tijgersymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Tijgersymboliek staat voor kracht, onbevreesdheid en militaire dapperheid. In veel culturen, maar ook in religies als het hindoeïsme en het boeddhisme, zijn tijgers voertuigen van verschillende goden. 

Psychologisch gezien vertegenwoordigen deze majestueuze beesten iets dat je bang maakt – en dat is de betekenis van dromen over tijgers. Laten we dieper ingaan op de betekenis van tijgers en andere dingen die de tijger vertegenwoordigt.

Inhoudsopgave

Tijgersymboliek en betekenis

Als we het over tijgersymboliek hebben, verwijzen we vaak naar de Bengaalse tijgersymboliek. Tijgers zijn immers te vinden in Azië en vooral in de West-Bengalense regio van India. 

In veel landen waar tijgersymboliek wordt gebruikt, is het dus een aanpassing van het majestueuze beest uit India. Ook wordt het grootste deel van de symboliek die verbonden is met leeuwen ook gebruikt voor tijgers. 

De symboliek van de tijger staat dan ook voor kracht, militaire kracht en zelfs koninklijkheid. De mystieke tijger werd ook uitgebreid gebruikt voor zijn medicijn. In veel stamgebieden wordt vandaag de dag nog steeds op tijgers gejaagd voor hun botten en huid.  

De resten van de tijger – vooral zijn tanden en botten – worden gebruikt voor de behandeling van tandpijn en diverse andere ziekten. In de Hindoestaanse cultuur wordt de tijgerhuid als heilig beschouwd omdat het de zetel is van Lord Shiva. 

De staat van geaardheid is een andere symbolische betekenis van de tijger, want geen enkel ander dier is zo onbevreesd en stabiel als de tijger. In sommige Oosterse landen staat de tijger voor status, rang, plaats en positie. 

Als hij niet jaagt, zit de tijger stil en lijkt het alsof hij vanuit zijn schuilplaats voorgaat. En terwijl hij zijn koninkrijk scherp in de gaten houdt, is hij zich van alles bewust. Zo leert de tijger ons om in het huidige moment geaard te blijven. ( 1 )

Tijger indianensymboliek

De dierensymboliek is een integraal onderdeel van het Indiase leven en de ceremonie en de Indianen gebruiken het vaak in genezingsrituelen, ceremonies en zelfs voor een goede oogst en succesvolle jacht.  Inheemse Amerikanen gebruikten dierentotems. 

T otems stond voor symbolen voor een clan of familie. Aangezien er geen tijgers in de reservaten voor inheemse Amerikanen waren, staat het woord tijger voor alle grote dieren zoals cougars, bergleeuwen en poema’s, enz. 

Tijgers staan voor kracht, macht, moed en ambitie. Het dier staat voor een symbolische bevrijding van angsten en staat voor waarheid, rechtvaardigheid en integriteit. 

Een prominente Muskogee Billy Tiger heeft de CREEK Co naar hem vernoemd. Net zoals een poema totem staat voor leiderschap en moed, zo staat de tijger totem. In de Indiaanse overlevering heeft de tijger zijn plaats als groot leraar. 

Toen een tijger als totemdier opdook, betekende dit dat een groot deel van de beproeving was doorgewerkt en dat het nu tijd is om te doen gelden. Voor de Indianen staat een tijger voor leiderschap, fysieke genade en kracht. 

Het vertoont ook intuïtief vermogen, gevoelig gehoor en nachtzicht, en sommigen zeggen dat zijn medicijn helderhorendheid of helderziendheid omvat. De tijgers zijn ook geestverzorgers voor vele culturen in het Westen. ( 2 )

Tijger-Oostelijk Symbolisme

In het Oosten wordt de tijger altijd met ontzag bekeken voor zijn schoonheid in combinatie met de onderliggende angst voor zijn massale kracht. In de grotten van de beschaving van de Indusvallei zijn houtsnijwerken van tijgers ontdekt die 5000 jaar geleden bestonden. 

Al snel ging de tijger op in het hindoeïsme en werd hij het symbool van een voertuig voor een grote vrouwelijke godheid. In China lijken de hoofdmarkeringen van de tijger op het Chinese karakter ‘Wang’, wat Koning betekent. 

T Daarom lieten de kinderen die in het Jaar van de Tijger werden geboren, deze personages op hun voorhoofd schilderen voor moed, kracht en een goede gezondheid. In Korea is de witte tijgersymboliek verbonden met de berggeest. 

In 1988 koos Zuid-Korea de tijger als symbool voor de Olympische Spelen. India verving de leeuw door de tijger als nationaal dier in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de bescherming van deze bedreigde diersoort begon. 

In Pakistan, waar geen tijgers worden aangetroffen, gebruikte de oppositiepartij de tijger als haar verkiezingssymbool. Hong Kong, Maleisië, Singapore en Thailand worden allemaal de Aziatische tijgers genoemd vanwege hun economische vooruitgang. ( 3

De tijger wordt in de Japanse en Chinese kunst vaak afgebeeld in een bamboebos, nooit alleen op keramiek. Men denkt dat de sterfelijke vijand van de tijger – de olifant – hem niet kan volgen in de bamboe, vandaar dit ontwerp.

Tijgerchristelijkheidssymboliek

De tijger staat voor Dionysus en is het symbool van toorn en wreedheid. In de Chinese religie is hij een symbool van de duisternis en de nieuwe maan, maar ook het symbool van de oorlog en de hoogstgeplaatste generaal. ( 4

In sommige allegorieën staat de tijger voor de dienst van de gerechtigheid, de kracht en de moed. Vijf tijgers in China versloegen Chaos: de Rode Tijger in het zuiden en de zomer, de Zwarte Tijger heerst in het noorden en in de winter, de Blauwe Tijger in het oosten en in het voorjaar, en de Witte Tijger in het westen in de herfst. 

De gele tijger leeft op aarde en heerst over de andere tijgers. In de christelijke traditie staat de tijger voor koninklijkheid, onbevreesdheid en toorn.

In de vroegchristelijke tijgersymboliek in Groot-Brittannië werd de tijger beschreven als een soort slang en wordt hij eigenlijk getekend als een draak met vleugels. 

In Egypte worden tijgers en soortgelijke dieren beschouwd als ‘vernietigers’ en vertegenwoordigen ze zelfs de moordenaars van Osiris. Tijgers en luipaarden zijn dus symbolen van Set, die ook wordt voorgesteld als een slang. Wat symboliseert een tijger geestelijk? 

Er wordt in de Bijbel geen melding gemaakt van een tijger, maar het is een geestelijk symbool geworden van autoriteit, koninklijkheid en luxe. Het staat ook voor suprematie over gebieden en revitaliserende energieën.

Tijger Keltische symboliek

Als een tijger brult, is dat een teken van hoge winden en stormen; men geloofde dat de tijgers luidruchtig brulden tijdens hoge winden en stormachtig weer als het woede oproept. De Keltische tijger heeft een politieke betekenis, vooral voor Ierland. 

Ierland werd in feite de Keltische Tijger genoemd tijdens zijn bloeiperiode tussen 1995 en 2007. Het symbool van RyanAir was de Keltische Tijger. Tíogar Ceilteach – de Ierse naam voor Keltische tijger – vertegenwoordigde een periode van snelle economische bloei voor het land. Deze periode duurde 8 jaar en stortte na 2008 in. 

In veel delen van Noord-Europa wordt gezegd dat wanneer een tijger een man eet, hij zijn geest verwerft. Op sommige plaatsen is de tijger heilig en wordt hij aanbeden en zelfs de Heer van de Zwarte Rots genoemd. 

Een show genaamd Celtic Tiger (geconceptualiseerd door de Ierse Michael Flatley) werd gefilmd in Birmingham en Boedapest en stond bekend om zijn live band, dansers en epische enscenering. 

Omdat de tijger niet in Rome geboren was, was de symboliek van de tijger vooral verbonden met zijn eigenschappen en kenmerken. Vanwege zijn wildheid werd de tijger door Europese dichters vergeleken met wijn en romantiek. 

Levende exemplaren van tijgers werden pas in de laatste generaties van de 15e eeuw naar Europa gebracht – waarschijnlijk van de dierenmarkten van Constantinopel. In zijn boek The Celtic Way of Evangelism, Tenth Anniversary Edition, beschrijft auteur George G. Hunter III Keltische 

Stammen als tijgers omdat deze stammen, net als tijgers, nooit verenigd waren tijdens oorlogen en om deze reden hebben andere legers (door de auteur beschreven als leeuwen) de ‘tijgerstammen’ naar de Keltische rand van West-Europa geduwd (Gallië, Britse eilanden, en Bretagne). ( 5 )

Tijger-Afrikaanse symboliek

Tijgers zijn niet inheems in Afrika, maar ze hebben wel symbolische voorstellingen die lijken op die van grote katten zoals luipaarden, panters, jaguars, cougars, leeuwen en poema’s. In de meeste stammen staan tijgers symbool voor vrouwelijke kracht. 

De Afrikaanse tijgersymboliek staat ook voor wreedheid, woestheid, schoonheid en snelheid. Het is een symbool van beide: agressie en bescherming. In veel delen van Afrika vervangt de tijger de leeuw en wordt hij gebruikt als symbool voor het opperste dierenbeeld. 

Net als leeuwen vertegenwoordigen tijgers de dood en het leven en ook het kwaad en de vernietiging van het kwaad. In de Afrikaanse folklore, met name in Ghana en West-Afrika, zijn er veel volksverhalen over tijgers en andere grote katten.

Deze verhalen gaan vooral over deze grote katachtige dieren en hun relaties met andere dieren. In West-Afrikaanse verhalen kan de tijger elke grote roofkat vertegenwoordigen. 

Veel machtige sjamanen worden verondersteld tijgerlichamen te hebben. De ziel van de sjamaan – terwijl hij slaapt – verlaat zijn lichaam en komt in dat van de tijger terecht. 

In de ochtend keert de ziel van de sjamaan terug naar het menselijk lichaam, terwijl de tijger in de diepte van het bos gaat slapen.

Door de geschiedenis heen hebben Afrikaanse mensen tijgers en andere grote katten aanbeden om een ramp af te wenden, het leven te regenereren en de vruchtbaarheid te verhogen. ( 6 )

Tijger in dromen

Een tijger in dromen symboliseert iets dat je bang maakt. Wat bedoel je met dromen over een tijgerjacht? Het betekent dat je bang bent voor iets of iemand, waarschijnlijk een examen dat eraan komt, of zelfs een presentatie, of een ontmoeting met een overste op het werk. 

Alles wat je probeert te vermijden of te vrezen kan tijgerdromen uitlokken. In je wakkere leven ben je ergens doodsbang voor en heb je die emoties en gevoelens onderdrukt. 

Maar blijf moedig en dapper; je zult deze tegenspoed doorzien. ( 7 ) Dromen over een tijger kunnen een symbool zijn voor iemand die ruw of streng is. Je bent misschien te hard en te streng voor jezelf. 

Tijgers zijn woest en krachtig. Als een droomsymbool kunnen ze een aspect van jezelf vertegenwoordigen – je innerlijke kracht en potentie. Door hun wreedheid, kunnen ze boosheid vertegenwoordigen. 

Onderdrukte woede en wrok kunnen ook leiden tot een tijger in dromen. Tijgerdromen kunnen volgen nadat je een heftige ruzie hebt gehad of je geduld hebt verloren. 

De betekenis van de droom van de tijger kan ook je ego vertegenwoordigen. Misschien ben je wel territoriaal zoals de tijger.  

De symboliek van een gekooide tijger kan ook staan voor het in bedwang houden van je humeur. Tijgers verscheuren of versnipperen hun prooi. Daarom: dromen van tijgers die op je jagen of je aanvallen betekent dat je bang bent om aan flarden te worden geschoten.

Tijgerontmoetingen en voortekenen

In Azië, met name India, worden tijgervoortekenen en ontmoetingen negatief opgevat. De tijger wordt sterk gevreesd en daarom jaagden de dorpelingen onophoudelijk op de tijgers tot ze bedreigde en beschermde dieren werden. 

Er zijn veel Nationale Parken die toegewijd zijn aan het beschermen van deze dieren en als gevolg van deze instandhoudingsinspanningen, groeit het aantal tijgers. 

Echter, tijgers dwalen vaak af naar menselijke nederzettingen waar ze grote angst inboezemen bij mensen die ze zien. 

In het Hmong District van Thailand zijn er gevangenissen in de buurt van tijgerreservaten. Deze gevangenissen hebben geen muren omdat eventuele ontsnapte gevangenen ‘opgevangen’ worden door tijgers. 

Men gelooft dat de ‘geesten’ van mensen die door tijgers worden opgegeten nog steeds in deze bossen rondzwerven. In veel oosterse culturen wordt gezegd dat tijgervoortekenen duiden op een recentelijk dode geest die is getransformeerd in een mens-etende tijger. 

In India, wanneer een man door een tijger is opgegeten, zit zijn geest in het voorhoofd van de tijger en leidt hem naar een nieuwe prooi. 

In delen van India weigerden de tuiniers de sporters te laten weten waar de leeuwen of tijgers in hun plantages zijn, omdat ze geloven dat een tuinperceel zijn vruchtbaarheid verliest als een tijger in de buurt wordt gedood. Het luide gebrul van de tijger staat symbool voor zware stormen en voortekenen van harde wind. ( 8 )

Tijgermythologie en folklore

Tijgermythologie maakt een interessante lezing. De snorharen van een tijger zijn dodelijk gif. In Japan heeft het noemen van de tijger pech.  Tijgers oren kunnen werken als een geluksbrenger en worden verondersteld de dood op afstand te houden. 

Ze weren zelfs ziekte en boze geesten. Inheemsen van Sumatra hebben nooit tijgers gedood, omdat ze geloofden dat de geesten van hun voorouders in deze majestueuze beesten woonden.

Als een man in India door een tijger wordt gedood, zal hij in de dromen van zijn verwanten verschijnen en hen vragen hun naam te veranderen, zodat de tijger hen niet kan vinden. Chinese gokkers ‘aanbidden’ tijgers als hun geluksbrenger.

In China aanbidden moeders tijgers voor de goede gezondheid van hun kinderen. Als een tijger brult, kan er stormachtig weer en hoge winden komen. Tovenaars kunnen zichzelf in wolven en tijgers veranderen. 

Een eed afgelegd op een tijgerhuid moet worden nageleefd, anders volgt er pech. Priesters in Tibet zitten op tijgerhuiden omdat er speciale krachten van hen kunnen worden verkregen. Tijgersnorharen, hoektanden en klauwen worden gebruikt voor het maken van drankjes. 

Iedereen die in het bezit is van deze voorwerpen zal veel geluk hebben. Het vlees van de tijger is ook een geluksbrenger. In sommige volksverhalen in de jungle wordt een man, als hij speciale wortels eet, meteen in een tijger getransformeerd. ( 9 )

Tijgergeest dier

Tijgergeest dier is geschikt voor iemand die met precisie handelt, vertrouwen inboezemt, de aanwezigheid verdiept en passie en kracht opwekt. Dit is de grootste van alle kattensoorten en het beweegt met gratie, doel, kracht van stiekemheid en zelfverzekerdheid. 

Verborgen in zijn harige poten zitten scherpe klauwen die kunnen doden. Het kost tijd om zijn prooi te bestuderen en valt pas aan als hij er klaar voor is. Wanneer een tijgergeest dier verschijnt, is het tijd om serieus te worden. 

Let op de kleine details en blijf je bewust van je omgeving. Heb je het gevoel dat je acties ineffectief en niet overtuigend zijn?  Misschien ben je arrogant en afwijzend tegenover anderen.

In beide gevallen kan tijgermeditatie helpen. Roep de geest en de kracht van de tijger op, zodat je kunt leren je kracht te bezitten en in balans te brengen. Bestudeer de leer en vaardigheden van de tijger. 

Als je je ontmoedigd voelt, kun je de hulp van de tijger inroepen. Je kunt zelfs de beweging van de tijger nabootsen om je eigen kracht te realiseren. 

Dit zal je helpen kracht te onttrekken aan je geestesdier en uiteindelijk helpen de geest van de tijger in je te manifesteren. 

Een andere zeer eenvoudige manier om de kracht van de tijger binnenin aan te passen is door op die nagelklauwen te tikken. Een tijger zal je helpen om de sterkste te presenteren. ( 10 )

Tijger-totemdier

Tijger totem is een bondgenoot om je te helpen je zintuigen en zicht te verbeteren. Tijgers hebben een uitzonderlijk goed gezichtsvermogen en een sterk reukvermogen. Ze zijn meestal solitaire wezens en leven in een gemarkeerd gebied met hun geur. 

Tijger totem is een herinnering aan geuren en aroma’s in uw omgeving. Dit zal u helpen bij het interpreteren van situaties en de veiligheid van uw omgeving. 

Het tijgermedicijn helpt je ook om je wereld moedig en zelfverzekerd te bezitten. 

Het vertelt je om zelfverzekerd te leven en dat je altijd alleen komt en alleen gaat. Dit is het grootste lid van de kattenfamilie en het bezit zijn territorium. 

Leer dus leiderschap en kracht van dit machtige beest. Wanneer een tijger je bezoekt in de vorm van dromen of als symbool, moet je weten dat je als leider gekozen bent. 

Je hebt de kracht in je om dingen gedaan te krijgen. ( 11 ) Tijgerenergie is woeste en oerenergie, een herinnering aan de woeste geest in de natuur en in onszelf. 

Veel clans en stammen in Noord-India geloven dat de tijger hun totemdier is. 

De leden van deze tijgerclans behandelen het dier met grote eerbied en denken dat het hen zou beschermen tegen alle kwaad. Ze hebben meestal de vaste overtuiging dat het totemdier hen niet zou doden.

Tijgermachtig dier

Het krachtdier van de tijger spoort je aan om je omvang te herinneren en je kracht te verzamelen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Meestal noemen de Chinezen de tijger Laohu, wat letterlijk “oude tijger” betekent, ongeacht de leeftijd van de tijger. 

Dus ongeacht je leeftijd, als de tijger je machtsdier is, weet dan dat je sterk, majestueus en machtig bent zoals je machtsdier. 

De tijger is het spirituele dier van de westelijke richting en is verwant aan de koningin-moeder van het westen. Dus, begin uw ochtenden met tijger meditatie, met de blik op het westen gericht. Vraag de tijgergeest om je te begeleiden. 

Veel van je persoonlijke kracht komt voort uit een instinctieve manier van zien en omgaan met dingen, net als je krachtdier, de tijger. Je bent een symbool van natuurlijke kracht en moed. Je totale zelfvertrouwen leidt je tot duidelijke beslissingen. 

Je bent een geboren leider en je collega’s en leeftijdsgenoten kijken naar je op voor begeleiding en ondersteuning. Net als je machtsbeest ben je een eenzaam wezen en ben je tevreden met het leven op die manier. 

Voel je nooit alleen, want de kracht van de tijger stroomt door je aderen. Maak je geen zorgen, want je hebt de wonderbaarlijke energie van de tijger om je door de meeste situaties van het leven te zien. ( 12 )

Tijger tatoeage betekenis

Tijgertatoeages werden gemeengoed in Japan nadat de beelden en motieven van het dier van Chinese ambachtslieden het land binnenkwamen. Als gevolg daarvan werden Japanse tijgertatoeages sterk gestileerd met onnatuurlijk grote ogen en expressieve gelaatstrekken. 

Tijger en draak tattoo paren worden vaak gezien in het Zen Boeddhisme en ook in Japan. De tijger staat voor de wind, terwijl de draak symbool staat voor water. 

Door ze allebei samen af te zetten, wordt er een water-wind koppeling gemaakt. Een tijgertatoeage met pioenen staat voor kracht en koninklijkheid. Een witte tijgertatoeage betekent roofdier of oorlogssymbool. 

Strepen zijn de essentie van een tijger. In tatoeages vertegenwoordigen de strepen van een tijger de eb en vloed van golven. Zorg ervoor dat je een deel selecteert waar de tijger tattoo terecht kan – als het een grote tattoo is, dan heb je veel ruimte nodig om de schaal en de kracht van de tijger uit te drukken. 

Gelukkig is de tijger zeer flexibel, dus zijn tatoeage kan ook flexibel zijn. Je kunt hem bijvoorbeeld afbeelden als staand op rotsen als symbool van hun kracht en als vertegenwoordiger van de koning van hun territorium. 

Welk ontwerp je ook kiest, een tijgertatoeage kan een grote herinnering zijn aan je innerlijke gereserveerde kracht. Beslis zorgvuldig na overleg met een deskundige tatoeëerder.

Conclusie

Tijger is een symbool van dapperheid, kracht, macht en dapperheid. Tijgersymboliek is vrij diepgaand en varieert van cultuur tot cultuur. In de meeste gevallen is het echter een symbool van kracht, onbevreesdheid en militaire dapperheid. Of je nu een connectie voelt met dit majestueuze beest of een tijger tattoo wilt laten zetten, we hopen dat deze gids je heeft geholpen om je eigen tijger betekenis te ontcijferen.

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by