stierensymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Door zijn indrukwekkende aanwezigheid en mannelijkheid is de stier een essentieel idool voor vele oude culturen. De stierensymboliek is al sinds de prehistorie verbonden met vechtkracht en mannelijke vruchtbaarheid. Het is ook een noodzakelijk teken van overvloed. Laten we eens kijken wat een stier symboliseert door in zijn spiritualiteit te duiken.

Inhoudsopgave

Bull Symbolisme en Betekenis

De betekenis van de stier is diep verwant aan zonne-energie, vastberadenheid, kracht en, natuurlijk, mannelijkheid. Stiersymbolen worden al sinds de prehistorie afgebeeld en zijn te vinden in de oude kunst, literatuur, astronomie en astrologie.

Als een dier dat de kracht symboliseert, werd de stier het onderwerp van vele oude religies die over de hele wereld werden aanbeden.  Zowel het zonne- als het maanteken, heeft de stier zijn naam gegeven aan een van de oudste sterrenbeelden, de Stier. 

De stierenastrologie is gekoppeld aan de landbouwkalender, wat de lente betekent, een seizoen van wedergeboorte. Gezien als een symbool van rijkdom en overvloed, werd de stier vaak geofferd tijdens oude rituelen, in de hoop de goede wil van de goden veilig te stellen.

De stier staat ook symbool voor koppigheid, woestheid, tirannie en wreedheid. Als het gaat om het temmen van stieren is de betekenis dat men met vastberadenheid de oerkrachten kan overmeesteren.

Ook belangrijk is het stierenkoppensymbool. In verband met de zon en de kracht van de goden, spreekt de stierenhoorn symboliek over zonne-energieën en leven. De betekenis van de stierenhoorn is gecorreleerd met de zonneboog.

Of we nu spreken over wat stier betekent in de literatuur of over de symboliek ervan in de kunst, dit indrukwekkende schepsel heeft eeuwenlang kunstenaars geïnspireerd. In schilderijen of beeldhouwwerken wordt de stier altijd afgebeeld als een teken van pure kracht en mannelijkheid.

Bull Native American Symbolism

Om te begrijpen wat de stier betekent voor de indianen, moeten we rekening houden met het economische belang van dit prachtige beest. De stier was een essentiële hulpbron voor deze mensen; daarom werd het beschouwd als een voorteken van stabiliteit, veiligheid en duurzaamheid. De witte stier werd geassocieerd met zuiverheid en wijsheid.

Een constante herinnering dat je alles hebt wat je nodig hebt, de stier was een vitaal onderdeel van de indiaanse spiritualiteit. Het stierengeest dier verscheen wanneer de stam hulp en begeleiding nodig had bij het dragen van zware lasten.

De ossensymboliek komt ook voor bij de indianenstammen. Zowel de os als de stier vertegenwoordigen rijkdom, moed en algemene macht, vooral op het aardse vlak. 

Hun geesten verbinden zich met de oerenergieën van de aarde die ook de fysieke vruchtbaarheid vertegenwoordigen.  De koppigheid van de stier werd een symbool van vastberadenheid. 

Inheemse Amerikanen waardeerden degenen die op hun overtuigingen stonden; daarom leende de stier zijn naam aan een van de grootste Lakota chiefs, Sitting bull.

Hoewel de schedel een krachtig symbool van de dood is, is de betekenis van de indiaanse stierenschedel verbonden met het leven en de welvaart. 

Sjamanen geloofden sterk dat de stierenschedel de geheime kennis van de geesten bevatte; daarom werd het gebruikt in al hun heilige rituelen. 

Oosterse stierensymboliek

In de Chinese cultuur is het stierensymbool gekoppeld aan het gebruik in de landbouw, meestal sinds China een agrarische samenleving was. 

Volgens de verhalen van Chinese boeren waren de oorspronkelijke ossen sterren. De keizer van de hemel had medelijden met het hongerende volk en stuurde de ossen op aarde om te laten weten dat ze niet meer zouden verhongeren als ze hard zouden werken.

Andere mythen en legenden spreken over de Yan-keizer, die tijdens het Lentefeest werd aanbeden. Deze invloedrijke mythologische figuur werd afgebeeld met het hoofd van een os. Zijn stam had de os ook als totem.

Men gelooft dat de Yan Keizer de eerste was die velden bouwde en de verschillen tussen de vijf korrels verklaarde.

Wat betekent een stier voor de Chinese cultuur? De os was een cruciaal offerobject voor voorouders en goden. Het is ook de tweede onder de Chinese dierenriemtekens.

De stierensymboliek voor Chinezen maar ook voor Tibetanen is gerelateerd aan kracht, succes en rijkdom. Dit zachte dier is ook het teken van doorzettingsvermogen en vastberadenheid. Volgens Feng Shui wordt de stier geacht geluk te brengen voor het komende jaar en geluk in elke financiële situatie.

Bull Christianity symboliek

De os is een oud christelijk symbool voor absolutie en leven door middel van opoffering. Volgens de vier Evangeliën is de os een van de manifestaties van Jezus Christus. 

De betekenis van het ossensymbool in Ezechiël’s visioen gaat over hard werken, lasten en uiteindelijk over zelfopoffering. Later werd de os geassocieerd met een van de vier evangelisten, Lucas de Evangelist, omdat zijn Evangelie begint met een priesteroffer. 

In de christelijke kunst maakt de gevleugelde os van Lucas deel uit van de tetramorfe, een symbolische vereniging van de symbolen van de vier evangelisten.  De os staat ook in de Bijbel naast een ander krachtig christelijk symbool, de ezel. 

Wat symboliseert de stier in dit geval? De symboliek is diep en complex, de os die de Joden voorstelt terwijl de ezel de heidenen afbeeldt. In alle gevallen worden deze twee dieren samen getoond. 

Dit symboliseert het einde van het separatisme en de verwelkoming van een verenigde wereld. Ook waren zowel os als ezel aanwezig bij de geboorte van Jezus, wat betekent dat Hij het woord van God zowel aan de Joden als aan de heidenen bracht.

Tot slot is de stierensymboliek in de Bijbel sterk gerelateerd aan hard werken en verlossing door zelfopoffering. Het symboliseert al diegenen die een juk dragen voor het grotere goed.

Bull Celtic Symbolism

De stier is een belangrijke figuur in de Keltische symboliek. Rituele afzettingen, artistieke voorstellingen, plaatsnamen of stamnamen wijzen allemaal op het belang van dit beest. 

De Kelten waardeerden ossen voor hun mannelijkheid en fysieke uithoudingsvermogen. De hele Keltische wereld zag de stier als een representatie van zonne-energie.

De symbolische betekenis van de stier is gebonden aan vruchtbaarheid, rijkdom, status, afkomst en verwantschap. Druïden offerden witte stieren tijdens hun profetische rituelen of verzamelden maretak waarvan ze een genezing voor onvruchtbaarheid maakten.

Een Keltische clan werd beoordeeld op de grootte van hun kuddes, vooral op de kracht van de stieren. Deze werden gezien als een teken van luxe.

De stier was ook een van de tekens van de Keltische dierenriem. Een interessant feit is dat het geslacht een essentiële rol speelt in deze dierenriem. 

Terwijl de stier geassocieerd wordt met het mannelijke en het op de zon gerichte, is de koe (het vrouwtje) sterk verbonden met de maan en vertegenwoordigt het heilige vrouwtje.

Maar wat symboliseert de koe in de Keltische mythologie en cultuur? De koe vertegenwoordigt de godin Brigit die de aarde, het moederschap, de gezondheid en de voeding regeert. 

Net als in andere culturen is de spirituele betekenis van een koe verbonden met overvloed, vruchtbaarheid, potentieel en, belangrijker nog, het begin van het leven.

Afrikaanse stierensymboliek

Net als culturen wereldwijd is de stierensymboliek in heel Afrika verbonden met rijkdom, macht en levensonderhoud.

De Zoeloe-bevolking uit Zuidoost-Afrika waardeerde het vee voor hun economische waarde en hun spirituele betekenis, waarbij vooral de witte stierensymboliek van belang is. 

Een pasgeboren wit kalf werd automatisch aan de koning gegeven. Deze witte runderen staan symbool voor zuiverheid, harmonie en de afwezigheid van vervuiling.

De Dinka-bevolking uit Soedan, de grootste etnische stam in Soedan, staat bekend om hun pastorale tradities en is cultureel trots op de veeteelt.

Als het stiersymbool verbonden is met het materiële aspect voor de zuidelijke delen van Afrika, die naar het noorden gaan, dan verandert er iets. 

De Egyptische mythologie en cultuur hechten veel waarde aan de stier, wat symboliek betekent. 

De oude Egyptenaren vereerden hun godheden, waarvan er veel in dierlijke vormen werden afgebeeld. Een van de meest kritische dierculturen was de stierencultus. 

De belangrijkste gehoornde goden waren Apis (zoon van Hathor), Buchis (vergoddelijking van de levenskracht) en Mnevis (een fysieke manifestatie van Atum-Ra).

De Apis-stier was altijd verbonden met de koning van Egypte en vertegenwoordigde zijn meest essentiële eigenschappen: vitaliteit en kracht. In de verpersoonlijking van de goden was de stier ook een krachtig symbool van vernieuwing.

Stier in Dromen

De betekenis van de stierendroom wordt vaak geassocieerd met de aanwezigheid of het gebrek aan agressiviteit in je leven. Ben je de laatste tijd gemeen tegen iemand geweest? Zo ja, dan zou je je houding moeten veranderen, want je zou mensen kunnen verdrijven. 

Maar misschien ben je wel een vriendelijk en rustig persoon. Een stierendroom is een teken dat er een verandering van perspectief nodig is. Je moet je zelfverzekerder en competitiever voelen.

Een stier in een droom is ook een teken van hardnekkigheid, wat aangeeft dat er meer vastberadenheid moet worden betracht, ongeacht de risico’s.

Als je over stieren droomt, betekent dat dat je moeilijke situaties aankan. Het vertegenwoordigt je innerlijke kracht, sterke wil en kracht. 

Psychologisch gezien zou het seksuele verlangens en driften kunnen uitdrukken.  De stierensymboliek in dromen is sterk verbonden met de handelingen en de kleuren van het dier. 

De betekenis van de droom van de zwarte stier kan heel schadelijk zijn, en het moet worden opgevat als een waarschuwing.  Het kan zijn dat je in een moeilijke situatie terechtkomt of dat iemand die je verafschuwt je moeilijke tijden bezorgt.  

Een veelvoorkomende droom van de stier is die waar een razende stier je achtervolgt. Geloof het of niet, dit kan betekenen dat je op het punt staat rijk te worden door middel van erfenis.

Bull Encounters en Omens

De stier in droombetekenis kan gerelateerd zijn aan een positief of negatief voorteken. Bijvoorbeeld, dromen over een stier met horens zou je kunnen waarschuwen dat je een moeilijke situatie onder ogen moet zien.

Hoe zit het met de ontmoeting met een stier? Het zien van dit dier dat kracht betekent is een uitstekend voorteken. Bekend als een brenger van geluk en rijkdom voor verschillende culturen, wordt de stier ook gezien als een teken van liefde en vruchtbaarheid.

De meeste bijgeloof en voortekenen zijn echter te zien in India, waar de koe wordt aanbeden in het Hindoeïsme. Het zien van koeien in grote steden is tegenwoordig moeilijk, maar bijgeloof van koeien is nog steeds wijdverbreid op het platteland van India.  

Laten we eens kijken wat een koe symboliseert als ze wordt gezien. Wanneer iemand op reis gaat, kan de koe aangeven wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. Als je een koe en haar kalf ontmoet, is dat een goed voorteken. 

Al uw wensen zullen uitkomen.  Vee kan ook onbewust het weer voorspellen. 

Als je veel vliegen ziet zoemen over een koe of stier, is er een goede regenvalmogelijkheid.  En aangezien de regen wordt geassocieerd met vruchtbaarheid en overvloed, is dit een goed voorteken.  

Bull Mythology en Folklore

De betekenis van het stierensymbool komt in de hele wereld voor onder alle belangrijke mythologieën en religies. Talrijke verhalen en legenden hebben een centraal beeld van de stierfiguur.

In sommige delen van de wereld zoals Nepal of India is het slachten van koeien ten strengste verboden. 

De koe is een heilig dier in het hindoeïsme, het jaïnisme en het boeddhisme, en het redden van de koe van de slacht is de manier om de hoop op een betere wedergeboorte te bereiken. 

Een krachtig symbool van het moederschap, de koe, wordt gevierd tijdens de Diwali-feesten.  De moslims zullen het slachten van koeien toestaan, maar alleen na het uitvoeren van het ritueel van Dhabihah. 

De koe is een belangrijk symbool in de islamitische wereld, en ze heeft zelfs haar naam ontleend aan het langste hoofdstuk van de Koran, Al-Baqarah (vertaald: De vaars).

Zowel de Griekse als de Romeinse mythologie vertellen verhalen over mythische stieren en hun eigenschappen. Zonne-symbolen en penningen van de koninklijke familie, de stieren komen in vele oude legenden voor. 

We lezen allemaal over de Minotaurus, de machtige man met het hoofd van een stier die op het eiland Kreta leefde. De symbolische betekenis van deze oude stier is de innerlijke strijd met de dierlijke natuur.  

De stier speelde een essentiële rol in de menselijke cultuur, en religieuze overtuigingen behoren tot de belangrijkste symbolen van macht.

Stierengeest dier

Hoe kun je er zeker van zijn dat de stier je geestesdier is? Als je in het voorjaar wordt geboren onder het stierenteken (bekend als Stier), dan is dit je geestengids. 

Het symbool van het Stierdier is trouwe vriendschap, leiderschap, botte eerlijkheid en sensualiteit. 

Maar het Stier volk leende enkele van de negatieve eigenschappen van hun spirituele gids: koppigheid en toorn zonder angst voor gevolgen.

Als de stier naar je toe komt als een geestesdier, draagt hij een belangrijke boodschap met zich mee. Je wordt gevraagd om al je innerlijke kracht te verzamelen en je vast te houden als het erop aankomt. De geest van de stier zal je begeleiden en je leren om gezond en geduldig te zijn. 

De stier zal je helpen om rijkdom en welvaart te creëren.  De betekenis van het rode stiersymbool heeft een sterke seksuele connotatie. 

Een oude voorstelling van mannelijkheid en passie, de rode stier verschijnt wanneer je diepe gevoelens en liefde begeleiding nodig hebben.

Hoewel de oude Egyptenaar de zwarte stier zag als een symbool van de dood (personificatie van God Osiris, heerser van de onderwereld), wordt de betekenis van de zwarte stier geassocieerd met seksueel verlangen en passie. Uitdrukking van je innerlijke zelf en seksualiteit, de zwarte stier is ook een gids naar vrede en sereniteit.

Bull Totem Animal

Net als de geest is het totemdier al bij de geboorte aan je toegewezen, vooral in het geval van de dierenriemtekens. Je zou de kenmerken van een stier kunnen hebben door de kosmische configuratie op het moment van je bevalling.

Mensen met stierentotems zijn natuurlijke leiders en hebben een aura van taaiheid. Ze hebben een enorme kracht om zich in te houden, maar als ze het kookpunt bereiken, is het niet verstandig om in hun omgeving te zijn.

Degenen die koedier totems hebben zijn zeer beschermend voor hun familie. Aangezien de koe een symbool is van overvloed en fortuin, zijn de koemensen zeer goed in het verwerven van materiële bezittingen, altijd hunkerend naar stabiliteit. 

Deze mensen zullen ook de behoeften van anderen boven die van henzelf stellen, omdat ze erg meelevend en sympathiek zijn. Een sterke aanbeveling voor de koeienmensen zou zijn om anderen niet blindelings te volgen.  

Het ossen-totemdier zorgt voor uithoudingsvermogen wanneer het geconfronteerd wordt met uitdagende taken. Zijn energie laat geen aarzeling en uitstel toe. 

De mensen van de ossen-totem zijn hardwerkend en bereid om een uitdaging aan te gaan. Deze mensen werken heel goed in teamverband, maar hebben ook een robuuste zelfbeschikking. Ze zijn erg koppig, maar alleen omdat ze zo bereid zijn om een taak te volbrengen.

Bull Power Dier

De betekenis van een stier als krachtdier is gerelateerd aan de levendige energie van Yang; daarom is het een groot krachtdier voor de mens. De betekenis van het stierdier gaat over het beschermen van zijn kudde, vooral de nakomelingen.

De medicijnkaart van de stier moet echter je aandacht trekken als je je krachten moet verzamelen. Het helpt ook met het oproepen van overvloed in je leven. 

Er bestaat een sterk geloof dat de donderende hoeven van de stier regen brengen, wat een teken van overvloed is. Hun hoeven kunnen ook aardbevingen veroorzaken, wat symbool staat voor dominantie over de primordiale energieën van de aarde.

Als we kijken naar de Hindoestaanse dierensymboliek, is het duidelijk waarom dit heilige machtsdier zo belangrijk is. 

De Stier vertegenwoordigt zowel positieve als negatieve eigenschappen van de menselijke natuur, en het aanroepen van deze medicijnkaart is een roep om verlichting. Het hindoeïsme verbindt de stier met het idee van kennis, educatie, toewijding, mannelijkheid en vechtlust.

Tot slot, roep de Stier in je leven wanneer je begeleiding nodig hebt bij het gebruik van je innerlijke kracht om overvloed in je leven te brengen. Houd er rekening mee dat deze overvloed zowel materieel als spiritueel kan zijn. De Stier is een herinnering dat het vermogen om zich voort te planten in uw bereik ligt.

Bull Tattoo Betekenis

De tatoeageontwerpen van de stier komen veel voor bij mensen met een sterke vechtlust. Door hun associatie met kracht, mannelijkheid, bescherming, of de dood, hebben stieren de mensheid gefascineerd sinds de prehistorie, dus het was een kwestie van tijd totdat ze begonnen met het versieren van de lichamen van krijgers.

De meest voorkomende ontwerpen zijn die van stierenschedels. De betekenis van de stierenschedel komt van de indianen die het associëren met leven, welvaart, dood en vernietiging. 

De schedelsymboliek van de stier inspireerde mensen om het te kiezen als een tatoeage om te laten zien dat ze niet bang zijn voor de dood. Of misschien accepteerden ze hun sterfelijkheid.

Als je je ooit hebt afgevraagd wat de stierenschedel met veren betekent, moet je weten dat deze afkomstig is uit de inheemse Amerikaanse folklore. 

Door veren aan de schedel toe te voegen, worden de botten een symbool van de wereld van de geestenkracht en een bron van rituelen.

Een van de beroemdste stiertatoeages behoorde toe aan Dwayne Johnson, en in zijn geval is de betekenis van de Brahma-stier verbonden met zijn dierenriemteken.

Uiteindelijk is het stierentatoeage-symbool voor iedereen anders. Of je nu kiest voor de elegante stierenschedeltatoeage of voor een stamafbeelding van dit dier, je moet het met trots dragen.

Conclusie

De stier is een krachtig geestesdier. Of zijn symboliek nu gekoppeld is aan positieve eigenschappen zoals kracht en overvloed of negatieve eigenschappen zoals dood of vernieling, het is sterk aan te raden om op te letten als het gaat om je leven. De stier heeft altijd spirituele begeleiding nodig, en zijn hardheid zal je inspireren.

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by