vleermuissymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Inzicht in de Vleermuissymboliek kan een inzicht geven in de toekomst, helpen om patronen en trends uit het verleden te ontcijferen en er zelfs van te leren. Een studie van het vleermuissymbool kan ook helpen bij het voorspellen, voorspellen of ontcijferen van de betekenis van iemands dromen en kan helpen bij het nemen van beslissingen.

In deze gids zullen we verschillende aspecten van het vleermuisgeest dier behandelen, wat symboliseert een vleermuis, de betekenis van een vleermuis tatoeage en ook de representatie van een vleermuis in de Bijbel, in de mythologie en ook in culturen over de hele wereld.

Inhoudsopgave

Vleermuissymboliek en betekenis

De symboliek van vleermuizen neemt verschillende betekenissen aan in verschillende culturen. Afhankelijk van wie je het vraagt, kan de betekenis van het vleermuissymbool positief of negatief zijn. De vroege christenen geloofden dat vleermuizen kwaadaardig waren en vertegenwoordigers van Dracula – een bloeddorstige vampier. 

In Japan hebben de ideografen voor ‘vleermuizen’ en ‘geluk’ dezelfde uitspraak. De Japanners geloven echter ook dat vleermuizen een symbool zijn van chaos, onrust en geluk. In de Chinese folklore nemen vleermuizen een zeer belangrijke plaats in; de Chinezen eten ook vleermuizen omdat ze verondersteld worden een lange levensduur te bevorderen.

Kortom: wat vleermuizen symboliseren is een vraag met gevarieerde antwoorden. Vleermuissymboliek en betekenis verschilt van cultuur tot cultuur. Zo fascinerend is de studie van vleermuizen en hun symbolische representatie dat zelfs literaire figuren als Shakespeare ze in hun toneelstukken hebben gebruikt. (Shakespeare gebruikte vleermuizen in de hel-brew van de rare Macbeth zusters).

De vleermuis kan zelfs een gecombineerde symboliek hebben van een vogel (die de ziel voorstelt) en die van de demon (aangezien vleermuizen in de duisternis wonen en nachtelijk zijn). Het is geen wonder dat de vleermuis alles kan betekenen, van een heks, tot iets bekends, tot een geest, een duivel, een vampier en zelfs een stamgod!

Gerelateerd:   11 Tips voor het aantrekken van vleermuizen op uw werf

Bat Native American Symbolism

Als je zoekt naar wat vleermuizen in de Indiaanse cultuur symboliseren, dan krijg je voor bijna elke stam een andere voorstelling. De meeste Indianen vonden vleermuizen sinister en angstaanjagend. Ze beschouwden de vleermuis als dood en duisternis.

Vleermuizen zijn in de Indiaanse kunst te zien in de vorm van muurschilderingen; verschillende beelden in grotten koppelen vleermuizen aan de samenhang tussen leven, water, vruchtbaarheid en de dood. De Zuni-stammen beschouwden vleermuizen als de voorbode van de regen.

Bij sommige indianenstammen werd de vleermuis beschouwd als een bedrieglijke geest. Toch geloofden anderen dat de vleermuis totemdier als een sjamaan die mensen leert om de nacht van de innerlijke duisternis in te gaan.

Vleermuissymboliek

De vroege christenen geloofden dat vleermuizen nogal lijken op ratten en zelfs als symbolen van de duivel of de duisternis. Velen geloofden dat vleermuizen de seksuele lust van de duivel deelden en zelfs als vertegenwoordiger van Pan- de gespleten-voetige God die zijn pijpen speelde in de viering van de natuur en de seksualiteit.

Volgens de Vleermuissymboliek Bijbel zijn vleermuizen in totaal drie keer genoemd in het Heilige Boek. In twee daarvan worden vleermuizen gecategoriseerd als onreine vogels of gruwelijkheden van vogels die niet gegeten mogen worden. 

In de passage in Jesaja vertegenwoordigen vleermuizen het einde van de afgoderij omdat ze overdag in grotten, tempels en andere donkere plaatsen onder de aarde slapen.

Oude mensen begonnen vleermuizen al snel te associëren met graven, ruïnes, verlaten plaatsen, graven en, in het algemeen, alle dingen die donker en morbide zijn. De meeste mensen geloofden dat vleermuizen heksen en duivels waren. De betekenis van de Hebreeuwse vleermuis is ‘datgene wat in de nacht vliegt’.

Vleermuis Keltisch Symbolisme

Vleermuizen worden al lang geassocieerd met Keltische cultuur en festivals. Halloween en vleermuizen hebben een nauwe band en vleermuizen worden rond Samhain-vreugdevuren gezien als feestvierders dansen en feesten rondom hen. 

De vleermuizen smullen ook – alleen maar van de insecten!  Er zit een reden achter vleermuizen die rond vreugdevuren vliegen. Vleermuizen houden een winterslaap en ze bouwen graag hun vetreserves op voor het begin van de winter.

In oktober, wanneer de Samhain-vreugdevuren worden aangestoken, worden insecten aangetrokken tot het vuur en de warmte en komen vleermuizen naar buiten om zich te tegoed te doen aan de insecten. Net als de oude Kelten gebruiken vleermuizen het vreugdevuur dus ook om zich klaar te maken door te feesten en te ‘dansen’ rond het vuur.

Kelten gebruiken vleermuissymbolen om grote veranderingen in het leven, moed en ook het zien van het ongeziene weer te geven. In Keltische folklore en mythologische verhalen staan vleermuizen symbool voor heksen, geesten, vampieren, duisternis, kwaad en negatieve voortekenen.

Vleermuis in Dromen

Donker en eng, nachtelijk, altijd te vinden in sombere, donkere en desolate plaatsen, griezelig boven het hoofd wapperend, mogelijk bloedzuigend; de meeste mensen zijn bang voor vleermuizen. Vleermuisdroom betekent typisch angst. Omdat vleermuizen blind zijn, zou een droom over vleermuizen ook kunnen leiden tot potentiële problemen met het gezichtsvermogen of zelfs blindheid.

We hebben allemaal angsten en de betekenis van vleermuisdromen zou die angsten in ons wakkere leven kunnen vertegenwoordigen. Iemand die door een vleermuis wordt aangevallen of gebeten, kan ook bang zijn voor vleermuizen en er nachtmerries over hebben. Dromen van vleermuizen in een grot zou kunnen betekenen dat je je angsten voor anderen verborgen houdt, maar dat ze ook bestaan.

Een ‘droom over overvliegende vleermuizen’ betekent dat je angsten nog steeds bestaan, maar dat ze op dit moment geen directe invloed hebben op je leven. Een droom over vampiervleermuizen zou een persoon kunnen vertegenwoordigen die je van je zelfvertrouwen berooft.

Mystiek gezien vertegenwoordigen vleermuizen ook de dood en het sterven. Deze universeel verafschuwde wezens zijn een voorbode van een ramp. Door hun blindheid kan een droom van vleermuizen de dromer waarschuwen voor mogelijke blindheid of een gevaar voor de ogen.

Vleermuisontmoetingen en omens

Vleermuizen zijn opmerkelijke en mystieke wezens, de enige zoogdieren die kunnen vliegen. Ze gebruiken een geavanceerd echolocatiesysteem om zich te oriënteren. Ze hebben een uitstekend gehoor en nemen hun omgeving met hun oren waar.

Vleermuizen verstoppen zich overdag op donkere en verlaten plekken. Ze slapen ondersteboven en zo worden ook hun jongen geboren. Ontmoetingen met vleermuizen kunnen mensen onrustig en gestoord maken, zelfs bang.

Meestal zie je vleermuizen in grotten, ruïnes, graven en andere donkere en groezelige plaatsen. Hun spookachtige verschijning, meestal in de schemering als ze overvliegen, kan eng zijn. Hun liefde voor verlaten huizen en ruïnes heeft vleermuizen een slechte reputatie bezorgd.

Als je een vleermuis tegenkomt Het is een teken of een voorteken om iets te laten sterven. De vleermuis probeert je te vertellen dat dat deel van je leven gedaan is en dat je de wedergeboorte ervan moet toestaan en niet belemmeren – het is een van de belangrijke symbolen van de wedergeboorte.

De gedachten die je hebt tijdens je ontmoeting met een vleermuis kunnen ook heel belangrijk zijn in zijn vleermuis spirituele betekenis. Misschien heb je, bewust of onbewust, nagedacht over geboorte of wedergeboorte. De symbolische voorstelling van een vleermuis die een grot binnengaat om te sterven (slapen) om vervolgens bij de schemering weer te verschijnen, duidt op wedergeboorte en de noodzaak van geboorte voor het brengen van iets nieuws.

Een vleermuis kan ook in je ogen komen als het Universum je probeert te vertellen om oude gedachten en overtuigingen los te laten. Het kan het feit vertegenwoordigen van het loslaten van nieuwe ideeën, vriendelijkheid, vrijgevigheid, collectief goed, en zelfs vrijheid en andere positieve dingen te worden herboren.

Als je vleermuizen vaak tegenkomt Het zou het voorteken kunnen zijn dat je gestaag vooruitgaat in je evolutie. Jullie kunnen de persoon zijn die door niets voor de gek kan worden gehouden. Het is prachtig om het ritme te vinden, oude ideeën, overtuigingen en tradities los te laten en de geboorte van nieuwe gedachten te verwelkomen.

In de moderne westerse wereld Mensen geloven dat vleermuizen die boven je hoofd wapperen, tegen iemands hoofd kunnen botsen. Dit is niet waar omdat vleermuizen echolocatie gebruiken – een geavanceerd orientatiesysteem dat hen tegenhoudt om te botsen. Deze wetenschappelijke ontdekking heeft weinig gedaan om de mythe de kop in te drukken.

In delen van Engeland en de VS wordt een vleermuis die drie keer om iemands huis cirkelt, beschouwd als een dreigende dood. Echter, een vleermuis die ‘speels’ vliegt, kan een goed voorteken zijn dat het weer goed is.

Een vleermuisbot in de zak zorgt ervoor dat je geen kwaad wordt gedaan. In het verleden, in Europa, droegen mensen het rechteroog van een vleermuis in hun zak om zichzelf onzichtbaar te maken.

Een vleermuis in huis is helaas een slecht voorteken. Het is een ongelukkig voorteken, dus mensen vangen ze vaak op en hangen ze over de deur. Het doden van een vleermuis heeft ook pech in vele delen van de wereld; men zou snel sterven als ze dat deden.

Vleermuismythologie en folklore

I n Westerse mythologie en folklore De vleermuis begon met vampieren te binden, niet alleen na de Dracula van Bram Stoker, maar direct na de fabels van Aesop.  

Vroegere waarnemers van vleermuizen zagen ook overeenkomsten tussen vleermuizen en mensen – vooral hun neiging om hun jongen aan hun tepels te zuigen, net als bij mensen.  Door hun nachtelijke aard werden vleermuizen echter, net als uilen, geassocieerd met het bovennatuurlijke.

In de Griekse mythologie Vleermuizen waren heilig voor de vrouw van Pluto, de God van de Onderwereld.

In de Zuid-Amerikaanse folklore De inheemse stammen namen de vampiervleermuizen op in hun mythologie en folklore. Sommige etnologen, die de mensen en planten van Guinee bestudeerden, wezen zelfs formeel één van de planten aan als Bat’s Bane – aangezien het sap van de bladeren, wanneer het op de tenen werd aangebracht, de aanvallende vleermuizen leek te doden.

Meso-Amerikanen en Zuid-Amerikanen Vleermuizen werden gezien als het symbool van de onderwereld en de wedergeboorte of de terugkeer naar het leven. De kleine bloed-imbibing vleermuizen die oorspronkelijk uit Zuid- en Midden-Amerika kwamen, werden geassocieerd met de mysteries van de dood en de eeuwige cycli van vernieuwing en de verschrikkingen van vampiers.

In Turkije Vleermuizen werden gegeten omdat het Testament ze een gruwel noemde. In de Chinese mythologie werden vleermuizen beschouwd als een goed voorteken, en geluk. Twee vleermuizen samen zijn het symbool van Sho-Hsing – de God van de Lange Levensweg. Vier vleermuizen staan voor gezondheid, rijkdom, lang leven en vrede.

De uitdrukking blind als een vleermuis is eigenlijk verkeerd, omdat vleermuizen goed kunnen zien. Ook zijn er slechts drie soorten vleermuizen bekend die bloed drinken en ze hebben geen verband met de vampierfolklore.

In India Het noemen van een vleermuis na het vallen van de avond is een slechte zaak. Mensen die dat doen kunnen hun eigendom verliezen. 

In Schotland Als men een vleermuis ziet vliegen, stijgt hij op en daalt dan naar het oosten – dat wordt als pech beschouwd en daarna mag men zijn huis niet meer verlaten. In België is een vleermuis in de schoorsteen een teken van ongeluk.

Vleermuis Geest Dier

Als je geestendier een vleermuis is, dan betekent dat, dat je de grootste angst van de mens, de angst voor de dood, hebt overwonnen. Omdat vleermuizen in grotten leven en alleen ‘s nachts naar buiten komen, vertegenwoordigt het ook ons bewustzijn. 

Een vleermuis als geestesdier duidt op een persoon die zich bewust is van de eigen staat van bewustzijn, het innerlijke bewustzijn. Daarom is zo’n persoon in staat om de duisternis van de nacht, de dood en zelfs de wereld van de dromen te begrijpen.

Een persoon met de vleermuis als geestesdier is de Bewaker van de Nacht.

In de indiaanse culturen symboliseert de vleermuisgeestgids intuïtie, dromen en visioenen. Mensen met vleermuis totemdieren zijn intuïtief en visionair.

Vleermuis totem dier

Vleermuis totemdier staat voor het loslaten van angst en het vrij zijn van hen. Volgens de vleermuissymbologie ontsluit het vleermuis-totemdier je diepste angsten en maakt het je vrij. Wanneer een vleermuis komt, is het de dood van angsten en de wedergeboorte van iemand die een leven vrij van angsten gaat leiden.

Sommige angsten kunnen diepgeworteld zijn, dus ze ketenen ons vast, en we worden eigenlijk comfortabel leven met hen. Je bent zo gewend geraakt aan het leven met die angsten en fobieën dat je blind wordt (net zoals vleermuizen dat horen te zijn!) door die angsten. 

Zelfs als je probeert te genezen en de angst te overwinnen, zorgt iets ervoor dat je terugkeert naar de angst. Je maakt een beetje vooruitgang en keert dan terug naar de veiligheidsdeken van die angst.

Het zien van een vleermuis is een indicatie dat er een verschuiving in je evolutie gaat plaatsvinden. Een vleermuis totemdier is als een licht dat je de weg wijst door die diepgewortelde angsten. 

Een vleermuis moedigt je aan om je diepgewortelde angsten en kernproblemen te onderzoeken en er stap voor stap mee om te gaan. De vleermuis tilt je op en wat er ook gebeurt, je wordt opgetild, veilig, ondersteund en gezond.

Vleermuisachtigen Dier

Machtige dieren vertegenwoordigen onze bronnen van hulp en kracht. Hun kenmerken helpen ons op te krikken en ons te ondersteunen. Men kan meer dan één krachtdier hebben, maar er wordt er maar één tegelijk geopenbaard.

Als een vleermuis je machtsdier is, dan ben je gezegend! Een vleermuiskrachtdier en het vleermuissymbool staan voor aanpassingsvermogen, kracht, het overwinnen van je angsten, wedergeboorte en ook het overwinnen van obstakels.

Net zoals een vleermuis echolocatie gebruikt om te voorkomen dat je voorwerpen raakt en de dingen vindt die hij wil eten, zal een vleermuiskrachtdier je in staat stellen om uitdagingen en obstakels te overwinnen. 

Het zal je helpen de balans op te maken van je huidige omstandigheden en omgeving en de beste manier te kiezen om je doel te vinden en je doelen te bereiken – wat ze ook mogen zijn. Een vleermuis weet hoe je omhoog moet gaan en dat is de richting die je ook zult uitgaan!

Gerelateerd:   Bijensymboliek & Betekenis (+Totem, Spirit & Omens)

Vleermuizentatoeage Betekenis

Een vleermuizentatoeage kan verschillende dingen betekenen in verschillende regio’s en culturen. Het kan ‘wedergeboren’ geluk betekenen, of geluk. Het kan ook chaos (de Japanse betekenis) of de dood of het kwaad in het Westen betekenen. Twee vleermuizen die op de verpakking van een geschenk zijn geschetst, brengen welvaart in China over.

Een tatoeage met vijf vleermuizen betekent vijf grote deugden: gezondheid, rijkdom, geluk, lang leven en natuurlijke dood. De tatoeage van een vleermuis die een gestileerde glyf omcirkelt vertelt ons dat de welvaart van de persoon te danken is aan zijn deugden.

In het westen worden vleermuizen over het algemeen als griezelig beschouwd en typisch voor vleermuistatoeages zijn ‘vampieren die een verlangen naar bloed en eeuwig leven hebben dat destructief is in de natuur’. 

In Japan worden vleermuistatoeages soms beschouwd als geluk en de karakters die gebruikt worden om ‘vleermuizen’ voor te stellen staan ook voor ‘fuku’, wat ‘geluk’ betekent. In Midden-Amerika staat de vleermuis-tatoeage voor ‘een beschermer’.

Gerelateerd:   Eekhoorn Symboliek & Betekenis (+Totem, Geest & Omens)

Conclusie

Zoals te zien is, kan vleermuissymboliek verschillende betekenissen en connotaties hebben. Het is zeker een van de vogels en dieren die met de dood geassocieerd worden. De spirituele betekenis van vleermuizen in je huis is over het algemeen negatief, hoewel sommige deskundigen geloven dat het een teken is van het laten gaan van iemands angsten alleen maar om herboren te worden met hernieuwde kracht en kracht. We hopen dat je je eigen ‘vleermuisbetekenis’ kunt vinden die de krachten en de deugden in je naar boven haalt.

Gerelateerd:   15 Tips om snel vleermuizen te verwijderen [Humanely]

Sophie Waechter

Written by