wolf symboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

De wolfssymboliek roept dankzij de popcultuur beelden op van Lycans, gedaanteverwisselaars en verwilderde honden die naar de maan huilen. In werkelijkheid vertegenwoordigt een wolf veel verschillende en interessante dingen die variëren van goed tot kwaad tot zelfs romantisch en heilig. Dus, als je je afvraagt wat wolven symboliseren, lees dan verder!

Inhoudsopgave

Wolf symboliek en betekenis

Wolf symboliek is dubbelzinnig, variërend van negatieve associaties met duisternis, agressie en chthonische krachten tot positieve wolf kenmerken zoals nieuwsgierigheid, intelligentie, speelsheid, felle beschermbaarheid van hun jongen, roedel trouw, geduchte jachtvaardigheden, en duidelijk gedefinieerde sociale structuur. 

Wolven hebben ook de mens gefascineerd sinds de vroege dagen, omdat ze zo lijken op honden – de beste vriend van de mens. Ze zijn nauw verbonden met licht, zon, maan en geest. Wolven leiden ook de doden en zijn nauw verbonden met Hades – de God van de onderwereld.

In Amerika en Europa symboliseert de wolf aan de deur de angst voor honger en uithongering. De uitdrukking wolf aan de deur is een aanval op de obscene uitersten van rijkdom en armoede. 

Het roept beelden op van extreme armoede en honger tijdens de Grote Depressie. In de 20e eeuw werd de wolf een symbool van een seksueel roofdier, dat uit het verhaal van de Roodkapje had kunnen komen. 

Het wolfssymbool werd het symbool van mannelijke agressie. Later bracht de populaire cultuur het concept van de weerwolf tot stand – een man die in de nacht bij volle maan in een wolf verandert. 

Dit zou kunnen komen van de stadslegende die gebaseerd is op een aantal studies die aangeven dat de volle maan mensen wel degelijk gewelddadiger maakt. Vandaag de dag roept het woord “weerwolf” meteen beelden op van de acteur Lon Chaney Jr. in de film The Wolf Man uit 1941. ( 1 )

Wolf indianensymboliek

De Indianen beschouwden de wolf met respect en eerbied. De Cherokee indianen hadden zelfs een groep die zichzelf de Wolf Soldaten noemden – een organisatie die diende als een defensieve en beschermende vereniging. 

De krijgers gingen zelfs zo ver dat ze zich met wolfshuiden inpakten om de kracht en de macht van de dieren te zoeken. De Cherokee en andere indianenstammen hadden vele legenden, liederen en verhalen over wolven en wolfmedicijnen. 

De grootste Cherokee Clan heet Aniwaya – dat is de letterlijke vertaling van Wolf Clan. Zelfs nadat de Cherokees op reservaten gingen en overheidsbanen kregen, wendden zij zich nog steeds tot de dierlijke krachten van de geestenwereld. 

Choctaw dichter Jim Barnes schreef ook zijn beroemde gedicht Four Things Choctaw als een eerbetoon aan de wolf. ( 2 ) De leider van de Kiowa-stam heette de Eenzame Wolf. Hij werd de meest gerespecteerde bandleiders van 1860 tot 1870. 

De Inuit-stammen jaagden op wolven. Ze zetten vallen en valkuilen op om ze te vangen. Veel van deze vangmethoden waren gruwelijk en wreed. De jagers baden dan over het dode lichaam van de gevangen wolf en vroegen de wolfgeest om vergeving. 

De Natives hadden ook een Wolf Dance – een marker van cultuur en geloof. Deze heilige dans stelde groepen mensen in staat om zich op verschillende manieren te verbinden. In de wolfdans bezochten jonge mannen nabijgelegen huizen, stapten hun paarden af en dansten ze rond een bepaald huis, huilend als wolven.

Wolf Oost-symboliek

In Japan vereerde de Ainu stam de wolf en gebruikte deze in hun heilige ceremonies. Het opperhoofd van de Ainu zou bepaalde dieren opofferen om hun Goddelijke essences uit hun aardse lichaam weg te sturen. 

Veel artefacten die uit het Usu-gebied in Japan zijn gerecupereerd, verbeelden gebeeldhouwde wolvensymbolen op hen. De wolf is ook een heilig dier van de Shinto Shrine in Mitsumine, Saitama Prefectuur. 

Deze eeuwenoude cultus bevindt zich op een afgelegen berg hoog boven de wolken. Het wolvenstatuut op de site wordt aangeduid als O-inu-Sama – wat betekent dat de eervolle hond. 

In boeddhistische en hindoeïstische tradities is de wolf het voertuig van de godheden, en in het bijzonder van de Tibetaanse goden. Voor de Hindoes heeft Heer Krishna honderden wolven uit zijn haar geschapen om het volk van Vraja bang te maken om naar Vrindavana te migreren. 

In de Hindoestaanse Vedische literatuur wordt de wolf geassocieerd met de nacht en de duisternis. Het onheilspellende symbool vrika is ook een wolfachtig wezen. In Noord-China symboliseert de wolf hebzucht, hebzucht en wreedheid. 

Maar er is ook een gunstige betekenis voor de wolf in China – een wolf in de vorm van de ster Sirius die het Hemelse Paleis bewaakt. In het oude Egypte was een archaïsche wolfgod genaamd Upuaut (of Wepwawet) de nakomeling van IsisNephthys. ( 3 )

De symboliek van het wolvenchristendom

De Wolf aan de Poort vertelt het verhaal van de heilige Franciscus Assisi en hoe hij het volk van Gubbio heeft gered van een wolvenplaag. Een wolf die grote schade had aangericht aan de stad Gubbio werd door het volk van Gubbio opgejaagd. 

Toen Franciscus de wolf tegenkwam, sprak hij hem aan als Broeder Wolf en beschermde hij het wezen tegen de hervorming ervan. 

Het eenvoudige verhaal roept diepe en fundamentele thema’s op zoals overleving, oorlog, honger, geweld, recht, gerechtigheid, angst, hebzucht en predatie. Dit wordt een geestelijk symbolische gelijkenis die de kracht van de gemeenschap en de verblindende kracht van de liefde laat zien. 

Franciscus is liefdevol bekend als de Bedelaarskoning, die de woeste wolf helpt te begrijpen dat al het leven de moeite waard is om te bewaren en dat liefdevolle vriendelijkheid de grootste van alle geschenken is. De wolf wordt vaak direct in de Bijbel genoemd. 

Er wordt verwezen naar de felheid ervan. In het Oude en Nieuwe Testament is de wolf een bijzondere vijand van de schapen. In Lucas x.3 zegt Jezus: Ga je gang voordat ik je als lammetjes onder de wolven stuur. 

Ook in Genesis 49: 27 wordt Benjamin beschreven als de wolf. De menselijke eigenschappen die aan het wolfsymbool worden toegekend zijn dus onder andere intelligentie, sluwheid, gezelligheid en mededogen. In de christelijke traditie vertegenwoordigt de wolf de duivel als de verwennerij van de kudde. ( 4 )

Wolf Keltische symboliek

In de Keltische symboliek en mythologie wordt de wolf gezien als een symbool van een dappere krijger. Het symbool van de wolfskop is een bekend beeld in heroïsche poëzie en sage, maar ook een basis voor het geven van persoonlijke namen. 

De wolf staat ook symbool voor een vogelvrijverklaarde die de samenleving aantast, maar ook voor een krijger die zich in het bos verstopt, in afwachting van een kans om wraakacties uit te voeren. 

De gevierde Keltische held Sigmund en zijn zoon Sinfjotli verstopten zich beiden in de bossen onder wolfsleer met de stem van wolven die zich voorbereiden om dode bloedverwanten op de Koning Siggeir te wreken. 

De identificatie van jonge krijgers met kenmerken van wolven is gebaseerd op de tradities van mensen die afstammen van Indo-Duitse groepen en van Kelten. 

De Scandinavische bersers huilden ook als wolven. Men schat dat er ooit een Keltische wolf-totem God van de doden kan zijn geweest. De Romeinse God werd ook geassocieerd met wolven. Fenrir was een Noorse wolf, die Odin naar Asgard, het huis van de goden, bracht in de hoop dat hij hem uiteindelijk zou kunnen temmen. 

Fenrir werd echter elke dag sterker en heviger, totdat de goden hem met de sterkste ketenen moesten vastbinden. Fenrir slaagde erin elke ketting te breken. Uiteindelijk werd hij in bedwang gehouden door een magisch koord dat door dwergen was geweven.

Afrikaanse wolfssymboliek

De grenzen van de wolf in het Afrikaanse continent zijn onbekend, maar er wordt aangenomen dat hij bestaat van Marokko in oostelijke richting tot de woestijnen van Libië en ook dat hij zich uitstrekt van de hooglanden van Abessinië tot de bergen die zich naar binnen toe uitstrekken. 

Binnen deze enorme grenzen heeft de wolf verschillende eigenschappen gekregen die geschikt zijn voor die regio. Een van de meest prominente mythes rond wolven in het Afrikaans Sjamanisme is dat de mens het eerste deel van de wolven was en in de duisternis leefde zonder te leren jagen. Op een dag stond een Hertenpersoon de Vader van de Wolven toe om op hem te jagen. 

Terwijl de wolven hem verslonden, veranderde de Hertenpersoon in peyote waardoor de wolven een grote wijsheid verwierven. Zij kwamen uit de duisternis en in de zon en hadden de mogelijkheid om wolven te blijven of in mensen te veranderen. 

De wolven kozen voor de tweede optie en de Vader van de Wolven maakte een tempel gewijd aan de Pijlen van de Wolven. Voor de Huichol-stammen vertegenwoordigen de wolven hun voorouders. In veel Afrikaanse verhalen en legenden wordt gesproken over mannen die zich in wolven veranderen. 

Het concept van weerwolvensymboliek is ook gebruikelijk in deze regio waar een mens die door een wolf is gebeten, bij volle maannacht in een weerwolf verandert.

Wolf in dromen

Wolven, jakhalzen, coyotes en andere hondachtige wilde of wilde dieren in dromen vertegenwoordigen meestal stealth. De wolf is koud, emotieloos en roofzuchtig en kan een indicatie zijn van een dreigende dreiging, dreigend gevaar, en ook schadelijk voor het fysieke en emotionele welzijn van de dromer. 

Soms kan een wolf plotseling in je droom verschijnen als er een enorme verandering aan de horizon plaatsvindt. Een bezorgde en angstige moeder zou bijvoorbeeld van een wolf kunnen dromen als haar kind naar de universiteit gaat en het huis verlaat. 

De zorg kan komen in de vorm van een droom van een wolf, dat wil zeggen – zorgen over de vraag of het kind het leuk zal vinden of beïnvloed zal worden door de omgeving, en ook de ouderlijke machteloosheid om het kind te helpen. 

Dit is in samenhang met de zinsnede: het kind voor de wolven gooien. Mensen die emotioneel dicht bij elkaar staan kunnen op deze manier ook wolfdromen en telepathische boodschappen delen. ( 5 ) De wolf kan een stille bondgenoot zijn in een droom of een aanwijzing dat je op zoek bent naar iets groters dan jezelf. 

Laat de wolf je gids zijn voor de psychische schat in je. De wolf betekent in dromen, een leraar die je iets waardevols kan laten zien als je er een beroep op doet. Beschouw de wolf als een familielid die je naar je persoonlijke ontwikkeling zal leiden.

Wolf ontmoetingen en voortekenen

Al eeuwenlang bestaat de wolf naast de mens, zowel in werkelijkheid als door middel van literaire, wetenschappelijke en culturele voorstellingen. 

De term ‘wolf aan de deur’ suggereert isolement, hebzucht en bedrog, en vertegenwoordigt een verlangen om zich te beschermen tegen armoede, honger en kwade voortekenen. Vandaag de dag kan een ontmoeting met een wolf zeldzaam zijn, tenzij het in een wildpark, een dierenasiel of door middel van dromen. 

Als je wolven ziet in tijdschriften, op TV, of gewoon het symbool ervan ziet, dan kan het je vertellen dat je voorzichtig moet zijn.  De term eenzame wolf betekent een krijger of een held die alleen werkt. Wolf het naar beneden betekent ravijnig eten. 

Verschillende sociale groepen hebben hun eigen voorstellingen voor de wolf. Inheemse Amerikanen beschouwden de ontmoeting met de wolf als een voorteken van ‘kracht’ en vereerden het dier. 

Naast het doden van boerderijdieren, staat de wolf ook bekend om het doden van eenzame reizigers en het verspreiden van hondsdolheid. Het Latijnse woord voor wolf is lupus, wat vergelijkbaar is met lucis, wat het Latijnse woord voor licht is. Het voorteken van de wolf suggereert dus ook het aanbreken van het licht in iemands leven. 

Maar Lucifer, de naam voor Satan, suggereert ook een associatie met wolven en de Duivel. In Noorwegen heeft men het geluk een wolf te ontmoeten, maar de Comanchen geloofden dat het zien van een wolf een gevaar is. ( 6 )

Wolf mythologie en folklore

De wolfmythologie omvat vele wolvenverhalen en -legendes. De beroemdste is de Jongen die Wolf en Roodkapje huilde. In de laatste is de wolf een symbool van hebzucht, seksueel roofdier en de duivel of Satan die onschuldige slachtoffers lokt. 

De jongen die de wolf huilde werd een symbool van een moreel verhaal om kinderen te leren nooit te liegen. In de Noorse Mythologie zijn twee wolven, Geri en Freki, verbonden met Odin, als symbool voor hebzucht en honger. 

Lycantropie of weerwolven en vormveranderende mens-wolf hybriden hebben ook duizenden verhalen, romans en zelfs films over deze mythische wezens geïnspireerd. Weerwolven inspireren terreur maar ook romantiek. 

Deze transformatie van de mens in een wolf vindt plaats bij volle maan omdat de wolven verbonden zijn met de maan. In oude geschriften van de Griek Petronius worden ook weerwolven met bovennatuurlijke kracht afgebeeld. 

De weerwolf kan een Europese oorsprong hebben, maar al snel verspreidt deze folklore zich over de hele wereld. Vandaag de dag zijn gedaanteverwisselaars zoals de weerwolf gebruikelijk in vele verhalen en verhalen over de hele wereld. Fictieve boeken tonen weerwolven die gevoelig zijn voor zilveren kogels. 

Ze worden ook tegen vampiers opgezet en veel populaire romantische verhalen en films hebben een vijandschap tussen de twee clans laten zien. Al met al wordt de wolf vandaag de dag in mythologische verhalen en in de verhalen van de popcultuur als een interessant personage geportretteerd.

Wolfgeest dier

Het wolfgeest dier leert je veel dingen. Het Wolf medicijn brengt het vermogen met zich mee om snel en stevig emotioneel gehecht te raken. 

Het leren vertrouwen op je instincten en het veiligstellen van je emotionele gehechtheid zijn lessen die het wolfgeestbeest dier je probeert te leren. 

De wolf is opgedoken om je te helpen luisteren naar je innerlijke begeleiding. Hij zal je bewaken zoals hij je leert – dus vertrouw erop. 

Een wolf is zeer sterk en heeft een groot uithoudingsvermogen. Hij kan grote afstanden afleggen. Hun reuk- en gehoorzin, maar ook hun gezichtsvermogen zijn sterk ontwikkeld. 

Een wolf kan alles waar hij op jaagt in de kiem smoren en dat is een indicatie dat je alles wat tot je beschikking staat moet gebruiken. 

Een wolf totem kan komen opdagen om je te vertellen dat je niets mag verspillen. Het is ook een herinnering voor u dat de koude winter voorbij zal gaan en om uw geest te behouden. 

Een wolf heeft een scherp reukvermogen en een hoger reukvermogen is gekoppeld aan een hoger spiritueel idealisme in metafysische kringen. 

Wolven gebruiken hun reukzin en gehoor om te jagen. Dit is een herinnering voor mensen met wolventotems om naar hun innerlijke gedachten en woorden te luisteren. ( 7 )

Wolf totem dier

Om het medicijn van de wolf te begrijpen dat door uw wolf totemdier wordt meegebracht, moeten we kijken naar de eigenschappen en kenmerken van de wolven. Het wolftotemdier vertegenwoordigt een liefde voor de roedel. 

Dus hou van je familie en zorg voor je welpen. Wolven jagen altijd in kleine pakjes. Ze vertrouwen op hun instincten en zijn afhankelijk van hun scherpe gehoor- en reukzin om hun voedsel te bemachtigen. 

Zodra ze hun prooi hebben, gebruiken ze hun krachtige uithoudingsvermogen om hem op te jagen. En als ze eenmaal hun prooi hebben, verslinden ze alles zonder iets te verspillen. 

Dit toont aan dat een persoon met een wolftotem moet leren om op zijn innerlijke wijsheid te vertrouwen en ook zijn zintuigen te gebruiken. Mediteer dagelijks en vooral tijdens de volle maan. Roep de wolf wanneer je je in de steek gelaten voelt door de koude wereld. 

De wolf totem zal je aanmoedigen en je de warmte geven die je nodig hebt om door een koude fase in je leven te komen. Blijf alert, want er kan een kans zijn dat u in de buurt komt. Een wolf totem kan ook verschijnen als er iemand van plan is om u te bedriegen of op te lichten. 

Een wolf in schaapskleren is een uitdrukking die naar deze situatie verwijst. Dus laat je niet in de steek. Gebruik je instinct en analyseer de situatie. Neem de juiste stappen zodat je de overwinnaar te voorschijn kunt laten komen en laat niemand je te slim af zijn.

Wolf kracht dier

Wolf’s boodschap voor u: “EEN LOOK IN MIJN OGEN,” en je kunt de waarheid zien van wie ik ben. Net als sommige van mijn broers en zussen, en viervoeters, hebben we een slechte rap gekregen. 

We willen u geen kwaad doen. Als Wolf je machtsbeest is, heb je een sterk gevoel voor familie en gemeenschap.  

Je bent intelligent, vol uithoudingsvermogen en vertrouwt op je instincten – het komt dan ook zelden voor dat je door iemand voor de gek wordt gehouden of als vanzelfsprekend wordt beschouwd. 

Y Je bent een expressief persoon – verbaal en non-verbaal. Je voelt je energiek tijdens de volle maan en moet de kracht ervan gebruiken. 

Mediteer op de eigenschappen van een wolf bij volle maannacht. Vraag de wolfgeest om je te begeleiden en te leren. Je houdt van je familie en je roedel. Je bent een belangrijk lid van de gemeenschap. 

Y Je kunt instinctief weten wie je kwaad doet. Je scherpe gevoel voor zicht, geur en gehoor kan je helpen. Roep het medicijn van de wolf en help je als je vertrouwen nodig hebt. De gemeenschap en je roedel kijken naar je op voor leiderschap. 

Wolf heeft magische energie. Als je echt gelooft in de geest van de wolf, zal hij naar je toe komen. Wanneer je mediteert, visualiseer een donker bos en chant canis lupus, canis lupus, canis lupus, en de wolf kracht dier zal u begeleiden. ( 8 )

Wolf tatoeage betekenis

De wolf tatoeage staat symbool voor de donkere kant van de natuur, intuïtieve krachten, en de spirituele aspecten van licht in de duisternis, innerlijke kennis, en ook de onderlinge verbondenheid met je roedel en gemeenschap. 

Een wolventatoeage staat ook symbool voor een spirituele reis, voor transformatie of het overwinnen van hindernissen, en ook voor je innerlijke kracht en kracht. 

Als je onlangs een onbalans hebt gevoeld door bepaalde krachten, energieën of negatieve elementen, dan kan de betekenis van je wolftatoeage je de zekerheid en steun bieden die je nodig hebt om deze te overwinnen. 

Het kan symbool staan voor je spiritualiteit, je innerlijke wijsheid en natuurlijke begeleiding – het kan je aanmoedigen en je al het vertrouwen geven dat je nodig hebt. Je hebt je pad gevonden, en de wolf herinnert je eraan om altijd op je instincten te vertrouwen. 

De wolf tatoeage zal ook helpen om de harmonie, het evenwicht en de rust te herstellen. Het is een manier om je het wiel van het leven te laten zien, de ups, gevolgd door de downs en terug door de ups en hoe je er doorheen kunt schijnen en kunt volharden door alles wat op je pad komt. 

Uw wolf tatoeage brengt lessen om u te helpen voortdurend te evolueren. Bespreek je visie met je tatoeëerder, zodat je de exacte wolf-tatoeage naar je hand kunt zetten.

Conclusie

Wolf symboliek kan negatief en positief zijn. De positieve betekenis van een wolf is begeleiding of leraar. De negatieve betekenis van het wolfsymbool kan hebzucht, gevaar of wreedheid zijn. We hopen dat deze korte gids u helpt bij het ontcijferen van de betekenis van uw eigen wolf, zodat u kunt begrijpen wat de wolfgeest u probeert te vertellen.

Gerelateerd:

Sophie Waechter

Written by