uilsymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Wanneer de greep van de aardse beperkingen te krap wordt, wenden we ons tot de vogelsymboliek om ons te bevrijden. Deze gevleugelde wezens tillen ons op in de lucht en nemen onze smeekbeden mee naar de hemel. Ze komen terug met spirituele boodschappen van het goddelijke om ons te helpen in onze moeilijke tijden.

Er is echter één vogel die zich onderscheidt van de rest, de nachtuil. Zijn kenmerken zijn zo uniek ten opzichte van de rest van de vogels dat we van nature nieuwsgierig zijn naar uilensymboliek en de betekenis ervan. Het doet ons vragen stellen zoals, wat symboliseert een uil? Is het een slecht voorteken om ‘s nachts een uil te zien? Verschilt de witte uil-symboliek van de rest of niet?

Het is het antwoord op deze vragen en meer dat ons helpt de wereld om ons heen te begrijpen. Met andere woorden, het hebben van de innerlijke kennis van uilensymboliek helpt ons te begrijpen waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Daarom willen we in dit artikel een antwoord geven op al deze vragen en nog veel meer voor u.

 
 
 
 

Uil Symboliek en Betekenis

Een uil is naar de nacht als een adelaar naar de dag. Uilen zijn over het algemeen een symbool van paranormale wijsheid, vorstelijke stilte en woeste intelligentie. Dit komt omdat uilen zowel grote denkers zijn als jagers Zij geven er de voorkeur aan hun strategieën uit te stippelen in plaats van brute kracht te gebruiken. 

Terwijl sommige culturen geloven dat uilen tovenaars zijn of een voorbode van de dood, symboliseert de witte uil wijsheid en uithoudingsvermogen. De gemengde zymologie maakt ons nog nieuwsgieriger. Om de diepte van zijn betekenis te begrijpen moeten we wat meer leren over zijn achtergrond.

Uil Inheems Amerikaans Symbolisme

De betekenis van de indiaanse uil is een unieke combinatie van wijsheid en dood. Ze geloofden dat dit intelligente wezen een bewaker was van heilige kennis zoals de patronen van het weer en de geheimen van het hiernamaals.

Sommige indianenstammen geloofden dat deze nachtelijke vogel de doden begeleidt op hun reis naar het hiernamaals. Dit is de reden waarom het horen van de toeterend van een uil was een ongelukkig voorteken, slecht zelfs. De moeders en oudsten van deze stammen gebruiken de schreeuw van de uil om hun kleintjes af te schrikken. Ze vertelden hen dat ze zich moesten gedragen en ‘s nachts binnen moesten blijven, anders zou een uil hen wegvoeren.

Andere stammen associëren de benige cirkels rond de ogen van een uil met de vingernagels van geesten en verloren zielen. Zij geloofden de waarneming van een uil als een teken dat hun voorouders van de andere kant hem berichten of waarschuwingen sturen over leden die de taboes van de stam hebben doorbroken.

Het uilsymbool is echter niet altijd griezelig en gerelateerd aan de dood. De Hopi-stam heeft Mongwu, de grote gehoornde uil, die de ‘straight man’ rol speelt tegen de clownstrips van de koshari. Andere stammen lezen de mythes over uilen als onschuldig wezen dat verbannen is naar de nacht vanwege zijn luiheid.

Sommige Indiaanse culturen gebruikten uilen als clandieren. Deze stammen waren onder andere de Hopi stam, met hun gravende uilenclans genaamd Kokop-Wungwa en Kokongyam, de Mohave en de Tlingit. Als je bij een bezoek aan het noordwesten kosten, dan vind je uilen als totempalenkam.

Uil Christendom Symbolisme

De betekenis van uil in de bijbel en het christendom is van heilige betekenis. De picturale, symbolische, iconische en heilige voorstelling van de uil in het christendom gaat terug tot de vroegste tijd toen het voor een gewone man zeldzaam was om te kunnen lezen en schrijven.

De bijbel verwijst naar de symboliek van de uilen in de oorspronkelijke koning Jacobus, die in totaal ongeveer vijf keer voorkomt. De nieuwere vertalingen lijken echter het woord met “struisvogels” om te zetten in deze gevallen.

Bijbelse verwijzingen naar uilsymbolismen

 1. Leviticus 11:13-18, meer bepaald 11:16-18 of 11:17-18, stelt dat Joden bepaalde rassen van de uil niet mogen eten, als onderdeel van hun koosjere voedingsregel, samen met de pelikaan en de aasgier.
 2. Deuteronomie 14:15-17 bevestigt de kosjere uitspraak.
 3. In Psalm 102:6 vertelt de psalmist over de moeilijke tijden van zijn leven door zichzelf te vergelijken met een uil in de woestijn. Hij gebruikte de verwijzing naar de uil als voorbeeld van zichzelf als een inferieur wezen dat vastzit in een verlaten plek.
 4. Jesaja 13:21 spreekt over een profetie over Gods oordeel over Babylon om het te vernietigen. Hier wordt de uil weer als voorbeeld gebruikt om de verwoesting aan te tonen die de mensen van Babylon zullen ondergaan. Ze zullen worden gedood of uit hun huizen worden verdreven, en er zullen wilde dieren in de stad leven.
 5. In Jesaja 34:11, dat veel lijkt op de Babylonische profetie, verwijst God’s oordeel over Edom naar uilen in de verwoesting van de stad. De uil symboliseert niets. In plaats daarvan gebruiken de verwijzingen de uil als een voorbeeld van wilde dieren die samen met raven, pelikanen en stekelvarkens de stad bewonen.

Uil Keltisch Symbolisme

De Keltische uil symbolismen en de traditie verbeelden het als een krijger en beschermer van de eer. Volgens de Kelten is het de wijsheid van de uilskrijger die hem het recht gaf op de kennis van het pad van de onderwereld. Ze geloofden ook dat het een felle verdediger van de eer was en de waarheid die betekent dat uilen nultolerantie hebben voor elke vorm van bedrog.

Aangezien uilen nachtdieren zijn, wat betekent dat ze in het donker kunnen zien, zijn ze de perfecte boodschapper om de hele dag en de hele nacht door een boodschap af te geven tussen onze wereld en de hogere wereld. Dit is misschien de reden waarom de Kelten geloofden dat uilen de weg naar de onderwereld wisten.

Uilen zijn ook een symbool van de oude Keltische vruchtbaarheidsgodin. Daarom brandmerkten de Keltenaren het uilsymbool met trots in hun kleding, vooral in hun knoopwerk, diverse huishoudelijke artikelen en bestiaries.

Uilen in Dromen

De mythische, folkloristische, religieuze en symbolische weergave van de uil zijn allemaal fascinerend, maar wat betekent het als je een uil ziet?

Wanneer vogels bezoeken ons in onze dromen, vertellen ze ons over het algemeen om wat negativiteit of het verleden los te laten. Maar als we uilen in dromen zien, kan dat verschillende dingen betekenen. Uilsdromen, in het algemeen, zijn een teken dat je je bewust moet zijn van elk bedrog of misleiding om je heen.

Oneiroloog legt uit dat de betekenis van de uil je onbewuste geest kan zijn die je aandacht probeert te trekken naar meer bewuste handelingen en gedachten in je wakkere leven. Het kan je innerlijke realisatie zijn van hoe deze gedachten en handelingen contraproductief zijn voor je spirituele doelen. Dit betekent dat de spirituele betekenis van de uil hetzelfde blijft, d.w.z. van bewustzijn en waarschuwingsboodschappen.

De verschillende interpretaties en symboliek van uilen in uw dromen kan alleen maar afhangen van hoe u het ziet en van het ras van de uil die u ziet.

 • Enkele Uil – Het zien van een uil in je droom betekent dat je je bewust moet zijn van wat er in je omgeving gebeurt. Leen de kracht van het uilengeest dier om de dingen op een hoger niveau te zien.
 • Veel Uilen Je kunt van andere mensen een nuttig advies verwachten en dat je het moet accepteren.
 • Vliegende Uil – Het zien van een vliegende uil is geen goed teken. Het betekent problemen in je familie in de komende periode. De problemen kunnen een conflict zijn tussen familieleden.
 • Zwarte Uil – Het zien van een zwarte uil in je dromen is meestal een teken van spiritueel ontwaken en bewustzijn.
 • Dode Uil – Een droom van een dode uil is het ergste voorteken van de overgang onder hen. Het symboliseert de dood van de dromer of van iemand die hem of haar na aan het hart ligt. Het symboliseert de overgang van het ene leven naar het andere.
 • Schuuruiluil – Het symboliseert een goede financiële situatie in de nabije toekomst.
 • Uil – Het is een teken dat u zich meer moet richten op uzelf en uw behoeften voor een verandering.
 • Echte Uil – Een echte uil weerspiegelt je strijd met slapeloosheid…
 • Besneeuwde Uil – Het zien van een sneeuwuil is misschien wel de meest serene ontmoeting. Het staat voor geluk en vrede op korte termijn. 

Uil Ontmoetingen en Omens

Uil voortekenen en ontmoetingen betekenen hetzelfde als wanneer je ervan droomt. Als je een toeterende uil tegenkomt, dan kan dat een teken zijn van het ontvangen van vreselijk nieuws. 

Iemand dicht bij u kan in een ernstig gezondheidsprobleem zijn of in de buurt van de laatste dagen van hun leven, en u zou het nieuws van tevoren kunnen krijgen. Het slechte nieuws kan ook betekenen dat er bedrog om je heen gebeurt, waarvoor je je moet voorbereiden door iedereen om je heen opnieuw te evalueren.

Hoe dan ook, een uil betekent bij een ontmoeting het controleren van je omgeving. Als het geen slecht voorteken is, is het zeker een waarschuwingsteken. Het is heel goed mogelijk dat je in je aandacht een stukje informatie tegenkomt dat nuttig kan zijn voor je in de toekomst.

Als uilen een probleem zijn geworden in uw tuin dan lees deze handleiding .

Uil Mythologie en Folklore

De uil-mythologie is misschien wel de rijkste en meest dichte van allemaal. Je kunt er een verwijzing naar vinden in verschillende culturen, folklore en tradities wereldwijd.  

In het Grieks zijn de Athena-symbolen misschien wel het meest bekende symbool in de uilenmythologie. Aangezien de uil haar heilig dier was, zou het betekenen dat als een van de soldaten een uil op het slagveld zag of er overheen vloog, de godin van de oorlog over hen zou glimlachen. Het zien van Athena-symbolen zou het tij van de strijd onmiddellijk doen keren ten gunste van degene die het als eerste zag.

De Egyptische uilengod is een felle bewaker van de bange occulte kennis. De uil-mythologie spreekt van hen die de zielen van de overledene bewaken als ze naar het volgende niveau van het bestaan gaan.  

De Chinese cultuur en folklore hebben veel respect voor de wilde kant van de geestenbende uil. U vindt er adembenemende stukken oude Chinese kunst die de onsterfelijkheid van de feniks verbeeldt, verweven met de legendarische felheid van de uil. De Chinese cultuur spreekt ook over de uil in de vogelbescherming, die fungeert als een schild tegen alle negatieve energieën.

Er zijn ook populaire verwijzingen naar de uilenmythologie in de beschaving door de tijd heen, zoals de Hindoeïstische, Romeinse en Keltische. Terwijl de meeste van hen spreken over de “engel des doods”, erkennen bijna allemaal de wijsheid en de overgangsbetekenis van de uil.

Uil Spiritueel dier

De geestenbeest uil herinnert ons eraan om diep in onszelf te kijken en trouw te zijn aan onze eigen bedoelingen en gevoelens. De naar buiten gekeerde ogen van een uil en zijn vermogen om in het donker te zien leert ons de les van helderheid en bedrog. Hoe we het kunnen zien, vermijden en hoe we trouw kunnen zijn aan onszelf en het van binnenuit kunnen uitwortelen. Kortom, de spirituele betekenis van de uil vertelt ons dat wanneer onze innerlijke visie duidelijk is, het spotten van misleiding en bedrog in de buitenwereld effectief wordt.

De uil van het geestendier laat ons ook toe om meer oplettend, kalm, majestueus en berekenend te zijn. Alleen al door te vertragen, op een hoge boomgrens te zitten en om je heen te kijken, zul je verbaasd zijn om te weten hoeveel er om je heen gaat.

Leuk feitje:

De ogen van een uil kunnen in enkele seconden schakelen, verwerken en zich aanpassen van telescopisch naar microscopisch.

Met uilengeest dier, kunt u zich omringen met zijn energie, en u zult in staat zijn om meer helderheid te kijken in je verleden, heden en toekomst met een nauwkeurigheid en snelheid die niets minder dan griezelig is.

Leer hoe trek je hier uilen aan .

Daarnaast vraagt het uilengeest dier ons ook om alle negatieve emoties en angst te doorzien. In plaats van te denken aan iets dat vermeden of ontweken moet worden, zie het als stukjes informatie. Het niveau van de hoofden en de logische benadering van intense angst kan je helpen om de zaak rustig aan te pakken en er sterk uit te komen.

Uil Totem Animal

Mensen met uilen totem worden oppervlakkig aangetrokken door de koelte, de stilte en de duisternis van de nacht. Deze mensen zijn ‘s nachts meer wakker en attent en werken het liefst ook in deze uren. Dit verklaart hoe ze geen angst hebben voor de duisternis, occulte zelfs magie. Als gevolg hiervan en met ijver en volharding, zal je in staat zijn om de waarheid te lezen achter elke persoon die je zou ontmoeten.

Als je onder de uilentotem geboren bent, dan heb je hoogstwaarschijnlijk een verontrustend en grensverleggend profetisch gave van intuïtie. Ze hebben een affiniteit met het onbekende en het fantastische. Als je deze eigenschappen herkent en erkent als je eigen, dan moet je luisteren naar je eigen innerlijke stem.

Zulke mensen moeten leren om te luisteren naar de stem die diep in hen zit. Een uilman gedijt het best als hij niet luistert naar wat anderen zeggen, maar naar wat zijn innerlijke stem fluistert. De buitenwereld zit vol met leugens, en het kost moeite om de waarheid te onderscheiden. Met ijver en volharding leer je ook de waarheid te begrijpen achter elke persoon die je ontmoet.

Uil Krachtdier

Wanneer we deze symbolen van wijsheid als ons krachtdier hebben, weerspiegelen we zijn vermogen om te zien door middel van webben van bedrog. Uilkrachtdier geeft ons de kennis van de verborgen sferen en het vermogen om onbevreesd door de duisternis van de nacht te reizen. Vanuit de stille, koude en diepe nacht vinden we onze eigen steun in de verborgen stem van het goddelijke. Het is alleen door de scherpe observatie, het intelligente bewustzijn en andere buitenwereldse eigenschappen van de uil dat we dit kunnen doen.

De schreeuw of het toeteren van een uil is op zich al een oproep tot zelfverwerkelijking. Het uilengeneesmiddel helpt ons om ons te confronteren en eerlijk te zijn tegen onszelf als de tijd rijp is om de waarheid te spreken. Als je trouw bent aan jezelf, dan kan weinig dit tegenhouden roofvogel nadat je je zicht op de prijs hebt gevestigd.

Uilenergie van het krachtdier brengt je focus, stilte en geduld, iets wat je nodig hebt om de details te zien van wie of wat er op je af komt. 

Uil Tattoo Betekenis

We zien vaak en vaak uilen geïnkt op verschillende lichamen van zowel mannen als vrouwen, wat betekent dat ze als ontwerp vrij populair zijn. Maar waar staan uilen voor?

Mensen beschouwen uilen over het algemeen als symbolen van wijsheid en kennis, dankzij de eindeloze uilenmythologie en folkloristische verwijzingen. Uilsymboliek kan ook overgang en tijd betekenen. Daarom kun je veel uilentatoeages zien die vergezeld gaan van voorwerpen zoals een zandloper of een klok die in zijn klauwen is geklemd.

De schoonheid en de rijke historische en symbolische waarde van de uil maakt het tot het perfecte dier dat mensen tatoeëren met voorwerpen als een bloem, een sleutel, een medaillon, een lantaarn, of wat dan ook dat meer waarde voor hen heeft. Volgens tal van tatoeëerders tatoeëren ze uilen op verschillende manieren en patronen, zoals op een tak zitten, vliegen, en vleugels uit gestikt of strak geknuffeld, elk heeft zijn eigen symbolische waarde. Het maakt ze ook gemakkelijk om te worden ontworpen op elk deel van het lichaam.

 

Conclusie

Uilen zijn majestueuze wezens. Ze kijken ons van veraf met hun alwetende ogen en duwen ons met hun tekens en symbolen in de juiste richting. Ze geven ons de antwoorden waar we wanhopig naar op zoek zijn, het enige wat we moeten doen is ons bewust zijn en goed luisteren. 

Gerelateerd Kraaiensymboliek & Betekenis (+Totem, Geest & Omens)

Sophie Waechter

Written by