spinnensymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Spinnensymboliek doet velen denken aan Anasi de bedrieger of de sluwe web-spinner van Mary Howitt’s gedicht die een vlieg in zijn salon uitnodigt. Maar een spin is daarin ook motiverend; het leidde de koning van Schotland (Robert The Bruce) naar de overwinning. Laten we dus alles wat we weten over wat spinnen symboliseren en verschillende aspecten van spinnen bestuderen, zodat we de exacte betekenis ervan in ons leven kunnen kennen.

Inhoudsopgave

Spinnensymboliek en betekenis

De spin is het ultieme symbool van creativiteit. Hij laat zijn kracht zien in de manier waarop hij zijn web spint. De spin is ook agressief en je kunt zijn agressie zien in de manier waarop hij gevangen zit, aanvalt en zijn prooi doodt. 

Het spiraalvormige net of web van de spin convergeert in een enkel punt in het centrum. Zo is de spin die in zijn web zit het ultieme symbool van het centrum van de wereld of het universum. 

Dit is de reden waarom de spin wordt beschouwd als de meester van Illusion of Maya – het Hindoeïstische woord voor illusie. 

Dit is de theorie van de schepping van de wereld zoals die door veel experts is bedacht die de schepping van het Universum proberen te beschrijven. De spin spint een prachtig web dat zich conformeert aan de Heilige Geometrie. 

Geen enkel spinnenweb is hetzelfde en de ingewikkeldheid van deze creatie fascineert en verbijstert de mens altijd. In die zin is de spin een wever van illusie. Spinnen creëren, vernietigen, doden en herscheppen ook.  Dit gedrag symboliseert de onophoudelijke verandering van krachten waarvan dit Universum afhankelijk is. 

Spinnensymboliek is dus erg diep en symboliseert constante transmutatie. Op basis hiervan geloven veel theoretici dat de dood ook de ontbinding van het oude leven is om een nieuw leven te creëren of te spinnen. ( 1 )

Spider Native American symboliek

Inheemse Amerikaanse clans keken naar de dieren om hun leermeester te zijn, om als symbool te dienen voor een sterk leven. In sommige indiaanse mythen zou de spin de mens het alfabet hebben geleerd, waarbij hij de vormen van het web zou hebben getraceerd. 

De spin gaf het geschenk van het alfabet aan de mensen, zodat ze hun reizen konden opnemen via de aangeboden configuraties op het web. 

In sommige Indiaanse culturen brengen de spin en zijn web de boodschap van het voortdurend weven van patronen, de oneindige mogelijkheid van de schepping en het belang van het vastleggen van de complexiteiten in ons leven. 

Dus, de inboorlingen beschouwden de spin als een wijze entiteit die instrueert, verlicht en documenteert, in plaats van te verwikkelen en slachtofferen.

Een oude Cherokee indianenmythe vertelt over de spin en zijn rol in het ontstaan van de wereld. In het begin slagen de Buidelrat en de Buizerd er niet in om een stukje van de zon ter wereld te brengen. Op dat moment slaagt Grootmoeder Spinnenergie erin om licht in de wereld te brengen en zo is de Aarde ontstaan. 

Op basis van dezelfde legende geloofden de Navajo-indianen ook dat het spinnenweb erg lijkt op de zon en zijn stralen. En spinnen spinnen ook altijd hun web in de ochtend. Dit is om de mensen te herinneren aan de zon en ze er meer dankbaar voor te zijn. ( 2 )

Spinnenwebsymboliek

Spinnen symboliseren Maya of Illusie volgens de Hindoestaanse Mythologie. In India beschrijft de Rig-Veda de dageraad als ‘het geweven zijn’ tijdens de nacht, omdat de volle maan de spin helpt. 

In Japan komen spinnen voor in een aantal mythen en vooral in het verhaal van Raiko. De meeste van deze legenden beelden de spinnen uit als kwaadaardige wezens die door de helden moesten worden overwonnen. De Japanners vereren echter ook de spinnekrachten van spinnenwebben die zo ingewikkeld zijn. 

Zozeer zelfs, dat ze de spin ook hebben geëerd in de vorm van Yushkep Kamui – de Shinto spinnengodin. Veel vrouwen bidden tot haar voor een veilige bevalling. 

De Yushkep Kamui heeft veel handen en benen, wat haar helpt om pasgeborenen veilig naar buiten te halen.  Net als de Japanners kijkt ook de Chinese mythologie naar beide kanten van de spinnencontroverse. 

Spinnensymbolen zijn heilig voor het heilige Weefmeisje, de romantische beschermgeest van jonge vrouwen. 

Aan de andere kant staan vrouwelijke spinnen, die zich vervelen met mannelijke spinnen en hun status willen verhogen, erom bekend dat ze hun mannelijke tegenhangers doden en opeten nadat ze geslachtsgemeenschap met hen hebben gehad. 

Dit is de zwarte weduwensymboliek. Fuxi – een van de grootste cultuurhelden in China staat erom bekend dat hij het visnet heeft gecreëerd door het imiteren van het spinnenweb.

Symboliek van het spinne-christendom

De spirituele betekenis van de spin in de Bijbel en de christelijke kunst is een vrek die de arme mensen droogt, net zoals hij zelf zijn slachtoffers laat bloeden. 

Ten tweede vertegenwoordigt de spin de duivel voor de duivel, net zoals de spin zijn web voorbereidt. Ten derde vertegenwoordigt hij de boosaardigheid van de boosdoeners wiens web zal vergaan zoals dat van de spin. Ten slotte is het spinnenweb een symbool van de menselijke zwakheid. ( 3 )

Er was een mooi verhaal over Maria en Jozef toen ze het kindje Jezus verborgen toen ze naar Egypte vluchtten, weg van de soldaten. Een kleine spin kwam hen redden.

Het spint ijverig een web waar het trio zich verstopt. Toen de soldaten kwamen, dachten ze dat niemand onlangs de grot had kunnen betreden omdat het spinnenweb nog intact was, waardoor ze hun leven hadden gered. 

Er wordt gezegd dat de gemeenschappelijke variëteit van de tuinspin een kruis op zijn rug draagt voor deze dienst.  De spin brengt je kosmisch bewustzijn van de patronen van leven en dood, maar ook van de creativiteit, het vakmanschap en het geluk. 

De spin die met zijn draad afdaalt is emblematisch ‘hemels geschenk’. Een spin spint altijd een dragline achter zich als hij beweegt en wanneer hij bedreigd wordt, valt hij in veiligheid met de dragline die hem ophangt. Zo wordt de spin altijd beschermd door zijn Maker.

Spin Keltische symboliek

De vroege Kelten geloofden dat spinnen geluk symboliseerden. Kleine spinnen werden verondersteld geldspinners te zijn, dus het doden van hen werd als negatief beschouwd. Geen enkele spin zal zijn web spinnen op Ierse eik. 

Er zijn geen spinnen in Ierland, want blijkbaar heeft St. Patrick het eiland van alle ongedierte ontdaan. Spinnen werden uitgebreid geassocieerd met heksen. Ze waren een belangrijk onderdeel van het magische brouwsel van een heks.

Naast de spinnenergie heeft het spinnenweb ook een symbolische betekenis in de Keltische literatuur. Het spinnenweb heeft veel weg van een stuk stof. Zijn spiraalvorm omarmt het idee van creatie en ontwikkeling. 

In die zin symboliseert het spinnenweb het negatieve aspect van het universum dat de gnostische visie vertegenwoordigt dat het kwaad zich niet in de periferie bevindt, maar in het centrum, in zijn eigenlijke oorsprong.

De Keltische en Gaelische spinnensymboliek stelt de spin voor als de Godin van de Matrix van het leven die alle lotsbestemmingen met elkaar verbindt. In wicca en hekserij verbinden spinnen het verleden en de toekomst. Zij vertegenwoordigen de creativiteit, het patroon van het Leven en het Web. 

Spinnen zijn heilig voor Arachne, Ariadne, Anansi en Macardit. Om deze reden is de achtbenige griezelige kruipschuiver een symbool van Halloween geworden. Het is niet ongewoon om tijdens Halloween kunstmatige spinnenwebben, plastic spinnen, spinvormige snoepjes en zelfs kartonnen of plastic spinnenramen te zien. ( 4 )

Spinnengeneeskunde

Spinnengeneeskunde staat voor het weven van het verleden, het heden en de toekomst. Hoewel spinnen zoals tarantula bij veel mensen angst oproepen, zijn het eigenlijk fragiele wezens die breken als ze uit de hand vallen. 

Het spinnengeneesmiddel brengt een begrip van taal met zich mee. In de Indiaanse diergeneeskunde vertegenwoordigt de spin het web van het leven. Grootmoeder Spin brengt een stuk van de zon mee dat het leven in stand houdt en is ook de Wachter van het Alfabet.

Spinnengeneeskunde brengt ook licht en warmte in de wereld. Veel dieren gaan proberen vuur te brengen, maar alleen de spin slaagt erin.

Spinnengeneeskunde is een bondgenoot voor schrijvers. Schrijven is een van de middelen om je realiteit te creëren en je verlangens te manifesteren. Als je een wens opschrijft, is dat de eerste stap in het creëren ervan. 

Zo ondersteunt de spinnengeneeskunde je indirect als de schepper van het leven.  Spinnengeneeskunde brengt een energie van de schepping met zich mee, want het is de wever van dromen en werkelijkheid. Doe een beroep op de spin als je het gevoel hebt dat je het slachtoffer bent van je omstandigheden. 

Stop en schrijf op wat je dwars zit of wat je verwart of wat je doet geloven dat iemand anders je leven beheerst. Schrijf vervolgens de uitkomst op die u wenst. Wees precies zoals u uw visie schrijft en de exacte stappen die u zult nemen om deze uit te voeren. ( 5 )

Spin in dromen

De betekenis van de spin in dromen symboliseert angst. Freud geloofde dat het dromen van spinnen de moeder vertegenwoordigt die haar kinderen verslindt (wat ze doet door bezetenheid of schuldgevoelens). 

Wanneer je van spinnen droomt, droom je van webben, oude kennis, taal, ingewikkeldheid en creativiteit, de cirkel van het leven, transmutatie, vrouwelijke kracht en de schepping. 

Het kan ook een indicatie zijn dat je bedrogen wordt of dat er een web van bedrog, leugens of frauduleuze activiteiten om je heen is.  Spinnenwebben betekenen ook delen van je geest die je hebt opgesloten en die daar met spinnenwebben bedekt zitten.

Het kan betekenen dat je wat tijd moet nemen voor het schoonmaken. Als er schuld, boosheid of wrok is, dan is het tijd om het op te ruimen. 

Dromen dat je bedreigd wordt door een spin suggereert dat je bang bent om emotioneel verstrikt te raken in een bepaalde situatie in het wakkere leven. Het zien van spinnen in je dromen geeft aan dat zuinige en gewetensvolle neigingen de kracht van het vergaren van een groot fortuin zullen zijn. 

Een spinnenweb heeft een dubbele betekenis – het is een thuis voor de spin, maar het is ook een valstrik voor zijn slachtoffers. Omdat het spinnenweb een technisch wonder is, kan het dromen over spinnenwebben betekenen dat er creatieve ideeën worden gesponnen, maar je moet ook geduldig wachten op het resultaat. ( 6 )

Spin ontmoetingen en voortekenen

In het middeleeuwse Europa werden spinnen geassocieerd met sabbatrituelen en hekserij. Er waren legendes over spinnen die werden gebruikt in drankjes, vergiften, ontwerpen en heksenbrouwerijen. 

Het werd al snel een belangrijk symbool van Halloween door deze mythe. In sommige culturen werd de gewoonte van de vrouwelijke spin om haar partner te verslinden geassocieerd met het Crone aspect van de heksengodin, die heerst tijdens de sabbat. 

Het bekijken van een spin in de ochtend kan betekenen dat er verdriet op de kaarten staat, ‘s middags betekent dat er angst op de kaarten staat, ‘s avonds kan dit wijzen op een financieel verlies.

Het bekijken van een spinnenweefgetouw betekent dat er een samenzwering tegen de toeschouwer uitkomt. Sommige culturen geloven echter dat het weven van een spinnenweb zowel geschenken uit de hemel als geluk betekent. 

Sommige culturen geloven dat het zien van een spinnenweb in de namiddag betekent dat een reis in de avond op de kaarten staat, wat duidt op een bezoeker. Het zien van een spin die zijn draadje opklimt betekent goed nieuws onderweg. Als de spin het plafond niet bereikt, dan duidt dat op pech. 

Het vinden van spinnen op je lichaam betekent geluk; de rode spin duidt op geld en fortuin. Het doden van een spin is een slecht voorteken en brengt ongeluk. Een spin over een muur zien gaan is geluk. ( 7 )

Spinnenmythologie en folklore

In veel culturen wordt de spin gezien als een symbool van heldhaftige ‘moeder’. Het spinnenweb symboliseert het lot en de sterfelijkheid. 

De christelijke symboliek van de spin is meestal die van een duivel, die door middel van gevangenschap vangt, net zoals de spin zijn prooi in de val lokt.  De folklore associeert de betekenis van de spin ook met geluk, rijkdom of komende regen. Aan de donkere kant staan heksen bekend om het gebruik van spinnen in hun brouwsels. 

Spinnen zijn dus representatief voor de heksengodin die tijdens Sabbat regeert.  In de Griekse Mythologie is de Moedergodin van Athene bezeten door een totemische spin die het spinnenweb van het lot heeft gesponnen. 

De Godin was jaloers op Arachne en veranderde haar in een spin omdat de vaardigheden van de jonge vrouw om te weven en te spinnen beter waren dan die van de Godin. 

In de Hindoestaanse mythologie was de spin de Maya-illusie. Maya werd in de kunst afgebeeld als een vrouw met acht poten die magie, het lot en aardse verschijningen kon weven. Indiaanse sjamanen beschouwen de spin als scheppers en wevers van het web van het lot. 

In verband met de planeet Mercurius worden spinnen ook gebruikt in spreuken om zich te beschermen tegen vijanden. Het ontdekken van een spin die een web spint in je huis wordt beschouwd als een goed voorteken en het laten kruipen van een spin op je handen betekent dat je geluk zal toenemen. ( 8 )

Spinnengeest dier

Spinnengeest dier duidt op een web van verbondenheid. De spin vraagt je om je web ver en breed te werpen en te zien wat het brengt. Laat de spin je leiden in het maken van nieuwe stoffen van verbinding. 

Het zal je leiden naar het weven van je leven en persoonlijke ruimte in een sterk en mooi patroon. Een spinnengeest dier vertelt ons dat alles met elkaar verbonden is en dat we allemaal slechts een collectief bewustzijn zijn. Het spinnenweb is spiraalvormig en het wezen is een meester in het circuleren van energie. 

Vraag een sjamaan wat spinnengeest dier betekent en dit zal zijn antwoord zijn: “De mensheid heeft het web van het leven niet geweven. We zijn slechts een rode draad in het web. Wat we ook met het web doen, we doen het met onszelf. 

Alle dingen verbinden zich. Alle dingen zijn met elkaar verbonden. Als de spin je geestesdier is, maak dan verbinding met je webbouwkracht. Gooi je net breed en heb dan geduld. Want het zal je hemelse geschenken brengen. 

Luister naar wat je web vibreert door in contact te zijn met je connecties en met de Aarde zelf. De spin vertelt je dat je in harmonie met de natuur moet werken. Baad in de zon en laat de wind je strelen. ( 9 )

Spin-totemdier

De betekenis van spintotemdieren verandert op basis van hoe je de spin bekijkt. Als je spinnen en spinnenwebben als een puinhoop bekijkt, vraag je je dan af welk deel van je leven gereinigd moet worden of welk deel je wilt laten opruimen. 

Als je bang bent voor spinnen, vraag je dan af voor welk ingewikkeld aspect van je natuur je bang bent. De spin bouwt een prachtig nest dat glinstert in de ochtendzon. 

Zo moet je je vaardigheden en natuurlijke talenten laten glinsteren en schitteren in de zon.  Wanneer je in contact komt met je creativiteit, zul je in een betere positie zijn om alle aspecten van je leven te verrijken. 

De spin heeft de kracht om te creëren, maar kan ook leven nemen. Hetzelfde geldt voor het menselijk leven: hij kan ook overvloedige gaven geven, maar hij kan ook verdriet en vernieling brengen. 

Uw keuzes zullen dus invloed hebben op de mensen om u heen. Je hebt de kracht om het leven van anderen positief of negatief te beïnvloeden. Zo vraagt een spin-totemdier je om verstandig te kiezen en positieve veranderingen in het leven van anderen te brengen door je ware schittering die in je ligt uit te drukken. 

Een spin zal aan je verschijnen als je je overweldigd voelt en gelooft dat je iets mist. Het kan zelfs verschijnen als er een web van bedrog of leugens om je heen is. ( 10 )

Spintuiglijk dier

Elk “krachtdier” is een metafoor die een deel van de innerlijke ziel van de persoon vertegenwoordigt. Het kan een dier zijn dat je vaak tegenkomt: het kan proberen een boodschap over te brengen, of het kan een schaduwdier zijn (een dier waar je bang voor bent zoals een slang of een spin. 

Spinnenmacht dier kan je vragen om je angsten los te laten en je web wijd open te gooien.  Het vraagt je om in contact te komen met je creatieve kant en nieuwe connecties te koesteren. 

Dit krachtdier kan ook betekenen dat je een innerlijke reiniging moet doen; delen van je lichaam schoonmaken waar je niet van houdt. 

Spinnenmacht dier symboliseert ook transmutatie, vrouwelijkheid en schepping. Grootmoeder Spider is door de Indianen vereerd als de wever van het universum. 

De Lakota indianen noemden haar Iktome of wever van de genezende kracht. Zo leert de spin je om je huidige realiteit te verdragen. De spin gebruikt een kleverige substantie om een web te weven. Op dezelfde manier weven onze gedachten een web, maar wanneer je mediteert op dit krachtdier, zul je de voorbijgaande aard van de gedachten beseffen. 

De spin vraagt je om je individuele identiteit los te laten en de gave van het perspectief van een spin te ontvangen. Merk op hoe je web diep verweven is met dat van de anderen. ( 11 )

Spintatoeage betekenis

Spinnentatoeage is meestal heel gewoon onder bendeleden. Maar er is geen reden waarom je er niet in zou kunnen gaan, zelfs als je niet bij een bende hoort! 

Want, zoals hierboven gezien, is spinnensymboliek krachtig en heeft het verschillende positieve betekenissen die ermee verbonden zijn. Wees heel voorzichtig met welke tatoeage je kiest, want niet alle spinnensymbolen zijn positief. 

Bespreek de symboliek van de zwarte weduwe, de witte spin, enz. met je tatoeëerder. Niet alle tatoeages hebben immers een positieve betekenis. 

In het algemeen symboliseert een spintatoeage creativiteit, vrouwelijkheid en geduld. Spintatoeages staan ook voor transmutatie. 

Dus ga in voor een spintatoeage als je onlangs een grote verandering hebt meegemaakt of als je een constante herinnering wilt aan het feit dat we allemaal met elkaar verbonden zijn omdat er een universeel bewustzijn is dat alle mensen met elkaar verbindt. 

Dus, als je zorgt voor anderen en de Natuur en Moeder Aarde, dan is er een grotere kans dat je gelukkiger en positiever bent in het leven. 

Dus ga je gang en gooi je web breder en maak diepere, meer ingewikkelde verbindingen met de planeet en zijn wezens groot en klein. Zoals gezegd, bespreek je visie met een ervaren tatoeëerder.

Conclusie

Nu weet je wat een spin betekent als je er een in huis ziet of als je er een ziet die een web weeft. Spinnensymboliek is verbonden met de schepping, vrouwelijke kracht, transmutatie en ook bedrog en beknelling. Dus, kijk eens om je heen. Introspectie en meditatie, zodat je precies weet wat de betekenis van de spin in dromen of op de muur probeert te vertellen.  

Gerelateerd:

Sophie Waechter

Written by