zwaansymboliek & betekenis (+totem, geest & voortekenen) wereldvogels

Witte zwaan symboliek is gerelateerd aan licht, genade, schoonheid, liefde en zuiverheid, terwijl zwarte zwaan wordt gevonden in occulte symboliek. De zwaan is een embleem van vrouwelijke schoonheid en zachtheid en er zijn zelfs opera’s en balletten over geschreven. 

In deze gids bespreken we de betekenis van de witte zwaan, de betekenis van het dromen van zwanen, en wat een zwarte zwaan symboliseert, zodat je beter kunt begrijpen wat de gracieuze vogel je probeert te vertellen. 

Inhoudsopgave

Zwaansymboliek en betekenis

Een zwaanpersoonlijkheid is gemengd, dus het is een dubbelzinnig symbool van licht, liefde, romantiek, dood, transformatie, poëzie en melancholische passie en is vooral in balletten en opera’s sterk vertegenwoordigd. 

In 1848 wordt de witte zwaan de held van Wagners opera Lohengrin en andere verhalen over de zwaanridder. Ook het ballet van Tsjaikovski, het Zwanenmeer, verbeeldt in 1876 vrouwelijke zachtheid, schoonheid en gratie.

In de Romeinse mythologie is het symbool van de zwaan verbonden met de schoonheid van Aphrodite en met Apollo – de God van de poëzie, de profetie en de muziek. Er bestaat een Griekse fabel die ons vertelt over de laatste onaardse zang van de zwanen bij hun dood, die hen zowel aan de poëzie als aan de dood bindt.

Er is ook een legende die de zwaan verbindt met de ‘wateren van de Onderwereld’ en door vele culturen is de zwaan verbonden met het ‘verlies van de liefde’.

Zwanen duiken nooit onder water. Daarom geloofden zeelieden dat de symbolische betekenis van de zwaan een teken is ‘tegen schipbreuk’.  Het frisse witte verenkleed van de zwaan wordt beschouwd als het symbool van zuiverheid en genade. 

Veel romantische schrijvers en muzikanten hebben de gratie en de schoonheid van de zwaan afgebeeld als symbool voor de zon en het licht. Als zwanen paren en de liefde bedrijven, dan verstrengelen ze hun nek. Dit is in veel culturen een symbool van liefde en romantiek geworden. ( 1 )

Zwaanse indianensymboliek

Vogelsymboliek was een integraal onderdeel van de indiaanse culturen en stammen. Ceremoniële fans gemaakt van vogelveren speelden een belangrijke rol in de indiaanse geneeskunde, genezing, magie en rituelen. 

De zwaan was zeer heilig voor de Indianen en zij gebruikten zijn veren om ceremoniële waaiers, mantels en veren sieraden te maken.  De oudsten van de stammen vertelden altijd de zwaan-mythologische legendes van verschillende dieren en vogels om de boodschappen die deze dierenvogels uitbeeldden weer te geven. 

Deze kennis werd doorgegeven aan de jongere generaties. Zo vertegenwoordigde de zwaan de Noordelijke richting en was hij ook de eerste scheppingskracht, namelijk de Wind. 

De witheid van de zwaan staat voor genade, zuiverheid, schoonheid, kracht, wijsheid en ouderdom.  In veel inheemse culturen en stammen langs de Rhode Island en verder naar het zuiden is er melding gemaakt van vederwerk. 

Men vindt er inheemse veerwerken van vogels zoals kalkoenen, kardinaal, Indische eend, cavia, Sheldrake, gek, reiger, zwaan en flamingo.  De zwaan is een belangrijke vogel in het Sjamanisme. De oudsten geloofden dat de zwaan de ‘ziel’ van een reizende sjamaan was. 

Een vrouwelijke sjamaan wordt in sommige Indiaanse talen een zwaan genoemd. Dromen van een zwaan betekende een glimp opvangen van de hoogste hemel en de dromer zou door de hemelse wezens worden erkend. ( 2 )

ZwaanChristendom symboliek

Wat is de geestelijke betekenis van de zwaan? Een ambivalent symbool in het Jodendom, de zwaan (of de eend of gans), valt op op ceremoniële voorwerpen, hoewel het in de Bijbel als een lastervogel wordt gecategoriseerd. 

In de christelijke traditie staat de zwaan symbool voor reinheid en genade en is hij emblematisch voor de liefde van God.  Volgens Deut 14:16 KJV- is de zwaan een ‘onreine vogel’. In veel versies van de Bijbel wordt hij vertaald als een woestijnuil of witte uil of de pelikaan. Hij wordt zelfs aangeduid als de kerkuil.

In de Vogels van de Bijbel stellen de auteurs dat de zwaan twee keer is genoemd in de Heilige Schrift. In beide gevallen wordt de zwaan genoemd als een van de vogels die de Joden niet mochten eten.

Zwanen waren niet erg talrijk, maar ze bestonden wel in die tijd en in het land van Mozes. Ze waren ongetwijfeld het vetgemeste gevogelte dat op grote feesten in de Bijbelse landen diende, net als in Griekenland en Italië.  

Eenden, ganzen en zwanen waren altijd in overvloed aanwezig in de wateren van Palestina, maar nooit in grote aantallen omdat het klimaat op de meeste plaatsen tropisch was om het eens te zijn met de gewoontes van deze vogels die tot de koudere wateren behoorden.

Zwaan Keltische symboliek

In veel Keltische mythen vertegenwoordigt de zwaan de weldadige en helende kracht van de zon. Er is ook een verhaal over kinderen van Lir die in zwanen worden veranderd – wat ons eraan herinnert dat Keltische mythen altijd affiniteit hebben met sprookjes en vormverandering.

De naam zwaan komt van een Indo-Europees woord dat ‘zingen’ of ‘lied’ betekent. Ook komt uit de Ierse mythologie de legende van de vier kinderen van Llyr, die door de tweede vrouw van hun vader, Aoife, in zwanen werden getransformeerd.

In veel Gaelic en Ierse verhalen verschijnen zwanen als boodschappers. Hun boodschap is voornamelijk van liefde en ze spreken over de liefde die al in ieder van ons bestaat.

Tot de kenmerken van de zwaan behoren het feit dat ze zich thuis voelt binnen de drie rijken van het bestaan: de lucht, het water en het land. 

Water staat symbool voor de diepte van ons bewustzijn en de zwaan blijft altijd aan het wateroppervlak. Zo lijkt de zwaan ook te spreken tot de dageraad van het bewustzijn.  

In de Schotse en Gaelische mythologieën wordt de zwaan ‘eala’ genoemd, wat erg lijkt op Hoela of ‘zon’. Het zou kunnen betekenen dat de eala een witte engel is of een zuiver spiritueel wezen dat wordt gepersonifieerd als een witte en sierlijke vogel. ( 3 )

Zwaan in dromen

Wat stelt een zwaan voor in dromen? Dromen over vogels behoren tot de meest interessante om te interpreteren. 

Bij het interpreteren van je eigen dromen over vogels beperken zwanen zich in dit geval niet tot wat deze gids zegt, maar komen ze met je eigen speciale betekenis en symboliek. Dromen zijn immers net zo uniek en individueel als de mensen die ze dromen.

Over het algemeen vertegenwoordigen alle vogels een spirituele verbinding of het Hogere Rijk. Ze vertegenwoordigen ook een aangeboren verlangen om weg te rennen of te vliegen uit een huidige situatie waar je mee te maken hebt. 

Dromen van zwanen betekent echter volharden. Een zwaan vliegt niet en duikt ook niet onder water. Hij blijft zwemmen, maar drijft gracieus op het oppervlak van het meer of de vijver. 

Zo vertelt de zwaan je dat je sierlijk en stil moet zijn. Hij vraagt je om je te ontspannen en je over te geven aan de Hogere Macht. Wees als de zwaan: mooi, sierlijk en stil.

Dromen van een zwanenpaar duidt op een sterke en liefdevolle relatie. Het betekent ook trouw en loyaliteit. Een zwaan kan je ook vertellen dat er een transformatie aan de gang is. Net zoals het lelijke eendje een gracieuze zwaan wordt, zo wordt jij ook!

Zwaan ontmoetingen en voortekenen

Een zwaan, met zijn elegante schoonheid en gratie, vertelt je om ook stil, sierlijk en elegant te zijn. Een ontmoeting met een zwaan kan ook worden opgevat als een voorteken dat je binnenkort je zielsverwant zult ontmoeten en dat je een liefdevolle, vertrouwensvolle en trouwe relatie zult hebben.

De lange nek van de zwaan is mooi en sierlijk, maar in sommige voorstellingen wordt hij als symbool van de fallus genomen. Zo kan de ontmoeting met een zwaan ineens betekenen dat er een seksuele ontmoeting op het spel staat.

In Azië en Europa staat de witte zwaan voor genade, schoonheid, licht, zuiverheid en de zon. Aan de andere kant wordt de symboliek van de zwarte zwaan gebruikt in de occulte wetenschappen en kan deze negatieve connotaties hebben.

Waar de witte zwaan vrouwelijk betekent, is de zwarte zwaan mannelijk. Ze zijn yin en yang en samen vertegenwoordigen ze evenwicht. 

Onder de Slavische en Scandinavische volkeren domineert de witte zwaansymboliek of de vrouwelijkheid. En hoewel de zwarte zwaan niet noodzakelijkerwijs slecht of negatief is, is hij de metafoor geworden voor een ‘zeldzame gebeurtenis’ of het feit dat ‘de wereld in een oogwenk kan veranderen’.

Zwarte zwanen waren niet bekend bij de Europeanen. En daarom, toen een zeldzame soort zwarte zwanen in Australië plotseling werd ontdekt, werd het woord zwarte zwaan zelf een theorie met betrekking tot onverwachte gebeurtenissen die een grote omvang en impact hadden op de wereld. ( 4 )

Zwaan-mythologie en -folklore

Zwanen zijn uiterst sierlijk in lucht en water en hun genade en schoonheid zijn slechts enkele van de attributen die de mens wenst te hebben. Daarom; zwanen hebben een belangrijke rol gespeeld in de mythologie en veel culturen hebben verhalen over deze prachtige vogels.

Het zwaanmeisje is een van de meest populaire onder alle zwaan-gerelateerde folklores. Het is aanwezig in Keltische, Ierse en Germaanse culturen. 

Het verhaal gaat over een zwaanmeisje dat zich kan vormen tussen een vrouw en zwaanvormen. Tijdens het baden steelt een jongeling haar zwanenmantel en maakt haar hulpeloos waardoor ze geen andere keuze heeft dan met hem te trouwen. 

Er zijn veel parallellen met dit verhaal en de gebroeders Grimm, Hans Christian Andersen en andere sprookjesschrijvers hebben ook over een soortgelijk thema geschreven. De Griekse toneelschrijver Aeschylus noemt ook zwaan-meisjes. Ook Masaharu Anesaki bespreekt de Japanse versie van het zwaan-meisjesverhaal. 

Yamatotakeru – een beschermheilige godheid in de boeddhistische bergen van Reishuzan en Tendaizan, na zijn dood, wordt een zwaan. In de Chinese zwaanmythologie is het een “fee” onder de vogels die vaak naar de zon toe vliegen en weer naar beneden glijden en zo zegeningen brengen aan de menselijke wereld. 

Voor zijn adel wordt de Zwaan vereerd door het gewone volk. In Siberië en Ierland brengt het doden van een zwaan ongeluk of de dood. De zielen van maagden zouden in zwanen wonen. In de Hindoestaanse mythologie zijn zwanen ook heilig. Lord Vishnu’s voertuig of Vahana is een zwaan of Hamsa. ( 5 )

Zwanengeest dier

Zwaangeest dier betekent sublieme kennis. Het zien van een zwaan op een meer is magisch en als de vogel zich sierlijk over het water beweegt, lijkt het bijna een droom. 

Een babyzwaan wordt een cygnet genoemd en het woord lijkt erg op Cygnus (Latijns woord voor zwaan), wat een sterrenbeeld is. Het sterrenbeeld is gebaseerd op koningin Leda, die door Zeus, die haar bezoekt in de vorm van een zwaan, wordt verrukt. 

De vereniging geeft aanleiding tot Pollux en zijn halfbroer Castor, die het Tweeling-sterrenbeeld vormen.  De zwaan als geestesdier hebben betekent dat je gezegend bent door de hemelse wezens. 

De zwaan is zo gracieus en krachtig als hij zijn vleugels uitslaat en vliegt. Het Franse woord cygne wordt op dezelfde manier uitgesproken als signe (“teken” in het Engels), en wanneer de Zwaan ons pad kruist, draagt het vaak de boodschap uit dat we ons bewust moeten zijn van onze innerlijke schoonheid.

De zwaan is de perfecte metgezel voor iemand die worstelt met zijn uiterlijk. Wanneer het uiterlijke woord voorbode verschijnt, leidt de zwaan je terug naar het licht. 

Zwanen paren voor het leven, maar voordat je van iemand anders kunt houden, moet je eerst van jezelf houden. De levenslange paringstraditie van de zwaan zal je leiden naar een innerlijk huwelijk dat je klaarstoomt voor een verbintenis in de echte wereld. ( 6 )

Zwaan-totemdier

De zwaan is een van de oudste en machtigste totems. Dit is ook terug te vinden in zijn naam. De naam ‘zwaan’ is een van de oudste in de Engelse taal die uit de Angelsaksische tijd is overgeleverd en is sindsdien niet meer veranderd.

De zwaan is een sierlijke en gevoelige vogel en daarom zijn mensen met deze totem ook nogal gevoelig. Ze worden ook gevoelig voor de emoties van anderen.

In zwanen totem word je je bewust van je eigen innerlijke schoonheid. Je ontvouwt ook het vermogen om een brug te slaan naar andere rijken en krachten. 

Het zwanenmiddel helpt je de innerlijke schoonheid van jezelf en van anderen te zien, ondanks uiterlijke verschijningsvormen. En dat vermogen maakt je als een ‘magneet’ die andere mensen naar je toe trekt.

Zwanen gedijen in koude omstandigheden en ze haten de hitte en de zomerse warmte. Daarom doen mensen met zwanen totem het goed in koude klimaten. Om dezelfde reden heeft de zwaan een affiniteit met de Noordelijke Richting.

Uit Griekenland komt het mysterie van de zwanenzang. De zwaan zingt zijn mooiste liedje vlak voor hij sterft. Deze zwanenzang is gebonden aan de poëtische fantasie. Daarom leert het zwaandier totem ook mysteries van zang en poëzie die het kind en de schoonheid van binnen raken. ( 7 )

Zwanenmacht dier

De zwaan verandert van klein, lelijk en onhandig, in groot, mooi en sierlijk. Dit zwaan kracht dier gaat over transformatie. Het gaat ook om je ‘innerlijke partner’ te zijn. 

Alleen als je een ‘hechte liefdevolle band’ met jezelf vormt, kun je je met anderen verbinden. De zwaan is vorstelijk, verfijnd, liefdevol en een zuiver en koninklijk embleem. Water, waar alle zwanen in leven zijn, symboliseert emoties. Daarom zijn zwanen een embleem van gevoeligheid en liefde.

Zwanen paren voor het leven. Ze komen voort uit hart-op-hart contact. Als er een zwanenmachtdier ontstaat, spoort het je aan om met jezelf in contact te komen. 

Je zult merken dat pas als je heel wordt in jezelf, dan kun je diepere en meer betekenisvolle relaties vormen met anderen om je heen. Het Zwanenkrachtbeest leert je hoe je je fysieke partner en partner kunt aantrekken.

Mediteer over de liefdevolle gratie en schoonheid van de zwaan. Vraag de hulp van de zwaan als je een fase van beroering en verandering doormaakt. De zwaan zal je begeleiden bij de transformatie. 

Het zal je helpen je innerlijke en uiterlijke schoonheid te zien. Maak dagelijkse bevestigingen zoals ‘ik ben mooi’, ‘ik ben dankbaar’, enz. Ga nu verder en wandel met gratie en schoonheid en laat je innerlijke schoonheid schitteren terwijl je de wereld verblindt met je evenwicht.

Zwaantatoeage betekenis

De tatoeage van de zwaan heeft door de eeuwen heen verschillende betekenissen gekregen, maar één ding is gemeengoed in al deze voorstellingen – de zwaan is sierlijk, vol evenwicht en schoonheid. 

Zijn delicate hals en witte verenkleed staan ook voor elegantie, gratie en verbluffende schoonheid. Zwaantatoeages zijn ideaal voor liefhebbers van ballet, hoewel het ook verandering, transformatie en zelfs liefde, vertrouwen, trouw en loyaliteit kan betekenen.

Een paar zwanen tatoeages geven aan dat je verliefd bent en je zielsverwant hebt gevonden. Je kunt ook een zwanenpaar laten tatoeëren als je een herinnering wilt dat je ware liefde op je wacht. 

De zwaan zou profetisch zijn en kan zijn dood voorspellen. Dit heeft aanleiding gegeven tot de legende van de zwanenzang. Christenen geloven ook dat de trieste zwanenzang de kreten van Jezus zou kunnen zijn toen Hij aan het kruis werd gekruisigd.

Krijg een zwaantatoeage als je je door je uiterlijk onderbewustzijn voelt, maar weet dat je van binnen mooi bent. Een zwaantatoeage is een constante herinnering dat je van binnen en van buiten mooi bent. 

Krijg een zwaantatoeage als je een herinnering wilt om in contact te komen met je mystieke en spirituele kant. Een ervaren tatoeëerder kan je begeleiden bij wat de zwaan symboliseert in de vorm van een tatoeage.

Conclusie

De betekenis van een zwaan is genade, schoonheid, liefde, vertrouwen en loyaliteit. Zwaansymboliek is ook verbonden met innerlijke schoonheid en zelfliefde. Een paar zwanen vertegenwoordigen zielsverwanten voor het leven. We hopen dat deze gids over de zwaansymboliek je helpt om de betekenis van je eigen zwaan te ontcijferen, zodat je in contact kunt komen met je krachtige innerlijke schoonheid en meer van jezelf kunt houden.

Gerelateerd

Sophie Waechter

Written by