorpioen nooit uit boosheid gestoken was, maar alleen met zijn slachtoffers danste in overeenstemming met hun ware aard. ( 1 )

Schorpioen Oosters Symbolisme

In het oosten wordt het symbool van de schorpioen gezien als zowel een beschermende kracht als een belichaming van het kwaad. Schorpioenen bestaan al miljoenen jaren en kunnen worden beschouwd als de grootste overlevende. 

Je vindt er verslagen van hun bestaan op alle continenten behalve Antarctica. De evolutionaire geschiedenis van deze overlevende is terug te voeren op bijna 430 miljoen jaar tot het Siluriaanse tijdperk. 

Hun vroegste vermelding van het dodelijke schepsel is echter als het dierenriemteken en veel van de oostelijke symboliek van de schorpioen is daarmee verwant. In Zuid-Azië zijn schorpioenmotieven gebruikt in kunstwerken, vooral in de islamitische cultuur. 

In veel delen van het continent wordt het schorpioenenembleem gebruikt als een charme om te beschermen tegen negatieve of kwade krachten. In China wordt het schorpioensymbool gebruikt samen met 4 andere dodelijke reptielensymbolen – spin, adder, pad en duizendpoot. 

Veel families met één zoon aanbidden deze 5 symbolen voor hun bescherming. De families hebben deze motieven zelfs geborduurd met zwarte zijdedraad op een rode doek die door het kind gedragen moet worden. 

Deze ‘charme’ voorkomt ziektes. In China is het personage wanbetekenis 10.000, afgeleid van het schorpioensymbool – met klauwen, kop en staart – en wordt verondersteld een gemeenschappelijk reptiel te zijn. ( 2 )

Schorpioen christendom symboliek

De schorpioen in de Bijbel is een van de christelijke symbolen van het kwaad. De steek van de staart van de schorpioen is giftig en veroorzaakt een grote kwelling voor een persoon die gestoken wordt. 

Het wordt in deze context vaak in de Bijbel genoemd: hun kwelling was de kwelling van een schorpioen, of ‘Ik kastijd je met de kracht van schorpioenen’. Zulke verwijzingen droegen ertoe bij dat schorpioenen symbolisch werden voor alle dingen die kwetsend en onaangenaam zijn. 

Schorpioenmotieven zijn ook in de christelijke wereld te vinden. De Franse Karelskathedraal heeft een zuil van schorpioenen. Middeleeuwse schrijvers en illustratoren gebruikten het schorpioensymbool op creatieve wijze en in creatieve vormen.

Een 12de-eeuws manuscript dat in het British Museum is gevonden, toont de schorpioen als een vrouwengezicht. 

Sommigen beeldden het giftige schepsel zelfs af als een mannelijk mens met vier benen en een lichaam gespietst op een speer. 

In het devotionele boek – de Ancren Riwle – wordt de schorpioen getoond als een vrouw die een aangenaam gezicht heeft. 

Plinius, in de natuurgeschiedenis – brengt veel vreemde ideeën over de schorpioen naar voren – een daarvan is dat het gif van het schepsel eigenlijk zijn eigen tegengif kan zijn. ( 3 ) Geestelijk gezien is de Schorpioen, die door de Ouden als rugbiter werd genoemd, ook het symbool van bedrog.

Schorpioen Keltisch Symbolisme

De Kelten geloofden dat de schorpioen mystieke krachten had. Het werd beschouwd als een raadselachtig wezen, dodelijk en giftig. De Keltische mythologie heeft een aantal verhalen over de schorpioenen. 

Aangezien schorpioenen in barsten en spleten leven, net als de slang, wordt het geassocieerd met chthonische krachten. Net als de slang slaat hij onverwacht toe en wordt hij verondersteld het symbool van het kwaad te zijn. Keltische tovenaars en heksen gebruikten de schorpioen ook in drankjes en hekserij. 

Hoewel een symbool van het kwaad, werd de schorpioen soms beschouwd als een instrument van goddelijke vergelding. Galen, een arts geboren in 130 na Christus, geloofde dat de dodelijke schorpioen gedood kon worden door het speeksel van de mens. 

Men geloofde dat de schorpioen ook zichzelf kon steken, maar een beschermende olie verhinderde dat het gif zich door zijn lichaam verspreidde. De Keltisch-Welsh mythologie heeft een beroemd verhaal over de schorpioen die enorme hoeveelheden voedsel eet en zo groot wordt dat hij niet in de kelk past. 

Het verhaal heeft religieuze connotaties. Joodse verhalen in Se-fer ha’maïsme hebben ook verhalen over rovers die leren van de schat alleen maar om de potten vol schorpioenen te vinden. 

Ze gooien de potten in woede naar het huis van een man om de schorpioenen in goud te laten veranderen. Veel van deze verhalen gebruiken de symbolische betekenis van de schorpioen als gierigheid om vrijgevigheid en liefdadigheid te bevorderen. ( 4 )

Schorpioen Afrikaans Symbolisme

In de Westerse Iconografie is de schorpioen het symbool van Afrika en Logica. Het schepsel symboliseert een overtuigend argument. Verrassend genoeg wordt in Afrikaanse tradities de angel van de schorpioen vooral vergeleken met de macht. ( 5

De schorpioen is ook het symbool van de Egyptische godin Selket, beschermer van de doden. Er is ook een ‘Koning’ Schorpioen, leider van het Zuiden, zijn naam geschreven met een klein schorpioen symbool. 

In de vroegst bekende voorstelling van kunstmatige irrigatie leidt een schorpioen, die een schoffel draagt, de opening van de Dykes-ceremonie om de Nijl water binnen te laten. Schorpioen, bij astrologen bekend als Schorpioen, is het meest zuidelijke sterrenbeeld van de dierenriem. 

Voor de Egyptenaren was de schorpioen met zijn rood knipperende hart een van de grote symbolen van leven en dood en omdat er geen leven zonder dood kan zijn, was het de schorpioen die de weg naar de Onderwereld toonde. 

In de Egyptische mythologie was de zon Horus of Osiris. De schorpioen werd gestuurd om de zon te doden, als symbool voor de reis van de zon door het sterrenbeeld Schorpioen. Zo werd de schorpioen ook het symbool van de duisternis en de dood. 

In Afrikaanse stammen is een schorpioen noch een symbool van plezier, noch van schoonheid. De symboliek van de zwarte schorpioen is veeleer verbonden met rassenvooroordelen tegen de Afrikanen en met hun uitbuiting. In de Afrikaanse folklore wordt de schorpioen gezien als het symbool van het kwaad en de dood door de hoeveelheid gif die het heeft.

Schorpioen in Dromen

De schorpioen is een doodsvijand van mensen; het is een symbool van demonische, en levens- en gezondheidsbedreigende krachten. Het zien van een schorpioen in dromen betekent: je hebt geheime vijanden en je moet proberen ze te confronteren. 

Gebeten worden door een schorpioen betekent dat een van je vijanden op het punt staat je een hoop narigheid te bezorgen. In de Kabbalistische traditie staat de droom van een schorpioen voor onaangename en mogelijk kwaadaardige invloeden, dus deze droom moet gezien worden als een waarschuwing. 

In de astrologische dierenriem is de schorpioen het enige archetype dat kan doden, dus Schorpioen droom heeft betrekking op de dood en wedergeboorte, het occulte, en de mysterieuze rijken in het leven.

Het kan ook betekenen dat je op een spiritueel pad bent en op zoek bent naar het goddelijke, maar dat je op dit pad misleid kan worden door iets of iemand met een spiritueel uiterlijk, terwijl het in feite aan spirituele integriteit ontbreekt. 

Schorpioensdroom betekent ook dat je spirituele vooruitgang wordt afgeremd. Dromen van een schorpioen betekenen ook gevoelens van wraak en dat je je bewust moet zijn van het feit dat je niet gestoken moet worden. 

Schorpioenen staan ook voor agressie, sarcasme, cynisme en bitterheid, en je zou het slachtoffer kunnen zijn van deze emoties of de dader. ( 6 )

Scorpion Encounters en Omens

Dierlijke voortekenen hadden duidelijk betekenis, niet alleen voor zieke mensen, maar bij elke gelegenheid. Als een schorpioen aan het hoofd van het bed van een zieke man staat, zal zijn ziekte snel verdwijnen. 

Er is een verband tussen schorpioen, satan en slang, volgens de Bijbel. 

Daarom is de spirituele betekenis van schorpioen de Duivel die zich in de schorpioen heeft getransformeerd en het kind van God komt schaden. 

De slang staat symbool voor Satan. 

De Duivel – als een schorpioen kan het volk van God steken als ze hem niet herkennen, net zoals hij naar Adam en Eva kwam als een slang om te bijten. 

Rode schorpioen kan een geestelijk ontwaken betekenen. In orthodoxe Chrisitaanse landen nemen mensen de communie over de rode schorpioen. In India geloven ze dat de schorpioen Heer Ganes dierbaar is – de olifantengod. 

Dus, als je een schorpioen ziet, kun je, als je Gods naam neemt, de beweging van het schepsel stoppen. In werkelijkheid zal elk luidruchtig geluid hun avances stoppen.

Schorpioen Mytheologie en Folklore

Een van de meest populaire mythologische verhalen over schorpioenen is dat van Orion de Jager. Orion schept op tegen zijn jachtvrienden dat hij op een dag elk dier op de planeet zal doden. Dit wekt woede op in Gaia (Aarde), die een schorpioen stuurt om Orion te steken en te doden. 

Op verzoek van zijn jachtgezellen zet Zeus de gedode jager in de sterren. Zelfs vandaag stijgt het sterrenbeeld Schorpioen net zoals Orion de jager door de lucht lijkt te achtervolgen. 

Als een schorpioen in India iemand bijt, hoeft hij alleen maar de Heer Mahadeva (Shiva) op te roepen om de angel en het gif eruit te halen. In sommige verhalen van oude vrouwen zal het begraven van een krab voor drie dagen in paardenmest hem in een schorpioen veranderen. 

Maar als je een schorpioen of hagedis op dezelfde manier begraaft, zal hij onmiddellijk sterven. In sommige landen bestaat de overtuiging dat als iemand te vaak naar het kruid basilicum ruikt, een schorpioen zich zal vormen en zich zal voortplanten in zijn hersenen. ( 7 )

Mythe : Alle schorpioenen kunnen mensen doden.
Feit : Slechts ongeveer 25 schorpioensoorten hebben gif dat mensen kan doden.

Mythe : De angel van een jonge schorpioen is schadelijker dan de angel van een volwassen schorpioen.
Feit : Een volwassen schorpioen kan gemakkelijker een prooi doden dan een jongere.

Mythe : Schorpioenen zijn insecten.
Feit : Het zijn spinachtigen.

Schorpioen Geest Dier

Als er een schorpioenengeest dier opduikt, dan ben je een waakzame beschermer met leidende krachten en spirituele diepgang. Net als je geestendier, kun je extreme hitte en kou weerstaan. 

Je bent veerkrachtig en overleeft alles. Je bent geduldig en bereid om je omgeving te observeren, wachtend op een kans om toe te slaan. Symbolisch en geestelijk is de schorpioen een kwaadaardig symbool en ook een symbool van de dood. 

Echter, als hij verschijnt als je geestengids, weet dan dat je gezegend bent. Een schorpioen is overal klaar voor en hij zal je helpen, vooral als je je kwetsbaar en onbeschermd voelt.

Roep de schorpioen als je een schild van bescherming nodig hebt. Als iemand van wie je houdt bedreigd wordt, kan de schorpioen je de kracht en de moed geven om jezelf en je geliefde te verdedigen. ( 8 )

Het schorpioenengeestbeest komt tevoorschijn als je een transformatie doormaakt. 

Als je boos of verbitterd bent over iets, doe dan een beroep op je geestesgids, zodat hij je zal helpen je passie en woede in toom te houden en de overgang soepel te laten verlopen. 

Nu is het tijd om de giftige gewoontes in je los te laten. De schorpioenengeest zal ook helpen bij de soepele overgang van een onlangs overleden geliefde.

Schorpioen Totem Animal

De schorpioen totem brengt verandering en transformatie. Het medicijn van de schorpioen is een herinnering dat verandering kan steken, en het kan ruw en pijnlijk zijn. 

Maar vertrouw op de schorpioen dat alles soepel zal verlopen. Als een schorpioen een strateeg is, ben je goed in het opmaken van mensen. 

Dit helpt je om je tegenstanders te begrijpen. Je bent goed in plannen en je kunt jezelf transformeren met je schorpioen die je begeleidt. 

Schorpioengeneeskunde zal u helpen om veranderingen met gemak en kalmte te accepteren. De schorpioen vertegenwoordigt een cyclus van licht en donker, leven en dood, en wedergeboorte en einde. 

Zo is het leven – met zijn ups en downs. Het schorpioen-totemdier is sterk en kan je verzekeren dat de wedergeboorte uit de dood komt en dat de dood niet het einde is. 

Deze totem zal u helpen door berichten van de spirituele gidsen te brengen. Zoals bij alle totemdieren moet de relatie tussen jou en een schorpioen wederzijds respectvol en beschermend zijn. 

In Afrika beweert de Scorpion clan, wiens totem de schorpioen is, dat het dodelijke schepsel over hun lichaam kan rennen zonder ze te steken. Hetzelfde zou bij jou het geval moeten zijn: als een schorpioen-totemdier opduikt, mag je het niet onnodig doden of beschadigen. ( 9 )

Schorpioen kracht dier

De schorpioen is een geestengids in de vorm van een dier dat er is om je door dit leven te helpen door zijn vele uitdagingen en transformaties. 

De schorpioen is een intuïtief orakel waar je terecht kunt voor begeleiding en advies over welke aangelegenheid dan ook. 

Het schorpioen kracht dier kan aan u verschijnen in zijn aardse vorm of door middel van dromen, visioenen, en in uw meditatie. Het schorpioen medicijn is om je te helpen voorbereid te zijn op alle omstandigheden. 

Hij is altijd klaar voor een uitdaging en kan kansen grijpen als ze zich voordoen. De schorpioen is gewend aan zeer zware omstandigheden en heeft de tand des tijds doorstaan door er miljoenen jaren te zijn.

Het hebben van de schorpioen als je krachtdier is echt een zegen, want er is een geestengids die de wijsheid van zoveel jaren heeft. 

Luister dus goed naar de boodschappen die de schorpioen probeert te geven. 

Het gif van de schorpioen kan genezen en is gebruikt als tegengif en medicijn. Dus ook jij kan de genezing van dit krachtige dier gebruiken om niet alleen jezelf te genezen, maar ook de mensen om je heen. 

De boodschap van de schorpioen voor jou is: ik mag dan wel oud zijn, maar ik ben een fundamenteel onderdeel van je. Ik ben je arachnidisch bewustzijn. ( 10 )

Schorpioenentatoeage Betekenis

Tatoeages van dieren en insecten waarvan de beten kunnen doden zijn een frequente representatie in de tatoeagekunst en -cultuur. Ook het motief van de schorpioenentatoeage is zeer populair. Hier is een dier waarvan de beet een van de meest gevreesde in de geschiedenis is. 

In sommige culturen wordt de schorpioenentatoeage vaak stijlvol en kunstzinnig weergegeven als Aso-de hondendragon. De hondsdragon is een beschermende geest. 

Dus, een schorpioen tatoeage gestileerd als de hond-dragon toont een dubbele psychologie in dat; de persoon wil zich ook beschermd voelen tegen een potentieel rampzalig lot. 

Oude culturen associeerden de schorpioen met opwinding en krachtige seksualiteit. Een schorpioentatoeage kan dus ook een sekssymbool zijn.

In films worden schurken getoond met de schorpioenentatoeage als een voorstelling van een vrouwenhater die het feminisme en de gelijkheid voor vrouwen afwijst. 

Slechte jongens en stoere tatoeages gaan hand in hand, en dat geldt ook voor schorpioenmotieven die op hun armen en rug zijn geïnkt.  Een grote dreigende tatoeage van schorpioeninkt op de borst of zijkant van de nek kan ook bendes voorstellen. 

Een schorpioen is ook een symbool van de dood, het kwaad, het gif en de onaangenaamheden, maar het kan ook, omgekeerd, een krachtige herinnering zijn aan de kracht, de kracht, de veerkracht, de moed en het geduld van het dier. 

Bespreek je visie met een ervaren tatoeëerder voordat je het ontwerp van de schorpioentatoeage selecteert.

Conclusie

Schorpioensymboliek staat vooral voor het kwaad, de dood, de verwoesting en de onaangenaamheden. In sommige culturen wordt het schorpioensymbool gebruikt om lust en seks te verbeelden. Een schorpioen tatoeage kan een stoere of ruwe natuur voorstellen of zelfs een slecht jongensbeeld uitbeelden. We hopen dat deze gids over de betekenis van schorpioenen u helpt om de rol en de boodschap van de schorpioen in uw leven te ontcijferen.

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by