vogelsymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Vogelsymboliek is populair over de hele wereld in verschillende culturen. De consistente aanwezigheid van deze wezens is echter precies wat ons nieuwsgierig maakt en leidt ons tot onderzoek en verwondering.

Wat stellen vogels voor? Wat is er zo bijzonder aan vogelsymboliek dat het niet alleen algemeen geaccepteerd wordt, maar ook geadopteerd?

Terwijl sommige mensen parallellen trekken tussen het vermogen van het wezen om te vliegen en het feit dat het een link is tussen hemel en aarde, kunnen we achterhaalde verwijzingen vinden van de meest bizarre verhalen naar de meest vredige en kalmerende. Wat hen ook speciaal maakt, hun uniciteit is onmiskenbaar.

Daarom zullen we in dit artikel de vogelsymboliek bespreken, van hun historische en spirituele betekenis tot hun ontmoetingen en voortekenen en nog veel meer.

 
 

Vogelsymboliek en betekenis

Er is een prominente symboliek van vogels in verschillende religies, verschillende tijden en culturen van de wereld, vooral in het Midden-Oosten of Azië. Maar wat symboliseren vogels, en wat betekent hun symboliek?

De betekenis van vogels en hun symboliek varieert sterk van het weergeven van onsterfelijkheid, overleden zielen en boodschappers van geesten tot het weergeven van vruchtbaarheid, bescherming en kracht. Het verschil in de betekenis van hun symboliek en voorstellingen is geworteld in hun verschillende kruiden en soorten.

Om u een idee te geven van de verschillende voorstellingen en verschillende betekenissen van vogels, zijn hier tien vogelsoorten met hun respectievelijke symbolische betekenis:

 

Vogelsoorten

Symboliek, betekenis en associatie

1

Kranen

Vrede, zegeningen, veel geluk

2

Adelaars

Moed, wedergeboorte, macht

3

Uil

Inzicht, wijsheid, dood

4

Zwaan

Licht, tweeledige vlam, zuiverheid

5

Mussen

Productiviteit, zorgvuldigheid, creativiteit

6

Pauw

Sereniteit, lente, ijdelheid

7

Nachtegaal

Anticipatie, liefde, geheimen

8

Kolibrie

Vreugde, Liefdesverdriet

9

Valken

Lange levensduur, overwinning, adel…

10

Kardinaal

Evenwicht, mysterie

11

Bluebird

Vreugde, eerlijkheid, harmonie

12

Kraai

Transformatie, verandering, aanpassing

Afgezien van deze specifieke betekenissen duidt vogelsymboliek op verlichting, ongeacht de spirituele of wereldse aard. De unieke fysieke structuur van vogels met holle botten, veren en lichte lichamen geeft hen de mogelijkheid om door de open blauwe lucht te vliegen. Dit is een vermogen dat begrijpelijkerwijs wordt benijd door vluchtloze wezens zoals wij mensen.

Wanneer een vogel zijn vleugels opent om vrijuit te zweven, laten ze al hun zorgen los en vliegen ze boven in de hemel en brengen ze goddelijke boodschappen over aan degenen die ze het meest nodig hebben. Religieuze scripts verwijzen hier ook naar. Ook in de literatuur, mythologie en folklore vinden we verschillende verwijzingen naar historische vogelsymboliek.

Lees ook 12 Tips voor het snel aantrekken van vogels op uw werf

Vogelsymboliek van de indianen

De inheemse Amerikaanse mythologie en folklore spreken diepgaand over verschillende soorten en soorten vogels die dienen als een verbinding tussen de menselijke wereld en de geestenwereld. De godheden belasten deze gevleugelde wezens met plichten zoals het afleveren van berichten van de Schepper aan ons. Hoewel de boodschappen en de methoden om deze boodschappen over te brengen neutraal zijn; echter, de aard van de boodschap werpt de vogels in verschillende rollen. Dit verklaart hoe sommige vogelbetekenissen in de Indiaanse folklore variëren van schurkenstreken en jaloerse concurrenten tot helden en wijze adviseurs.

Verschillende indianenstammen wijzen ook vogels aan als hun clandier. Terwijl sommige clans besluiten zich te verhouden tot een specifiek soort vogels, zoals de ravenclan of de adelaarsclan, kiezen andere voor een meer algemene aanpak. Deze clans omvatten het volgende:

  • De Fusualgi clan of fuswvlke vogelclan ook wel bekend als de vogelclan van de kreek.
  • De anijisqua vogel clan of antisiskwa clan ook wel bekend als de vogelclan van de Cherokees.
  • De veren clan van de Mi’kmaq stam…

Naast de stammen die zich uitsluitend aan deze wezens als hun clandier wijden, zien we in de meeste stammen aan de noordwestkust ook verschillende vogelgeesten en vogeltotemkammen. Tot op de dag van vandaag tonen de vogeltotempalen met trots artistiek, creatief en cultureel belangrijke houtsnijwerken van vogels zoals adelaars, dondervogels en raven, naast vele andere.

De nakomelingen van vele indianenstammen en clanleden herinneren zich ook betoverende verhalen, legendes en verhalen over verschillende kruiden van vogels. Bijna alle verhalen eindigen met een morele conclusie om de waarde van het leven aan hun jonge leden te leren.

 

Vogelchristendom Symbolisme

Stammenherkenning van de vogelsymboliek is de levende belichaming van wat veel religieuze scripts en leiders ons vertellen. Met andere woorden, vogels zijn zoveel meer dan holle beenderen en veren; het zijn levende voorstellingen en symbolen van hoop en kracht. Zelfs in de hele bijbel is de betekenis van deze wezens ongelooflijk dominant. Ze verschijnen steeds weer, van het begin tot het einde, soms als niets anders dan een voorbeeldige referentie, terwijl ze andere keren een vitale rol spelen in de vorming van de geschiedenis.

De vraag komt erop neer, wat symboliseren vogels in de bijbel?

Vogels symboliseren onder andere barmhartigheid, hoop en goddelijk ingrijpen. Het is een vogel die de Israëlieten in veiligheid brengt op haar vleugels. Het is ook een vogel die de olijftak terugbrengt naar Noach, wat het einde van de legendarische vloed betekent. Een vogel vergezelde ook Jezus bij zijn eerste tempelbezoek. Ze brengen brood naar de profeten als ze honger hebben, hopen als ze zich verslagen of alleen voelen, en verlichten als ze zich angstig voelen.

Misschien kunnen we beter voor onszelf opkomen als we in de voetsporen van de profeten treden bij het overwegen van vogels. Het enige wat we hoeven te doen is vertragen, opletten en de vogels observeren. God kan deze gevleugelde schepsels naar ons toe sturen met datgene waar ons hart om huilt. Als we ze toelaten, kunnen ze onze beste vorm van medicatie zijn als we geestelijke pijn en een gebroken hart hebben.

Vogel Keltisch Symbolisme

De oude Kelten geloofden in de kracht van de dierenverering, vooral omdat ze hen beschouwden als de zielen van de overledenen. Gebaseerd op het type dier, trokken de Kelten parallellen met de transformatie en het leven van de overledenen. Vogels werden beschouwd als de reïncarnaties van de meest vrome en gerespecteerde individuen. Een vogelsymbool staat in het Keltisch voor transcendentie en vrijheid.

Naast de zielen en de reïncarnaties geloven de Kelten ook dat vogels een bevrijding zijn voor de mens vanwege hun vermogen om hoog in de lucht te vliegen. Dit heeft er natuurlijk toe geleid dat ze geloven dat de vogels een moderator zijn tussen het goddelijke en de stervelingen. Dit is de drijfveer van hun geloof, dat zich uitstrekt tot de vogels die hen profetieën en boodschappen van de alziende brengen.

De Kelten hebben ook veel legenden en verhalen die ons vertellen over hoe druïden in staat waren om een verschuiving te bewerkstelligen in wezens die veren droegen en die hoog in de lucht konden overstijgen. De meest bekende legenden zijn Ceridwen, de heks die in een havik kon veranderen, en Taliesin, een tovenaar, en de geportretteerde metgezel van koning Arthur, die ook in een vogel kon veranderen.

De betekenis van vogels voor Keltisch was en is nog steeds erg belangrijk. Sommigen beschouwen vogels als spirituele beschermers, terwijl anderen ze zien als bondgenoten en zelfs helpers. Daarom merken Kelten verschillende vogelsymbolen en verschillende soorten vogels op hun schilden, spandoeken, kleding, ornamenten, en zelfs op hun lichaam als herinnering aan hun belang.

Vogels in Dromen

Wat symboliseren vogels geestelijk en in onze dromen?

Wanneer we een vogel in onze dromen zien, symboliseert deze meestal onze doelen, hoop en aspiraties. Echter, veel oneirologisten, evenals bekwame droominterpretatoren, zullen u vertellen hoe verschillend de betekenissen van vogels in onze dromen zijn met verschillende variabelen zoals de soort, het zicht, en de manier van het observeren van de vogel. Sommige soorten vogels betekenen harmonie, evenwicht, vreugde, extase en liefde, terwijl andere waarschuwingen geven en een voorbode zijn van verschrikkelijke tijden, strijd of moeilijkheden in het leven van een persoon.

De manier waarop de vogel wordt gezien, zoals eerder genoemd, is ook fundamenteel in hun betekenis. Bijvoorbeeld, de spirituele betekenis van vogels die in je droom tegen het raam slaan of, in werkelijkheid, betekent dat het goddelijke je waarschuwt om bewust te zijn en op te letten, terwijl de spirituele betekenis van de kudde vogels in je droom en in de werkelijkheid een zeer positieve betekenis is. Het is een uitstekend teken, vooral als je de kudde in de buurt van een bekende plek ziet, zoals je werkplek of thuis. Het kondigt vooruitgang en welvaart aan, en die overvloed komt op uw pad.

Naast de soort en het maniërisme van het zien van vogels in je dromen, is hun gedrag, kleur en geluid ook iets wat de moeite waard is om op te merken. Als je bijvoorbeeld vogeleieren ziet, betekent dat geld, het zien van een vogeluitkomen betekent uitstel van succes.

Al deze minieme details helpen om de exacte interpretatie te bepalen die uniek en uiterst betekenisvol is voor de dromer.

 

Vogelontmoetingen en voortekenen

Vogels zijn overal. Mensen brengen doorgaans geen dag door zonder een of andere vorm van vogelzang te horen of een kleurrijk gevleugeld wezen te zien. Misschien is dit de reden waarom de meesten van ons de spirituele betekenis van vogels als vanzelfsprekend beschouwen. Het is vragen stellen, zoals wat een vogel in huis betekent, en ons afvragen wat de bijzondere ontmoeting met een vogel is, kunnen we de spirituele verlichting bereiken die de meesten van ons zo wanhopig zoeken.

De symboliek van vogels is meestal positief en gevuld met welvarende boodschappen. De betekenis van vogels die voor een auto vliegen is ook positief. Hoewel het een vorm van afleiding is die de vogels gebruiken om hun nesten te beschermen, vertaalt de spirituele betekenis ervan zich naar het bewustzijn. Het betekent dat wat voor spiritueel doel je ook in je hart hebt gesteld, je er heel dicht bij staat. Geef niet op.

Het maniërisme van de ontmoeting met hen kan echter het voorteken van een positieve naar een negatieve zeer snel veranderen. Bijvoorbeeld het ontmoeten of spotten van een dode vogel.

De symboliek van de dode vogel heeft betrekking op en duidt op teleurstelling. Afhankelijk van het type vogel dat je observeert, kan de teleurstelling intern of extern zijn. Intern kan je je zorgen maken over sommige problemen van jou die constant in je hoofd zitten en misschien een teleurstelling voortijdig beëindigen. Uitwendig kunt u teleurgesteld zijn door de acties van iemand die u niet verwachtte of voorzag.

Zoals eerder uitgelegd heeft de wijze van ontmoeting ook een significante invloed op de betekenis van vogels. Bijvoorbeeld, terwijl het een zeer positief teken is om vogels in de buurt of buiten je raam te zien, is volgens sommige bijgeloof de spirituele betekenis van het pikken van vogels aan het raam de aankondiging van de dood van iemand die dicht bij je staat.

Vogelmythologie en Folklore

Er is geen tekort aan mythologische verhalen, legendes, folkloristische verhalen, bijgeloof en geloof in de rijke culturele geschiedenis van de wereld door de tijd heen, zoals de inheemse Amerikaanse en Keltische clans trots laten zien. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de vogelsymboliek in de literatuur de grenzen van de grenzen overstijgt.

We zien het vogelteken het meest in het Midden-Oosten, Afrika en Europa mythologieën en folklore. Ze beginnen met de meest oude grotschilderingen van reuzenvogels tot de meest moderne voorstellingen van de mystieke vogels.

De beroemdste vogelmythologie en -folklore spreken over de volgende gevleugelde wezens:

1. Phoenix

Phoenix is een vogel met een levenscyclus van 500 jaar. Als één levenscyclus op het punt staat te eindigen, bouwt de majestueuze vogel een nest van zichzelf en rust er in. Als het tijd is voor de feniks om te sterven, verbranden ze spontaan, en met de as worden ze opnieuw geboren om hun nieuwe leven te beginnen. De legende spreekt over de feniks als wezens die veel mystieke wezens hebben zoals het genezen van allerlei verwondingen en vergif met zijn tranen.

2. Roc

De roc is een Arabische of Midden-Oosterse mythologische vogel van enorme omvang. De verhalen van duizend-en-één-nacht verbeelden Sinbad die er één tegenkomt. Een verwijzing naar de roc is ook te vinden in de Sanskrietseptieken Ramayana en Mahabharata.

3. Caladrius

De Romeinse mythologie spreekt van Caladrius, een sneeuwwitte vogel die meestal met royalty’s verblijft. Deze zuivere vogel kan ziektes en ziekten van zieke mensen opnemen. De vogels vliegen de zon in om de ziekte te verbranden. Maar als deze wonderbaarlijke vogel zijn hoofd van een ziek mens afwendde, dan was het zeker een teken van zijn onvermijdelijke dood. 

Vogelgeest dier

Van alle dieren is het hebben van vogelgeesten de grootste eer om voor je te zorgen. Deze wezens zijn de kasten naar de hemel, en dat is de betekenis van hun symboliek heeft zo’n wezenlijk en significant effect op ons leven. Ze verbinden de mensen met de geesten boven en materialiseren ‘als boven, dus onder’.

De spirituele betekenis van vogels als je geestesdier is de zekere en zekere eigenschappen en mogelijkheden van jou. Het betekent dat je, net als je vogelgeestdierte, zeer perspectivisch en intelligent bent. Je kunt het gevaar voelen dat op je afkomt, lang voordat het in je buurt is. Dit is in de eerste plaats hoe vogels hun nesten beschermen, wat weer betekent dat je ook zeer beschermend bent voor je dierbaren. Het is zeer waarschijnlijk dat u het pad van uw geestendier volgt en nergens voor stopt om ervoor te zorgen dat uw dierbaren veilig en beschermd zijn.

Dit vertaalt zich in het in leven houden van de betekenis van vogels in je, vooral in tijden van problemen en strijd.

Hoewel je onbevreesd en moedig bent, wees niet bang als je een onaangename verrassing in je achtertuin vindt. De betekenis van een dode vogel in de tuin vertaalt zich eigenlijk naar het einde van iets, maar ook naar het begin van iets anders. De overgang kan onaangenaam zijn, maar zeer belangrijk voor je groei.

Vogel totem dier

Door de geschiedenis heen gebruiken mensen Vogeltotem symbolisch, maar ze worden het meest geassocieerd met indiaanse stammen. Ze creëerden de vogeltotempalen als een herinnering voor hen om zelfbewustzijn en inzicht te leren.

Vogeltotems van alle soorten zijn een krachtige verbinding met het verleden van de drager en een talisman om hen te helpen gluren in toekomstige gebeurtenissen.

Vogelkracht Dier

De spirituele betekenis van vogels is er, net als van een vogeltotem, een van verheffing, verlichting, hoop en wijsheid. Het vogelkrachtdier volgt deze betekenis en geeft ons unieke gaven in de vorm van unieke en onafhankelijke perspectieven en persoonlijkheden.

Voor eonen keken mensen op naar de heilige gevleugelde wezens door hun veren te verzamelen en ze in dingen te stoppen die voor hen belangrijk zijn, vooral bij het vieren van iets of bij het uitvoeren van een ritueel. Het krachtdier geeft een grote betekenis en betekenis aan deze gebeurtenissen.

We zien een glimp hiervan in de machtige Egyptische god Horus, die meestal versierd is met prachtig verenkleed. Hier ligt het antwoord op de eeuwenoude vraag: wat betekent een vogel in huis?

Net als de machtige Egyptische godheid is de spirituele betekenis van vogels die in ons huis vliegen, van vrede, verandering en vrijheid. Met andere woorden, ze symboliseren een soort transformatie in de komende dagen.

Vogeltatoeage Betekenis

Mensen gebruiken heel vaak Vogelsymbolen en hun variaties als tatoeages. Echter, zoals alle tatoeages, vragen we ons af, wat betekenen vogeltatoeages?

De betekenis van een vogeltatoeage is diep, en staat vooral voor vrijheid, onafhankelijkheid en onbevreesdheid. Sommige mensen die ervoor kiezen om een vogelsymbool op hun lichaam te laten zetten, vertellen ons iets dat individueel uniek is voor die persoon en zijn of haar ervaring. Ze hebben vaak betrekking op een van de volgende zaken:

  • Spiritualiteit, hoger begrip of een verbinding met het opperste wezen
  • Zelfvoorziening, zelfrealisatie of de kracht van zelfsturing
  • Om perspectieven of mogelijkheden te verbeteren, zoals behendigheid, lichtheid, drijfvermogen en het vermogen om boven tegenspoed uit te stijgen.

Vogels die vrijheid vertegenwoordigen kunnen mentale autonomie, spirituele zelfsturing en onafhankelijkheid van de hindernissen van fysieke mogelijkheden of vrijheid van enige andere keuze betekenen.

 

Conclusie

De betekenis van de vogelsymboliek is onmiskenbaar. We zien het door de geschiedenis heen echoën en grenzen overschrijden. Verschillende culturen hebben hun eigen manier om deze heilige gevleugelde dieren te eren, en ze erkennen allemaal het belang en de spirituele betekenis achter hun symboliek. Misschien kunnen we een blad uit hun boek nemen en profiteren van de mystieke dingen die de verschillende soorten vogels ons te bieden hebben. Het enige wat we hoeven te doen is naar de vogels te kijken. 

Sophie Waechter

Written by