welke dieren eten uilen? (als roofdier wordt prooi) wereldvogels

Dankzij hun stille vlucht en krachtige klauwen staan volwassen uilen zelden op iemands bord. In feite staan uilen meestal aan de top van de meeste voedselketens en hebben ze niet veel natuurlijke roofdieren. Welk dier eet uilen dan? Het antwoord zou u kunnen verbazen. 

Uilen zijn zelf roofdieren, en ze voeden zich met meer dan één schakel in de voedselketen ( 1 ). Volwassen uilen zijn zelden vatbaar voor andere roofdieren, maar gewond, of baby uilen (uilen) kunnen ten prooi vallen aan diverse andere dieren, waaronder uilen zelf! Lees verder om erachter te komen welke dieren uilen en andere roofdieren van uilen eten.  

Als uilen een probleem zijn geworden, lees dan hoe je veilig van uilen afkomt.

Welke dieren eten uilen?

Hebben uilen roofdieren? Volwassen uilen vallen meestal niet ten prooi aan andere dieren als voedselbron, hoewel dat niet altijd het geval is voor hun jongen. Baby uilen, of uilen zoals ze worden genoemd, kunnen ten prooi vallen aan alle nestzoekende roofdieren zoals wezels, sluipende katten (groot en klein), stinkdieren en wasberen, om er maar een paar te noemen. 

Eieren en uilen zijn een smakelijke traktatie voor verschillende dieren die eieren en jongen eten, zoals opossums, vossen en zelfs kraaien. Uilroofdieren richten zich vaak op de jongen en de zwakken om hun kans op een succesvolle jacht te maximaliseren. 

Hoewel niet het doelwit van veel jagers, kunnen volwassen uilen toch slachtoffer worden. Haviken, arenden en zelfs andere uilen kunnen soms prooi zijn van uilen, maar dit is meestal geboren uit een territoriumconflict. Territoriale geschillen met andere roofvogels zoals haviken, raven of zelfs andere uilen kunnen leiden tot letsel of de dood. 

Met de steeds toenemende menselijke ontwikkeling en de vernietiging van het leefgebied, concurreren meer vogels om dezelfde middelen, waardoor de territoriale geschillen een bijna zeker fiasco worden bedreiging voor veel uilen

Eten haviken uilen?

Uilen zijn op zichzelf al geduchte roofvogels, maar dat betekent niet dat ze immuun zijn voor aanvallen van andere roofvogels zoals haviken. Als roofvogels staan haviken en uilen beiden aan de top van de vogelvoedselketen, en gevechten of geschillen tussen hen zijn vaak territoriaal van aard in plaats van roofzuchtig. Dankzij hun stille vlucht en algemene dapperheid, worden uilen zelden uitgedaagd door haviken, omdat het makkelijker is voor de haviken om andere gebieden te zoeken in plaats van het uit te vechten. 

Eten vossen uilen?

Vossen zouden gemakkelijk worden geschaad door de scherpe en krachtige klauwen van de meeste uilen, en uilen zullen niet aarzelen om ze aan te vallen als de situatie daarom vraagt. Maar sluipende zoogdieren maken vaak kortstondig werk van onbeheerde nesten en vossen zijn niet anders. Vossen maken gebruik van onbewaakte nesten om zowel eieren als uilen te verorberen.

Eten beren uilen?

Omdat er overal ter wereld en in veel habitats uilen worden aangetroffen, overlappen hun territoria met die van veel andere grote roofdieren, zoals beren. Vlugge en bedreven bewegingen weerhouden de uilen er waarschijnlijk van een belangrijke voedselbron te zijn voor de meeste beren, maar dat betekent niet dat er geen ruzie is geweest. Uilen verdedigen hun nesten agressief en staan erom bekend dat ze grote roofdieren zoals zwarte beren verjagen ( 2 ). 

Lees ook : 12 Eenvoudige tips om uilen naar uw werf te lokken

Soms eten uilen andere uilen

In sommige omstandigheden kunnen uilen zowel roofdier als prooi zijn. Omdat ze aan de top van de voedselketen staan, hebben uilen een breder scala aan voedselopties dan kleinere vogels zoals zangvogels. Afhankelijk van waar ze leven, zal hun dieet bestaan uit wat er in die omgeving beschikbaar is. 

Uilen zijn grote fans van knaagdieren, kleine zoogdieren, slangen, insecten en wormen, afhankelijk van de beschikbaarheid. Uilprooien zijn grotendeels afhankelijk van de specifieke uilsoorten en, tot op zekere hoogte, van de plaats in de wereld waar ze zich bevinden. Kerkuilen geven de voorkeur aan een dieet dat grotendeels uit muizen en woelmuizen bestaat, terwijl andere uilen, zoals de Aziatische visuil, zich hebben gespecialiseerd in specifieke vormen van de jacht, zoals de visserij, om ruimschoots gebruik te maken van die hulpbron in hun omgeving.

Eten uilen andere vogels? Zowel de sneeuwuil als de grote gehoornde uil zijn territoriaal en zullen op andere vogels, waaronder uilen, jagen. Te veel uilen in een territorium betekent minder voedsel voor iedereen en als het gaat om overleven kan de concurrentie hevig zijn. Als andere uilen hun territorium binnenkomen, zullen zowel de sneeuw- als de steenuilen hen aanvallen of opeten om de concurrentie te verminderen. Hoewel deze aanvallen niet noodzakelijkerwijs gemotiveerd worden door een verlangen om te eten, speelt de beschikbaarheid van voedsel en de concurrentie om hulpbronnen een grote rol in hun acties.

Gerelateerd : Hoe slim zijn uilen?

Welke dieren eten vogels?

Er zijn duizenden soorten vogels over de hele wereld en met uitzondering van alleen de grootste adelaars en condors hebben alle vogels roofdieren. Wat vogels eet is een vraag die niet specifiek kan worden beantwoord, tenzij je het over een bepaalde vogelsoort hebt. Vogels worden gegeten door verschillende soorten dieren, waaronder slangen, reptielen en wezels, maar ook door andere vogels, waaronder valken en adelaars. 

Gewone vogelroofdieren zijn vossen, wasberen, katten en honden, maar er zijn ook veel andere dieren die zich op vogels richten. Slangen lijken misschien niet op een waarschijnlijk roofdier, maar het is bekend dat ze zowel nesten binnenvallen als vogels treffen die per ongeluk te dichtbij komen. En als het om zeevogels gaat, komen er een aantal onwaarschijnlijke roofdieren tevoorschijn. Roofvissen hebben geleerd om vogels te vangen op of in de buurt van het wateroppervlak, terwijl ook van zeehonden en zelfs zeeanemonen bekend is dat ze graag vogels consumeren ( 3 ). 

Of deze roofdieren nu regelmatig of slechts per ongeluk vogels eten, deze en anderen hebben een maaltijd van vogels gemaakt. En hoewel ze misschien niet gejaagd zijn, worden veel dode dieren, waaronder vogels, maaltijden voor aaseters die het zich gewoonweg niet kunnen veroorloven om een gemakkelijke maaltijd door te geven.  

Het grootste uilenroofdier is de mens

Hoewel uilen een scala aan natuurlijke roofdieren hebben, is de grootste bedreiging voor uilen de mens. Dat is ironisch, omdat we uilen graag zien als een symbool van wijsheid en ze hoog inschatten.

Wat uilen eet in een voedselketen is niets vergeleken met de verwoesting die de mens aan uilenhabitats aanricht. Als we habitats vernietigen en uilen dwingen om zich te verplaatsen, dwingen we meer uilen om zich te verdringen in minder ruimte, met soms ernstige gevolgen ( 4 ). 

Het is mogelijk dat de nieuwe aantallen, die leiden tot hongersnood onder de bevolking, door de drukte in het gebied gewoonweg niet kunnen worden gedragen. Naast een gebrek aan middelen worden uilen ook getroffen door de kunstmatige bedreigingen die we creëren als we hun leefgebied vernietigen. Ondanks het feit dat ze een uitstekend zicht hebben, hebben vogels moeite met het zien van glas, en als zodanig zijn raambotsingen een bekende bedreiging voor hen. Bovendien hebben botsingen van vliegtuigen, toxische vervuiling en nieuwe roofdieren zoals buitenhuisdieren zoals katten en honden allemaal hun tol geëist van uilen. 

Uilen zijn ook bijzonder gevoelig voor schade door auto’s. Niet alleen lopen ze het risico geraakt en gedood te worden als ze in de buurt van wegen jagen, maar wegen en straten versnipperen ook het leefgebied en kunnen een domino-effect hebben op de uilenpopulatie, zoals verkeerslawaai dat de broedvariaties vermindert ( 5 ). Naarmate de menselijke bevolking groeit en de stedelijke gebieden groter worden, is het belangrijk dat we een evenwicht vinden tussen ons gebruik van het land en hun behoefte aan habitat. 

Gerelateerd : Waarom schreeuwen uilen?

Sophie Waechter

Written by