specht symboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

De spechtensymboliek is essentieel voor het verbreden van je begrip van nieuwe kansen, het beschermen van de kwetsbaren en zwakken om je heen, en het geven van de kracht om je creativiteit en innovatie te ontketenen.

Het begrijpen van de symboliek helpt om de verschillende cycli, patronen en ritmes van de wereld te begrijpen. 

De symboliek opent uw begrip van hoe mensen en de wereld werken en hoe u zich moet aanpassen om te bloeien. Het leert je hoe je profetieën en waarschuwingen moet interpreteren en hoe je je moet verbinden met de Aarde.

Inhoudsopgave

Specht Symboliek en Betekenis

De symboliek van de specht heeft betrekking op de nieuwe mogelijkheden die zich in ons leven voordoen en waarvan we de meeste niet kennen. Kennis van de symboliek helpt ons om onze aandacht te richten op de veranderingen en kennis te nemen van wat zich in ons leven afspeelt.

Dit besef brengt het besef om onze natuurlijke energie en creativiteit aan te boren en de kansen te grijpen. Of het nu gaat om een oud verlaten project, een opgegeven doel in het leven, of om verwaarloosde relaties, het is tijd om het leven nieuw leven in te blazen.

Spechtgeest dier benadrukt dat het tijd is om te marcheren op ons ritme en om vooruit te gaan door de deuren van de mogelijkheden zonder dat de wereldse bemoeienis ons afleidt. Tegelijkertijd heeft de betekenis van de specht ook betrekking op de noodzaak om onze achtervolging te beveiligen tegen andere bedreigingen.

De wereld probeert voortdurend misbruik te maken van je vrijgevigheid en vriendelijkheid. Dus, tussen je bezigheden door, moet je proberen een evenwicht te vinden tussen voorzichtig en vriendelijk zijn, terwijl je je verlaten dromen en bezigheden vernieuwt.

Symbolisch gezien is de betekenis van specht:

 • Initiatie
 • Stuur terug naar
 • Balans
 • Disclaimer
 • Communicatie
 • Kans
 • Signaal
 • Balans
 • Bepaling
 • Vooruitgang
 • Let op:
 • Bescherming

Specht Inheems Amerikaans Symbolisme

De indiaanse wijsheid investeert diep in de symboliek van de specht, in de eerste plaats vanwege de beschermende thema’s van het huis. De specht bezit de titel van beschermer van de mensheid, volgens de Prairie stam. 

Ze geloven dat haar nest een uitstekend voorbeeld is van het beschermen van de spirituele zaden van de mensheid en ervoor zorgen dat er geen roofzuchtig gevaar heerst. Zo kijken de indianen vooral naar de specht op de huiselijke betekenis en haar beschermende instincten met betrekking tot het huis.

Daarnaast benadrukt de symboliek van het geestendier ook de intelligentie en kennis, die voornamelijk voortkomt uit haar graaf- en pikgewoonten. Ze leert ons over haar onvermoeibare zoektocht naar kennis en ontdekkingen, het veiligstellen van haar welzijn met doorzettingsvermogen en het fel beschermen van haar nageslacht.

De Indianen associëren de vogels ook met de hartslag van de natuur. Ze belichamen het concept van het leven, hun band met Moeder Aarde en de continue energie die door alle levende wezens stroomt. De Indianen associëren de spechten onophoudelijk met de pulsen van de aarde. 

Zij geloven dat het versieren van een spechtveer het mogelijk maakt om te communiceren met de natuurlijke krachten en deze op een bepaalde manier te domineren. In het algemeen geloven ze dat de symboliek van de specht de kern van het leven en de natuur is. Daarom is het begrijpen van de spirituele betekenis van de specht cruciaal.

Gerelateerd:   5 Beste spechtvoerders die daadwerkelijk werken

Specht christendom Symbolisme

Je kunt de geestelijke betekenis van de specht op vele manieren waarnemen, maar wat zegt de Bijbel over spechten?

Dieren, en met name vogels, hebben in de bijbelse tijd een grote rol gespeeld. God gebruikte een dier als embleem voor de symbolische voorstelling van de stammen van Israël. Hij gebruikte raven als voedsel voor de profeten en Zijn schepping, de roodbuikhouten specht, is een uitstekend voorbeeld van wat God zelfs met beestjes kan doen.

God gebruikt de specht als een getuigenis van zijn bestaan en zijn macht. Als je de snavel van een specht in ogenschouw neemt, zou je het unieke ontwerp ervan opmerken, specifiek voor het hameren in de zwaarste bomen. De stevige, dikke snavel van het spechtgeest dier tart de regels van de evolutie. Gewone vogels hebben niet het soort snavels en de kracht waarmee ze door hardhout kunnen hameren en zich kunnen voeden.

Toch blijkt de specht ijverig te zijn, met speciaal kraakbeen tussen de kop en de snavel om hem te beschermen tegen de schokken van het constante trommelen. Als een specht ondanks dergelijke uitdagingen veerkrachtig en onbreekbaar kan blijven, dan is dat slechts het bewijs dat een Goddelijk Wezen (God) degene is die alle levende dingen in stand houdt.

Het hele unieke mechanisme van een specht bewijst dat alleen God dit kan ontwerpen. Er komen veel Bijbelse verzen in gedachten over deze unieke schepping.

PROVERBSEREN 13:11

“Rijkdom die snel toeneemt, zal afnemen, maar wie beetje bij beetje verzamelt, zal het doen toenemen.”

PROVERBSEREN 2:7

“Hij bewaart gezonde wijsheid voor de rechtopstaande; hij is een schild voor hen die rechtop lopen.”

Christenen kunnen de spechtentekens zien als een vertoning van Gods glorie, die niet alleen de specht, maar ook ons heeft geschapen. 

Op ware Bijbelse wijze toont de specht ons de kenmerken die ons geloof ons wil bijbrengen: doorzettingsvermogen, nederigheid, voortdurende strijd om onze rijkdom in de Hemel op te bouwen, geen hebzucht, gehoorzaamheid, het productief gebruiken van door God gegeven wijsheid en het niet nalaten om Gods zegeningen te erkennen.

Specht Keltisch Symbolisme

Het oude Keltische geloof associeert zijn basis met de totem van het spechtdier of de gids van de spechtgeest. De Kelten geloven dat alle aspecten van het leven met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld de bomen, de geesten van de aarde, het vuur, de lucht, het water, de dieren, de flora en alles wat ernaast leeft.

Dieren en vogels staan voor vitaliteit en vruchtbaarheid in de Keltische mythologie. Hun kwaliteiten om te groeien, te bewegen, terwijl ze door hun botten, huiden en vlees voor hun stammen voortdurend leven en vitaliteit bieden, verbinden hen met een dergelijke symboliek.

Vooral vogels vertegenwoordigen vaardigheid, bloedvergieten en kennis in het Keltische geloof. De Kelten geloven dat de spraak van vogels aanzienlijke voordelen kan opleveren voor hen, en veel Keltische helden waren in staat om geheimen en gevaren te ontdekken door kennis te vergaren over de spraak van vogels.

Volgens deze perceptie laat de specht symboliek zien hoe we opportunistisch kunnen zijn en ons leven kunnen opbouwen zoals we dat willen. De spechten vinden overal waarde in, zelfs in dode bomen, en als de mens deze zelfde ideologie op zijn leven zou kunnen toepassen, zou hij elke kans kunnen benutten.

Bovendien geeft de specht volgens het Keltische geloof aan hoe men zich weer moet verbinden met zijn wortels en altijd moet vertrouwen op zijn onderbuikgevoelens. Dit is de enige manier om op voorhand geheimen te ontdekken en gevaar te voelen.

Specht in Dromen

In de oude spechtenmythologie heeft het zien van een specht in je dromen enig verband met magie. De meer moderne perceptie suggereert echter een positieve kijk op het leven. Het zien van een specht in je dromen is een voorbode van grote mogelijkheden om je wijsheid en creativiteit te gebruiken.

Een specht in je droom is een manier om je te vertellen hoe je de kans hebt om iets groots te doen voor je leven, met behulp van je innovatie en energie en het tekenen van de beste resultaten. Het spoort je aan om je aandacht te richten op de goede tijden die voor je liggen.

Wat betekent het als een specht op bezoek komt? Er kunnen twee interpretaties zijn van die gebaseerd zijn op de symboliek van de specht; het kan betekenen dat je een goed lot in het vooruitzicht hebt of het kan het teken zijn van enig financieel verlies. Een van de vele spechtentekens duidt ook op een verlies van geld in de toekomst, maar dan zou je dit als waarschuwing kunnen opvatten en proactief voorzorgsmaatregelen kunnen nemen om crisissen te compenseren.

Kortom, het zien van een specht in je droom zou verbonden kunnen zijn met angst, vreugde, gevaren in het verschiet, goede tijden in het verschiet, kansen, liefde en zelfs agressie. Het beeld van een specht in een droom zou een symbool kunnen zijn van het feit dat je iets belangrijks in het leven over het hoofd hebt gezien, en het is nu tijd om je aandacht er op te richten, ten goede.

Specht Ontmoetingen en Omens

Wanneer je een specht tegenkomt in een bos of park, symboliseert het hoe je je moet verbinden met anderen. Het symboliseert hoe alle wezens met elkaar verbonden zijn en hoe we de wereld van nature beter kunnen maken door die band tussen ons te versterken.

Ten tweede, het tegenkomen van een specht verhoogt ook je bewustzijn. Het betekent dat je goed moet letten op alle kansen die je krijgt als je op je deur klopt en geen tijd mag verspillen aan het openen ervan. Je zou je kunnen laten inspireren door de vogel, die zelfs een dode boom als een waardevolle bron van voedsel en onderdak voor zijn jongere soortgenoten beschouwt.

Terwijl de specht haar snavel tegen het hardhout slaat om haar voordelen te maximaliseren, kunt u uw wijsheid, creativiteit en doorzettingsvermogen gebruiken om de maximale voordelen in het leven te oogsten. Hoe onmogelijk of gecompliceerd uw situatie ook is, misschien vindt u, als u uw hoofd verstandig gebruikt, een sterke positie in het leven.

Is een specht, afgezien van deze positieve tekenen, een teken van de dood of een voorteken? 

Volgens de Slavische tradities in het Oosten hebben spechten enig verband met de dood en pech, zodat we ze kunnen beschouwen als tekenen van een voorteken. Het Slavische volk gelooft dat het trommelen van een specht de dood aankondigt en het hout dat de vogelvoedergewassen ongeschikt zijn voor menselijk gebruik.

Specht Mythologie en Folklore

De specht is van groot belang in verschillende oude mythologieën uit de hele wereld.

De spechtenmythologie, afkomstig van de Romeinen, benadrukt de rol van Picus, een specht die de God van Mars heilig hield. De mythologie verheft de status van de specht tot een kleine God in het oude Italië, vanwege zijn vruchtbare en productieve aard. 

De oude Romeinse mythologie associeert ook Picus met de bevruchting van de bodem en de mest. De status van deze Griekse specht als agrarische godheid omvat ook alle andere spechten in de cyclus van de natuur.

Ook in de Griekse mythologie is de specht heilig voor Ares en Zeus. De Romeinse mythologie associeert de specht met Mars, een planeet van initiatief en energie.

De spechten zijn ook een ster in verschillende folklore’s over de hele wereld. Inheemse Amerikaanse, Indiase en Ierse stammen hebben fancy verhalen rond een specht gesponnen om mensen van eeuwen te vermaken. 

Waarom de spechtenpikken uit de Tejas Legends en de Lenape-folklore over de esdoorn en de spechten die elkaar helpen zijn twee uitstekende voorbeelden. De symboliek van de specht is afkomstig uit Noord-Amerika.

Spechtgeest dier

Als je het spechtgeestbeest hebt, betekent dit dat je diep toegewijd bent aan je geliefden, of het nu je familie of vrienden zijn. Het hebben van het spechtgeest dier is een teken van hoe fel je van anderen houdt en de validatie van je liefde zoekt in de manier waarop de anderen je accepteren.

Door je grondige toewijding ben je gevoelig voor de behoeften van anderen. Ze hebben geen woorden nodig om te communiceren, omdat je instinctief aanvoelt wanneer een geliefde lijdt, verontrust, gekwetst of verdrietig is. Het hart van een specht draagt vriendelijkheid, en dus ook dat van jou. Dit geestendier wordt het niet moe om voor zijn geliefden te zorgen.

Omdat je geestesdier een natuurlijke verzorger is, geloof je ook in het koesteren van echt geluk en tevredenheid. Loyaliteit en trouw liggen diep in je bloed, de spechtentotem drijft je om onvoorwaardelijk lief te hebben en een gelukkig thuis op te bouwen waar de liefde alles overwint.

Je gelooft in de kracht van communicatie en pikt onvermoeibaar door de taaie schelpen van mensen, totdat je ze bereikt zoals je wilt.

Specht totem dier

De spechtentotem symboliseert de mogelijkheid om aan de deur te kloppen, net zoals de vogel die aan het hout pikt een kloppend geluid maakt. Zoals het gezegde luidt: “Wanneer de gelegenheid zich voordoet om te kloppen, moet je altijd de deur openen”. Dit betekent de spirituele betekenis van kloppen.

De specht kan zichzelf voeden omdat hij overal waarde in ziet en nooit bij het minste geringste probleem opgeeft. Als de vogel niet door zou gaan met hameren, zou hij niet in staat zijn om zijn voordelen te maximaliseren. Je moet meedogenloos zijn in je strijd om een fundament te maken, een permanente vaste grond in je leven.

Met een specht als uw dierentotem kunt u zich alle gebeurtenissen in het verleden in het leven herinneren, toen u te vroeg opgaf en grote resultaten miste. U moet proberen de geest van het verleden te heroveren en te doen herleven. Dan is het misschien mogelijk om het succes te bereiken dat je eerder had verloren. Als de spechten niet doorgingen met het pikken van zelfs de dode bomen, zouden ze uiteindelijk hun overlevingsplaats niet vinden.

De totem van het spechtdier vertelt je om door te gaan tot je het gewenste succesniveau hebt bereikt. Gebruik je intellectueel vermogen en kracht en bepaal je levenswijze en -plannen. Laat dan de specht dier totem initiëren en drijf uw energie naar prestatie.

Specht Power Animal

Het krachtige spechtdier is uw roeping als u uw communicatievaardigheden wilt verbeteren. Je kunt de rappen van een specht duidelijk onderscheiden van alle andere geluiden uit de natuur. Op dezelfde manier helpt een specht als een krachtdier je om je stem te vinden en versterkt het je beknopte en duidelijke expressie.

Het krachtdier kristalliseert de precisie van uw boodschap en maakt het mogelijk voor anderen om uw subtiele aanwijzingen, uw signalen en uw onuitgesproken communicatie beter te begrijpen.

Als je door een moeilijke plek in het leven navigeert, roep dan het spechtdier in je op. Het zal je ertoe aanzetten om alle barrières op ons pad weg te pikken, om vooruit te lopen in je zoektocht naar de waarheid, en om de moeilijkheden met vastberadenheid en trouw aan je koers uit te hameren.

Spechtentatoeage Betekenis

De Indianen zagen de specht als een zeer vindingrijke vogel, diep toegewijd aan de zorg voor en de verzorging van haar dierbaren. 

Een spechtentatoeage zou een symbolische weergave kunnen zijn van vastberadenheid, creativiteit, veiligheid, sjamanisme, uniciteit, wijsheid en stevigheid. Het is ook een nauwkeurige weergave van het in nauwe verbondenheid zijn met de natuur.

Laatste gedachten

Als je ooit een echt voorbeeld van veerkracht en stoerheid nodig hebt, hoef je alleen maar naar een specht te kijken. Als een krachtdier, een totem en een geestendier staat de specht voor kracht, gelegenheid, wijsheid, veerkracht, vriendelijkheid en vastberadenheid. 

Nooit een op te geven, het ziet waarde in de meest hopeloze dingen, met inbegrip van een dode boom en maakt opmerkelijke goed uit te komen. Een idee hebben van de spirituele betekenis van de specht is belangrijk.

Van roodbuik, roodbruin tot goudkleurig, deze vogel is in vele opvallende vormen te vinden. Zijn krachtige identiteit staat voor verschillende waardevolle levenslessen. Als je alleen al naar de gestapelde spechtensymboliek kijkt, leer je de kwaliteiten van loyaliteit, standvastigheid, vastberadenheid en aanwezigheid. 

In het algemeen, als je de beste manier wilt leren om je leven te structureren, moet je de symboliek van de specht diepgaand bestuderen en in je leven opnemen.

Gerelateerd:

Sophie Waechter

Written by